Docent natuurkunde

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep docent natuurkunde
Wat doet een docent natuurkunde
Werken als docent natuurkunde
Film: docent natuurkunde:
Film: Lerarenopleiding:
Opleidingen tot docent natuurkunde
Bedrijven waar een docent natuurkunde werkzaam kan zijn
Competenties docent natuurkunde
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent natuurkunde
Arbeidsvoorwaarden en salaris docent natuurkunde
Eigen bedrijf starten als Docent natuurkunde
Boekhoudprogramma vergelijken Docent natuurkunde

Beroep docent natuurkunde

Een docent natuurkunde is verantwoordelijk voor het geven van natuurkundelessen aan leerlingen of studenten, wat afhankelijk is van het opleidingsinstituut. Natuurkunde is een wetenschap (natuurwetenschap) waarin de algemene eigenschappen onderzocht worden van materie, straling en energie. Een natuurkundige theorie is nooit een onaantastbare waarheid, omdat er nieuwe waarnemingen gedaan kunnen worden, waardoor het inzicht kan veranderen. Natuurkunde moet niet verward worden met scheikunde, omdat binnen de natuurkunde gewerkt wordt met stoffen waarvan de moleculaire samenstelling niet kan veranderen, anders dan door het smelten of verdampen van de stoffen. Dit is bij scheikunde wel het geval. Ondanks dat natuurkunde niet één van de makkelijkste vakken is op school, is het wel een belangrijk vak binnen de diverse beroepen. Natuurkunde kan in het kort het beste omschreven worden als het onderzoeken van niet-levende natuur. De levende natuur behoort juist toe tot de biologie. Het is de docent natuurkunde, die leerlingen alles zal leren over natuurkunde tijdens de natuurkundelessen. Welke leerstof een docent natuurkunde precies zal behandelen tijdens de natuurkundelessen is afhankelijk van de soort school, waarop de docent natuurkunde les geeft. Natuurkunde is een mooi vakgebied dat wel heel breed gezien moet worden, omdat natuurkunde op verschillende manieren voorkomt in de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan toekomstige toepassingsmogelijkheden van zonne-energie, waterstof en windmolens om het energieprobleem op te lossen. Natuurkunde is een wetenschap, die betrekking kan hebben op verschillende vakgebieden. Denk bijvoorbeeld ook aan akoestiek, aan biofysica, aan meteorologie en aan stromingsleer. Als docent natuurkunde moet je beschikken over didactische vaardigheden, echter kan ook inspiratie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook het coachen van leerlingen speelt over het algemeen een belangrijke rol als docent natuurkunde.

Wat doet een docent natuurkunde

Een docent natuurkunde is dus verantwoordelijk voor het geven van natuurkundeles aan leerlingen of studenten. Zoals eerder omschreven moet natuurkunde niet verward worden met scheikunde of met biologie, omdat dit andere wetenschappen betreft. Er bestaan veel beroepen waarbinnen natuurkunde een belangrijke rol speelt. Hoe groot het belang van natuurkunde precies is zal over het algemeen sterk afhankelijk zijn van de genoten opleiding, de studie en het specifieke beroep. Als natuurkundige zal er meestal een wisselwerking zijn tussen theorie en het uitvoeren van experimenten. In de meeste gevallen zorgt een theorie ervoor dat er experimenten uitgevoerd moeten worden, om de theorie te bewijzen of te onderzoeken. Binnen de natuurkunde speelt innovatie een belangrijke rol. Door te innoveren maken ingenieurs het mogelijk om nieuwe technieken mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan steeds betere zonnepanelen, betere windmolens en aan elektrische voertuigen, die beter zijn voor het milieu. Daarnaast speelt natuurkunde een belangrijke rol binnen de bouwfysica, de meteorologie en de stromingsleer. Natuurkunde heeft alles te maken met bewegen, krachten, warmte, vloeistoffen, gassen en licht.

Werken als docent natuurkunde

Als docent natuurkunde kan je op verschillende niveaus natuurkundelessen verzorgen. Op vmbo of mbo-scholen betreft dit meestal de simpelere natuurkundelessen, waarbinnen je bijvoorbeeld zal uitleggen dat er geen mobieltjes en computers gemaakt kunnen worden zonder natuurkunde, en ben je verantwoordelijk voor het maken van proefopstellingen. Een ander voorbeeld is het uitleggen wat elektriciteit precies is en hoe je kan lassen door middel van elektriciteit. Ook algemene lessen in grootheden en eenheden behoren tot de werkzaamheden van een docent natuurkunde. Grootheden heeft betrekking op alles wat je kan meten, zoals gewicht en temperatuur. Eenheden heeft bijvoorbeeld betrekking op kilo's, grammen, centimeters, graden of Fahrenheit. Zonder grootheden en eenheden is het niet mogelijk om dingen te berekenen of uit te drukken in begrijpbare taal. Als docent natuurkunde is het belangrijk dat je ook over de nodige kennis beschikt van scheikunde en wiskunde.

Film: docent natuurkunde:

Film: Lerarenopleiding:

Opleidingen tot docent natuurkunde

Wie als leraar natuurkunde wil gaan werken kan uit diverse landelijke opleidingsmogelijkheden kiezen. Wel is er een groot verschil tussen een eerstegraads of tweedegraads docent. Met de eerstegraads opleiding natuurkunde mag je les geven aan alle klassen op verschillende niveaus. Met de tweedegraads opleiding mag je les geven in het praktijkonderwijs, het vmbo en de onderbouw (klas 1 tot en met 3) van de havo en vwo. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (ROC). De meeste mensen kennen de zogenaamde Pabo-opleiding tot onderwijzer wel. Deze opleiding heet tegenwoordig officieel "opleidingen tot leraar basisonderwijs", en is een opleiding op Hbo-niveau en kan zowel in voltijds als in deeltijd gevolgd worden. Een opleiding aan de pabo duurt over het algemeen vier jaar, afhankelijk van je vooropleidingen. Er zijn ruim veertig zogenaamde Pabo-opleidingen te vinden in Nederland. In uitzonderlijke gevallen is de opleiding tot leraar het basisonderwijs ook sneller af te ronden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met een hbo-opleiding als zijinstromer les te geven. Het is dan wel belangrijk dat je alsnog je bevoegdheid als leraar haalt, door het volgen van extra opleidingen die over het algemeen twee jaar in beslag zullen nemen. De opleiding tot eerstegraads docent natuurkunde is op diverse manieren mogelijk. Ben je al docent natuurkunde tweedegraads dan kan je automatisch doorstromen voor de eerstegraads opleiding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een directe opleiding te kiezen op Hbo-niveau of universitair niveau. Ook zijn er genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook zzp leraar is het bijhouden van de boekhouding belangrijk. Dit kan tegenwoordig het beste gedaan worden door middel van een online boekhouding.

Bedrijven waar een docent natuurkunde werkzaam kan zijn

Als docent natuurkunde zal je in veel gevallen werken in het middelbaar beroepsonderwijs, voorgezet onderwijs of volwassenenonderwijs. Op een basisschool komen leraren economie een stuk minder voor, wat natuurlijk niet betekent dat dit niet mogelijk is. In dat geval spreken we wel eerder van een leraar basisonderwijs. Een leraar basisonderwijs moet eerder gezien worden als allround leraar, die verschillende vakken zal geven.

Competenties docent natuurkunde

De belangrijkste competentie van een docent natuurkunde is dat een docent natuurkunde beschikt over didactische vaardigheden. Daarnaast moet een docent natuurkunde over de nodige vakkennis beschikken van natuurkunde. Ook communicatie in het algemeen kan gezien worden als belangrijke competentie, omdat een docent natuurkunde met veel verschillende leerlingen, studenten en verzorgers te maken kan krijgen. Daarnaast kunnen motiveren, inspireren en coachen aangemerkt worden als belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, zelfstandigheid, stressbestendigheid, overwicht, flexibiliteit, plannen, organiseren en controleren. Vanzelfsprekend heeft een docent natuurkunde te maken met vaste beroepscompetenties die allemaal aangeleerd worden tijden de opleiding.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent natuurkunde

Het vinden van werk als een docent natuurkunde is doorgaans geen enkel probleem. Of je nu de eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid hebt, maakt voor de kans op werk niet veel uit. Wel is het zo dat je met de eerstegraads opleiding natuurlijk veel meer mogelijkheden hebt als docent natuurkunde. De meeste scholen of onderwijsinstellingen zitten te springen om bevoegde leraren. Het doorgroeien als docent natuurkunde moet gezien worden in het behalen van je eerstegraads bevoegdheid en verdere specialisaties in het onderwijs. Een mogelijke aanvullende functie als docent natuurkunde kan zijn de functie mentor. Ook het werken als decaan of als beroepskeuzebegeleider kan tot de mogelijkheden behoren, afhankelijk van de soort school waar de docent natuurkunde werkzaam is.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent natuurkunde

Als docent zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in de cao, waarin alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als docent natuurkunde wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen die er gebruikt worden in het onderwijs. In welke schaal iemand precies terechtkomt, is sterk afhankelijk van de soort school en/of de leraar een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid heeft. Maar ook de ervaring en dienstjaren spelen een belangrijke factor voor het vaststellen van het salaris. Het salaris als docent natuurkunde zal doorgaans tussen de 3800 en 5000 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Docent natuurkunde

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Docent natuurkunde, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Docent natuurkunde

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Docent natuurkunde bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Docent natuurkunde.

Mijnzzp.nl