Bouwfysicus

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een bouwfysicus is een ingenieur en/of wetenschapper die zich gespecialiseerd heeft in bouwfysica. Bouwfysica heeft betrekking heeft op energiegebruik, warmte, geluid, vocht, licht, lucht en brandveiligheid van gebouwen. Bouwfysica is over het algemeen van toepassing op nieuwe gebouwen, maar het kan ook toegepast worden bij bestaande gebouwen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een bouwfysicus omschrijven als het (re)creëren van een gezonde en prettige leef- of werkomgeving met betrekking tot gebouwen. Bouwfysica is dan ook de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het binnenklimaat van gebouwen. Vooral het vermijden van een slecht thermisch en/of akoestisch leefklimaat en comfort in gebouwen is belangrijk als we spreken van bouwfysica. Een bouwfysicus zal in de meeste gevallen vroegtijdig betrokken worden bij het ontwerpproces van gebouwen om samen met andere bouwkundigen goede oplossingen te vinden, zodat er achteraf geen problemen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan het overleggen met een architect om koudebruggen te voorkomen. Een koudebrug is een thermische brug waarbij kou van buiten naar de binnenzijde zal trekken, wat geen prettig leefklimaat zal opleveren. Ook met betrekking tot geluidsisolatie kan een bouwfysicus helpen, door de juiste bouwmaterialen te selecteren, die problemen voorkomen. De inhoudelijke werkzaamheden van een bouwfysicus hebben over het algemeen een sterk adviserend karakter. Daarnaast zal de bouwfysicus over het algemeen regelmatig op de bouwlocatie aanwezig zijn om de voortgang van alle werkzaamheden te controleren. Ook het controleren van bouwvoorschriften en andere wet- en regelgeving met betrekking tot bouwfysica behoort over het algemeen tot de verantwoordelijkheid van de bouwfysicus. Het beroep bouwfysicus is aan te merken als een belangrijk beroep, omdat bouwfysica tegenwoordig erg belangrijk is.

Als een bouwfysicus betrokken is bij een bouwontwerp kan hij of zij in samenspel met de architect en andere belanghebbenden adviezen geven over bouwmaterialen en de toepassingsmogelijkheden hiervan. Bouwfysica heeft niet alleen betrekking op de soort materialen, die gebruikt gaan worden, maar ook op hoe ze het beste toegepast kunnen worden. Belangrijke woorden binnen de bouwfysica zijn klimaatbeheersing, energieverbruik, brandveiligheid, akoestiek, en luchtkwaliteit. Zoals eerder omschreven is een bouwfysicus niet alleen verantwoordelijk voor het geven van adviezen, omdat een bouwfysicus juist ook verantwoordelijk is voor controleren of er voldaan wordt aan alle wettelijke regelgeving en vergunningen. Het is ook denkbaar dat een bouwfysicus regelmatig zal deelnemen aan mogelijke bouwvergaderingen om de voortgang van projecten te bespreken. Bouwfysica speelt tegenwoordig een steeds grotere rol bij nieuwbouw en renovaties, omdat vastgoedeigenaren en de gebruikers een optimaal leef- of werkklimaat wensen, zodat de gebruikers graag verblijven in het gebouw. Denk bijvoorbeeld aan schoolgebouwen of aan kantoorgebouwen, waarbinnen het belangrijk is dat mensen zich prettig voelen. Het is de bouwfysicus die precies weet welke maatregelen er genomen moeten worden om dit te bereiken. Een bouwfysicus zal dan ook in een vroeg stadium betrokken worden bij het ontwerp, zodat deze zijn of haar visie kan geven. Dit is meestal een samenspel met de architect en andere belanghebbenden. Architecten houden zich over het algemeen meer bezig met het uiterlijk van een gebouw en niet zozeer met bouwfysica, omdat dit een ander vakgebied is.

Een bouwfysicus is dus gespecialiseerd in bouwfysica van de gebouwde omgeving. Een bouwfysicus zal zich over het algemeen niet bezighouden met de installaties die toegepast worden om een gebouw te kunnen verwarmen en/of te koelen. Alle andere factoren die van invloed kunnen zijn op het comfort behoren wel tot de verantwoordelijkheden van de bouwfysicus. Een belangrijk aandachtspunt voor de bouwfysicus is tegenwoordig dat gebouwen energiezuinig moeten functioneren. Om energiezuinige gebouwen te kunnen ontwerpen is het belangrijk dat een bouwfysicus aangemerkt kan worden als soort innovatiemanager. Innovatieve oplossingen in combinatie met moderne technieken kunnen ervoor zorgen dat gebouwen energiezuinig zijn zonder dat er ingeleverd wordt op het uiteindelijke comfort van gebouwen. In dat opzicht kan het ook belangrijk zijn dat een bouwfysicus beschikt over de nodige creativiteit, omdat het verzinnen van goede praktische oplossingen in sommige gevallen niet makkelijk is. Het is daarom zo belangrijk dat een bouwfysicus op de hoogte is van alle moderne technieken en bouwmaterialen, die toegepast kunnen worden om gebouwen energiezuiniger en comfortabeler te maken.

Beroep Bouwfysicus:

Opleidingen tot bouwfysicus

Er zijn geen voltijds opleidingsmogelijkheden voor het beroep bouwfysicus anders dan de algemene hbo-opleiding Bouwkunde of de hbo-opleiding Werktuigbouwkunde. Wel worden er diverse externe opleidingen aangeboden tot bouwfysicus. Deze opleidingen kunnen interessant zijn voor vaklieden die zich verder willen specialiseren. Er zijn ook diverse geschikte opleidingsmogelijkheden op universitair niveau tot bouwfysicus. Welke opleiding of studie het beste zal passen is verder persoonlijk, omdat een bouwfysicus bijvoorbeeld ook binnen de civiele techniek werkzaam is als civiel ingenieur. Zie voor meer informatie over dit beroep de Nederlands-Vlaamse Bouwfysica Vereniging (NVBV). Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een bouwfysicus werkzaam kan zijn

Een bouwfysicus kan werkzaam zijn voor een architectenbureau, ingenieursbureau of voor een bouwkundig adviesbureau. Daarnaast is het prima denkbaar dat een bouwfysicus werkzaam is als ondernemer of als consultant voor verschillende opdrachtgevers. Als bouwfysicus kan je ook in loondienst werkzaam zijn voor een aannemersbedrijf of voor een projectontwikkelaar. Zoals eerder omschreven kan een bouwfysicus ook werkzaam zijn binnen de civiele techniek.

Competenties bouwfysicus

Als bouwfysicus is de actuele vakkennis met betrekking tot de laatste technieken, mogelijkheden en bouwmaterialen één van de belangrijkste competenties. Omdat een bouwfysicus veel te maken heeft met verschillende ontwerpers, vaklieden, opdrachtgevers en architecten moet een bouwfysicus beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Ook het op een goede manier kunnen overleggen met andere vaklieden, zoals calculators, werkvoorbereiders en bouwvakkers in het algemeen kan gezien worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden als bouwfysicus zijn onderzoeksvaardigheden, flexibiliteit, inzicht, overtuigingsvermogen, visie, creativiteit, plannen, organiseren en presteren. Als laatste is het ook belangrijk om leergierigheid te benoemen, omdat de techniek en mogelijkheden niet stil staan.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bouwfysicus

Het arbeidsmarktperspectief als bouwfysicus is over het algemeen redelijk goed te noemen. Wel is het zo dat lang niet alle opdrachtgevers en aannemers gebruikmaken van een bouwfysicus. Bij grote projecten zal een bouwfysicus eerder betrokken raken dan bij kleine bouwprojecten. Als bouwfysicus bestaan er geen echte doorgroeimogelijkheden meer, omdat het al een hogere functie betreft. Wel kan een bouwfysicus vroeg of laat wellicht zijn eigen adviesbureau starten.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bouwfysicus

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor verschillende werkgevers werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Een bouwfysicus verdient doorgaans een salaris tussen de 2600 en 3900 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Wanneer een bouwfysicus over een universitaire studie beschikt is een hoger salaris denkbaar.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bouwfysicus

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bouwfysicus bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl