Akoesticus

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Akoesticus is een algemene benaming voor vaklieden en/of wetenschappers, die zich gespecialiseerd hebben in akoestiek. Akoestiek behoort tot de wetenschap van geluid. Akoestiek is een breed begrip, dat van toepassing is binnen verschillende vakgebieden die met geluid te maken hebben, zoals de akoestiek van muziekruimtes, de akoestiek van een bepaalde omgeving, bouwakoestiek en akoestiek met betrekking tot omgevingslawaai. Een akoesticus is dus gespecialiseerd op het gebied van geluid, dat wel verschillende vakgebieden kan beslaan. Geluid is niks anders dan trillingen, die in de meeste gevallen verplaatst worden door de lucht. Het beroep akoesticus is aan te merken als een belangrijk beroep, omdat het onderzoeken van geluid c.q. akoestiek in veel gevallen belangrijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een akoesticus, die zal onderzoeken welke materialen het beste toegepast kunnen worden binnen een concertzaal of muziekstudio om het mooiste geluid te kunnen creëren. Een ander voorbeeld is het onderzoeken welke materialen toegepast moeten worden om bepaalde geluiden te dempen, zoals omgevingslawaai. Ook binnen de industrie komt het beroep akoesticus voor, omdat fabrikanten bijvoorbeeld willen weten welke geluiden voorwerpen maken als ze gebruikt worden door consumenten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de duurdere autofabrikanten, die de akoestiek van dichtslaande autoportieren meten om te bepalen of het geluid past bij de exclusieve uitstraling van de auto. Dit soort metingen wordt over het algemeen ook uitgevoerd door een gespecialiseerde akoesticus. Als akoesticus kan je dus op verschillende manieren werkzaam zijn, omdat akoestiek op veel manieren belangrijk is.

Het is niet zo dat een akoesticus alleen verantwoordelijk is voor het meten van muziekgeluiden. Akoestiek is op veel meer manieren belangrijk. Een akoesticus kan ook betrokken zijn tijdens de ontwerpfase van gebouwen om te onderzoeken welke bouwmaterialen het beste toegepast kunnen worden om de beste geluidsbeleving te kunnen creëren. Zoals eerder omschreven moet het beroep akoesticus verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat er verschillende specialisaties zijn als akoesticus. Een akoesticus kan bijvoorbeeld gespecialiseerd zijn in het meten van de akoestiek binnen een bioscoopzaal, muziekruimte of concertzaal. De akoestiek binnen deze ruimtes is natuurlijk zeer belangrijk en is mede bepalend zijn voor het uiteindelijke ontwerp en aankleding van de, ruimtes omdat het belangrijk is dat het geluid op een goede manier ontvangen zal worden bij het publiek. Met andere woorden een muziekzaal zonder goede akoestische eigenschappen zal minder bezoekers opleveren. Tegenwoordig is er veel aandacht voor de akoestische eigenschappen van gebouwen waar bijvoorbeeld concerten worden gegeven. Er mag bijvoorbeeld geen nagalm zijn, omdat dat dit meestal als negatieve geluidservaring bevonden zal worden. In het kort kunnen we een akoesticus ook omschrijven als geluidsdeskundige, die op verschillende manieren betrokken is bij het onderzoeken van akoestiek. Welke onderzoeken een akoesticus precies uitvoert is geheel afhankelijk van de soort branche waarbinnen een akoesticus werkzaam is.

Een andere belangrijke taak voor een akoesticus kan zijn het uitvoeren van omgevingsgeluidmetingen, die meestal betrekking zullen hebben op de zogenaamde geluidhinder of omgevingslawaai. Denk bijvoorbeeld aan geluidsmetingen rondom luchthavens, waar veel vliegtuigen landen en opstijgen, of aan snelwegen die langs dorpen of steden liggen. Maar tegenwoordig worden geluidsmetingen ook veelvuldig ingezet door gemeentes die willen kunnen vaststellen of een bepaalde horecagelegenheid te veel lawaai produceert. Daarnaast worden er geluidsmetingen verricht bij grote concerten of andere evenementen. Voor handhavers zoals de gemeente zijn geluidsmetingen belangrijk om eventuele vergunningen in te kunnen trekken als er te veel klachten komen over het geluid. Natuurlijk werkt dit ook andersom en kan het zijn dat klagers om niks klagen omdat er geen geluidnormen overtreden worden.

Akoestiek in klaslokalen:

Opleidingen tot akoesticus

Het beroep akoesticus is te algemeen om een specifieke opleiding te kunnen benoemen. Over het algemeen zal het beroep akoesticus gezien moeten worden als een beroep op minimaal Hbo-niveau. Er zijn verschillende opleidingen te benoemen, waarbinnen geluidstechniek een belangrijk onderdeel is, zoals de Hbo-opleiding Milieukunde en de Hbo-opleiding Bouwkunde. Ook de Hbo-opleiding Werktuigbouwkunde kan aangemerkt worden als geschikte opleiding. Het beroep akoesticus kan ook voorkomen op universitair niveau. Het is verder niet mogelijk om een specifieke opleiding en/of studie te benoemen, omdat het beroep akoesticus daarvoor te algemeen is. Zoals eerder omschreven komt het beroep akoesticus in de praktijk op verschillende manieren voor op verschillende niveaus. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een akoesticus werkzaam kan zijn

Een akoesticus kan werkzaam zijn voor verschillende bedrijven en overheden die te maken hebben met akoestiek. Denk bijvoorbeeld aan een bouwfysicus, die betrokken is bij het ontwerpen van gebouwen, of aan gespecialiseerde adviesbureaus met betrekking tot het verkeer of milieu. Een ander voorbeeld is een akoesticus die werkzaam is voor fabrikanten. In dat geval kan de akoesticus wellicht ook aangemerkt worden als ingenieur. Het is ook denkbaar dat een akoesticus werkzaam is als consultant voor verschillende opdrachtgevers. Daarnaast is het denkbaar dat een akoesticus werkzaam is als ambtenaar. In dat geval zal een akoesticus meestal verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van geluidsmetingen.

Competenties akoesticus

De belangrijkste competentie van een akoesticus is het resultaatgericht werken, door middel van het uitvoeren van onderzoek. Omdat een akoesticus in de meeste gevallen gezien moet worden als belangrijke adviseur kan ook communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook wiskundig inzicht kan aangemerkt worden als belangrijke competentie van een akoesticus, die te maken heeft met complexe modellen en berekeningen. Een andere belangrijke competentie is nauwkeurigheid, omdat de onderzoeksresultaten grote invloed kunnen hebben. Algemeen belangrijke woorden zijn analytisch, secuur, presteren, onafhankelijkheid en oordeelsvorming. Als een akoesticus werkzaam is als ondernemer of als consultant kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als akoesticus

Het arbeidsmarktperspectief van een akoesticus is niet zomaar aan te geven, omdat het beroep daarvoor te specifiek is. In de meeste gevallen zal het beroep akoesticus gezien moeten worden als een aanvulling op een ander beroep. Over het algemeen is het zo dat een akoesticus minimaal over een passende Hbo-opleiding zal beschikken, waardoor het verkrijgen van werk in de meeste gevallen geen problemen is. Zoals eerder omschreven komt het beroep akoesticus in de praktijk op verschillende manieren voor. Het is niet zo dat een akoesticus alleen werkzaam kan zijn voor een onderzoeksbureau. Er zijn verder geen echte voorbeelden te geven van de doorgroeimogelijkheden, omdat dit kan verschillen per branche, het opleidingsniveau en je eigen competenties. Natuurlijk is het prima denkbaar dat een akoesticus naast veldwerk zal fungeren als afdelingsmanager of ander soort manager.

Arbeidsvoorwaarden en salaris akoesticus

Er zijn voor dit beroep geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat je voor verschillende soorten bedrijven en overheden werkzaam kan zijn. Ook is het niet mogelijk om voor dit beroep een salarisindicatie te geven omdat je in verschillende sectoren werkzaam kan zijn en het beroep akoesticus zeer breed te noemen is.

Mijnzzp.nl