Buitengewoon opsporingsambtenaar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een buitengewoon opsporingsambtenaar is in Nederland iemand die bevoegd is om specifieke overtredingen of strafbare feiten te beboeten. Dit kan bijvoorbeeld zijn het bekeuren voor het niet betalen van parkeergeld of het te vroeg aan de weg zetten van afval. Er zijn binnen Nederland verschillende soorten opsporingsbeambten, zoals milieuambtenaren, viscontroleurs, boswachters en conducteurs. Als buitengewoon opsporingsambtenaar werk je over het algemeen voor de grote steden, maar tegenwoordig kan de functie ook voorkomen binnen kleinere gemeentes. Welke bevoegdheden een buitengewoon opsporingsambtenaar precies heeft is afhankelijk van het opleidingsniveau en de functie. Zo kan een buitengewoon opsporingsambtenaar bijvoorbeeld ook een marktmeester zijn, die alleen werkzaam is tijdens marktdagen. Een andere benaming voor een buitengewoon opsporingsambtenaar is ook wel BOA. Steeds meer steden in Nederland maken gebruik van dit soort speciaal opgeleiden mensen om toezicht te houden op de straten. Vroeger waren veel van deze taken voor de politie. Doordat de politie vaak druk is met andere zaken is het tegenwoordig meer een taak van de handhavers geworden om dit soort overtredingen op te sporen. De handhavers staan wel in contact met de politie om hulp in te roepen wanneer iets uit de hand loopt.

Het beroep buitengewoon opsporingsambtenaar komt tegenwoordig op verschillende manieren voor binnen verschillende instanties. De politie maakt op verschillende manieren gebruik van buitengewoon opsporingsambtenaren, die in de meeste gevallen verantwoordelijk zijn voor specifieke werkzaamheden die te maken hebben met openbare orde en veiligheid. In veel gevallen zijn buitengewoon opsporingsambtenaren meer gespecialiseerd in bepaalde taken dan politieagenten, omdat buitengewoon opsporingsambtenaren beschikken over een specifieke opleiding binnen hun werkterrein. Denk bijvoorbeeld aan verkeerscontroleurs, parkeercontroleurs, milieuopsporingsambtenaren, sociaal rechercheurs en aan buitengewoon opsporingsambtenaren die werkzaam zijn binnen een meldkamer. In alle gevallen zijn buitengewoon opsporingsambtenaren aan te merken als handhavers die beschikken over specifieke bevoegdheden die pas binnen hun functie.

Werken als opsporingsbeambte

Een buitengewoon opsporingsambtenaar werkt meestal in opdracht van een gemeente en is verantwoordelijk voor specifieke werkzaamheden zoals het controleren van automobilisten. In dat geval is een buitengewoon opsporingsambtenaar aan te merken als parkeercontroleur en zal hij of zij controleren of automobilisten beschikken over een geldig paarkeerkaartje. Ook het uitschrijven van mogelijke boetes als automobilisten niet beschikken over een geldig parkeerkaartje behoort tot de werkzaamheden van een buitengewoon opsporingsambtenaar.

Ook het stallen van illegale bouwketen van aannemers of bijvoorbeeld vuilcontainers is vaak niet mogelijk zonder vergunning. In veel gevallen moet voor het plaatsen van voorwerpen op een parkeervak eerst een vergunning aangevraagd worden bij de gemeente. Containers en andere voorwerpen staan vaak voor een langere periode op een parkeervlak, waar normaal gesproken auto's staan die via de parkeerautomaat inkomsten genereren. Door het stallen van een container loopt de gemeente inkomsten mis. Met een vergunning wordt dit verrekend, omdat men moet aangeven hoe lang de container blijft staan. Een buitengewoon opsporingsambtenaar die werkt als parkeercontroleur zal dus niet alleen te maken krijgen met het controleren van automobilisten.

Andere werkzaamheden als buitengewoon opsporingsambtenaar kunnen meer gericht zijn op het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan buitengewoon opsporingsambtenaren die toezicht houden binnen een specifieke wijk of stad. Het zijn in veel gevallen de buitengewoon opsporingsambtenaren die rondlopen binnen bepaalde wijken om de openbare orde te kunnen handhaven. Denk bijvoorbeeld aan het aanspreken van mensen die overlast veroorzaken omdat ze dronken zijn of aan het signaleren van andere mogelijke problemen zoals kapot straatmeubilair. Ook op illegale praktijken zoals het mogelijk dumpen van afval op straat zal een buitengewoon opsporingsambtenaar letten.

Bevoegdheden handhavers

De bevoegdheden waarover handhavers beschikken zijn de laatste jaren steeds breder geworden. De specifieke bevoegdheden als buitengewoon opsporingsambtenaar zijn over het algemeen functiegebonden. Het is dus niet zo dat alle buitengewoon opsporingsambtenaren beschikken over dezelfde bevoegdheden. De bevoegdheden kunnen verschillen per functie. Binnen de akte van opsporingsbevoegdheid is precies opgenomen over welke bevoegdheden een buitengewoon opsporingsambtenaar zal beschikken. Als een buitengewoon opsporingsambtenaar niet beschikt over opsporingsbevoegdheid mag hij of zij bijvoorbeeld geen bekeuringen uitschrijven.

Buitengewoon opsporingsambtenaar in de praktijk

Het beroep buitengewoon opsporingsambtenaar is een beroep dat bij je moet passen, omdat het werken als buitengewoon opsporingsambtenaar in sommige gevallen aan te merken is als zwaar en lastig. Denk bijvoorbeeld aan mensen die het niet eens zijn met een bepaalde bekeuring of aan mensen die op een andere manier lastig zijn. Als buitengewoon opsporingsambtenaar is het belangrijk dat je stevig in je schoenen staat en dat je tegen een stootje kan. Het beroep buitengewoon opsporingsambtenaar is een volwaardig beroep, waarvoor uiteenlopende gespecialiseerde opleidingen bestaan die zich mede richten op de weerbaarheid van de buitengewoon opsporingsambtenaren.

Specifieke handhavers:

Film over een buitengewoon opsporingsbeambte:

Opleidingen tot buitengewoon opsporingsambtenaar

Wie als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) wil gaan werken zal eerst een opleiding moeten volgen, wat via verschillende organisaties mogelijk is, zoals bij het Politie vormingscentrum of een thuisstudie organisatie. Er zijn verschillende soorten richtingen mogelijk als BOA, namelijk inspecteur openbare ruimte, milieu-inspecteur, jachtopziener, openbaar vervoer handhaver, generieke opsporing en natuurlijk parkeercontroleur. Na het afronden van de opleiding krijgt de nieuwe BOA van het ministerie van Justitie het verplicht gestelde getuigschrift BOA. Hiermee heeft de BOA bevoegdheden die functionarissen zoals beveiligingsambtenaren en bewakingspersoneel niet hebben. De gemiddelde opleidingsduur voor een buitengewoon opsporingsambtenaar is zes maanden, en in de meeste gevallen is er geen verplichte vooropleiding nodig om aan de studie deel te kunnen nemen.

Bedrijven waar een buitengewoon opsporingsambtenaar werkzaam kan zijn

Een buitengewoon opsporingsambtenaar is niet werkzaam voor bedrijven, omdat een buitengewoon opsporingsambtenaar werkzaam is voor een overheidsinstantie zoals een gemeente. Daarnaast kan een buitengewoon opsporingsambtenaar werkzaam zijn voor de politie of een andere overheidsorganisatie. Tegenwoordig bestaan er veel verschillende soorten buitengewoon opsporingsambtenaren, waardoor een buitengewoon opsporingsambtenaar werkzaam kan zijn voor uiteenlopende overheidsorganisaties. In alle gevallen is een buitengewoon opsporingsambtenaar aan te merken als een ambtenaar.

Competenties buitengewoon opsporingsambtenaar

Tijdens de opleiding buitengewoon opsporingsambtenaar is er voor de verschillende competenties als BOA veel aandacht. Het bezitten van uitstekende communicatieve vaardigheden is de belangrijkste competentie als BOA, omdat je veel met mensen in aanraking zal komen die niet altijd even blij zullen zijn om je te zien. Daarnaast is het erg belangrijk dat je de wetten en regels kent als BOA. Maar ook het hebben van lef en stressbestendig zijn is als BOA erg belangrijk.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als buitengewoon opsporingsambtenaar

Er is een groeiende vraag naar BOA's vanuit de overheid. Het vinden van werk als buitengewoon opsporingsambtenaar zal dan ook in de meeste gevallen geen probleem zijn. Wel is het verstandig eerst te informeren welke specifieke BOA's een gemeente of andere overheid nodig heeft, omdat er verschillende richtingen mogelijk zijn. Wie wil doorgroeien als buitengewoon opsporingsambtenaar zal extra opleidingen moeten volgen, omdat anders de doorgroeimogelijkheden beperkt zijn. Een vervolgopleiding kan bijvoorbeeld zijn de politieopleiding.

Arbeidsvoorwaarden en salaris buitengewoon opsporingsambtenaar

Als buitengewoon opsporingsambtenaar zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld, omdat je onder de overheid zal vallen qua cao. Er zijn verder geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat je bij verschillende organisaties werkzaam kunt zijn als buitengewoon opsporingsambtenaar. Een buitengewoon opsporingsambtenaar verdient in loondienst tussen de 1700 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden. Zoals bij de meeste overheidsinstellingen zal je salaris bepaald worden via vaste salarisschalen.

Mijnzzp.nl