Buitengewoon opsporingsambtenaar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een buitengewoon opsporingsambtenaar is in Nederland iemand die bevoegd is om specifieke overtredingen of strafbare feiten te beboeten. Dit kan bijvoorbeeld zijn het bekeuren voor het niet betalen van parkeergeld of het te vroeg aan de weg zetten van afval. Er zijn binnen Nederland verschillende soorten opsporingsbeambten, zoals milieuambtenaren, viscontroleurs, boswachters en conducteurs. Als buitengewoon opsporingsambtenaar werk je over het algemeen voor de grote steden, maar tegenwoordig kan de functie ook voorkomen binnen kleinere gemeentes. Welke bevoegdheden een buitengewoon opsporingsambtenaar precies heeft is afhankelijk van het opleidingsniveau en de functie. Zo kan een buitengewoon opsporingsambtenaar bijvoorbeeld ook een marktmeester zijn, die alleen werkzaam is tijdens marktdagen. Een andere benaming voor een buitengewoon opsporingsambtenaar is ook wel BOA.

Steeds meer steden in Nederland maken gebruik van dit soort speciaal opgeleiden mensen om toezicht te houden op de straten. Vroeger waren veel van deze taken voor de politie. Doordat de politie vaak druk is met andere zaken is het tegenwoordig meer een taak van de handhavers geworden om dit soort overtredingen op te sporen. De handhavers staan wel in contact met de politie om hulp in te roepen wanneer iets uit de hand loopt.

Ook bij de politie kunnen buitengewoon opsporingsambtenaar werken. Dit zijn dan geen politieagenten. Deze personen nemen dan taken over als de meldkamer, baliemedewerkers, koeriers, facilitaire dienst en snelheidcontroleurs.

Werken als opsporingsbeambte

De opsporingsbeambte werkt vaak in opdracht van een gemeente of is in dienst van een gemeente. De handhaver heeft dan vaak een specifieke taak vanuit de gemeente om op te controleren. Zo kent iedereen wel de parkeercontroleurs die mensen beboeten wanneer ze geen kaartje gekocht hebben, of te lang staan op een parkeerplaats.

Tegenwoordig zijn er steeds meer van dit soort handhavers te vinden. De handhaver houdt een algemeen toezicht op een wijk of stad. Zo kan het zijn dat er ergens een schilder bezig is met een stijger en hiervoor geen vergunning heeft aangevraagd, terwijl hij dat wel hoort te doen. De handhavers zullen de schilder aanspreken op dit feit. Ze kunnen de schilder bekeuren, verzoeken te stoppen met de werkzaamheden en het stijger te verwijderen.

Maar ook het stallen van bouwketen van aannemers of vuilcontainers is vaak niet mogelijk zonder vergunning. In veel gevallen moet men eerst een vergunning aanvragen bij de gemeente. Containers staan vaak langere tijd op een parkeervlak, waar normaal gesproken auto's staan die via de parkeerautomaat inkomsten opbrengen. Door het stallen van een container loopt de gemeente inkomsten mis. Met een vergunning wordt dit vaak verrekend, omdat men moet aangeven hoelang de container blijft staan.

Ook in de avonduren kunnen handhavers rondlopen in een stad. In de avond krijgen de handhavers vaak ook nog andere taken waar ze extra op moeten letten, zoals alcoholgebruik op de openbare weg of vernielingen. Dit zijn taken van de handhavers die vaak in nauwe samenwerking met de politie uitgevoerd worden. In veel gevallen mogen de handhavers zelf ook bekeuringen uitschrijven maar zijn hun bevoegdheden minder vergaand dan die van de politie. Wanneer er een keer iets uit de hand dreigt te lopen staat de politie vaak snel bij de handhavers om te helpen.

Bevoegdheden handhavers

De bevoegdheden van de handhavers zijn de laatste jaren steeds breder geworden. Tegenwoordig kent iedereen de handhavers wel, die bijna overal voorkomen. Tegenwoordig hebben ook kleine gemeentes vaak een handhaver in dienst. Het werken als handhaver kan soms zwaar zijn, als er onenigheid ontstaat met mensen. Het is daarom belangrijk dat de handhavers goed opgeleid worden en mentaal een stootje kunnen hebben, voordat ze de straat op gaan.

Om als buitengewoon opsporingsambtenaar te kunnen werken is er tegenwoordig een flinke opleiding nodig. Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor de wet- en regelgeving in Nederland. Een buitengewoon opsporingsambtenaar heeft veel meer bevoegdheden als een bewaker, omdat de BOA ook bekeuringen mag uitschrijven en een bewaker dit niet mag.

Er zijn veel specifieke handhavers aan het werk zoals:

Film over een buitengewoon opsporingsbeambte:

Opleidingen tot buitengewoon opsporingsambtenaar

Wie als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) wil gaan werken zal eerst een opleiding moeten volgen, wat via verschillende organisaties mogelijk is, zoals bij het Politie vormingscentrum of een thuisstudie organisatie. Er zijn verschillende soorten richtingen mogelijk als BOA, namelijk inspecteur openbare ruimte, milieu-inspecteur, jachtopziener, openbaar vervoer handhaver, generieke opsporing en natuurlijk parkeercontroleur. Na het afronden van de opleiding krijgt de nieuwe BOA van het ministerie van Justitie het verplicht gestelde getuigschrift BOA. Hiermee heeft de BOA bevoegdheden die functionarissen zoals beveiligingsambtenaren en bewakingspersoneel niet hebben. De gemiddelde opleidingsduur voor een buitengewoon opsporingsambtenaar is zes maanden, en in de meeste gevallen is er geen verplichte vooropleiding nodig om aan de studie deel te kunnen nemen.

Bedrijven waar een buitengewoon opsporingsambtenaar werkzaam kan zijn

Als BOA werk je natuurlijk voor de overheid, zoals een bepaalde gemeente, waarbinnen de werkzaamheden uitgevoerd worden. Maar er zijn meer instanties denkbaar die BOA's aangesteld hebben, zoals de politie en de marechaussee. Als zelfstandig ondernemer komt het werk natuurlijk niet voor.

Competenties buitengewoon opsporingsambtenaar

Tijdens de opleiding buitengewoon opsporingsambtenaar is er voor de verschillende competenties als BOA veel aandacht. Het bezitten van uitstekende communicatieve vaardigheden is de belangrijkste competentie als BOA, omdat je veel met mensen in aanraking zal komen die niet altijd even blij zullen zijn om je te zien. Daarnaast is het erg belangrijk dat je de wetten en regels kent als BOA. Maar ook het hebben van lef en stressbestendig zijn is als BOA erg belangrijk.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als buitengewoon opsporingsambtenaar

Er is een groeiende vraag naar BOA's vanuit de overheid. Het vinden van werk als buitengewoon opsporingsambtenaar zal dan ook in de meeste gevallen geen probleem zijn. Wel is het verstandig eerst te informeren welke specifieke BOA's een gemeente of andere overheid nodig heeft, omdat er verschillende richtingen mogelijk zijn. Wie wil doorgroeien als buitengewoon opsporingsambtenaar zal extra opleidingen moeten volgen, omdat anders de doorgroeimogelijkheden beperkt zijn. Een vervolgopleiding kan bijvoorbeeld zijn de politieopleiding.

Arbeidsvoorwaarden en salaris buitengewoon opsporingsambtenaar

Als buitengewoon opsporingsambtenaar zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld, omdat je onder de overheid zal vallen qua cao. Er zijn verder geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat je bij verschillende organisaties werkzaam kunt zijn als buitengewoon opsporingsambtenaar. Een buitengewoon opsporingsambtenaar verdient in loondienst tussen de 1700 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden. Zoals bij de meeste overheidsinstellingen zal je salaris bepaald worden via vaste salarisschalen.

Mijnzzp.nl