Marktmeester

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een marktmeester is de toezichthouder van de markt, zoals een weekmarkt. Weekmarkten komen overal voor, van kleine markten tot grote markten. Het is de taak van de marktmeester om er op toe te zien dat de markt verloopt zoals deze behoort te verlopen. Denk hierbij aan het controleren of de juiste marktkooplieden aanwezig zijn volgens de afgegeven vergunningen, het controleren of de marktkooplieden op de juiste staanplaats staan op de markt en aan het controleren of de marktkooplieden de juiste producten verkopen volgens de afgegeven vergunning. Daarnaast is de marktmeester meestal verantwoordelijk voor de marktinschrijvingen en het toekennen van staanplaatsen op de markt. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een marktmeester omschrijven als organisatorische werkzaamheden, waarbinnen het houden van toezicht een centrale rol speelt. Een marktmeester kan verschillende soorten markten begeleiden zoals weekmarkten, jaarmarkten en kerstmarkten.

Als marktmeester ben je de aangewezen tussenpersoon vanuit de gemeente voor alle zaken die de markt aangaan. Dit heeft meestal niet alleen betrekking op het aanwijzen van staanplaatsen. De werkzaamheden van een marktmeester moeten veel breder gezien worden. Denk bijvoorbeeld ook aan het bemiddelen als er mogelijke conflicten ontstaan tussen marktkooplieden of aan het aanhoren van mogelijke problemen die marktkooplieden kunnen ervaren. Als marktmeester fungeer je dus ook als een soort bemiddelaar.

De kerntaak van een marktmeester is het houden van toezicht op de markt en het ingrijpen als dit nodig mocht zijn. Het ingrijpen kan betrekking hebben op verschillende onderwerpen, zoals het op een verkeerde manier uitstallen van de handel, het niet wegzetten van de marktauto, het te vroeg inpakken of het aanbieden van verboden goederen die niet conform de vergunning zijn.

Als marktmeester ben je de belangrijkste vraagbaak voor mensen die aanwezig zijn op de markt. Dit betreft niet alleen de handelaren maar ook de bezoekers van de markt. Als bezoekers vragen hebben of het niet eens zijn met de marktkoopman om wat voor reden dan ook, dan kan de marktmeester bemiddelen tussen de bezoekers en de betreffende handelaar. Daarnaast weet de marktmeester precies wie er op de markt aanwezig is en kan het voorkomen dat overheidsdiensten een bepaalde marktkoopman zoeken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een belastinginspecteur die een marktkoopman wil controleren. Omdat deze controle meestal administratie betreft kan het ook zo zijn dat de marktmeester zijn administratie moet overleggen aan de belastinginspecteur, zodat deze alle gegevens heeft.

Marktoverleg

Als marktmeester organiseer je meestal een marktoverleg voorafgaande de markt of na afloop van de markt, waar marktkooplieden de markt kunnen bespreken met de marktmeester. Tijdens deze informele bijeenkomst kan bijvoorbeeld de dag besproken worden aangaande de markt. Een marktoverleg vindt meestal plaatst in een lokale kroeg, maar tegenwoordig kan het ook voorkomen dat de marktmeester een eigen kantoorruimte heeft. Van oudsher vinden dit soort marktoverleggen meestal plaats in een lokale kroeg, waar al dan niet ook de marktmeester bij aanwezig is.

Marktmeester Stadstoezicht:

Oud-marktmeester:

Opleidingen tot marktmeester

Wie een carrière ambieert als marktmeester zal in de eerste plaats affiniteit moeten hebben met de markt. Omdat een marktmeester in de meeste gevallen werkzaam is voor een gemeente is de meest voor de hand liggende opleiding de Mbo-opleiding handhaver toezicht & veiligheid. Door het volgen van deze opleiding is het mogelijk om te werken als buitengewoon opsporingsambtenaar. Het is dan wel belangrijk dat je over de juiste opleidingen en bevoegdheden beschikt om te mogen werken als BOA. Het opleidingsniveau als marktmeester kan wel verschillen per gemeente, omdat lang niet alle marktmeesters binnen Nederland een BOA zijn. Een geheel andere opleiding of een korte cursus kan ook voldoende zijn om te kunnen werken als marktmeester, afhankelijk van de gemeente. Enige juridische kennis is meestal wel verplicht om in aanmerking te kunnen komen voor de functie marktmeester.

Bedrijven waar een marktmeester werkzaam kan zijn

Als marktmeester ben je over het algemeen werkzaam voor gemeentes, maar een marktmeester kan ook werkzaam zijn voor het bedrijfsleven. Daarnaast zijn er marktmeesters werkzaam als zelfstandig ondernemer, die zichzelf verhuren. Als een marktmeester werkzaam is voor een gemeente betreft het meestal een BOA of stadswacht die de markt beheert.

Competenties marktmeester

Als marktmeester is de belangrijkste competentie dat je stevig in je schoenen staat, omdat het beroep marktmeester niet bij iedereen even populair is. Denk bijvoorbeeld aan conflicten met marktkooplieden die niet volgens de vergunning werken of aan marktkooplieden die wellicht de verkeerde producten aanbieden. Daarnaast kan het als marktmeester voorkomen dat je marktkooplieden tijdelijk of geheel wegstuurt van de markt, omdat ze zich niet aan de voorwaarden houden. Een ander belangrijk onderdeel is de administratie en enige juridische kennis als marktmeester. Algemeen belangrijke woorden zijn conflictbeheersing, inzicht, luisteren, communicatie, overwicht, daadkracht en passie. Passie is een belangrijke competentie als marktmeester, omdat het beroep bij je zal moeten passen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als marktmeester

Het arbeidsmarktperspectief als marktmeester is over het algemeen matig te noemen, omdat er relatief gezien niet veel markten zijn. Daarnaast betreft het een zeer specifieke functie die niet voor iedereen geschikt zal zijn. Er bestaan als marktmeester geen echte doorgroeimogelijkheden. Als je werkzaam bent voor een gemeente kan dit natuurlijk geheel afhankelijk zijn van je functie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris marktmeester

Als marktmeester ben je meestal werkzaam als gemeente ambtenaar en val je dan ook onder de cao gemeenten, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Als je voor een andere organisatie werkzaam bent kan dit natuurlijk geheel anders liggen. Wat een marktmeester precies verdient is lastig aan te geven, omdat een marktmeester niet voor een gemeente hoeft te werken en omdat de functie marktmeester geen fulltime functie hoeft te zijn. Als het een BOA betreft die werkzaam is voor een gemeente zal het salaris doorgaans tussen de 1700 en 2500 bruto per maand uitkomen, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl