Marktmeester

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep marktmeester
Werken als marktmeester
Werkzaamheden marktmeester
Marktoverleg
Marktmeester Stadstoezicht:
Oud marktmeester:
Opleidingen tot marktmeester
Bedrijven waar een marktmeester werkzaam kan zijn
Competenties marktmeester
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als marktmeester
Arbeidsvoorwaarden en salaris marktmeester
Eigen bedrijf starten als Marktmeester
Boekhoudprogramma vergelijken Marktmeester

Beroep marktmeester

Een marktmeester is een toezichthouder van een markt. Het is de verantwoordelijkheid van de marktmeester om er op toe te zien dat de markt verloopt zoals deze behoort te verlopen. Denk hierbij aan het controleren of de juiste marktkooplieden aanwezig zijn volgens de afgegeven vergunningen, het controleren of de marktkooplieden op de juiste staanplaats staan en aan het controleren of de marktkooplieden de juiste waren verkopen volgens de afgegeven vergunning. Daarnaast is de marktmeester meestal verantwoordelijk voor de markt inschrijvingen en het toekennen van staanplaatsen op de markt. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een marktmeester omschrijven als organisatorische werkzaamheden, waarbinnen het houden van toezicht een centrale rol speelt. Een marktmeester kan verschillende markten begeleiden, zoals weekmarkten, jaarmarkten en kerstmarkten. Een marktmeester moet dus gezien worden als toezichthouder, die alles omtrent de markt in de gaten zal houden, zodat markten ordelijk verlopen. Vooral tijdens de grotere en drukkere markten is de aanwezigheid van een marktmeester belangrijk om mogelijke problemen te voorkomen. De specifieke werkzaamheden van een marktmeester kunnen onderling wel verschillen, omdat lang niet alle markten even groot of druk zijn. Daarnaast kunnen marktmeesters over verschillende bevoegdheden beschikken, die afhankelijk zijn van het opleidingsniveau. Tegenwoordig kunnen marktmeester in veel gevallen ook aangemerkt worden als buitengewoon opsporingsambtenaar. Dit houdt in dat een marktmeester ook over de bevoegdheid beschikt om proces-verbaal uit te schrijven als er sprake is van een overtreding. Denk bijvoorbeeld aan marktkooplieden die te vroeg beginnen met het afbreken van hun marktkraam, of aan marktkooplieden die zich niet houden aan de stallingsvoorwaarden. Het is niet zo dat alle marktmeesters werkzaam zijn als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Werken als marktmeester

Een marktmeester is dus een toezichthouder en kan werkzaam zijn als buitengewoon opsporingsambtenaar. Een marktmeester is werkzaam als tussenpersoon vanuit de gemeente voor alle zaken die de markt aangaan. Dit heeft niet alleen betrekking op het inschrijven van marktkooplieden of het aanwijzen van de staanplaatsen, omdat de werkzaamheden breder gezien moeten worden. Denk bijvoorbeeld ook aan het bemiddelen bij mogelijke conflicten tussen marktkooplieden of aan het aanhoren van problemen die marktkooplieden kunnen ervaren. Als marktmeester ben je dus ook actief als bemiddelaar. De kerntaak van een marktmeester is het houden van toezicht op de markt en het ingrijpen als dat nodig is. Het ingrijpen kan betrekking hebben op verschillende onderwerpen, zoals het op een verkeerde manier uitstallen van de handel, het niet wegzetten van de marktauto, het te vroeg inpakken of het aanbieden van waren, die niet in overeenstemming met de vergunning zijn. Als marktmeester ben je de belangrijkste vraagbaak voor mensen die aanwezig zijn op de markt. Dit betreft niet alleen de handelaren, maar ook de bezoekers van de markt. Als bezoekers vragen hebben of een conflict hebben met een marktkoopman is het de marktmeester die kan helpen. Als een marktmeester werkzaam is als buitengewoon opsporingsambtenaar mag de marktmeester ook proces-verbaal uitschrijven.

Werkzaamheden marktmeester

In de kern is een marktmeester verantwoordelijk voor het houden van toezicht. Daarnaast kan een marktmeester te maken krijgen met verschillende overheidsdiensten, die een controle willen uitvoeren op de markt. Denk bijvoorbeeld aan het begeleiden van belastinginspecteurs, het begeleiden van keuringsmedewerkers van de voedsel- en warenautoriteit of aan het begeleiden van keuringsmedewerkers die meet- en weeginstrumenten komen controleren. Het komt in de praktijk redelijk vaak voor dat marktkooplieden met verschillende overheidsdiensten te maken krijgen. Bij mogelijke overtredingen is het ook de marktmeester die marktkooplieden de toegang tot de markt kan ontzeggen. Dit gaat meestal gepaard met juridische handhaving vanuit de gemeente. Andere werkzaamheden kunnen zijn het toezien op het opbouwen en afbreken van de marktkramen.

Marktoverleg

Als marktmeester organiseer je meestal een marktoverleg voorafgaande de markt of na afloop van de markt, waar marktkooplieden de markt kunnen bespreken met de marktmeester. Tijdens deze informele bijeenkomst kan bijvoorbeeld de dag besproken worden aangaande de markt. Een marktoverleg vindt meestal plaatst in een lokale kroeg, maar tegenwoordig kan het ook voorkomen dat de marktmeester een eigen kantoorruimte heeft. Van oudsher vinden dit soort markt overleggen meestal plaats in een lokale kroeg, waar al dan niet ook de marktmeester bij aanwezig is.

Marktmeester Stadstoezicht:

Oud marktmeester:

Opleidingen tot marktmeester

Wie een carrière ambieert als marktmeester zal in de eerste plaats affiniteit moeten hebben met de markt. Omdat een marktmeester in de meeste gevallen werkzaam is voor een gemeente is de meest voor de hand liggende opleiding de Mbo-opleiding handhaver toezicht & veiligheid. Door het volgen van deze opleiding is het mogelijk om te werken als buitengewoon opsporingsambtenaar. Het is dan wel belangrijk dat je over de juiste opleidingen en bevoegdheden beschikt om te mogen werken als BOA. Het opleidingsniveau als marktmeester kan wel verschillen per gemeente, omdat lang niet alle marktmeesters binnen Nederland een BOA zijn. Een geheel andere opleiding of een korte cursus kan ook voldoende zijn om te kunnen werken als marktmeester, afhankelijk van de gemeente. Enige juridische kennis is meestal wel verplicht om in aanmerking te kunnen komen voor de functie marktmeester. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp.

Bedrijven waar een marktmeester werkzaam kan zijn

Een marktmeester zal in de meeste gevallen werkzaam zijn als ambtenaar binnen een gemeente. De meeste marktmeesters zijn niet fulltime werkzaam en kunnen verantwoordelijk zijn voor andere werkzaamheden. Het is denkbaar dat een marktmeester ook aangemerkt kan worden als stadswacht. Zoals eerder omschreven is het niet zo dat alle marktmeesters automatisch aangemerkt kunnen worden als buitengewoon opsporingsambtenaar. Dit zijn over het algemeen alleen de marktmeesters, die werkzaam zijn op de grotere markten. Binnen de kleinere gemeentes is een marktmeester meestal alleen werkzaam als toezichthouder. In dat geval mag een marktmeester geen proces-verbaal opstellen.

Competenties marktmeester

De belangrijkste competentie van een marktmeester is dat je stevig in je schoenen staat, omdat het beroep marktmeester niet bij iedereen even populair is. Denk bijvoorbeeld aan conflicten met marktkooplieden die niet volgens de vergunning werken, of aan marktkooplieden die de verkeerde waren aanbieden. Daarnaast kan het voorkomen dat je marktkooplieden tijdelijk of geheel wegstuurt van de markt, omdat ze zich niet aan de voorwaarden houden. Een andere belangrijke competentie is juridische kennis, omdat je te maken hebt met wet- en regelgeving. Ook zal een marktmeester over goede communicatieve vaardigheden moeten beschikken, omdat je te maken hebt met verschillende marktkooplieden en bezoekers van de markt. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, motivatie, conflictbeheersing, inzicht, luisteren, overwicht, daadkracht, plannen, organiseren, controleren, waakzaamheid, samenwerken, overleggen en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als marktmeester

Het arbeidsmarktperspectief van een marktmeester is matig te noemen, omdat het beroep marktmeester relatief gezien niet veel voorkomt. Daarnaast betreft het zeer specifieke werkzaamheden. De meeste marktmeesters zijn niet fulltime werkzaam en kunnen andere werkzaamheden uitvoeren binnen een gemeente. Er zijn voor een marktmeester geen echte doorgroeimogelijkheden, anders dan het mogen begeleiden van de grotere weekmarkten.

Arbeidsvoorwaarden en salaris marktmeester

Als marktmeester ben je meestal werkzaam als gemeenteambtenaar en val je dan ook onder de cao gemeenten, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Als je voor een andere organisatie werkzaam bent kan dit natuurlijk geheel anders liggen. Wat een marktmeester precies verdient, is lastig aan te geven, omdat een marktmeester niet voor een gemeente hoeft te werken en omdat de functie marktmeester geen fulltime functie hoeft te zijn. Als het een BOA betreft die werkzaam is voor een gemeente zal het salaris doorgaans tussen de 1700 en 2500 bruto per maand uitkomen, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Marktmeester

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Marktmeester, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Marktmeester

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Marktmeester bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Marktmeester.

Mijnzzp.nl