Stadswacht

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een stadswacht is een gemeentelijke toezichthouder, die meestal aangemerkt kan worden als handhaver. Dit betekent dat een stadswacht bevoegd is om tegen bepaalde overtredingen op te treden door het uitschrijven van bekeuringen (proces-verbaal). Of een stadswacht bekeuringen mag uitschrijven is afhankelijk van de genoten opleidingen en de specifieke bevoegdheden. Het is niet zo dat alle stadswachten automatisch aangemerkt kunnen worden als buitengewoon opsporingsambtenaar. Stadswachten zijn tegenwoordig overal werkzaam, maar komen het meest voor binnen de grote steden. Een stadswacht is een toezichthouder binnen de gemeente waar hij of zij werkzaam is. Dit toezicht kan betrekking hebben op verschillende deelgebieden, zoals mogelijke milieudelicten of het parkeerbeleid, of heeft betrekking op de openbare orde. Meer algemene werkzaamheden zijn het voorkomen of stoppen van agressie, het aanpakken van wildplassers of het houden van toezicht met betrekking tot het hondenbeleid. De bevoegdheden van stadswachten zijn uitgebreid te noemen, omdat stadswachten steeds meer mogen qua handhaving. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een stadswacht het beste omschrijven als het houden van toezicht op de openbare orde en leefbaarheid. Zoals eerder omschreven is het niet zo dat alle stadswachten beschikken over de bevoegdheid om bekeuringen te mogen uitschrijven. Het zijn alleen de stadswachten die aangemerkt kunnen worden als buitengewoon opsporingsambtenaar, die voor specifieke overtredingen bekeuringen mogen uitschrijven. Een stadswacht die niet aangemerkt kan worden als buitengewoon opsporingsambtenaar moet aangemerkt worden als toezichthouder. In dat geval is een stadswacht alleen verantwoordelijk voor het signaleren van overtredingen en het doorgeven van overtredingen aan bevoegde ambtenaren, die wel handhavend mogen optreden. In de praktijk kunnen de meeste stadswachten tegenwoordig aangemerkt worden als handhaver.

Het is dus niet zo dat alle stadswachten per definitie aangemerkt kunnen worden als buitengewoon opsporingsambtenaar. Denk bijvoorbeeld ook aan straatcoaches of aan jongerenwerkers, die werkzaam kunnen zijn als stadswacht. Straatcoaches en jongerenwerkers zijn alleen verantwoordelijk voor het coachen van jongeren en het houden van toezicht. Het zijn alleen stadswachten, die ook aangemerkt kunnen worden als buitengewoon opsporingsambtenaar, die handhavend mogen optreden. Naast het handhaven van directe overtredingen is het in veel gevallen ook de stadswacht die handelt naar aanleiding van binnengekomen klachten bij de gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een stoep die niet goed toegankelijk meer is, omdat iemand zijn heg niet gesnoeid heeft. In dit geval zal de stadswacht geen bekeuring uitschrijven, maar kan de stadswacht de betreffende bewoner wel aanspraken op het feit dat deze zijn heg dient te snoeien, omdat de stoep niet meer goed toegankelijk is. Daarnaast kan de stadswacht zelfstandig optreden als hij of zij ongewenste of onveilige situaties constateert zonder dat er klachten binnengekomen zijn. Denk bijvoorbeeld aan boeren die met de tractor van het land komen zonder dat ze de tractorbanden schoongemaakt hebben. Als de boeren over de openbare weg rijden zal de modder de weg bevuilen, waardoor er een onveilige situatie ontstaat. Het is aan de stadswacht om de betreffende boer aan te spreken om de weg schoon te maken. Doet deze dat niet meteen dan zal de stadswacht de weg laten schoonmaken op kosten van de overtreder.

Daarnaast zijn stadswachten verantwoordelijk voor algemene handhavingszaken, zoals het parkeerbeleid, het fietsen op plekken waar dit niet is toegestaan en de algemene openbare orde. De openbare orde heeft bijvoorbeeld betrekking op de drank- en horecawet of het aanspreken van hangjongeren die overlast veroorzaken. Tegenwoordig werken stadswachten regelmatig samen met de politie. Stadswachten zijn geen politieagenten, omdat stadswachten voor de gemeente werkzaam zijn en niet voor de politie. Een stadswacht heeft dus niet dezelfde bevoegdheden als een politieagent, ondanks dat de werkzaam wel raakvlakken hebben met elkaar. Politieagenten zijn werkzaam als algemeen opsporingsambtenaar en mogen alle overtredingen en strafbare feiten opsporen en bekeuren. Een buitengewoon opsporingsambtenaar mag alleen overtredingen opsporen en vervolgen, die passen binnen de werkzaamheden. Een parkeercontroleur mag bijvoorbeeld niet zomaar een verkeerscontrole uitvoeren. Als stadswacht kan het ook voorkomen dat je zult samenwerken met een stadsdeelinspecteur.

Welke bevoegdheden heeft een stadswacht

Welke bevoegdheden een stadswacht precies heeft, is afhankelijk van de genoten opleiding. Binnen Nederland worden er diverse benaming gebruikt voor handhavers, zoals boa, toezichthouder, handhaver, stadsdeelinspecteur, toezichthouder milieu en ruimte en de benaming straatcoach. Een straatcoach heeft meestal geen echte bevoegdheden, omdat dit een vrijwilliger kan betreffen. Een handhaver binnen Nederland moet over bevoegdheid beschikken van Justitie om te mogen werken als handhaver. Zoals eerder omschreven moet een handhaver aangemerkt kunnen worden als buitengewoon opsporingsambtenaar om werkzaam te mogen zijn als handhaver. In alle andere gevallen mag een stadswacht niet handhavend werkzaam zijn. De meeste stadswachten die werkzaam zijn in het veld mogen wel handhavend optreden. Stadswachten die dat niet mogen zijn bijvoorbeeld werkzaam als medewerker cameratoezicht. In dat geval heeft een stadswacht alleen een signalerende functie. Dit kan ook het geval zijn als de stadswacht werkzaam is binnen een centrale als centralist.

RTGB betekenis

"RTGB is de afkorting voor Regeling Toetsing Geweldsbeheersing. Het behalen van een RTGB-certificaat geeft je de bevoegdheid om geweld toe te passen en in bepaalde situaties zelfs gebruik te maken van handboeien." Stadswachten kunnen ook beschikken over het RTGB-certificaat. Daarnaast kunnen stadswachters ook over andere aanvullende opleidingen moeten beschikken.

Bevoegdheden toezichthouder gemeente

Als toezichthouder van de gemeente heb je verschillende bevoegdheden om toezicht te houden op naleving van wet- en regelgeving en om eventuele overtredingen aan te pakken. Enkele van de bevoegdheden die een toezichthouder van de gemeente kan hebben, zijn: het houden van toezicht, het toepassen van handhavingsmaatregelen, bevelen geven en aanhoudingen uitvoeren. Het exacte takenpakket en de bevoegdheden van een stadswacht kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke wetgeving en het beleid van de gemeente.

Stadswachten in de wijk:

Beroep stadswacht:

Opleidingen tot stadswacht

Wie een carrière ambieert als stadswacht kan tegenwoordig kiezen voor diverse opleidingen, zoals de Mbo-opleiding handhaver toezicht & veiligheid op niveau twee of de Mbo-opleiding beveiliger op niveau twee. Daarnaast is het verplicht om als handhaver of BOA de opleiding RTGB te volgen. RTGB staat voor Regeling Toetsing Geweldsbeheersing. Deze opleiding is verplicht als een handhaver, zoals een stadswacht of BOA, geweldbevoegdheid heeft. Omdat er tegenwoordig diverse soorten handhavers bestaan kan er ook sprake zijn van een geheel andere opleiding. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een stadswacht werkzaam kan zijn

Een stadswacht is werkzaam voor een gemeente en niet werkzaam voor bedrijven. Een stadswacht moet dus aangemerkt worden als ambtenaar. Zoals eerder omschreven zijn stadswachten over het algemeen alleen werkzaam voor de grotere steden. In andere gevallen is eerder de benaming handhaver van toepassing. Strikt gezien kunnen niet alle stadswachten aangemerkt worden als handhaver. Een stadswacht kan ook alleen werkzaam zijn als toezichthouder zonder verdere handhavingsbevoegdheden.

Competenties stadswacht

De belangrijkste competentie van een stadswacht is dat je sterk in schoenen staat, omdat het beroep aangemerkt kan worden als zwaar. Deze zware werkomstandigheden hebben te maken met het feit dat je als stadswacht heel wat over je heen krijgt. De juiste mentaliteit en persoonlijkheid zijn dan belangrijke competenties binnen het beroep. Daarnaast moet een stadswacht beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je met veel verschillende burgers en collega's te maken krijgt. Algemeen belangrijke woorden zijn stressbestendigheid, doorzettingsvermogen, luisteren, inzicht, conflictbeheersing, daadkracht en besluitvaardigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als stadswacht

Het arbeidsmarktperspectief van een stadswacht is meestal afhankelijk van de regio waar iemand woont, omdat de meeste stadswachten voorkomen binnen de grotere steden. Daarnaast is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor de juiste opleidingen als handhaver of stadswacht. Het is tegenwoordig niet meer zo dat iedereen standaard in aanmerking komt voor het beroep stadswacht. De juiste opleidingen, de juiste competenties en de juiste mentaliteit spelen een belangrijke rol voor een mogelijke baan als stadswacht. De doorgroeimogelijkheden als stadswacht zijn over het algemeen beperkt. Wel is het meestal mogelijk om intern opleidingen te volgen, zodat er verbreding ontstaat.

Arbeidsvoorwaarden en salaris stadswacht

Aks stadswacht ben je in de meeste gevallen werkzaam als ambtenaar en zul je dus onder de cao gemeenteambtenaren vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een stadswacht verdient doorgaans een salaris tussen de 1700 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Stadswacht

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Stadswacht bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl