Stadsdeelinspecteur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep stadsdeelinspecteur
Wat doet een stadsdeelinspecteur
Sloop- en (ver)bouwactiviteiten
Evenementen
Verschil stadsdeelinspecteur en boa
Film: naleving van de omgevingswet
Opleidingen tot stadsdeelinspecteur
Bedrijven waar een stadsdeelinspecteur werkzaam kan zijn
Competenties stadsdeelinspecteur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als stadsdeelinspecteur
Arbeidsvoorwaarden en salaris stadsdeelinspecteur
Eigen bedrijf starten als Stadsdeelinspecteur
Boekhoudprogramma vergelijken Stadsdeelinspecteur

Beroep stadsdeelinspecteur

Een stadsdeelinspecteur is een toezichtouder, die verantwoordelijk is voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met toezicht en veiligheid. Denk hierbij aan het houden van toezicht op sloop- en (ver)bouwactiviteiten en aan het controleren van werkzaamheden op wettelijke richtlijnen met betrekking tot afgegeven vergunningen. Andere werkzaamheden kunnen zijn het uitvoeren van controles met betrekking tot illegale bewoning, of het uitvoeren van controles met betrekking tot brandpreventie. Ook is een stadsdeelinspecteur meestal verantwoordelijk voor het toezicht op evenementen. Als stadsdeelinspecteur heb je veel met burgers te maken, die wellicht vragen of klachten hebben. In het kort kunnen we stellen dat een stadsdeelinspecteur verantwoordelijk is voor toezicht en veiligheid binnen een stadsdeel. De functie stadsdeelinspecteur is een functie op Hbo-niveau, maar komt ook voor op Mbo-niveau. Denk bijvoorbeeld aan het controleren van het aantal bewoners in studentenwoningen en aan andere simpele controlewerkzaamheden. Het beroep stadsdeelinspecteur kan dus op verschillende niveaus voorkomen, afhankelijk van de werkzaamheden. In de meeste gevallen zal een stadsdeelinspecteur werkzaam zijn binnen de afdeling Vergunningen en Toezicht van een gemeente. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een stadsdeelinspecteur het beste omschrijven als het bewaken van de omgevingskwaliteit binnen een stadsdeel. Over het algemeen is het zo dat een stadsdeelinspecteur over een bouwkundige en/of juridische achtergrond beschikt, afhankelijk van de specifieke werkzaamheden. Vanzelfsprekend is een stadsdeelinspecteur alleen werkzaam voor de grotere gemeentes, die te maken hebben met verschillende stadsgebieden. De functie stadsdeelinspecteur kan vergeleken worden met het beroep bouwinspecteur, met het belangrijke verschil dat een stadsdeelinspecteur niet alleen verantwoordelijk is voor het uitvoeren van bouwkundige controles.

Wat doet een stadsdeelinspecteur

Een stadsdeelinspecteur is dus een ambtenaar, die aangemerkt kan worden als toezichthouder, inspecteur, handhaver en bouwinspecteur. Binnen stadsdelen heeft de stadsdeelinspecteur een belangrijke rol, omdat toezicht en veiligheid belangrijk is. Daarom maken grote steden gebruik van stadsdeelinspecteurs, die mogelijke problemen snel kunnen lokaliseren en oplossen. Denk bijvoorbeeld aan huiseigenaren, die te veel mensen laten verblijven in een woning. Dit is voor de eigenaar aantrekkelijk, omdat er op deze manier meer huurinkomsten zijn. Echter, het zijn vaak de buurtbewoners, die overlast ondervinden, omdat er steeds verschillende mensen wonen. Daarnaast is er in sommige gevallen het nodige mis met betrekking tot de brandveiligheid. De eisen met betrekking tot de brandveiligheid zijn anders als er meer mensen wonen dan toegestaan. Denk hierbij aan brandwerende deuren, brandtrappen, brandwerende plafonds en aan een centraal brandmeldsysteem. Het is de stadsdeelinspecteur die zal controleren of klagende buurtbewoners gelijk hebben, en het is de stadsdeelinspecteur die handhavend kan optreden bij eventuele misstanden.

Sloop- en (ver)bouwactiviteiten

Sloop- en (ver)bouwactiviteiten zijn in veel gevallen vergunningplichtig en moeten uitgevoerd worden volgens de afgegeven vergunning. Een stadsdeelinspecteur controleert de werkzaamheden en grijpt in als hij of zij overtredingen constateert. Denk hierbij aan illegale bouwcontainers of aan andere overlast zoals bouwstof, of aan het niet afschermen van een bouwsteiger. Als stadsdeelinspecteur heb je regelmatig te maken met bouwactiviteiten, die gepaard gaan sloopwerkzaamheden en bouwsteigers. Binnen de meeste gemeentes moeten aannemers beschikken over een vergunning om werkzaamheden te mogen uitvoeren. Het is de stadsdeelinspecteur die zal controleren of aannemers over de juiste vergunningen beschikken. Vooral werkzaamheden aan de buitenkant van gebouwen kan al snel veel overlast geven. Denk bijvoorbeeld aan voegers, die het voegwerk aan het uithakken of uitslijpen zijn. Dit soort werkzaamheden geeft meestal veel stof, waardoor bouwsteigers voorzien moeten zijn van speciale netten om het verspreiden van bouwstof tegen te gaan.

Evenementen

Ook evenementen vallen over het algemeen onder verantwoordelijkheid van een stadsdeelinspecteur. Denk hierbij aan het overleggen met betrekking tot de algemene veiligheid, geluidsnormen en andere veiligheidseisen, zoals de opbouw van het podium en het festivalterrein zelf. Deze meeste evenementen zijn vergunningplichtig en moeten dan ook voldoen aan de vergunning. Afhankelijk van het evenement kan een stadsdeelinspecteur ook verantwoordelijk zijn voor het controleren of aan alle voorwaarden is voldaan. Denk bijvoorbeeld aan het controleren of er voldoende EHBO'ers aanwezig zijn of aan het controleren dat er niet te veel mensen toegelaten worden. Bij grote evenementen zal een gemeente meestal ook verschillende stadswachten inzetten, om op de veiligheid toe te zien. Stadswachten kunnen eventueel ook samenwerken met de politie.

Verschil stadsdeelinspecteur en boa

Het belangrijkste verschil tussen een stadsdeelinspecteur en buitengewoon opsporingsambtenaar is dat een stadsdeelinspecteur verantwoordelijk is voor het behandelen vergunningsaanvragen inclusief het uitvoeren van inspecties. Buitengewoon opsporingsambtenaren zijn veldwerkers, die alleen werkzaam zijn op straat om toe te zien op de algemene veiligheid en de naleving van regels. Denk bijvoorbeeld aan het controleren of automobilisten hun parkeergeld voldaan hebben. Een stadsdeelinspecteur is juist verantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen en het toezien op werkzaamheden binnen het stadsdeel. Vanzelfsprekend kan een stadsdeelinspecteur wel samenwerken met buitengewoon opsporingsambtenaren als er een vermoeden is van illegale praktijken.

Film: naleving van de omgevingswet

Opleidingen tot stadsdeelinspecteur

Er bestaan verschillende opleidingsmogelijkheden als stadsdeelinspecteur, zoals de hbo-opleiding Bouwkunde, de hbo-opleiding Rechten of de universitaire studie Rechtsgeleerdheid. Over het algemeen verwachten de meeste deelgemeenten minimaal een hbo-opleiding en relevante wetskennis. Een aanvullende opleiding ABW (Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht) is meestal verplicht. Zie ook de Mbo-opleiding Handhaver Toezicht & Veiligheid. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een stadsdeelinspecteur werkzaam kan zijn

Een stadsdeelinspecteur is een ambtenaar, die werkzaam is voor een deelgemeente binnen een gemeente. Als stadsdeelinspecteur ben je werkzaam op de afdeling Vergunningen en Toezicht (V&T). Welke taken een stadsdeelinspecteur precies heeft kan verschillen, maar heeft wel altijd te maken met vergunningen en toezicht. Een stadsdeelinspecteur kan bijvoorbeeld ook verantwoordelijk zijn voor het inspecteren van openbare ruimtes.

Competenties stadsdeelinspecteur

De belangrijkste competentie van een stadsdeelinspecteur is de vakinhoudelijke kennis en juridische kennis. Daarnaast moet je over goede sociale vaardigheden beschikken en communicatief sterk onderlegd zijn. Ook het kunnen coachen is over het algemeen een belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn samenwerken, wet- en regelgeving, overwicht, flexibiliteit, inzicht, daadkracht, plannen, organiseren en controleren. Verder competenties zijn niet zomaar aan te geven, omdat een stadsdeelinspecteur verantwoordelijk kan zijn voor verschillende werkzaamheden. Een stadsdeelinspecteur kan ook te maken hebben met vaste beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als stadsdeelinspecteur

Het arbeidsmarktperspectief van een stadsdeelinspecteur is over het algemeen goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Wel moet dit beroep bij je passen, omdat overwicht nogal belangrijk kan zijn binnen de functie. Veel gemeentes houden dan ook een assessment met sollicitanten, om te bekijken of het beroep wel past bij de sollicitant. De doorgroeimogelijkheden moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden, zoals een managementfunctie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris stadsdeelinspecteur

Als stadsdeelinspecteur ben je in veel gevallen werkzaam als ambtenaar en zijn je arbeidsvoorwaarden over het algemeen prima geregeld. Een stadsdeelinspecteur verdient in loondienst ongeveer een salaris tussen de 3000 en 4200 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingsniveau en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Stadsdeelinspecteur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Stadsdeelinspecteur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Stadsdeelinspecteur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Stadsdeelinspecteur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Stadsdeelinspecteur.

Mijnzzp.nl