Stadsdeelinspecteur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een stadsdeelinspecteur is een ambtenaar die verantwoordelijk kan zijn voor verschillende werkzaamheden, die over het algemeen te maken hebben met toezicht en veiligheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het houden van toezicht op sloop- en (ver)bouwactiviteiten en aan het controleren van uitgevoerde werkzaamheden op wettelijke richtlijnen met betrekking tot afgegeven vergunningen. Maar denk ook aan het uitvoeren van controles van mogelijke illegale bewoning of aan het uitvoeren van controlewerkzaamheden met betrekking tot brandpreventie. Ook is een stadsdeelinspecteur meestal verantwoordelijk voor de toezicht op evenementen. Als stadsdeelinspecteur krijg je veelvuldig met burgers te maken, die wellicht klachten hebben. In het kort kunnen we dus stellen dat een stadsdeelinspecteur verantwoordelijk is voor toezicht en veiligheid in een stadsdeel. De functie stadsdeelinspecteur is over het algemeen een functie op Hbo-niveau, maar het kan voorkomen dat voor bepaalde taken een Mbo-opleiding voldoende is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het controleren van het aantal bewoners in een studentenwoning. Het beroep stadsdeelinspecteur kan dus op verschillende niveaus voorkomen, afhankelijk van de soort werkzaamheden. In de meeste gevallen zal een stadsdeelinspecteur werkzaam zijn binnen de afdeling Vergunningen en Toezicht van een gemeente. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een stadsdeelinspecteur het beste omschrijven als het bewaken van de omgevingskwaliteit binnen een stadsdeel. Over het algemeen is het zo dat een stadsdeelinspecteur over een bouwkundige en/of juridische achtergrond moet beschikken, afhankelijk van de specifieke werkzaamheden.

Binnen stadsdelen speelt de stadsdeelinspecteur een steeds belangrijkere rol, omdat toezicht en veiligheid belangrijk is. De sociale controle binnen grote gemeentes is doorgaans niet vanzelfsprekend. Daarom maken grote steden gebruik van stadsdeelinspecteurs, die mogelijke problemen snel kunnen lokaliseren en oplossen. Denk bijvoorbeeld aan een eigenaar die te veel mensen laat verblijven in een woning. Dit is voor de eigenaar aantrekkelijk, omdat er op deze manier meer huurinkomsten zijn. Echter zijn het vaak de buurbewoners die overlast ondervinden, omdat er steeds verschillende mensen wonen. Daarnaast is er in sommige gevallen ook het nodige mis met de brandveiligheid. De eisen met betrekking tot de brandveiligheid zijn anders als er meer mensen wonen dan toegestaan. Denk hierbij aan brandwerende deuren, brandtrappen, brandwerende plafonds en aan een centraal brandmeldsysteem.

Sloop-, en (ver)bouwactiviteiten

Sloop-, en (ver)bouwactiviteiten zijn in veel gevallen vergunningplichtig en moeten uitgevoerd worden volgens de afgegeven vergunning. Een stadsdeelinspecteur controleert de werkzaamheden en grijpt in als hij of zij overtredingen constateert. Denk hierbij aan illegale bouwcontainers of aan andere overlast zoals bouwstof, of aan het niet afschermen van een bouwsteiger. De bouwkundige controle zelf zal meestal uitgevoerd worden door een bouwinspecteur.

Evenementen

Ook evenementen vallen over het algemeen onder verantwoordelijkheid van een stadsdeelinspecteur. Denk hierbij aan het overleggen met betrekking tot de algemene veiligheid, geluidsnormen en andere veiligheidseisen, zoals de opbouw van het podium en het festivalterrein zelf. Deze meeste evenementen zijn vergunningsplichtig en moeten dan ook voldoen aan de vergunning.

Verschil stadsdeelinspecteur en boa

Een stadsdeelinspecteur moet niet gezien worden als een boa, omdat boa's juist toezien op de algemene veiligheid en naleving van de regels. Een stadsdeelinspecteur zal bijvoorbeeld geen controles uitvoeren met betrekking tot parkeergelden of straattoezicht houden. Deze taken zijn voorbehouden aan de boa's.

Naleving van de Omgevingwet:

Opleidingen tot stadsdeelinspecteur

Er bestaan verschillende opleidingsmogelijkheden als stadsdeelinspecteur, zoals de Hbo-opleiding Bouwkunde, de Hbo-opleiding Rechten of de universitaire studie Rechtsgeleerdheid. Over het algemeen verwachten de meeste deelgemeenten minimaal een Hbo-opleiding en relevante wetskennis. Een aanvullende opleiding ABW (Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht) is meestal verplicht. Zie ook de Mbo-opleiding Handhaver Toezicht & Veiligheid.

Bedrijven waar een stadsdeelinspecteur werkzaam kan zijn

Een stadsdeelinspecteur werkt voor een deelgemeenten op de afdeling Vergunningen en Toezicht (V&T). Welke taken een stadsdeelinspecteur precies heeft kan onderling verschillen, ze hebben altijd met vergunningen en toezicht te maken. Een stadsdeelinspecteur is dus werkzaam voor een gemeente als ambtenaar.

Competenties stadsdeelinspecteur

Als stadsdeelinspecteur is het belangrijk dat je over voldoende juridische (wets)kennis beschikt. Daarnaast moet je over goede sociale vaardigheden beschikken en communicatief sterk onderlegd zijn. Andere belangrijke competenties zijn samenwerken, overwicht, flexibiliteit, inzicht, daadkracht en coachen. Daadkracht heeft vooral betrekking op het snel kunnen nemen van maatregelen als dit nodig mocht zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als stadsdeelinspecteur

Het arbeidsmarktperspectief als stadsdeelinspecteur is over het algemeen goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Wel moet dit beroep bij je passen, omdat overwicht nogal belangrijk kan zijn binnen de functie. Veel gemeentes houden dan ook een assessment met sollicitanten, om te bekijken of het beroep wel past bij de sollicitant. De doorgroeimogelijkheden moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden, zoals een managementfunctie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris stadsdeelinspecteur

Als stadsdeelinspecteur ben je in veel gevallen werkzaam als ambtenaar en zijn je arbeidsvoorwaarden over het algemeen prima geregeld. Een stadsdeelinspecteur verdient in loondienst ongeveer een salaris tussen de 2500 en 4200 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingsniveau en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl