Parkeercontroleur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep parkeercontroleur
Wat doet een parkeercontroleur
Parkeerproblemen voorkomen en oplossen
Bevoegdheden parkeercontroleur
Film: digitaal handhaven
Film: scanauto helpt parkeercontroleurs
Opleidingen tot parkeercontroleur
Bedrijven waar een parkeercontroleur werkzaam kan zijn
Competenties parkeercontroleur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als parkeercontroleur
Arbeidsvoorwaarden en salaris parkeercontroleur
Eigen bedrijf starten als Parkeercontroleur
Boekhoudprogramma vergelijken Parkeercontroleur

Beroep parkeercontroleur

Een parkeercontroleur is een handhaver, die verantwoordelijk is voor parkeerhandhaving. Parkeerhandhaving heeft in de meeste gevallen betrekking op het toezien op de naleving van de wettelijk verplichte parkeerbelasting, inclusief het parkeergedrag van mensen. Als parkeercontroleur ben je werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar in dienst van een gemeente. Als een parkeercontroleur werkzaam is als buitengewoon opsporingsambtenaar heeft hij of zij meestal ook andere bevoegdheden, zoals het staande houden van mensen als hij of zij andere strafbare feiten constateert. De kerntaak van een parkeercontroleur is echter het controleren van voertuigen op het voldoen van de parkeerbelasting en op het rechtmatig parkeren van voertuigen. Als parkeercontroleur maak je over het algemeen onderdeel uit van stadstoezicht, dat bestaat uit meerdere handhavers die belast kunnen zijn met verschillende handhavingstaken. Als een handhaver specifiek ingezet wordt voor het controleren van voertuigen spreekt men ook wel van een fiscale parkeercontrole. Een handhaver die belast is met fiscale parkeercontroles moet ook over een aanvullende opleiding beschikken, waarbinnen de handhaver les krijgt in verkeerswetgeving. Ook het leren omgaan met emoties en agressie vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding, omdat een parkeercontroleur hiermee vroeg of laat te maken krijgt. Een parkeercontroleur is dus een handhaver, die in de meeste gevallen beschikt over een aanvullende opleiding. Het beroep parkeercontroleur is een beroep dat bij je moet passen, omdat een parkeercontroleur regelmatig te maken krijgt met boze automobilisten. Vanzelfsprekend is parkeerhandhaving belangrijk, omdat automobilisten de parkeerbelasting moeten voldoen. Als parkeercontroleur ben je ook verantwoordelijk voor het laten afslepen van voertuigen die verkeerd of hinderlijk geparkeerd staan.

Wat doet een parkeercontroleur

Een parkeercontroleur is dus een handhaver en buitengewoon opsporingsambtenaar, die verantwoordelijk is voor parkeerhandhaving in dienst van een gemeente. Tegenwoordig komt het beroep parkeercontroleur in bijna alle gemeentes voor en niet alleen binnen de grotere steden. Als parkeercontroleur controleer je of eigenaren van voertuigen de lokale parkeerbelasting voldaan hebben en/of voertuigen legitiem geparkeerd staan. Als dit niet het geval is kan de parkeercontroleur een bekeuring of navordering uitschrijven, die namens de gemeente of de overheid geïnd wordt, afhankelijk van de soort overtreding. Een bekeuring uitgeschreven door een parkeercontroleur vanwege het niet voldoen van de parkeerbelasting is officieel gezien een naheffingsaanslag parkeerbelasting van de gemeente. De aanslag valt niet onder de wet Mulder, omdat het juridisch gezien geen boete betreft. Als de bekeuring door een politieagent uitgeschreven is, betreft het wel de wet Mulder en is het juridisch gezien een boete of schikkingsvoorstel. Als een voertuig geparkeerd staat op een zebrapad, op een stoep of andere plek waar dit niet toegestaan is zal een bekeuring onder wet Mulder vallen, ook als deze uitgeschreven is door een parkeercontroleur (BOA). Er bestaat dus een belangrijk verschil tussen fiscale overtredingen en de wet Mulder overtredingen. In beide gevallen zal het echter gewoon geld kosten voor de eigenaar van het voertuig, onafhankelijk van de juridische benaming. Als personen een naheffingsaanslag parkeerbelasting ontvangen van de gemeente omdat er bijvoorbeeld te weinig of geen parkeergeld voldaan is kan er alleen bezwaar gemaakt worden bij de betreffende gemeente. Als het een wet Mulder overtreding betreft moet er bezwaar gemaakt worden bij de officier van justitie van het Openbaar Ministerie.

Parkeerproblemen voorkomen en oplossen

Binnen sommige gemeentes is het parkeerprobleem zo groot dat een parkeercontroleur ook voertuigen kan laten afslepen als hij of zij dat nodig acht. In de meeste gevallen zal het gaan om fout geparkeerde voertuigen die hinder of gevaar vormen. Ook kunnen voertuigen afgesleept worden als de parkeerbelasting niet voldaan is. Een andere bekende vorm is het aanbrengen van de zogenaamde wielklem. Wielklemmen worden over het algemeen alleen toegepast als er meerde bekeuringen zijn uitgeschreven zonder dat ze voldaan zijn door de eigenaar, of als het een buitenlands voertuig betreft. Bij buitenlandse voertuigen is het voor de meeste gemeentes lastig om kentekeninformatie te achterhalen, waardoor voertuigeigenaren gedwongen worden om eerst te betalen.

Bevoegdheden parkeercontroleur

Een parkeercontroleur heeft over het algemeen meer bevoegdheden dan het alleen uitschrijven van bekeuringen en naheffingsaanslagen. Een parkeercontroleur is een handhaver of buitengewoon opsporingsambtenaar die mag optreden in diverse situaties. Denk bijvoorbeeld aan bouwers die een container illegaal plaatsen op een betaalde parkeerplek. De gemeente zal inkomsten mislopen omdat de container op betaalde parkeerplek staat als er geen vergunning is afgegeven. Als de aanvrager wel een vergunning heeft voor de container zal de aanvrager precariobelasting moeten voldoen. Precariobelasting is een speciale belasting voor het gebruik van openbare grond. In de precariobelasting kan een vergoeding opgenomen worden voor het bezetten van het parkeervlak. Ook andere handhavingstaken mogen door een parkeercontroleur uitgevoerd worden, zoals optreden bij het illegaal dumpen van afval. In de praktijk kunnen deze verschillende werkzaamheden ook doorgegeven worden aan andere handhavers, omdat de meeste gemeentes gebruikmaken van verschillende soorten handhavers.

Film: digitaal handhaven

Film: scanauto helpt parkeercontroleurs

Opleidingen tot parkeercontroleur

Er bestaan verschillende opleidingsmogelijkheden tot parkeercontroleur, die echter wel kunnen verschillen per functie, omdat er verschillende soorten buitengewoon opsporingsambtenaren zijn. Een geschikte opleiding kan bijvoorbeeld zijn de Mbo-opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid. Als het de functie fiscaal parkeercontroleur betreft, is het overigens niet noodzakelijk dat een parkeercontroleur ook beschikt over BOA bevoegdheden. Er worden diverse korte cursussen fiscaal parkeercontroleur aangeboden, die voor iedereen toegankelijk zijn. Binnen de praktijk is het wel zo dat een bevoegdheid als BOA een belangrijke rol zal spelen als het aankomt op het verkrijgen van een mogelijke baan. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste pakket voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een parkeercontroleur werkzaam kan zijn

Een parkeercontroleur is over het algemeen werkzaam voor lokale overheden, zoals een gemeente. Een parkeercontroleur is dus werkzaam als ambtenaar. Het beroep parkeercontroleur kan ook betrekking hebben op politieagenten, echter worden de meeste controles tegenwoordig uitgevoerd door handhavers. Binnen het bedrijfsleven komt het beroep parkeercontroleur bijna niet voor. In dat geval hebben we het eerder over iemand die toezicht of aanwijzingen zal geven binnen een afgesloten parkeer omgeving, zoals een parkeerregelaar.

Competenties parkeercontroleur

De belangrijkste competentie van een parkeercontroleur is wet- en regelgeving. Daarnaast is het belangrijk dat je sterk in je schoenen staan, omdat het beroep parkeercontroleur niet bij iedereen geliefd is. Een ander belangrijk woord is conflictbeheersing, omdat niet iedereen even vrolijk is na het krijgen van een naheffingsaanslag of bekeuring. Conflictbeheersing heeft ook betrekking op goede communicatieve vaardigheden. Algemeen belangrijke woorden zijn stressbestendigheid, waakzaamheid, controleren, alertheid, inzicht, samenwerken, zelfstandigheid en conditie. Conditie is belangrijk, omdat je meestal veel zal lopen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als parkeercontroleur

Het arbeidsmarktperspectief van een parkeercontroleur is sterk afhankelijk van de genoten opleidingen. Als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) is het over het algemeen makkelijker werk vinden dan als je alleen beschikt over een korte opleiding, zoals de opleiding fiscaal parkeercontroleur. De doorgroeimogelijkheden van een parkeercontroleur zijn over het algemeen beperkt te noemen zonder verder opleidingen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris parkeercontroleur

Als parkeercontroleur zal je over het algemeen werkzaam zijn als ambtenaar en dus onder de ambtenaren-cao vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Als parkeercontroleur zal je over het algemeen een salaris verdienen tussen de 1700 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Parkeercontroleur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Parkeercontroleur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Parkeercontroleur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Parkeercontroleur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Parkeercontroleur.

Mijnzzp.nl