Parkeercontroleur

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Parkeercontroleur?

Een parkeercontroleur is een handhaver, die verantwoordelijk is voor parkeerhandhaving. Parkeerhandhaving heeft in de meeste gevallen betrekking op het toezien op de naleving van de wettelijk verplichte parkeerbelasting, inclusief het parkeergedrag van mensen. Als parkeercontroleur ben je werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar in dienst van een gemeente. Als een parkeercontroleur werkzaam is als buitengewoon opsporingsambtenaar heeft hij of zij meestal ook andere bevoegdheden, zoals het staande houden van mensen als hij of zij andere strafbare feiten constateert. De kerntaak van een parkeercontroleur is echter het controleren van voertuigen op het voldoen van de parkeerbelasting en op het rechtmatig parkeren van voertuigen. Als parkeercontroleur maak je over het algemeen onderdeel uit van stadstoezicht, dat bestaat uit meerdere handhavers die belast kunnen zijn met verschillende handhavingstaken. Als een handhaver specifiek ingezet wordt voor het controleren van voertuigen spreekt men ook wel van een fiscale parkeercontrole. Een handhaver die belast is met fiscale parkeercontroles moet ook over een aanvullende opleiding beschikken, waarbinnen de handhaver les krijgt in verkeerswetgeving. Ook het leren omgaan met emoties en agressie vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding, omdat een parkeercontroleur hiermee vroeg of laat te maken krijgt. Een parkeercontroleur is dus een handhaver, die in de meeste gevallen beschikt over een aanvullende opleiding. Het beroep parkeercontroleur is een beroep dat bij je moet passen, omdat een parkeercontroleur regelmatig te maken krijgt met boze automobilisten. Vanzelfsprekend is parkeerhandhaving belangrijk, omdat automobilisten de parkeerbelasting moeten voldoen. Als parkeercontroleur ben je ook verantwoordelijk voor het laten afslepen van voertuigen die verkeerd of hinderlijk geparkeerd staan.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Parkeercontroleur

Wat is het salaris en tarief van een Parkeercontroleur? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Parkeercontroleur in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Parkeercontroleur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Parkeercontroleur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl