Parkeercontroleur

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Parkeercontroleur?

Een parkeercontroleur is een handhaver die verantwoordelijk is voor het controleren van voertuigen. Deze controlewerkzaamheden hebben in de meeste gevallen betrekking op het toezien op de naleving van de wettelijke verplichte parkeerbelasting, inclusief het parkeergedrag van mensen. Als parkeercontroleur werk je over het algemeen als buitengewoon opsporingsambtenaar in dienst van een gemeente. Als een parkeercontroleur werkzaam is als buitengewoon opsporingsambtenaar heeft een parkeercontroleur meestal ook andere bevoegdheden, zoals het staande houden van mensen als hij of zij andere strafbare feiten constateert. De kerntaak van een parkeercontroleur is echter het controleren van voertuigen op het voldoen van de parkeerbelasting en op het rechtmatig parkeren van voertuigen. Als parkeercontroleur maak je over het algemeen onderdeel uit van stadstoezicht, dat bestaat uit meerdere handhavers die belast kunnen zijn met verschillende handhavingstaken. Als een handhaver specifiek ingezet wordt voor het controleren van voertuigen spreekt men ook wel van een fiscale parkeercontrole. Een handhaver die belast is met fiscale parkeercontroles moet over het algemeen ook een aanvullende opleiding volgen waarbinnen de handhaver les krijgt met betrekking tot de verkeerswetgeving. Ook het leren omgaan met emoties en agressie maakt een belangrijk onderdeel uit van de opleiding, omdat een parkeercontroleur hiermee vroeg of laat zeker te maken zal krijgen. Een parkeercontroleur is dus een handhaver die in de meeste gevallen beschikt over een aanvullende opleiding.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Parkeercontroleur

Wat is het salaris en tarief van een Parkeercontroleur? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Parkeercontroleur in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl