Bergingsmedewerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep bergingsmedewerker
Werken als bergingsmedewerker
Wat doet een bergingsmedewerker?
Repatriëren voertuigen
Taken als bergingsmedewerker:
Film: Auto te water:
Film: Kapotte stadsbus:
Opleidingen tot bergingsmedewerker
Bedrijven waar een bergingsmedewerker werkzaam kan zijn
Competenties bergingsmedewerker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bergingsmedewerker
Arbeidsvoorwaarden en salaris bergingsmedewerker
Eigen bedrijf starten als Bergingsmedewerker
Boekhoudprogramma vergelijken Bergingsmedewerker

Beroep bergingsmedewerker

Een bergingsmedewerker is een bergingschauffeur, die verantwoordelijk is voor de berging van voertuigen. In de meeste gevallen heeft een bergingsmedewerker te maken met voertuigen die schade hebben, verkeerd geparkeerd staan of pech hebben. Daarnaast kan een bergingsmedewerker ingeschakeld worden door gerechtsdeurwaarders, de politie of andere overheidsinstanties, om voertuigen af te slepen die in beslag genomen zijn. Denk hierbij aan mensen die schulden hebben, verkeerscontroles of aan technische onderzoeken. In de meeste gevallen zal een bergingsmedewerker te maken hebben met voertuigen die pech hebben, zodat ze afgesleept moeten worden. Als bergingsmedewerker ben je werkzaam met een bergingsvoertuig, zoals een vrachtwagen of bestelwagen met laadplateau. Bergingsmedewerkers worden ook ingezet voor het bergen van voertuigen die omgevallen zijn. In dat soort gevallen zal de bergingsmedewerker beschikken over een zwaar bergingsvoertuig, dat voorzien is van een kraan om voertuigen te kunnen bergen. Als bergingsmedewerker krijg je dus te makken met verschillende voertuigen, die afgevoerd moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld inhouden het afvoeren van een voertuig naar een garage, naar een schadeherstelbedrijf, naar een sloopbedrijf of het afvoeren van voertuigen naar een opslagplaats van de politie of douane. Met welke voertuigen een bergingsmedewerker te maken heeft, is afhankelijk van de werkgever en de opleiding van de bergingsmedewerker, omdat er een verschil bestaat tussen lichte en zware voertuigen. Lichte voertuigen, zoals auto's, motorfietsen of busjes worden meestal op een oprijwagen vervoerd. Zwaardere voertuigen zoal vrachtwagens of bussen worden met zware takelwagens vervoerd. Als bergingsmedewerker is het belangrijk dat je beschikt over technische inzicht en dat je creatief bent. De creativiteit heeft vooral betrekking op het bedenken van oplossingen om voertuigen te kunnen bergen.

Werken als bergingsmedewerker

Een bergingsmedewerker is dus een vrachtwagenchauffeur, die verantwoordelijk is voor het bergen van voertuigen. In de meeste gevallen gaat het om voertuigen die pech hebben, of om voertuigen die schade opgelopen hebben. Daarnaast kan een bergingsmedewerker te maken hebben met voertuigen die verkeerd geparkeerd staan, of die in beslag genomen zijn. Het in beslag nemen van voertuigen kan gedaan worden door gerechtsdeurwaarders, de politie of de douane. In dat geval zal het meestal gaan om mensen die een schuld hebben, of om voertuigen die niet verder mogen rijden na een verkeerscontrole vanwege technische gebreken. Bergingsmedewerkers worden ook ingeschakeld door pechhulpverleners als een voertuig niet meer te repareren is. In dat geval zal de bergingsmedewerker het voertuig naar een garage brengen. Zwaardere bergingswagens kunnen ook voorzien zijn van een kraan, waardoor voertuigen op moeilijke plekken geborgen kunnen worden. Denk hierbij aan voertuigen die in de sloot liggen, of aan voertuigen die vast staan in de berm. Soms is een sleepkabel niet voldoende om een voertuig los te kunnen krijgen, waardoor de bergingsmedewerker gebruik moet maken van een kraan. Als bergingsmedewerker kan je te maken hebben met alle voorkomende voertuigen. Denk aan auto's, campers, motorfietsen, bussen en vrachtwagens.

Wat doet een bergingsmedewerker?

Een bergingsmedewerker is dus een chauffeur die betrokken is bij het uitvoeren van bergingsoperaties. Hun werk omvat het bergen, herstellen en verplaatsen van beschadigde voertuigen, apparatuur of andere objecten die bijvoorbeeld betrokken zijn bij een ongeval of technisch defect. De specifieke taken en verantwoordelijkheden van een bergingsmedewerker kunnen variëren afhankelijk van de situatie en het werkveld, maar over het algemeen omvatten ze het volgende:

  • Berging van voertuigen: Een bergingsmedewerker is gespecialiseerd in het bergen van voertuigen die betrokken zijn geweest bij een ongeval, vastzitten in een moeilijk begaanbaar terrein, zoals een modderige of gladde ondergrond, of vastzitten in een benarde positie, zoals een voertuig dat gekanteld is. Ze gebruiken hiervoor verschillende apparatuur, zoals takelwagens, kranen, lieren en hijsuitrusting.
  • Slepen en verplaatsen: Naast het bergen van voertuigen, kunnen bergingsmedewerkers ook verantwoordelijk zijn voor het slepen en verplaatsen van voertuigen en andere objecten. Dit kan bijvoorbeeld het verplaatsen van een gestrand voertuig naar een veilige plek of het verplaatsen van apparatuur of zware objecten naar een andere locatie zijn om operationele redenen.
  • Opruimen en schoonmaken: In situaties waarbij een ongeval, incident of ramp heeft plaatsgevonden, is een bergingsmedewerker vaak betrokken bij het opruimen en schoonmaken van de betrokken gebieden. Ze zorgen ervoor dat de brokstukken, vloeistoffen of andere gevaarlijke materialen veilig worden verwijderd, en dat de plaats van het incident weer toegankelijk wordt gemaakt.
  • Veiligheid en schadebeperking: Bij het uitvoeren van bergingsoperaties is veiligheid van groot belang. Een bergingsmedewerker volgt strikte veiligheidsprotocollen en zorgt ervoor dat de operaties worden uitgevoerd met minimale risico's voor zowel henzelf als anderen. Ze nemen maatregelen om verdere schade of letsel te voorkomen tijdens het bergen en verplaatsen van objecten.
  • Administratieve taken: Na een bergingsoperatie zijn bergingsmedewerkers vaak verantwoordelijk voor het invullen van rapporten, het documenteren van de uitgevoerde activiteiten en het bijhouden van relevante administratieve taken. Dit omvat bijvoorbeeld het vastleggen van details over het incident, het opstellen van facturen voor geleverde diensten en het verstrekken van informatie aan betrokken partijen, zoals verzekeringsmaatschappijen of rechtshandhavingsinstanties.

Een bergingsmedewerker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bergingsoperaties en het veilig verplaatsen van beschadigde voertuigen of objecten. Ze spelen een essentiële rol bij het herstellen van situaties na ongevallen, incidenten of calamiteiten, waarbij ze zich inzetten voor veiligheid, schadebeperking en het herstellen van normale operationele omstandigheden.

Repatriëren voertuigen

Als bergingsmedewerker kan je te maken krijgen met voertuigen die opgehaald moeten worden in het buitenland. Dit noemt men ook wel het repatriëren van voertuigen. Het repatriëren van voertuigen wordt meestal uitgevoerd door middel van speciale autotrailers, waarop meerdere voertuigen getransporteerd kunnen worden. Het repatriëren van voertuigen kan nodig zijn om verschillende redenen. Denk aan voertuigen die niet gerepareerd kunnen worden, die schade hebben, of aan eigenaren die liever gebruikmaken van hun eigen garage. Bij het repatriëren van voertuigen zal er in de meeste gevallen contact opgenomen moeten worden met de verzekeringsmaatschappij.

Taken als bergingsmedewerker:

  • Het bergen van alle voorkomende voertuigen.
  • Het transporteren van voertuigen.
  • Het verlenen van pech-hulp.
  • Het repatriëren van voertuigen.

Film: Auto te water:

Film: Kapotte stadsbus:

Opleidingen tot bergingsmedewerker

Wie een carrière ambieert als bergingsmedewerker zal de bergingsopleiding lichte en/of zware voertuigen moet volgen. Er bestaan verder geen opleidingsmogelijkheden via gewone scholen tot bergingsmedewerker. Daarnaast moet een bergingsmedewerker beschikken over het rijbewijs C. De meeste werkgevers vragen ook om affiniteit met de autobranche. Zie voor meer informatie over mogelijke opleidingen, de website Stichting Incident Management Nederland en de website Incident management. Als startende zzp'er krijg je ook te maken met het bijhouden van de financiële administratie. De meeste zzp'ers doen dit door middel van een goedkoop boekpakket speciaal gemaakt voor kleine ondernemers.

Bedrijven waar een bergingsmedewerker werkzaam kan zijn

Een bergingsmedewerker is in de meeste gevallen werkzaam voor een bergingsbedrijf of voor andere bedrijven, die bergingsdiensten aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan garages, die beschikken over een eigen bergingsvoertuig. Het is niet zo dat alle bergingsmedewerkers fulltime werkzaam zijn als bergingsmedewerker. Een bergingsmedewerker kan bijvoorbeeld ook een bedrijfswagenmonteur zijn.

Competenties bergingsmedewerker

De belangrijkste competentie van een bergingsmedewerker is dat je beschikt over de juiste opleidingen, omdat anders niet werkzaam mag zijn als bergingsmedewerker. Daarnaast moet de persoonlijke veiligheid aangemerkt worden als belangrijke competentie. Een bergingsmedewerker is geen monteur, echter zul je wel moeten beschikken over technisch inzicht. Een andere belangrijke competentie zijn je communicatieve vaardigheden. Algemeen belangrijke woorden zijn stressbestendigheid, flexibiliteit, doorzettingsvermogen, inzicht, samenwerken, overleggen, plannen, organiseren en servicegericht.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bergingsmedewerker

Het arbeidsmarktperspectief van een bergingsmedewerker is redelijk goed te noemen. Er zijn relatief gezien niet veel bergingsbedrijven, waardoor het verkrijgen van een baan soms moeilijk is. Het is wel zo dat niet iedereen zomaar werkzaam kan zijn als bergingsmedewerker. Er bestaan verder geen echte doorgroeimogelijkheden voor een bergingsmedewerker.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bergingsmedewerker

Als bergingsmedewerker zal je over het algemeen onder de cao bergingsbranche vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Een bergingsmedewerker zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1800 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Als bergingsmedewerker is het denkbaar dat je nog extra toeslagen zal ontvangen, omdat je meestal onregelmatige werktijden zal hebben.

Eigen bedrijf starten als Bergingsmedewerker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Bergingsmedewerker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Bergingsmedewerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bergingsmedewerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Bergingsmedewerker.

Mijnzzp.nl