Stresscounselor

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een stresscounselor kan mensen helpen met het voorkomen van stress of het verwerken hiervan. Stress kan op verschillende manieren veroorzaakt worden. De definitie van stress is nog niet heel gemakkelijk te omschrijven maar kent grofweg twee vormen, namelijk stressor en stressrespons. Stressor is de conditie die stress veroorzaakt en stressrespons is weer de reactie op stressor. De term stress is natuurlijk heel breed en kan op veel manieren ontstaan, zoals werkgerelateerde stress en privégerelateerde stress. Daarnaast kan er ook stress ontstaan in plezierige situaties, bijvoorbeeld voor een trouwerij. Het is dus niet zo dat stress alleen maar negatief hoeft te zijn. Wanneer stress positief ervaren zal worden is het natuurlijk wel de bedoeling dat deze tijdelijke stress weer zal verdwijnen. Bij negatieve stress is vaak het probleem dat deze blijft hangen en uiteindelijk negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid.

Wanneer iemand echt last heeft van stress en niet meer normaal kan functioneren is het wellicht raadzaam om een stresscounselor te bezoeken. De stresscounselor zal objectief naar het mogelijke probleem kijken en de achtergronden van de problemen proberen te benaderen zodat er naar een oplossing gewerkt kan worden. Een stresscounselor zal zeker niet in een of twee sessies iemand van zijn stress af kunnen helpen maar kan zeker helpen de stress te verminderen door goeie coaching te geven. Ook kan het nodig zijn om tijdens de coaching andere mensen erbij te betrekken om mogelijke problemen die eventueel de stress veroorzaken aan te kunnen pakken.

Zoals eerder aangegeven kan stress door heel veel zaken veroorzaakt worden zowel op het werk als in een privésituatie. Een stresscounselor is een laagdrempelige hulpverlener die in veel gevallen iemand prima kan helpen om weer normaal te functioneren. Enkele bekende vormen van stress zijn een bornput, relatiestress en emotionele stress door bijvoorbeeld het verlies van een dierbare. De coaching door een stresscounselor kan vergoed worden door de zorgverzekeraar maar navraag hiervoor is wel raadzaam voor de behandeling.

Opleiding Stresscounselor:

Opleidingen tot stresscounselor

Er zijn geen landelijke opleidingsmogelijkheden voor het beroep stresscounselor via reguliere scholen. Wel zijn er zeer veel cursussen/opleidingen te vinden voor het beroep stresscounselor. Als vooropleiding zal men doorgaans psychosociale basiskennis op hbo-niveau verwachten. De cursus/opleiding stresscounselor zal over het algemeen enkele maanden in beslag nemen.

Bedrijven waar een stresscounselor werkzaam kan zijn

Een stresscounselor is meestal werkzaam als zelfstandig ondernemer en niet in loondienst. Binnen een bedrijf kan een professionele hulpverlener de cursus stresscounselor gevolgd hebben.

Competenties stresscounselor

De belangrijkste competentie als stresscounselor is natuurlijk het inlevingsvermogen en het resultaatgericht kunnen werken. Daarnaast zal je natuurlijk goed moeten kunnen luister en analyseren zodat je de problemen kunt doorgronden. Communicatief zal je sterk onderlegd moeten zijn omdat je een grote adviserende rol zal spelen naar je cliënt.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als stresscounselor

Voor het beroep stresscounselor kunnen we nog niet echt spreken van een arbeidsmarktperspectief omdat de meeste stresscounselors werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer en het beroep in mindere mate voor zal komen in loondienst. De doorgroeimogelijkheden als stresscounselor moeten gezien worden als het opbouwen van een succesvolle praktijk en het uitbreiden van je diensten op coaching gebied.

Arbeidsvoorwaarden en salaris stresscounselor

Omdat je werkzaam zal zijn als zelfstandig ondernemer bepaal je natuurlijk je eigen arbeidsvoorwaarden en zijn deze verder niet van toepassing voor dit beroep. Het is niet mogelijk om een salarisindicatie te geven voor het beroep stresscounselor omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van het aantal opdrachten dat je weet te verkrijgen. De meeste stresscounselors werken met een vaste vergoeding per sessie en niet per uur. Zoals eerder omschreven kan het zijn dat een zorgverzekeraar de sessie zal vergoeden maar navraag hiervoor is zeker nodig.

Mijnzzp.nl