Stresscounselor

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep stresscounselor
Werken als stresscounselor
Wanneer heb je stress?
Film: Wat is stress:
Opleidingen tot stresscounselor
Bedrijven waar een stresscounselor werkzaam kan zijn
Competenties stresscounselor
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als stresscounselor
Arbeidsvoorwaarden en salaris stresscounselor
Eigen bedrijf starten als Stresscounselor
Boekhoudprogramma vergelijken Stresscounselor

Beroep stresscounselor

Een stresscounselor is een counselor en/of coach, die zich gespecialiseerd heeft in het helpen van mensen bij het voorkomen en/of het verwerken van stress. Stress kan op veel verschillende manieren veroorzaakt worden en kan mogelijk problemen veroorzaken. De definitie van stress is niet heel gemakkelijk te omschrijven, maar kent grofweg twee vormen, namelijk stressor en stressrespons. Stressor is de conditie die stress veroorzaakt en stressrespons is de reactie op stressor. De term stress is breed en kan op veel manieren ontstaan, zoals werkgerelateerde stress en privégerelateerde stress. Daarnaast kan er stress ontstaan in plezierige situaties, bijvoorbeeld voor een trouwerij. Het is dus niet zo dat stress alleen maar negatief hoeft te zijn. Als stress positief ervaren wordt is het wel de bedoeling dat deze tijdelijke stress zal verdwijnen. Bij negatieve stress is vaak het probleem dat deze blijft hangen en uiteindelijk negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Als een stresscounselor werkt met mensen die werkgerelateerde stress ondervinden is een stresscounselor ook aan te merken als burn-out coach. Stress is persoonlijk, omdat iedereen stress op een andere manier kan ervaren. Daarnaast kan stress voor overspannenheid zorgen, echter kan dit per persoon verschillen. Het is mogelijk dat een stresscounselor ook andere vormen van counseling of coaching kan aanbieden. De termen counselor en coach kunnen verder niet zomaar met elkaar vergeleken worden, omdat counseling betrekking heeft op laagdrempelige hulp zonder dat een counselor advies geeft. Een coach zal wel hulp bieden door het geven van advies. Een stresscounselor moet dan ook gezien worden als iemand die alleen een luisterend oor zal bieden. Bij coaching zal de stresscounselor zich actief bemoeien door het geven van advies. In alle gevallen is een stresscounselor wel verantwoordelijk voor het begeleiden van mensen die te maken hebben met stressklachten.

Werken als stresscounselor

Het beroep stresscounselor kan dus betrekking hebben op verschillende vaklieden, zoals therapeuten, coaches en counselors. Deze verschillende vaklieden kunnen niet zomaar met elkaar vergeleken worden, omdat de inhoudelijke werkzaamheden verschillen. Een therapeut kan bijvoorbeeld ook een psycholoog zijn. Mensen die niet meer normaal kunnen functioneren door stress doen er over het algemeen goed aan om professionele hulp in te schakelen. Een stresscounselor zal objectief naar de mogelijke problemen kijken en de achtergronden van de problemen proberen te benaderen, zodat er naar een oplossing gewerkt kan worden. Een stresscounselor zal niet in één of twee sessies iemand van zijn of haar stress af kunnen helpen, maar kan helpen om de stress te verminderen door goede coaching te geven. Ook kan het nodig zijn om tijdens de coaching andere mensen erbij te betrekken om mogelijke problemen, die eventueel de stress veroorzaken, aan te kunnen pakken. Een stresscounselor is een laagdrempelige hulpverlener, die in veel gevallen iemand prima kan helpen om normaal te functioneren. Enkele bekende vormen van stress zijn een burn-out, relatiestress en emotionele stress door bijvoorbeeld het verlies van een dierbare. Ook moderne communicatietechnieken kunnen bepaalde prikkels opwekken, die ervaren kunnen worden als stress. Wie last heeft van stress is vaak niet meer goed in balans, waardoor er op den duur problemen kunnen ontstaan, zoals overspannenheid door stress.

Wanneer heb je stress?

Het herkennen van stress is in de meeste gevallen niet makkelijk, omdat stress zich meestal heel geleidelijk zal opbouwen. De makkelijkste manieren om stress te herkennen zijn onverklaarbare lichamelijke klachten, psychische en/of emotionele problemen of gedragsproblemen op sociaal gebied. Denk bij gedragsproblemen vooral aan het overdreven reageren op simpele situaties. Ook een gespannen indruk is meestal een teken van stress. Bij gespannenheid is er meestal sprake van gespannen spieren, een hoge bloeddruk, een hoge hartslag en verwijderde pupillen. Een stresscounselor kan dit soort klachten meestal doen afnemen door het toepassen van stressmanagement. Stressmanagement heeft vooral betrekking op het toepassen van ademhalingsoefeningen, meditatie of mindfulness. Mindfulness heeft betrekking op het creëren van een bepaalde gemoedstoestand, waarbinnen bewustwording een belangrijk onderdeel uitmaakt. Ook yoga kan voor sommige mensen helpen om stress te verminderen. Andere mensen hebben weer meer baat bij hypnose.

Film: Wat is stress:

Opleidingen tot stresscounselor

Er zijn geen landelijke opleidingsmogelijkheden voor het beroep stresscounselor via gewone scholen. Wel zijn er zeer veel cursussen/opleidingen te vinden voor het beroep stresscounselor. Als vooropleiding zal men doorgaans psychosociale basiskennis op hbo-niveau verwachten. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een stresscounselor werkzaam kan zijn

Een stresscounselor is in de meeste gevallen werkzaam als ondernemer binnen een eigen praktijk. Zoals eerder omschreven kunnen verschillende vaklieden aangemerkt worden als stresscounselor. Daarnaast kan stresscoaching een aanvulling zijn op andere beroepen. Denk bijvoorbeeld aan maatschappelijk werkers, die ook te maken kunnen krijgen met gespannen cliënten.

Competenties stresscounselor

De belangrijkste competentie als stresscounselor is het inlevingsvermogen en het resultaatgericht kunnen werken. Daarnaast zul je goed moeten kunnen luisteren en analyseren, zodat je de problemen kunt doorgronden. Ook communicatie in het algemeen moet gezien worden als belangrijke competentie. Daarnaast kan het motiveren en inspireren aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn kennis, coaching, sensitiviteit, zelfstandigheid, professionaliteit en vertrouwen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als stresscounselor

Voor het beroep stresscounselor kunnen we nog niet echt spreken van een arbeidsmarktperspectief omdat de meeste stresscounselors werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer en het beroep minder vaak voor zal komen in loondienst. De doorgroeimogelijkheden als stresscounselor moeten gezien worden als het opbouwen van een succesvolle praktijk en het uitbreiden van je diensten op coaching gebied.

Arbeidsvoorwaarden en salaris stresscounselor

Omdat je werkzaam zal zijn als zelfstandig ondernemer bepaal je natuurlijk je eigen arbeidsvoorwaarden en zijn deze verder niet van toepassing voor dit beroep. Het is niet mogelijk om een salarisindicatie te geven voor het beroep stresscounselor omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van het aantal opdrachten dat je weet te verkrijgen. De meeste stresscounselors werken met een vaste vergoeding per sessie en niet per uur. Zoals eerder omschreven kan het zijn dat een zorgverzekeraar de sessie zal vergoeden, maar navraag hiervoor is zeker nodig.

Eigen bedrijf starten als Stresscounselor

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Stresscounselor, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Stresscounselor

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Stresscounselor bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Stresscounselor.

Mijnzzp.nl