Life coach

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een life coach is een coach die gespecialiseerd is in lifecoaching. Lifecoaching komt in het kort neer op het helpen vormen van mensen in hun persoonlijke, zakelijke en maatschappelijke leven. Een life coach helpt mensen om verder te komen als ze daar behoefte aan hebben. Voor iedereen kan de reden om een life coach in te schakelen anders zijn en deze keuze is dan ook verder persoonlijk. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat iemand vastgelopen is binnen zijn of haar carrière en extra ondersteuning kan gebruiken van een life coach. Over het algemeen is het zo dat een goede life coach mensen kan helpen sneller hun doel te bereiken en vaak ook makkelijker. Door goede coaching krijgen mensen in veel gevallen beter inzicht in de manier waarop ze leven, waardoor ze verder kunnen. Mensen die een life coach inschakelen zijn vaak op zoek naar evenwicht tussen hun persoonlijkheid en levensstijl. Een life coach kan mensen op verschillende manieren helpen, privé of zakelijk. Een live coach is dus gespecialiseerd in het helpen van mensen door het toepassen van gespecialiseerde coachingsmethodieken die sterk gericht zijn op de kwaliteit en vormgeving van het leven. Over het algemeen zal het versterken van de balans een belangrijk onderdeel vormen binnen de coaching. Live coaching moet verder vrij persoonlijk gezien worden, omdat iedereen op verschillende manieren tegen bepaalde vragen en/of problemen kan aanlopen binnen het leven.

Een life coach kan dus een belangrijke toevoeging zijn voor mensen die verder willen komen. De life coach kan hierbij helpen door samen belangrijke levensvragen te behandelen zoals: hoe kom ik verder, hoe moet ik mijn bijdrage zien en wat moet ik er precies voor geven?  Het bereiken van welzijn en geluk spelen hierbij een belangrijke rol. Het inschakelen van een life coach zal niet voor iedereen even makkelijk zijn. Toch kan een life coach enorm helpen om privé of zakelijk door te groeien. Voor iedereen zal de reden om naar een life coach te gaan anders zijn. Denk bijvoorbeeld aan redenen zoals het niet kunnen nemen van beslissingen of als iemand het tijdelijk even niet meer ziet zitten.

Wat maakt een life coach anders

Het grote verschil tussen een life coach een andere coaches is dat een life coach naar het hele leven zal kijken om mensen verder te helpen. Dit is een belangrijk verschil met bijvoorbeeld een jobcoach, omdat een jobcoach eigenlijk meer werkgerelateerde punten zal behandelen. Een life coach zal zich juist meer richten op de totale bewustwording van mensen, dat dus ook betrekking heeft op het privéleven van mensen. Kwaliteit en vormgeving van het leven staan dan ook centraal binnen lifecoaching.

Voorbeelden waarbij een life coach kan helpen:

  • Bij eenzaamheid of een leeg gevoel
  • Bij het terugkeren op de arbeidsmarkt
  • Het creëren van positieve nieuwe ideeën
  • Het verbeteren van managementvaardigheden
  • Het versterken van de balans (privé en/of zakelijk)
  • Hulp bij een studie om geconcentreerd te blijven
  • Hulp bij het afvallen
  • Hulp bij het starten van een eigen bedrijf

Informatiefilm over een life coach:

Opleidingen tot life coach

Er bestaan geen landelijke erkende opleidingsmogelijkheden voor het beroep life coach. Wel zijn er veel externe opleidingen te vinden tot Life coach. Er zijn veel verschillende soorten coachingsgebieden die allemaal hun eigen specifieke doelen en eigenschappen hebben. Tijdens een opleiding leer je onder meer de zeven regels tot effectieve coaching, namelijk: duidelijke leerdoelen stellen, het krijgen van de juiste klik, regelmaat, veilig leerklimaat, gestructureerde sessies, het stellen van vragen en het resultaat evalueren als coach. Er zijn dus veel opleidingen te vinden op het gebied van coaching, die op beginnersniveau kunnen zijn of juist heel diep op het vakgebied ingaan. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig ondernemer. Zie ook de handige boeken: leren coachen, krachtgericht coachen, coachen als professie en oplossingsgericht coachen.

Bedrijven waar een life coach werkzaam kan zijn

Als life coach ben je doorgaans aan het werk als zelfstandig ondernemer. Je werkzaamheden kan je in je eigen praktijk uitvoeren of op locatie.

Competenties life coach

Als coach is het erg belangrijk om over zelfkennis te beschikken en dat je je kan inleven als coach. Daarnaast is het geven en nemen van feedback als coach super belangrijk om resultaatgericht te kunnen werken. Maar ook de juiste communicatie als coach speelt een grote rol binnen het vak. Tijdens de verschillende cursussen die er te vinden zijn zal er veel aandacht zijn voor de juiste gesprekstechnieken. Ook het weten te motiveren van je cliënten zal erg bepalend zijn voor de sessies.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als life coach

Als life coach is er redelijk veel werk te vinden, mede doordat er nog niet veel life coaches te vinden zijn omdat het beroep nog redelijk onbekend is. Ook is het zo dat er relatief veel coaches actief zijn, maar deze lang niet allemaal fulltime werken als coach. Om door te kunnen groeien als coach zullen er extra opleidingen of cursussen gevolgd moet worden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris life coach

Als life coach werk je doorgaans als zelfstandig ondernemer en bepaal je dus zelf je arbeidsvoorwaarden. Het salaris is sterk afhankelijk van je behaalde opdrachten als coach wat zeker niet altijd even makkelijk zal zijn. De meeste coaches werken tegen een afgesproken vergoeding en niet per uur.

Mijnzzp.nl