Loopbaanadviseur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een loopbaanadviseur is iemand die zich gespecialiseerd heeft in het helpen van mensen op carrièregebied. Denk bijvoorbeeld aan scholieren, studenten of aan werknemers die verder willen met hun carrière. Daarnaast kan een loopbaanadviseur mensen adviseren die te maken hebben met bepaalde onzekerheden binnen hun loopbaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan twijfels over mogelijke opleidingen, die nuttig kunnen zijn voor de verdere carrière. De meeste mensen die werkzaam zijn lopen vroeg of laat tegen bepaalde vragen aan, die niet altijd even makkelijk te beantwoorden zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vragen zoals ben ik gelukkig, ben ik toe aan verandering en hoe kom ik hogerop binnen de organisatie. Deze vragen zijn over het algemeen heel persoonlijk en het antwoord kan dan ook per persoon verschillen, omdat iedere situatie anders is. Het is de loopbaanadviseur die kan helpen met het beantwoorden van deze vragen. Een loopbaanadviseur kan op diverse manieren helpen, zoals door het voeren van coachingsgesprekken of door het uitvoeren van een psychologisch onderzoek. Het beroep loopbaanadviseur heeft dan ook raakvlakken met het beroep psycholoog. Er zijn veel verschillende soorten loopbaanadviseurs te vinden, die allemaal hun eigen manier van werken hebben. Het is daarom belangrijk om eerst samen een goed gesprek te houden en te bekijken of er een juiste klik is. De daadwerkelijke loopbaanbegeleiding kan op verschillende plekken uitgevoerd worden, zoals op het werk of bij iemand thuis. Dit is geheel afhankelijk van waar iemand zich het prettigst voelt en het gemakkelijkst praat. Loopbaanadviseurs kunnen ook ingeschakeld worden door werkgevers, bijvoorbeeld omdat ze hun personeel willen helpen met hun verdere ontwikkeling. Het is voor bedrijven erg belangrijk dat hun personeel zich prettig voelt.

Een loopbaanadviseur zal in veel gevallen aangemerkt moeten worden als coach, echter kan dit per loopbaanadviseur verschillen. In het verleden kwamen mensen meestal pas terecht bij een loopbaanadviseur als het eigenlijk al te laat was, zoals als iemand ziek geworden was. Tegenwoordig zien steeds meer bedrijven het belang in van een goede loopbaanadviseur, waardoor ze eerder ingeschakeld worden en mogelijke problemen juist voorkomen kunnen worden. De meeste mensen lopen vroeg of laat tegen bepaalde vragen en/of problemen aan tijdens het uitvoeren van hun werk. Wat deze problemen zijn is voor iedereen persoonlijk, maar een van de bekendste is het gevoel van vastgelopen te zijn. Vaak doen werknemers al jaren hetzelfde werk en zien werknemers geen voortgang meer naar een andere functie. In dit soort gevallen is het raadzaam om te gaan praten met een loopbaanadviseur. Redelijk veel mensen denken dat ze automatisch kunnen doorgroeien binnen een organisatie. Als dit niet het geval is kan er een bepaalde onrust of frustratie ontstaan. Ook kan het zijn dat iemand gewoon geen uitdaging meer ziet in zijn werk en de motivatie gewoon weg is. Het verkrijgen van een andere functie kan dan een goede oplossing zijn, zodat de motivatie terug komt. Het is niet zo dat een loopbaanadviseur automatisch aangemerkt kan worden als mobiliteitsadviseur arbeidsmarkt.

Carriere en arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt van nu is heel anders dan die van vroeger, en vraagt meer van werknemers dan vroeger. Tegenwoordig wordt er ook van werknemers verwacht dat deze zelf ervoor zorgen dat ze steeds beter opgeleid worden, wat vroeger anders was. In het verleden kon iemand zijn hele leven bij een werkgever blijven werken en veranderde er eigenlijk weinig voor de werknemer. De arbeidsmarkt van tegenwoordig is veel sneller, en een opleiding stopt niet na de school. Om tegenwoordig door te kunnen groeien moeten de werknemer en werkgever er samen voor zorgen dat men op de hoogte blijft van hun vakgebied, en dat iemand kan doorgroeien binnen een organisatie. De loopbaanadviseur kan helpen om dit doel te bereiken. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat iemand bepaalde taken van een nieuwe functie niet onder knie heeft, en op advies van de loopbaanadviseur een cursus gaat volgen om een vervolgfunctie te kunnen krijgen binnen de organisatie. Maar ook bij een reorganisatie, waarbij gedwongen ontslagen vallen, kan een loopbaanadviseur ingeschakeld worden om mensen te begeleiden naar nieuw werk. Door samen de wensen te bespreken kan de loopbaanadviseur helpen bij het zoeken naar een nieuwe geschikte baan.

Werken als loopbaanadviseur

Als loopbaanadviseur zal je over het algemeen vaak te maken hebben met andere vaklieden binnen de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan P&O medewerkers, jobcoaches en aan personeelszaken medewerkers. Daarnaast kan je te maken krijgen met afdelingsmanagers en met teamleiders, die verantwoordelijk zijn voor het aansturen van bepaalde werkzaamheden binnen de afdeling. In sommige gevallen kan een loopbaanadviseur ook verantwoordelijk zijn voor het trainen van hele afdelingen. In dat geval kan een loopbaanadviseur ook gebruikmaken van andere vaklieden, zoals personeelstrainers of inspirators. Het is niet zo dat loopbaanadviseurs alleen te maken hebben met werknemers. Een loopbaanadviseur kan ook scholieren en/of studenten helpen, die tegen bepaalde vragen aanlopen.

Wat doet een loopbaanadviseur allemaal:

  • Het adviseren over een mogelijke vervolgfunctie
  • Het adviseren van managers en/of de directie
  • Het begeleiden van mensen
  • Het geven van studieadvies
  • Het helpen doorgroeien binnen je carrière
  • Het helpen ontdekken van je talenten
  • Het opstellen van rapportages

Opleiding HRM: Studenten aan het woord:

Opleidingen tot loopbaanadviseur

Er zijn geen specifieke opleidingsmogelijkheden voor het beroep loopbaanadviseur via gewone scholen. Wie als loopbaanadviseur wil werken kan het beste een Hbo-opleiding Human Resource Management volgen, omdat deze opleiding het best passend is voor het beroep. Daarnaast zijn er voldoende cursussen te vinden op dit gebied. Een loopbaanadviseur is in veel gevallen ook een coach. Het beroep heeft ook raakvlakken met het beroep psycholoog. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een loopbaanadviseur werkzaam kan zijn

Een loopbaanadviseur kan voor verschillende organisaties, bedrijven en overheden werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsadviesbureaus, uitzendorganisaties en aan onderwijsinstellingen. Daarnaast kan een loopbaanadviseur intern werkzaam zijn binnen grotere organisaties. Afhankelijk van de soort werkgever kunnen er ook andere benamingen van toepassingen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de benaming beroepskeuzebegeleider, mentor en decaan. Ook is het denkbaar dat een recruiter werkzaam is als loopbaanadviseur. Een loopbaanadviseur kan ook werkzaam zijn als consultant en als ondernemer. Het beroep loopbaanadviseur komt in de praktijk op verschillende manieren voor.

Competenties loopbaanadviseur

In het algemeen is communicatie aan te merken als belangrijkste competentie van een loopbaanadviseur, omdat je te maken krijgt met veel verschillende mensen. Daarnaast moet een loopbaanadviseur kunnen motiveren, inspireren en netwerken. Het netwerken is belangrijk, omdat de meeste loopbaanadviseurs op een brede manier werkzaam zijn binnen het bedrijfsleven. Ook het werken als vertrouwenspersoon kan aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je veel te maken krijgt met vertrouwelijke en/of gevoelige informatie. Een andere belangrijke competentie is dat je als loopbaanadviseur kennis hebt van mogelijke opleidingstrajecten, zodat je mensen op de juiste manier kan adviseren. Ook het kunnen coachen moet aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn luisteren, analytisch, plannen, organiseren, energie, passie, verantwoordelijkheidsgevoel en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als loopbaanadviseur

Het verkrijgen van een baan of opdrachten als loopbaanadviseur hoeft doorgaans geen probleem te zijn. Wel is het zo dat er redelijk veel concurrentie is onder loopbaanadviseurs of coaches, wat het verkrijgen van werk dan weer lastig kan maken. Maar als goed opgeleide loopbaanadviseur met minimaal een Hbo-opleiding moet het geen probleem zijn om opdrachten te verkrijgen. Er zijn veel bedrijven die om verschillende redenen een loopbaanadviseur inschakelen, zoals een ontslagronde of het herplaatsen van personeel. Een echte doorgroeimogelijkheid als loopbaanadviseur is bij ons niet bekend.

Arbeidsvoorwaarden en salaris loopbaanadviseur

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je als loopbaanadviseur werkzaam kan zijn voor verschillende organisaties binnen verschillende branches. Een loopbaanadviseur die werkzaam is in loondienst zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Zoals eerder omschreven zijn redelijk veel loopbaanadviseurs werkzaam als ondernemer. Wat een zelfstandig werkende loopbaanadviseur precies zal verdienen is verder niet zomaar aan te geven.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Loopbaanadviseur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Loopbaanadviseur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl