Ontslagconsulent

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep ontslagconsulent
Werken als ontslagconsulent
Ontslagaanvraag bij UWV of rechter
Heeft een werknemer recht op een vergoeding bij ontslag?
Wat doet een ontslagconsulent:
Regels transitievergoeding:
Medewerkers over massa-ontslag:
Opleidingen tot ontslagconsulent
Bedrijven waar een ontslagconsulent werkzaam kan zijn
Competenties ontslagconsulent
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als ontslagconsulent
Arbeidsvoorwaarden en salaris ontslagconsulent
Eigen bedrijf starten als Ontslagconsulent
Boekhoudprogramma vergelijken Ontslagconsulent

Beroep ontslagconsulent

Een ontslagconsulent behandelt ontslagaanvragen in het kader van ontslagrecht en arbeidsrecht. Het is de taak van een ontslagconsulent om de argumenten in een ontslagaanvraag van een werkgever voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst te onderzoeken. Een van de andere werkzaamheden van een ontslagconsulent is het opstellen van conceptbeschikkingen, waarbij de geldende voorschriften van de wet- en regelgeving in acht worden genomen. Indien er sprake is van signalering van knelpunten die op de uitvoering betrekking hebben, meldt de ontslagconsulent dit bij de leidinggevende. Naast de signalering van knelpunten in de uitvoering kan de ontslagconsulent ook voorstellen aandragen voor de oplossing ervan. Verder behoort het tot de werkzaamheden om juridische informatie te verstrekken en deze naar rechten en plichten te vertalen voor de betrokken partijen. In de uitvoering van de functie van ontslagconsulent behoort eveneens het onderhouden van contacten. Het gaat hier om contact met werkgevers en werknemers, maar ook met eventuele vertegenwoordigers en indien van toepassing commissies. Bij het beoordelen van de ontslagaanvraag toetst de ontslagconsulent de rechtmatigheid van het ontslag. De ontslagaanvraag bevat niet alleen de aanvraag, maar ook het verweer van de werknemer. Het is dan ook de bedoeling dat de ontslagconsulent de argumenten van beide partijen afweegt en beoordeelt. Indien het dossier van de ontslagaanvraag compleet is, volgt een beoordeling door de ontslagconsulent en neemt het UWV een beslissing. Overigens is het ook mogelijk dat een ontslagconsulent werkt voor een juridisch kantoor of voor een rechtsbijstandmaatschappij. In dat kader is er sprake van belangenbehartiger voor de werkgever of voor de werknemer in een ontslagprocedure. Zo is het ook mogelijk dat een manager in een bedrijf in deze functie treedt.

Werken als ontslagconsulent

Het beroep van ontslagconsulent heeft raakvlakken of verbinding met andersoortige functies. Bijvoorbeeld indien de ontslagconsulent in dienst van het UWV is en een ontslagaanvraag voor een werknemer goedkeurt. In dat geval heeft de werknemer de mogelijkheid om een WW-uitkering aan te vragen en beoordeelt een uitkeringsdeskundige het recht op een uitkering. Binnen de organisatie is het verder mogelijk dat de ontslagconsulent in een doorverwijzing voorziet, zoals naar een bedrijfsmaatschappelijk werker. Verder komt het voor dat er sprake is van een samenwerking met recruiters. Of het inschakelen van een loopbaanadviseur of jobcoach. Bij het breder trekken van ontslagaanvragen geldt dat het eveneens mogelijk is via de rechter een ontslagprocedure te starten. Een werknemer of werkgever heeft de mogelijkheid om zich hierin te laten bijstaan door een jurist. Zowel bij de UVW als bij de rechter is het eveneens mogelijk om collectief ontslag aan te vragen. Bijvoorbeeld vanwege bedrijfseconomische redenen en er een reorganisatie plaatsvindt. In dat kader is het verder denkbaar dat een ontslagconsulent intern werkzaam is voor bedrijven. Ook zijn er bedrijven waarin managers verantwoordelijkheid zijn om medewerkers te ontslaan. Bij grote reorganisaties geldt doorgaans dat het bedrijf of intern of extern een ontslagconsulent inschakelt ter ondersteuning of een consultant. Een manager voert in het kader van ontslagaanvragen ook wel slechtnieuwsgesprekken en biedt afhankelijk van de situatie een optie voor coachen. Bijvoorbeeld om naar ander werk buiten het bedrijf over te stappen.

Ontslagaanvraag bij UWV of rechter

Een ontslagconsulent in dienst van het UWV krijgt verzoeken om ontslagaanvragen voorgelegd. Het vragen van toestemming voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst vindt alleen gehoor onder bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld om bedrijfseconomische redenen of indien een werknemer langer dan twee jaar ziek is. Bij het verlenen van toestemming aan de werkgever om de werknemer te ontslaan, is er sprake van een opzegtermijn. Bij een ontslagprocedure bij de rechter is er sprake van ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Ook hiervoor geldt dat er sprake is van een beoordeling op basis van rechtmatigheid. Het is mogelijk om bij de kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in te dienen op basis van persoonlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld als de arbeidsrelatie is verstoord of als de werknemer niet goed functioneert. Een tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder opzeggingsmogelijkheden is eveneens te ontbinden via de rechter. Mocht de ontslagconsulent van de UWV geen toestemming voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst verlenen, kan de werkgever als nog om ontbinding vragen bij de rechter.

Heeft een werknemer recht op een vergoeding bij ontslag?

Er bestaat onder bepaalde voorwaarden recht op een vergoeding bij ontslag. Het gaat hier om de zogenoemde transitievergoeding. Een van de voorwaarden is dat de werkgever het initiatief heeft genomen om de ontslagprocedure in gang te zetten. Zowel tijdelijke werknemers als werknemers met een vast dienstverband komen in aanmerking voor een transitievergoeding. Deze vergoeding is te gebruiken om eenvoudiger naar ander werk over te stappen of om scholing te volgen. De hoogte van het uit te betalen bedrag van een transitievergoeding is van het loon en van de duur van het dienstverband afhankelijk. De ontslagconsulent is geen partij in het bepalen van de hoogte van de vergoeding. Betaalt de werkgever niet dan kan de ontslagen werknemer via de rechter betaling afdwingen.

Wat doet een ontslagconsulent:

  • Ontslagaanvraag in behandeling nemen.
  • Werknemer in gelegenheid van verweer stellen.
  • Argumenten afwegen.
  • Ontslagaanvraag beoordelen.
  • Conceptbeschikking opstellen.
  • Contact onderhouden met partijen.
  • Doorverwijzen naar derden.
  • Knelpunten signaleren.
  • Voorstel knelpunten oplossen.
  • Juridische informatie verstrekken.

Regels transitievergoeding:

Medewerkers over massa-ontslag:

Opleidingen tot ontslagconsulent

Om het beroep van ontslagconsulent uit te voeren, is doorgaans een opleiding op hbo-niveau vereist. De voorkeur gaat daarbij uit naar een juridische hbo-opleiding. Bijvoorbeeld hbo- recht of hbo sociaal-juridische dienstverlening. Om als arbeidsjurist aan de slag te gaan, is doorgaans een wetenschappelijke opleiding rechten nodig. Bij voorkeur met een specialisatie in arbeidsrecht. In relatie tot het beroep ontslagconsulent kan een hbo-opleiding bedrijfsmaatschappelijk werk nuttig zijn. Indien er geen sprake is van een opleiding in een juridische richting is het mogelijk om met juridische ervaring aan de slag te gaan als ontslagconsulent. Wanneer je een eigen bedrijf gaat starten als zzp'er, dan is het ook nodig om de administie bij te houden. Dit kun je eenvoudig doen met behulp van online administratie software.

Bedrijven waar een ontslagconsulent werkzaam kan zijn

De meeste ontslagconsulenten zijn werkzaam bij het UWV, maar er zijn ook andere werkgevers om dit beroep uit te oefenen. De UWV is een instantie die ontslagaanvragen beoordeelt. Om een ontslagaanvraag in te dienen, maken bedrijven regelmatig gebruik van juridische bijstand. Het is in dat kader dus ook mogelijk om als ontslagconsulent of consultant aan het werk te zijn bij een juridisch kantoor. Of in de functie van arbeidsjurist bij een rechtsbijstandsverzekeraar waarbij je optreedt als ontslagconsulent voor werknemers in een ontslagprocedure.

Competenties ontslagconsulent

Om het beroep van ontslagconsulent goed uit te voeren, zijn een aantal competenties vereist. In de eerste plaats is het belangrijk om over communicatieve vaardigheden te beschikken. De communicatie vindt zowel schriftelijk als mondeling plaats. Motiveren en inspireren zijn competenties die raakvlakken hebben met het beroep van ontslagconsulent. Het is verder belangrijk dat een ontslagconsulent bedreven is in probleemanalyse en oordeelsvorming. Stressbestendigheid is als competentie mooi meegenomen indien de caseload daartoe aanleiding geeft. Het is eveneens van belang om zelfstandig te werken en in teamverband te kunnen opereren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als ontslagconsulent

Het arbeidsmarktperspectief van een ontslagconsulent hangt deels samen met de economische situatie. Het gaat hier dan om ontslagaanvragen die om bedrijfseconomische redenen worden ingediend. In een goed draaiende economie komen er minder ontslagaanvragen voor om bedrijfseconomische redenen. In een slechte economische situatie neemt het aantal ontslagaanvragen bij het UWV toe op basis van bedrijfseconomische redenen. Aan de andere kant is het ook zo dat er andere redenen zijn voor ontslag. Zo zijn er altijd werknemers die te maken hebben met langdurige ziekte. Bovendien gaat de economie op-en-neer, zodat het arbeidsmarktperspectief over meerdere jaren gunstig is. Er zijn als ontslagconsulent meerdere doorgroeimogelijkheden, zoals naar de functie van senior ontslagconsulent. In deze functie is er sprake van beslissingsbevoegdheid. Ook is het mogelijk om met de nodige ervaring en ambitie teamleider te worden of afdelingsmanager.

Arbeidsvoorwaarden en salaris ontslagconsulent

Het hangt van de werkgever af wat de arbeidsvoorwaarden en het salaris voor een ontslagconsulent zijn. Een ontslagconsulent in dienst bij de UWV verdient gemiddeld een salaris tussen 2.700 euro en 4.000 euro bruto. De werkervaring en opleiding bepalen de exacte hoogte van het salaris. De cao Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen is van toepassing op het beroep van ontslagconsulent in dienst van het UWV. Een arbeidsjurist in dienst van een rechtsbijstandskantoor of juridische kantoor kan een hoger salaris verdienen. Verder geldt met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden dat UWV onder meer voorziet in een reiskostenvergoeding. Indien er sprake is van een intermediair, zoals een uitzendbureau, gelden mogelijk andere arbeidsvoorwaarden. Een manager binnen een bedrijf die als ontslagconsulent optreedt voor de werkgever heeft net als een arbeidsjurist een hoger salaris. Op basis van opleiding en eerdere werkervaring is er gelegenheid om als ontslagconsulent te onderhandelen. Dat geldt zowel voor de hoogte van het salaris als voor de overige arbeidsvoorwaarden.

Eigen bedrijf starten als Ontslagconsulent

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Ontslagconsulent, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Ontslagconsulent

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Ontslagconsulent bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Ontslagconsulent.

Mijnzzp.nl