Ontslagconsulent

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Ontslagconsulent?

Een ontslagconsulent behandelt ontslagaanvragen in het kader van ontslagrecht en arbeidsrecht. Het is de taak van een ontslagconsulent om de argumenten in een ontslagaanvraag van een werkgever voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst te onderzoeken. Een van de andere werkzaamheden van een ontslagconsulent is het opstellen van conceptbeschikkingen, waarbij de geldende voorschriften van de wet- en regelgeving in acht worden genomen. Indien er sprake is van signalering van knelpunten die op de uitvoering betrekking hebben, meldt de ontslagconsulent dit bij de leidinggevende. Naast de signalering van knelpunten in de uitvoering kan de ontslagconsulent ook voorstellen aandragen voor de oplossing ervan. Verder behoort het tot de werkzaamheden om juridische informatie te verstrekken en deze naar rechten en plichten te vertalen voor de betrokken partijen. In de uitvoering van de functie van ontslagconsulent behoort eveneens het onderhouden van contacten. Het gaat hier om contact met werkgevers en werknemers, maar ook met eventuele vertegenwoordigers en indien van toepassing commissies. Bij het beoordelen van de ontslagaanvraag toetst de ontslagconsulent de rechtmatigheid van het ontslag. De ontslagaanvraag bevat niet alleen de aanvraag, maar ook het verweer van de werknemer. Het is dan ook de bedoeling dat de ontslagconsulent de argumenten van beide partijen afweegt en beoordeelt. Indien het dossier van de ontslagaanvraag compleet is, volgt een beoordeling door de ontslagconsulent en neemt het UWV een beslissing. Overigens is het ook mogelijk dat een ontslagconsulent werkt voor een juridisch kantoor of voor een rechtsbijstandmaatschappij. In dat kader is er sprake van belangenbehartiger voor de werkgever of voor de werknemer in een ontslagprocedure. Zo is het ook mogelijk dat een manager in een bedrijf in deze functie treedt.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Ontslagconsulent

Wat is het salaris en tarief van een Ontslagconsulent? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Ontslagconsulent in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Ontslagconsulent

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Ontslagconsulent bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl