Recruiter

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep recruiter
Werken als recruiter
Wat doet een recruiter?
Waarom een recruitment bureau inschakelen
Verschil headhunter en recruiter
Zzp recruiter
Taken als recruiter:
Beroepsfilm recruiter:
Recruiters aan het woord:
Opleidingen tot recruiter
Bedrijven waar een recruiter werkzaam kan zijn
Competenties recruiter
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als recruiter
Arbeidsvoorwaarden en salaris recruiter
Eigen bedrijf starten als Recruiter
Boekhoudprogramma vergelijken Recruiter

Beroep recruiter

Een recruiter is een bemiddelaar die zich gespecialiseerd heeft in recruitment. Recruitment heeft betrekking op het werven van personeel, het screenen van personeel, het testen van personeel en het selecteren van geschikte kandidaten voor een bepaalde functie. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een recruiter dan ook het beste omschrijven als het vinden van geschikte kandidaten voor een bepaalde functie. Over het algemeen zal een recruiter zoeken naar geschikte kandidaten voor de hogere functies binnen het bedrijfsleven. Als recruiter zal je niet alleen intern zoeken naar geschikte kandidaten, maar juist ook extern kandidaten werven. Als een recruiter intern personeel zoekt binnen zijn of haar eigen organisatie spreekt men ook wel van een corporate recruiter. Als er gezocht wordt naar extern personeel kan het voorkomen dat een organisatie er voor kiest om een recruitment bureau in te schakelen, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Een recruiter zal zich over het algemeen niet snel bezig houden met het selecteren van kandidaten voor de lagere functies, omdat deze functies over het algemeen makkelijk in te vullen zijn door bedrijven. Een recruiter zoekt dus naar interne kandidaten of naar externe kandidaten voor een bepaalde functie. Het is de recruiter, die precies weet wat voor persoon de organisatie zoekt en waar ze precies aan moeten voldoen. Binnen het recruitment proces zal de recruiter de meest geschikte kandidaten selecteren en deze screenen en testen. Het testen van mogelijke kandidaten heeft doorgaans betrekking op een psychologisch onderzoek. Dit soort onderzoeken noemt men ook wel psychologisch assessment. Binnen dit onderzoek worden interviews afgenomen en krijgt de kandidaat diverse vragen. Na het assessment worden de resultaten afgezet tegenover de functie-eisen om de beste kandidaat te kunnen selecteren.

Werken als recruiter

Een recruiter is dus een bemiddelaar die zich gespecialiseerd heeft in het vinden en koppelen van geschikte kandidaten voor een bepaalde functie. Daarnaast kan je als recruiter verantwoordelijk zijn voor het laten uitvoeren van een psychologisch assessment om de meest geschikte kandidaat te kunnen selecteren. Dit soort onderzoeken worden uitgevoerd door een gespecialiseerde psycholoog. Zoals eerder omschreven zal een recruiter in de meeste gevallen te maken hebben met werkzoekende, die minimaal over een hbo-opleiding beschikken. Organisaties die zoeken naar meer algemene medewerkers zullen over het algemeen eerder gebruikmaken van een intercedent of bemiddelingsmedewerker. Het beroep recruiter kan niet zomaar vergeleken worden met het beroep intercedent of bemiddelingsmedewerker, omdat een recruiter over het algemeen verantwoordelijk is voor vinden van geschikte kandidaten voor functies op hoger niveau binnen het bedrijfsleven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bedrijfsleiders, verandermanagers, compliance managers, financieel managers of aan kwaliteitsmanagers. Daarnaast kan er sprake zijn van aanvullende eisen vanuit de werkgever, waardoor medewerkers nog over aantoonbare ervaring en/of kennis moeten beschikken. Ook het screenen van kandidaten kan tot de werkzaamheden behoren van een recruiter. Als recruiter kan het voorkomen dat je samenwerkt met een mobiliteitsadviseur arbeidsmarkt.

Wat doet een recruiter?

Een recruiter, ook wel een wervingsadviseur of talent acquisiteur genoemd, is verantwoordelijk voor het aantrekken, selecteren en aannemen van geschikte kandidaten voor openstaande functies binnen een organisatie. De rol van een recruiter kan variëren afhankelijk van de organisatie en de specifieke functie, maar over het algemeen omvat het de volgende taken:

 • Vacatureanalyse en vereisten bepalen: Een recruiter werkt samen met de betreffende afdelingen binnen een organisatie om een grondig begrip te krijgen van de vereisten en verwachtingen voor een specifieke functie. Ze analyseren de vacature, identificeren de benodigde vaardigheden, ervaring en kwalificaties en stellen een gedetailleerd functieprofiel op.
 • Sourcing en werving van kandidaten: Recruiters zijn verantwoordelijk voor het aantrekken van geschikte kandidaten voor de vacatures. Ze kunnen verschillende bronnen gebruiken, zoals vacaturebanken, sociale media, professionele netwerken, universiteiten en andere wervingskanalen. Ze beoordelen cv's, screening van sollicitanten en nemen contact op met potentiële kandidaten om hun interesse en geschiktheid te beoordelen.
 • Selectieproces en interviews: Recruiters voeren interviews en evaluaties uit om de geschiktheid van kandidaten te beoordelen. Ze stellen relevante vragen, beoordelen de ervaring en vaardigheden van de kandidaten en beoordelen hun potentieel om te passen binnen de bedrijfscultuur en het team. Ze kunnen ook psychometrische tests, vaardigheidstests of casestudies gebruiken om een dieper inzicht te krijgen in de kwalificaties van de kandidaten.
 • Communicatie en onderhandeling: Recruiters zijn verantwoordelijk voor het communiceren met kandidaten gedurende het hele wervingsproces. Ze informeren kandidaten over de status van hun sollicitatie, plannen en coördineren interviews, en geven feedback aan sollicitanten. Als een kandidaat wordt geselecteerd, kan de recruiter betrokken zijn bij het onderhandelen over salarisvoorwaarden en het doen van het aanbod.
 • Administratieve taken: Recruiters zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van kandidaat-gegevens en het beheren van het wervingsproces. Ze onderhouden een database van sollicitanten, registreren relevante informatie en zorgen voor nauwkeurige en tijdige administratieve taken, zoals het opstellen van arbeidsovereenkomsten en het verzorgen van de benodigde documentatie.

Waarom een recruitment bureau inschakelen

Redelijk veel organisaties maken gebruik van een recruitment bureau, omdat het vinden van geschikte kandidaten lastig is. Recruiters, die werkzaam zijn binnen een recruitment bureau, weten over het algemeen sneller en geschiktere kandidaten te vinden, omdat ze over een groot netwerk beschikken. Daarnaast kan het vinden van geschikte kandidaten veel werk zijn, afhankelijk van de functie-eisen. Zoals eerder omschreven kan een recruiter ook gewoon voor een bedrijf werkzaam zijn als corporate recruiter. Dit zijn over het algemeen wel de grotere bedrijven, die te maken hebben met veel personeelsleden. Kleinere organisaties maken over het algemeen eerder gebruik van een recruitment bureau. Het zijn de recruiters, die zich gespecialiseerd hebben in het vinden van geschikte kandidaten door het uitvoeren van acquisitie.

Verschil headhunter en recruiter

Het beroep recruiter heeft raakvlakken met het beroep headhunter, maar kent ook verschillen, omdat een headhunter doorgaans niet werkzaam is voor een bepaalde organisatie. Daarnaast is het zo dat een headhunter zelf actief kandidaten zal benaderen voor een specifieke functie. Een headhunter zoekt over het algemeen naar mensen voor moeilijk in te vullen vacatures. Een headhunter en recruiter kunnen net afgestudeerde studenten in sommige gevallen ook een traineeship aanbieden. Dit betreft vaak jonge talentvolle medewerkers die later bijvoorbeeld manager worden. Hoewel beide termen vaak worden gebruikt in het kader van het aantrekken van talent voor organisaties, zijn er enkele verschillen tussen een headhunter en een recruiter. Hier zijn de belangrijkste verschillen:

 • Scope van het werk: Een recruiter richt zich op het aantrekken en selecteren van kandidaten voor specifieke vacatures binnen een organisatie. Ze werken vaak intern in een HR-afdeling en zijn verantwoordelijk voor het wervingsproces, zoals het plaatsen van vacatures, het screenen van cv's, het uitvoeren van sollicitatiegesprekken en het selecteren van geschikte kandidaten voor de functies. Een headhunter daarentegen richt zich op het proactief zoeken naar hooggekwalificeerde kandidaten voor senior posities of gespecialiseerde functies, vaak op verzoek van een organisatie die hen inhuurt.
 • Benadering van kandidaten: Een recruiter plaatst vaak vacatures op jobboards, ontvangt sollicitaties en voert vervolgens het selectieproces uit op basis van de ontvangen sollicitaties. Ze kunnen ook actieve kandidaten benaderen via professionele netwerken en databases. Een headhunter daarentegen zoekt actief naar potentiële kandidaten, zowel binnen als buiten het netwerk van de organisatie. Ze benaderen vaak passieve kandidaten die al een baan hebben en proberen hen te interesseren voor een nieuwe uitdaging. Ze kunnen direct contact opnemen met kandidaten die ze als geschikt beschouwen, zelfs als die kandidaten niet actief op zoek zijn naar een nieuwe functie.
 • Focus en specialisatie: Recruiters werken doorgaans aan het invullen van vacatures op verschillende niveaus en functiegebieden binnen een organisatie. Ze kunnen zich richten op specifieke vakgebieden, maar hun werk is over het algemeen breder en gericht op het vullen van meerdere posities. Headhunters zijn meer gespecialiseerd in het vinden van hooggekwalificeerde kandidaten voor specifieke senior posities of moeilijk in te vullen functies. Ze hebben vaak expertise in een bepaald vakgebied of sector en kunnen zich richten op het vervullen van slechts enkele posities per jaar.

Zzp recruiter

Tegenwoordig zijn recruiters ook vaak werkzaam als zzp'er of als interim recruiter. In dat geval worden recruiters meestal direct ingehuurd door bedrijven om geschikte kandidaten te vinden voor de organisatie. Dit belangrijkste reden hiervoor is dat steeds meer bedrijven grote moeite hebben met het vinden van geschikte kandidaten. Personeelstekort is in bijna alle branches van toepassing. In de meeste gevallen zal een recruiter over specifieke branche-kennis moeten beschikken om tot de beste resultaten te kunnen komen. Afhankelijk van de werkzaamheden heeft een recruiter ook regelmatig te maken met HR-managers.

Taken als recruiter:

 • Het afnemen van sollicitatiegesprekken.
 • Het benaderen van kandidaten.
 • Het beoordelen van sollicitaties.
 • Het eventueel voeren van onderhandelingen.
 • Het in de markt zetten van functies.
 • Het opstellen van functieprofielen.
 • Het screenen van kandidaten.
 • Het selecteren van geschikte kandidaten.

Beroepsfilm recruiter:

Recruiters aan het woord:

Opleidingen tot recruiter

Wie een carrière als recruiter ambieert kan het beste de hbo-opleiding Human Resource Management (HRM) volgen van ongeveer vier jaar. Human Resource Management (HRM) is een vakgebied dat gericht is op arbeid- en organisatiepsychologie en bedrijfskunde. Tijdens de opleiding zal er veel aandacht besteed worden aan onder meer toegepaste organisatiepsychologie en interculturele vaardigheden. Op universitair niveau kan de studie organisatiewetenschappen aangemerkt worden als geschikte studie. Het is denkbaar dat een recruiter ook over een andere opleidingen kan beschikken, omdat je als recruiter op verschillende manieren werkzaam kan zijn. Als recruiter kan het bijvoorbeeld ook belangrijk zijn dat je beschikt over een ICT-opleiding, omdat recruiters tegenwoordig veel gebruikmaken van sociale netwerken en/of arbeidsplatforms via het internet. Als je net begint als zzp recruiter is het belangrijk dat je de administratie op de juiste manier opstart. Dit kun je eenvoudig doen met behulp van online boekhoudsoftware.

Bedrijven waar een recruiter werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal je als recruiter voor de grotere bedrijven of overheden werkzaam zijn. Daarnaast kan een recruiter werkzaam zijn voor gespecialiseerde recruitment bureaus, die voor verschillende opdrachtgevers werkzaam zijn. Het is denkbaar dat een recruiter ook aangemerkt kan worden als ondernemer of als consultant. Binnen kleinere organisaties komt het beroep recruiter eigenlijk niet voor. Kleinere organisaties maken over het algemeen gebruik van recruitment bureaus.

Competenties recruiter

De belangrijkste competentie van een recruiter is mensenkennis, omdat het kunnen selecteren van de beste kandidaten om veel inzicht vraagt. Ook communicatie is aan te merken als belangrijke competentie, omdat goede communicatie voor een belangrijk deel zal bijdragen aan de werkzaamheden van een recruiter. Een andere belangrijke competentie is het kunnen netwerken. Het netwerken als recruiter is eigenlijk onmisbaar, omdat netwerken binnen het bedrijfsleven erg belangrijk is. Daarnaast moet een recruiter veel kennis hebben van de ICT-sector, omdat de meeste recruiters veel via verschillende websites werken. Algemeen belangrijke woorden zijn onderhandelen, luisteren, strategisch, analytisch, flexibiliteit, presteren, monitoren, controleren, inspireren, passie, motivatie en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als recruiter

Het arbeidsmarktperspectief van een recruiter is over het algemeen goed te noemen, omdat veel bedrijven en andere organisaties sterk afhankelijk zijn van goede recruiters. Daarnaast kan een recruiter voor verschillende organisaties werkzaam zijn, waardoor het verkrijgen van werk als recruiter in de meeste gevallen niet heel moeilijk is als je beschikt over de juiste opleidingen. De doorgroeimogelijkheden van een recruiter moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie. Denk bijvoorbeeld aan de functies teamleider, afdelingsmanager of klantmanager. De doorgroeimogelijkheden zijn wel sterk afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties. Als je beschikt over een universitaire studie kan ook het promoveren aangemerkt worden als het doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris recruiter

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep recruiter omdat je bij zeer veel uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam kan zijn in verschillende functies. Een Hbo-opgeleide recruiter zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en specifieke verantwoordelijkheden binnen de organisatie.

Eigen bedrijf starten als Recruiter

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Recruiter, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Recruiter

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Recruiter bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Recruiter.

Mijnzzp.nl