Change manager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een change manager is verantwoordelijk voor het soepel laten verlopen van veranderingen binnen een organisatie. Dit kunnen geplande veranderingen betreffen, maar ook spontane veranderingen binnen de organisatie. Als change manager ben je verantwoordelijk voor verandermanagement. Verandermanagement kan betrekking hebben op uiteenlopende zaken die organisaties aangaan zoals cultuurveranderingen, het samengaan van afdelingen, het klantgerichter werken, kostenreducties of bijvoorbeeld verbeterprogramma's die doorgevoerd moeten worden. Als organisaties met complexe veranderingen te maken krijgen kan er dus voor gekozen worden om een change manager in te schakelen die dit proces kan begeleiden. Veranderingen binnen organisaties moeten beheersbaar doorgevoerd worden, wat in sommige gevallen behoorlijk lastig kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan twee afdelingen die samengevoegd gaan worden waardoor bedrijfsprocessen zullen veranderen. Het is aan de change manager om dit proces te analyseren en alle belangrijke punten die mogelijk problemen kunnen veroorzaken op te lossen, zodat er een soepele overgang zal zijn. Binnen verandermanagement draait alles om het oplossen van problemen en zaken die niet goed gaan. Een andere benaming voor change manager kan ook zijn verandermanager. De werkzaamheden van een change manager vragen over het algemeen om veel ervaring en kennis, omdat verandermanagement behoorlijk ingrijpend en complex is. Het is dus niet zo dat alle managers zomaar aangemerkt kunnen worden als change manager. Verandermanagement heeft in het algemeen betrekking op het veranderen van structuren of de werkwijze van een organisatie. Omdat verandermanagement om specifieke deskundigheid vraagt, is het denkbaar dat een change manager ook werkzaam is als interim-manager of als consultant.

Een change manager is dus een manager die verantwoordelijk is voor het onderzoeken, begeleiden en doorvoeren van veranderingen binnen een organisatie. Verandermanagement heeft over het algemeen niet alleen betrekking op bedrijfsprocessen maar juist ook op alle medewerkers, managers en de directie zelf. Als change manager ben je het aanspreekpunt voor mensen binnen de organisatie, en zorg je er voor dat de verschillende afdelingen binnen de organisatie goed samenwerken om alles soepel te laten lopen. Om het veranderproces soepel te laten lopen moet de change manager duidelijke doelstellingen uitzetten en deze ook doorzetten. De change manager zal regelmatig overleggen met andere managers en de directie, om de voortgang van veranderingen te bespreken. De change manager heeft meestal dezelfde verantwoordelijkheden als andere managers, maar is in dit geval gericht op veranderingen binnen een organisatie. Afhankelijk van de complexiteit van veranderingen kan een change manager ook gebruikmaken van verschillende unitmanagers en de scrum methodiek.

Wat doet een change manager?

Een change manager, ook wel verandermanager genoemd, is een professional die verantwoordelijk is voor het begeleiden en sturen van veranderingen binnen een organisatie. Het doel van een change manager is om ervoor te zorgen dat veranderingen effectief worden geïmplementeerd en geaccepteerd door medewerkers, wat kan leiden tot verbeterde prestaties, efficiency en innovatie. De taken van een change manager kunnen variëren, maar omvatten over het algemeen het volgende:

 • Veranderstrategie ontwikkelen: Een change manager is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een duidelijke veranderstrategie die aansluit bij de doelstellingen en behoeften van de organisatie. Ze analyseren de huidige situatie, identificeren de gewenste veranderingen en formuleren een plan van aanpak om deze veranderingen te realiseren.
 • Stakeholdermanagement: Een belangrijke taak van een change manager is het managen van stakeholders, zowel intern als extern. Ze identificeren belanghebbenden die invloed hebben op de veranderingen en zorgen voor betrokkenheid, communicatie en samenwerking. Ze luisteren naar de zorgen en behoeften van de stakeholders en creëren een draagvlak voor de veranderingen.
 • Verandermanagement plan opstellen: Een change manager stelt een gedetailleerd verandermanagement plan op dat de fasen, mijlpalen, verantwoordelijkheden en benodigde middelen voor de veranderingen beschrijft. Ze zorgen ervoor dat er een gestructureerde aanpak is om de veranderingen te implementeren en te monitoren.
 • Communicatie en training: Een belangrijk aspect van verandermanagement is effectieve communicatie en training. Een change manager ontwikkelt communicatieplannen om medewerkers op de hoogte te houden van de veranderingen, de voordelen ervan te benadrukken en eventuele zorgen aan te pakken. Ze organiseren ook trainingen en workshops om medewerkers de benodigde vaardigheden en kennis bij te brengen om succesvol met de veranderingen om te gaan.
 • Risicobeheer: Veranderingen brengen altijd risico's met zich mee. Een change manager identificeert potentiële risico's en ontwikkelt strategieën om deze risico's te beheersen en te minimaliseren. Ze monitoren de voortgang van de veranderingen, evalueren de impact en effectiviteit ervan en nemen indien nodig corrigerende maatregelen.
 • Verandercultuur bevorderen: Een change manager streeft naar het creëren van een verandercultuur binnen de organisatie, waarin medewerkers openstaan voor verandering, flexibel zijn en zich aanpassen aan nieuwe situaties. Ze moedigen medewerkers aan om nieuwe ideeën en innovaties te omarmen en ondersteunen een cultuur van continu leren en verbeteren.

De rol van een change manager is complex en vereist sterke leiderschaps-, communicatie- en analytische vaardigheden. Ze moeten in staat zijn om met weerstand om te gaan, te motiveren en te inspireren, en te zorgen voor een soepele overgang tijdens veranderingsprocessen.

Wat is change management?

Change management, in het Nederlands verandermanagement, verwijst naar het proces van het plannen, implementeren en beheren van veranderingen binnen een organisatie. Het omvat het begeleiden van individuen, teams en de gehele organisatie om door middel van veranderingen de gewenste resultaten te bereiken. Het doel van verandermanagement is om mogelijke weerstand tegen verandering te verminderen, medewerkers te betrekken, communicatie te bevorderen en de acceptatie en adoptie van veranderingen te vergroten. Verandermanagement omvat verschillende elementen, waaronder het identificeren van de noodzaak voor verandering, het ontwikkelen van een veranderstrategie, het betrekken van stakeholders, het opstellen van een implementatieplan, het begeleiden van medewerkers tijdens de verandering, en het monitoren en evalueren van de resultaten.

Bij verandermanagement wordt rekening gehouden met de menselijke aspecten van verandering, zoals weerstand, angst en onzekerheid die kunnen ontstaan. Het gaat om het creëren van een ondersteunende omgeving, het bieden van heldere communicatie, het verstrekken van training en ontwikkeling, en het begeleiden van medewerkers bij het aanpassen aan nieuwe processen, systemen of manieren van werken. Het succes van verandermanagement hangt af van een goede planning, effectieve communicatie, betrokkenheid van medewerkers en het vermogen om flexibel en proactief te reageren op uitdagingen en obstakels die zich kunnen voordoen tijdens het veranderingsproces. Het uiteindelijke doel is om een positieve en duurzame verandering te bewerkstelligen die de organisatie helpt om haar doelen te bereiken en zich aan te passen aan een veranderende omgeving.

Veranderingsmanagement inzetten

Veranderingen binnen organisaties kunnen nogal eens moeilijk verlopen om verschillende redenen. Denk bijvoorbeeld aan verschillende afdelingen die van elkaar niet goed weten we ze precies doen en hoe ze elkaar kunnen versterken na het samengaan. Maar ook middelen zoals een nieuw computersystemen dat niet goed werkt kan voor problemen zorgen. Daarnaast kan het zo zijn dat mensen het gevoel krijgen dat ze bepaalde dingen niet goed doen of juist denken dat andere mensen dingen niet goed doen. Het vroegtijdig analyseren en oppikken van dit soort problemen is als change manager erg belangrijk om veranderingen soepel door te kunnen voeren. Als een organisatie gaat veranderen is ook interne communicatie erg belangrijk om problemen te voorkomen. Denk hierbij aan het overleggen met verschillende afdelingsmanagers om herstructurering problemen te voorkomen. Over het algemeen is het zo dat een goede change manager aangemerkt moet worden als ervaringsdeskundige en als troubleshooter.

Complexe veranderingen

Omdat veranderingen binnen organisaties complex kunnen zijn, kan het zo zijn dat een change manager ook gezien kan worden als een kwartiermaker. Een kwartiermaker is een voorloper die binnen andere afdelingen en/of andere bedrijven gaat verkennen om alle pijnpunten te analyseren. Als een change manager aan geplande veranderingen werkt, is het erg belangrijk dat de change manager een ontwerpmodel zal opstellen waarbinnen alle belangrijke punten meegenomen worden. Na het ontwerpmodel moet er een ontwikkelmodel uitgewerkt worden waarbinnen alle procedures en werkinstructies opgenomen worden, zodat iedereen precies weet wat er allemaal gaat veranderen en hoe het precies gaat veranderen.

Taken van een change manager zijn:

 • De change manager is het aanspreekpunt.
 • De change manager organiseert vergaderingen voor betrokkenen.
 • De change manager stuurt andere medewerkers aan.
 • De change manager waakt over de voortgang van het proces.
 • De change manager zet veranderingsprocessen in.
 • De change manager zorgt ervoor dat de verandering goed doorgevoerd wordt.

Beroep change manager:

How To Manage Change:

Opleidingen tot change manager

De functie change manager is een aanvulling op een managersopleiding, zoals de hbo-opleiding Business Management van vier jaar. De meeste managers die de specialisatie change management onder de knie willen krijgen zullen dan ook een extra opleiding of cursus volgen van ongeveer zeven maanden. Tijdens de opleiding change management leer je onder andere een diagnose maken van de verandermogelijkheden binnen een bepaalde afdeling of organisaties, het doordacht aanpakken van verandertrajecten, het adviseren over het verandertraject en zal je diverse veranderingsstrategieën leren kennen als manager, die je in de praktijk kunt doorvoeren. Er zijn dus veel opleidingsmogelijkheden die tot de functie manager kunnen leiden. Denk bijvoorbeeld ook aan een hbo-opleiding Commerciële Economie of de hbo-opleiding Bedrijfskunde. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je voor jezelf gaat starten als zzp'er, dan is het van belang om de financiële administratie correct bij te houden. Dit kun je het beste doen door het gebruiken van een boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een change manager werkzaam kan zijn

Een change manager is over het algemeen werkzaam voor de grotere bedrijven en organisaties, die regelmatig te maken met veranderingen binnen de organisatie. De functie change manager is in lang niet alle gevallen een fulltime managementfunctie. Met andere woorden kan een andere ervaren manager ook werken als change manager. Daarnaast is het zo dat een change manager werkzaam kan zijn als consultant en als interim-manager. In dat geval ben je als change manager fulltime werkzaam als change manager voor verschillende opdrachtgevers.

Competenties change manager

De belangrijkste competentie van een change manager is de algemene kennis van veranderingsstrategieën en methodes om deze door te kunnen voeren. Om dit te kunnen bereiken zul je goed moeten kunnen analyseren, zodat een veranderproces inzichtelijk wordt en je een plan van aanpak kan op stellen. Ook het resultaatgericht werken is belangrijk als change manager. Het resultaatgericht werken vereist een goed analytisch vermogen, zodat je bijzaken weet te scheiden van de hoofdzaken. Omdat je als change manager veel te maken heeft met verschillende managers en de directie zal je moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Ook het netwerken kan als change manager aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn inspiratie, sensitiviteit, motivatie, voelsprieten, stressbestendigheid, doorzettingsvermogen, kennis, luisteren, creativiteit en doelmatig.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als change manager

Voor de functie change manager zijn niet veel vacatures te vinden. In veel gevallen zullen de managerstaken uitgevoerd worden door bestaande managers binnen een organisatie. Wel zijn er managers te vinden die zich volledig gespecialiseerd hebben op change management, en zich wellicht als freelancer zullen verhuren aan bedrijven of organisaties. Er zijn geen specifieke doorgroeimogelijkheden voor de functie change manager. Wel is het denkbaar dat iemand met veel ervaring en bewezen diensten wellicht grotere en complexe opdrachten verkrijgen kan. Maar natuurlijk kan ook het werken als freelancer gezien worden als doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris change manager

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor een change manager, omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam kunt zijn. Wel is het zo dat een change manager minimaal Hbo-opgeleid zal zijn en de arbeidsvoorwaarden van de grotere bedrijven doorgaans prima geregeld zullen zijn. Als zelfstandig ondernemer of freelancer bepaal je natuurlijk je eigen arbeidsvoorwaarden. Een change manager zal in loondienst doorgaans een salaris verdienen tussen de 3000 en 5000 euro bruto per maand, afhankelijk van zijn leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Een hoger salaris is voor dit beroep zeker denkbaar, maar alleen bij de echt moeilijke en complexe opdrachten.

Read this information on Change manager in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Change Manager auf Deutsch.

Lea esta información sobre Gestor de cambios en español.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Change manager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Change manager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl