Change manager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een change manager is verantwoordelijk voor het soepel laten verlopen van veranderingen binnen een organisatie. Dit kunnen geplande veranderingen betreffen, maar ook spontane veranderingen binnen de organisatie. Als change manager ben je verantwoordelijk voor verandermanagement. Verandermanagement kan betrekking hebben op uiteenlopende zaken die organisaties aangaan zoals cultuurveranderingen, het samengaan van afdelingen, het klantgerichter werken, kostenreducties of bijvoorbeeld verbeterprogramma's die doorgevoerd moeten worden. Als organisaties met complexe veranderingen te maken krijgen kan er dus voor gekozen worden om een change manager in te schakelen die dit proces kan begeleiden. Veranderingen binnen organisaties moeten beheersbaar doorgevoerd worden, wat in sommige gevallen behoorlijk lastig kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan twee afdelingen die samengevoegd gaan worden waardoor bedrijfsprocessen zullen veranderen. Het is aan de change manager om dit proces te analyseren en alle belangrijke punten die mogelijk problemen kunnen veroorzaken op te lossen zodat er een soepele overgang zal zijn. Binnen verandermanagement draait alles om het oplossen van problemen en zaken die niet goed gaan. Een andere benaming voor change manager kan ook zijn verandermanager. De werkzaamheden van een change manager vragen over het algemeen om veel ervaring en kennis, omdat verandermanagement behoorlijk ingrijpend en complex is. Het is dus niet zo dat alle managers zomaar aangemerkt kunnen worden als change manager. Verandermanagement heeft in het algemeen betrekking op het veranderen van structuren of de werkwijze van een organisatie. Omdat verandermanagement om specifieke deskundigheid vraagt is het denkbaar dat een change manager ook werkzaam is als interim-manager of als consultant.

Een change manager is dus een manager die verantwoordelijk is voor het onderzoeken, begeleiden en doorvoeren van veranderingen binnen een organisatie. Verandermanagement heeft over het algemeen niet alleen betrekking op bedrijfsprocessen maar juist ook op alle medewerkers, managers en de directie zelf. Als change manager ben je het aanspreekpunt voor mensen binnen de organisatie, en zorg je er voor dat de verschillende afdelingen binnen de organisatie goed samenwerken om alles soepel te laten lopen. Om het veranderproces soepel te laten lopen moet de change manager duidelijke doelstellingen uitzetten en deze ook doorzetten. De change manager zal regelmatig overleggen met andere managers en de directie, om de voortgang van veranderingen te bespreken. De change manager heeft meestal dezelfde verantwoordelijkheden als andere managers, maar is in dit geval gericht op veranderingen binnen een organisatie. Afhankelijk van de complexiteit van veranderingen kan een change manager ook gebruikmaken van verschillende unitmanagers en de scrum methodiek.

Veranderingsmanagement

Veranderingen binnen organisaties kunnen nogal eens moeilijk verlopen om verschillende redenen. Denk bijvoorbeeld aan verschillende afdelingen die van elkaar niet goed weten we ze precies doen en hoe ze elkaar kunnen versterken na het samengaan. Maar ook middelen zoals een nieuw computersystemen dat niet goed werkt kan voor problemen zorgen. Daarnaast kan het zo zijn dat mensen het gevoel krijgen dat ze bepaalde dingen niet goed doen of juist denken dat andere mensen dingen niet goed doen. Het vroegtijdig analyseren en oppikken van dit soort problemen is als change manager erg belangrijk om veranderingen soepel door te kunnen voeren. Als een organisatie gaat veranderen is ook interne communicatie erg belangrijk om problemen te voorkomen. Denk hierbij aan het overleggen met verschillende afdelingsmanagers om herstructurering problemen te voorkomen. Over het algemeen is het zo dat een goede change manager aangemerkt moet worden als ervaringsdeskundige en als troubleshooter.

Complexe veranderingen

Omdat veranderingen binnen organisaties complex kunnen zijn kan het zo zijn dat een change manager ook gezien kan worden als een kwartiermaker. Een kwartiermaker is een voorloper die binnen andere afdelingen en/of andere bedrijven gaat verkennen om alle pijnpunten te analyseren. Als een change manager aan geplande veranderingen werkt is het erg belangrijk dat de change manager een ontwerpmodel zal opstellen waarbinnen alle belangrijke punten meegenomen worden. Na het ontwerpmodel moet er een ontwikkelmodel uitgewerkt worden waarbinnen alle procedures en werkinstructies opgenomen worden, zodat iedereen precies weet wat er allemaal gaat veranderen en hoe het precies gaat veranderen.

Taken van een change manager zijn:

  • De change manager is het aanspreekpunt
  • De change manager organiseert vergaderingen voor betrokkenen
  • De change manager stuurt andere medewerkers aan
  • De change manager waakt over de voortgang van het proces
  • De change manager zet veranderingsprocessen in
  • De change manager zorgt ervoor dat de verandering goed doorgevoerd wordt

Wat doet een change manager:

How To Manage Change:

Opleidingen tot change manager

De functie change manager is een aanvulling op een managersopleiding, zoals de Hbo-opleiding Business Management van vier jaar. De meeste managers die de specialisatie change management onder de knie willen krijgen zullen dan ook een extra opleiding of cursus volgen van ongeveer zeven maanden. Tijdens de opleiding change management leer je onder andere een diagnose maken van de verandermogelijkheden binnen een bepaalde afdeling of organisaties, het doordacht aanpakken van verandertrajecten, het adviseren over het verandertraject en zal je diverse veranderingsstrategieën leren kennen als manager, die je in de praktijk kunt doorvoeren. Er zijn dus veel opleidingsmogelijkheden die tot de functie manager kunnen leiden. Denk bijvoorbeeld ook aan een Hbo-opleiding Commerciële Economie of de Hbo-opleiding Bedrijfskunde. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een change manager werkzaam kan zijn

Een change manager is over het algemeen werkzaam voor de grotere bedrijven en organisaties, die regelmatig te maken met veranderingen binnen de organisatie. De functie change manager is in lang niet alle gevallen een fulltime managementfunctie. Met andere woorden kan een andere ervaren manager ook werken als change manager. Daarnaast is het zo dat een change manager werkzaam kan zijn als consultant en als interim-manager. In dat geval ben je als change manager fulltime werkzaam als change manager voor verschillende opdrachtgevers.

Competenties change manager

De belangrijkste competentie van een change manager is de algemene kennis van veranderingsstrategieën en methodes om deze door te kunnen voeren. Om dit te kunnen bereiken zul je goed moeten kunnen analyseren, zodat een veranderproces inzichtelijk wordt en je een plan van aanpak kan op stellen. Ook het resultaatgericht werken is belangrijk als change manager. Het resultaatgericht werken vereist een goed analytisch vermogen, zodat je bijzaken weet te scheiden van de hoofdzaken. Omdat je als change manager veel te maken heeft met verschillende managers en de directie zal je moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Ook het netwerken kan als change manager aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn inspiratie, sensitiviteit, motivatie, voelsprieten, stressbestendigheid, doorzettingsvermogen, kennis, luisteren, creativiteit en doelmatig.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als change manager

Voor de functie change manager zijn niet veel vacatures te vinden. In veel gevallen zullen de managerstaken uitgevoerd worden door bestaande managers binnen een organisatie. Wel zijn er managers te vinden die zich volledig gespecialiseerd hebben op change management, en zich wellicht als freelancer zullen verhuren aan bedrijven of organisaties. Er zijn geen specifieke doorgroeimogelijkheden voor de functie change manager. Wel is het denkbaar dat iemand met veel ervaring en bewezen diensten wellicht grotere en complexe opdrachten verkrijgen kan. Maar natuurlijk kan ook het werken als freelancer gezien worden als doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris change manager

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor een change manager, omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam kunt zijn. Wel is het zo dat een change manager minimaal Hbo-opgeleid zal zijn en de arbeidsvoorwaarden van de grotere bedrijven doorgaans prima geregeld zullen zijn. Als zelfstandig ondernemer of freelancer bepaal je natuurlijk je eigen arbeidsvoorwaarden. Een change manager zal in loondienst doorgaans een salaris verdienen tussen de 3000 en 5000 euro bruto per maand, afhankelijk van zijn leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Een hoger salaris is voor dit beroep zeker denkbaar, maar alleen bij de echt moeilijke en complexe opdrachten.

Read this information on Change manager in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Change Manager auf Deutsch.

Lea esta información sobre Gestor de cambios en español.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Change manager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Change manager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl