Unitmanager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een unitmanager is de manager van een beperkt aantal medewerkers binnen een afdeling, die als geheel werken onder de operationeel manager van de afdeling of andere soorten manager. In de meeste gevallen zal een unitmanager ongeveer vier mensen aansturen, echter kan dit verschillen per organisatie. Een unitmanager heeft dus de verantwoordelijkheid over specifieke taken en zal enkele medewerkers aansturen binnen de afdeling. De unitmanager zelf werkt onder de verantwoordelijkheid van zijn of haar manager. Bedrijven, overheden en instellingen maken in veel gevallen gebruik van unitmanagers om de kans op fouten te minimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan een productiebedrijf dat geen omzet kan mislopen, als bepaalde processen niet verlopen zoals ze behoren te verlopen. Binnen bedrijven, overheden en instellingen kan er sprake zijn van meerdere unitmanagers, die allemaal verantwoordelijk zijn voor bepaalde werkzaamheden binnen de afdeling. Het beroep unitmanager moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een unitmanager werkzaam kan zijn binnen verschillende sectoren. Ook de verantwoordelijkheden van een unitmanager kunnen erg uiteenlopen. Over het algemeen is het zo dat er sprake is van een unitmanager als het werkzaamheden betreft met grote verantwoordelijkheden. Maar dit kan verschillen per organisatie waarvoor de unitmanager werkzaam is. De functie unitmanager kan gezien worden als de functie teamleider, echter kan een teamleider ook de verantwoordelijkheid hebben over meerdere personen binnen de afdeling. Als unitmanager ben je juist verantwoordelijk voor specifieke werkzaamheden en enkele medewerkers. Vooral als het complexe processen betreft kan een afdelingsmanager gebruikmaken van meerdere unitmanagers, zodat bedrijfsprocessen zo goed mogelijk verlopen.

Als unitmanager ben je dus een manager met specifieke verantwoordelijkheden. Een unitmanager zal net zo als andere managers regelmatig overleggen en vergaderen met zijn of haar manager en eventuele andere unitmanagers. Welke specifieke verantwoordelijkheden een unitmanager precies heeft, is verder niet zomaar aan te geven, omdat dit per organisatie kan verschillen. In zijn algemeenheid kunnen we wel stellen dat een unitmanager verantwoordelijk is voor het aansturen van zijn of haar medewerkers en het optimaal laten verlopen van bedrijfsprocessen. Een unitmanager zal ook regelmatig rapporten uitbrengen aan zijn of haar manager, waarin de unitmanager de prestaties van de afgelopen periode beschrijft. Andere werkzaamheden kunnen zijn het bijhouden van de administratie en het geven van aanbevelingen. Zoals eerder omschreven kan de functie unitmanager niet zomaar vergeleken worden met de functie teamleider. Een teamleider kan namelijk ook meerdere medewerkers aansturen. Afhankelijk van de soort werkzaamheden kan een unitmanager wel vergeleken worden met een projectleider.

De inhoudelijke werkzaamheden van een unitmanager kunnen verschillen per organisatie, omdat het beroep unitmanager op verschillende manieren voorkomt. In de meeste gevallen gaan de inhoudelijke werkzaamheden wel verder dan alleen het aansturen van medewerkers. Het is dan ook prima denkbaar dat je als unitmanager ook verantwoordelijk bent voor het houden van functioneringsgesprekken, het trainen en/of coachen van medewerkers en het uitvoeren van het ziekteverzuimbeleid. Zoals eerder omschreven maken organisaties gebruik van unitmanagers, omdat ze te maken hebben met complexe bedrijfsprocessen. Dit houdt meestal in dat unitmanagers een verantwoordelijke functie hebben.

Diverse taken als unitmanager:

  • Het aansturen en begeleiden van projecten.
  • Het aansturen van enkele medewerkers.
  • Het controleren van alle werkzaamheden.
  • Het fungeren als aanspreekpunt.
  • Het houden van functioneringsgesprekken.
  • Het oplossen van knelpunten.
  • Het rapporteren aan de manager.

Wat doet een unitmanager:

Opleiding Human Resource Management:

Opleidingen tot unitmanager

Er bestaan geen specifieke opleidingen tot unitmanager anders dan algemene opleidingen tot manager. Het beroep unitmanager moet gezien worden als een beroep op Hbo-niveau of op universitair niveau. Als unitmanager is het prima mogelijk om aanvullende cursussen of opleidingen te volgen die kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan een korte opleiding tot Scrum master, afhankelijk van de soort werkzaamheden en organisatie. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je gaat beginnen als zzp'er, dan is het tevens belangrijk om rekening te houden met het opzetten van de boekhouding. Hiervoor kun je het best een boekhoudprogramma zzp gebruiken.

Bedrijven waar een unitmanager werkzaam kan zijn

Het beroep unitmanager komt vooral voor binnen de zorg, kantoren en logistieke bedrijven. Dit zijn allemaal bedrijven, die meestal gebruikmaken van diverse afdelingen waarbij de bedrijfsprocessen optimaal moeten verlopen. Daarnaast komt de functie unitmanager voor binnen fabrieken, de industrie en binnen grote adviesbureaus. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ingenieursbureaus, die ook te maken kunnen hebben met complex processen en/of werkzaamheden.

Competenties unitmanager

De competenties waarover een unitmanager moet beschikken zijn niet geheel eenduidig aan te geven, omdat ze per organisatie kunnen verschillen. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat van een unitmanager meer verwacht mag worden dan van gewone werknemers. In het algemeen is communicatie aan te merken als belangrijke competentie. Ook het kunnen motiveren en inspireren is belangrijk als unitmanager. Daarnaast kan het netwerken en onderhandelen belangrijk zijn als unitmanager. Algemeen belangrijke woorden zijn leiderschap, doorzettingsvermogen, passie, inzicht, plannen, presteren, overwicht, zelfstandigheid, samenwerken, verbinden en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als unitmanager

Het arbeidsmarktperspectief als unitmanager is over het algemeen gering te noemen, omdat de functie relatief gezien niet heel veel voorkomt. Daarnaast betreft het meestal werknemers binnen de organisatie die gevraagd zullen worden voor de functie. De doorgroeimogelijkheden als unitmanager moeten gezien worden als een fulltime managementfunctie, zoals de functie operationeel manager. Daarnaast kan de functie programmamanager wellicht tot de mogelijkheden behoren.

Arbeidsvoorwaarden en salaris unitmanager

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als unitmanager omdat je als unitmanager voor verschillende soorten bedrijven, overheden of instellingen werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Een unitmanager zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3500 en 4500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Een hoger salaris als unitmanager is zeker denkbaar.

Read this information on Unit manager in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Unit-Manager auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Gerente de unidad en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Unitmanager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Unitmanager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl