Programmamanager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep programmamanager
Werken als programmamanager
De verschillende fases van een project
Taken als programmamanager:
Wat is programmamanagement?
Wat doet een programmamanager:
Programmamanagement:
Opleidingen tot programmamanager
Bedrijven waar een programmamanager werkzaam kan zijn
Competenties programmamanager
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als programmamanager
Arbeidsvoorwaarden en salaris programmamanager
Eigen bedrijf starten als Programmamanager
Boekhoudprogramma vergelijken Programmamanager

Beroep programmamanager

Een programmamanager heeft de verantwoordelijkheid voor de aansturing en begeleiding van een project of van meerdere projecten. Ook is het in bepaalde situaties mogelijk dat de verantwoordelijkheid betrekking heeft op deelprojecten. In de uitvoering van werkzaamheden is het voor een programmamanager belangrijk om een projectmatige aanpak te hanteren. Een programma kent verschillende projecten die aan elkaar gerelateerd zijn. Het doel van deze losstaande projecten die onderling een link hebben, is om tot een afgerond en concreet product te komen. Er zijn doorgaans verschillende ingewikkelde doelstellingen om te behalen. Het behalen van een enkele doelstelling voorziet daarbij niet in de afronding van een project, maar het behalen van meerdere doelstellingen wel. De combinatie is nodig om tot het eindproduct te komen. De programmamanager heeft als taak ervoor te zorgen dat de afzonderlijke projecten samenkomen tot de gehele doelstelling. Per project is het mogelijk dat de werkzaamheden net even verschillen. Bovendien zijn programmamakers actief in allerlei branches en die hebben eveneens invloed op de invulling van de functie. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om als programmamanager op het snijvlak van IT en bedrijfsvoering te werken. In het algemeen geldt dat taken onder meer bestaan uit het uitvoeren van programma’s conform een methodiek binnen de gestelde financiële kaders. Een programmamanager dient daarbij knelpunten te signaleren en nieuwe opties te ontdekken om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Het opstellen van risicoanalyse kan eveneens tot de taken behoren, net als het begeleiden van medewerkers op het gebied van ontwikkeling. Er is bovendien vaak sprake van een ondersteunende functie van het bestuur en management. De functie programmamanager komt tegenwoordig steeds vaker voor en is een belangrijke functie.

Werken als programmamanager

Een programmamanager heeft dus de verantwoordelijkheid om projecten of een project of deelproject aan te sturen. Het is een belangrijke functie omdat het behalen van doelstellingen vaak leidt tot verbetering in de prestaties van de bedrijfsvoering of organisatie. Een programmamanager kan daarbij gebruikmaken van methoden, zoals een scrum methodiek. Daarmee is meteen een link te leggen met het beroep van scrum master. Ook is er sprake van samenwerking met andere managers, zoals met office managers net als met een unitmanager. Bij het leiden van projecten heeft een programmamanager ook direct te maken met projectleiders en met projectmedewerkers. In de uitvoering van coördinerende werkzaamheden is er een relatie te leggen met de functie van zorgcoördinator. Bij het doorvoeren van veranderingen die invloed hebben op de bedrijfsvoering of organisatiestructuur kan een programmamanager samenwerken met een change manager. Het is verder als programmamanager belangrijk om het budget in de gaten te houden en op een effectieve wijze te kunnen werken. Overigens vallen programmamanagers doorgaans onder de verantwoordelijkheid van een programmadirecteur die eindverantwoordelijkheid heeft en alle programmamanagers aanstuurt.

De verschillende fases van een project

Een programma is opgebouwd uit meerdere projecten. Er zijn voor elk project verschillende fases om te doorlopen, waarbij een programmamanager voor de aansturing zorgt. De eerste fase betreft de oriëntatiefase met als doel om af te stemmen of betrokkenen hetzelfde doel voor ogen hebben. De definitiefase volgt daarna met het formuleren van eisen en wensen om het doel te bereiken. De derde fase heeft betrekking op de ontwerpfase. In deze fase is het belangrijk om oplossingen te vinden die leiden naar het beoogde projectresultaat. Hierna is de voorbereidingsfase aan de beurt om vanuit praktisch oogpunt vorm te geven aan de voorbereiding van de oplossingen. Tijdens de vijfde fase is de focus gericht op de concrete uitvoering van het projectresultaat. In de laatste fase is er sprake van nazorg en herstel om storingen en klachten tot een minimum te beperken. Het valt onder de verantwoordelijkheid van een programmamanager om aan te sturen en om na te gaan of knelpunten zijn opgelost.

Taken als programmamanager:

 • Projecten aansturen.
 • Knelpunten signaleren.
 • Nieuwe mogelijkheden ontdekken.
 • Projectmethodieken toepassen.
 • Risicoanalyses opstellen.
 • Advies geven.
 • Projecten uitvoeren.
 • Medewerkers begeleiden.
 • Bestuur ondersteunen.
 • Doelstellingen behalen.

Wat is programmamanagement?

Programmamanagement is een benadering van het beheer van meerdere gerelateerde projecten die samenwerken om strategische doelen te bereiken. Het gaat om het coördineren, plannen en beheren van een groep onderling verbonden projecten, activiteiten en middelen om specifieke voordelen en resultaten te behalen die anders niet mogelijk zouden zijn als de projecten afzonderlijk zouden worden uitgevoerd. Enkele belangrijke kenmerken van programmamanagement zijn:

 • Gericht op strategische doelen: Een programma is ontworpen om strategische doelen en resultaten te bereiken die bijdragen aan de overkoepelende visie en missie van een organisatie. Het brengt projecten samen die gericht zijn op het realiseren van deze doelen.
 • Onderlinge afhankelijkheid: Projecten binnen een programma zijn onderling verbonden en afhankelijk van elkaar. Ze kunnen synergieën creëren, gedeelde middelen gebruiken en elkaar versterken om gezamenlijke voordelen te behalen.
 • Coördinatie en integratie: Programmamanagement omvat het coördineren en integreren van activiteiten, middelen en stakeholders over meerdere projecten. Het richt zich op het identificeren en beheren van onderlinge afhankelijkheden, het oplossen van conflicten en het waarborgen van een samenhangende aanpak.
 • Focus op voordelen en resultaten: Een programma richt zich op het realiseren van specifieke voordelen en resultaten die waarde toevoegen aan de organisatie of belanghebbenden. Het meet succes op basis van deze voordelen, zoals het behalen van kostenbesparingen, het vergroten van efficiëntie, het verbeteren van kwaliteit of het stimuleren van groei.
 • Risicobeheer: Programmamanagement omvat het identificeren en beheren van risico's op programma-niveau. Dit omvat het identificeren van mogelijke risico's en het implementeren van strategieën om ze te beheersen en te verminderen.
 • Stakeholder management: Een programma heeft vaak een bredere groep belanghebbenden dan individuele projecten. Programmamanagers moeten effectief communiceren en samenwerken met verschillende belanghebbenden, zoals senior management, projectteams, klanten en andere externe partijen.
 • Continue evaluatie en aanpassing: Programmamanagement omvat het monitoren van voortgang, prestaties en resultaten van de individuele projecten binnen het programma. Het biedt een mechanisme om de voortgang te beoordelen, lessen te trekken en waar nodig aanpassingen aan te brengen om de doelstellingen van het programma te bereiken.

Over het algemeen stelt programmamanagement organisaties in staat om complexe initiatieven aan te pakken die niet efficiënt kunnen worden uitgevoerd via afzonderlijke projecten. Het biedt een raamwerk voor het beheren van samenhangende projecten, het optimaliseren van middelen en het realiseren van strategische voordelen.

Wat doet een programmamanager:

Programmamanagement:

Opleidingen tot programmamanager

Er zijn verschillende opleidingen die geschikt zijn om in een functie als programmamanager te werken. De hbo-opleiding Business Management voorziet bijvoorbeeld in een uitstekende basis, maar dat geldt ook voor de hbo-opleiding HBO-ICT. Zo is het ook mogelijk een hbo-opleiding commerciële economie te hebben afgerond. In de meeste gevallen is een opleiding niet voldoende, maar is er ook ervaring nodig om voor een functie van programmamanager in aanmerking te komen. In elk geval is Hbo-niveau doorgaans een minimaal vereist opleidingsniveau en krijgt een ervaringsdeskundige de voorkeur. Daarnaast is het denkbaar dat er externe opleidingen doorlopen moeten worden. Een opleiding programmamanagement is dus op meerdere manieren te volgen. Een programmamanagement opleiding of cursus kan overigens wel kostbaar zijn. Wanneer je start als zzp'er, dan is het verstandig om van een boekhoudprogramma gebruik te maken. Hiermee kun je zelf de boekhouding bijhouden.

Bedrijven waar een programmamanager werkzaam kan zijn

Een programmamanager kan werkzaam zijn in allerlei branches, zoals in de zorg net als in het onderwijs of in de logistiek. Ook bij stichtingen komt het voor dat er functies voor programmamanagers zijn. Als het gaat om bedrijven dan zijn het vaak grote middenstanders of fabrikanten net als ICT-bedrijven waar programmamanagers in dienst zijn. Verder is het ook mogelijk om bij de overheid net als bij de semioverheid te werken. Een programmamanager kan ook als interim-manager inzetbaar zijn of in te huren zijn als consultant.

Competenties programmamanager

Een programmamanager dient te beschikken over leidinggevende capaciteiten en inspirerend en motiverend over te komen. Dat heeft met de aansturing te maken en met het behalen van het gezamenlijk doel. Een planmatige aanpak van projecten is van belang en daarom zijn competenties als organiserend en kunnen delegeren onmisbaar. Ook het kunnen maken van een planning en controlerende eigenschappen behoren tot de competenties van een programmamanager. Verder is het gelet op de samenwerking van belang om op verschillende niveaus goed te kunnen communiceren. In dat kader komen sociale vaardigheden overigens ook goed van pas. Je dient tevens sterk in je schoenen staan en een doelgerichte drive hebben. Tot slot is het belangrijk om als troubleshooter mogelijke problemen op een effectieve en efficiënte manier aan te pakken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als programmamanager

Er is zeker arbeidsmarktperspectief programmamanagers omdat bedrijven en organisaties altijd verbeteringen willen aanbrengen. Er zijn projecten voor nodig om doelstellingen te bereiken. Het doorgroeien van een programmamanager is mogelijk door bijvoorbeeld steeds grotere projecten te mogen aansturen. Het is verder denkbaar dat het mogelijk is om door te groeien naar de functie van programmadirecteur. Dan is er een verantwoordelijkheid voor het aansturen van alle programmamanagers. Een andere optie voor doorgroeien of verdere ontwikkeling is een functie als afdelingsmanager, innovatiemanager of kwaliteitsmanager te vervullen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris programmamanager

Het gemiddelde salaris van een programmamanager ligt tussen de 3.500 euro en 5.500 euro bruto per maand. Bij de aansturing van grote projecten met veel verantwoordelijkheid kan het salaris hoger liggen. De overige voorwaarden zijn doorgaans van de van toepassing zijnde cao afhankelijk. De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen dan ook per branche verschillen.

Eigen bedrijf starten als Programmamanager

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Programmamanager, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Programmamanager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Programmamanager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Programmamanager.

Mijnzzp.nl