Programmadirecteur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep programmadirecteur
Werken als programmadirecteur
Werkzaamheden als programmadirecteur
Taken als programmadirecteur:
Wat doet een programmadirecteur:
programmadirecteur uitleg:
Opleidingen tot programmadirecteur
Bedrijven waar een programmadirecteur werkzaam kan zijn
Competenties programmadirecteur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als programmadirecteur
Arbeidsvoorwaarden en salaris programmadirecteur
Eigen bedrijf starten als Programmadirecteur
Boekhoudprogramma vergelijken Programmadirecteur

Beroep programmadirecteur

Een programmadirecteur heeft de verantwoordelijkheid voor de aansturing van programmamanagers. Deze zijn op hun beurt weer verantwoordelijk voor het aansturen en begeleiden van projecten. De eindverantwoordelijkheid voor de programma’s ligt bij de programmadirecteur. Het is mogelijk dat taken van de verschillende functies elkaar in bepaalde situaties deels overlappen. In elk geval behoort het tot de werkzaamheden van een programmadirecteur om het doel van het programma vast te stellen. Daarbij is het ook een taak om alle medewerkers die bij het programma betrokken zijn daarvan op de hoogte te stellen. Een programma bestaat daarbij uit projecten die aan elkaar gerelateerd zijn en hebben afzonderlijke doelstellingen om het uiteindelijke programmadoel te behalen. Het behoort ook tot de verantwoordelijkheid en taken om goedkeuring te geven voor wijzigingen alvorens deze worden uitgevoerd. De programmadirecteur dient eveneens in te stemmen en goedkeuring te verlenen voor het budget om de doelen van een programma te behalen. Het leidinggeven aan programmamanagers is een van de belangrijke werkzaamheden. Dat uit zich onder meer door de aangeleverde rapportages door te nemen. Aan de hand van de informatie uit de rapportages is het mogelijk om te bepalen of de voortgang volgens planning verloopt. Een rapport kan echter ook aanleiding geven om aanpassingen of verbeteringen door te voeren. Bovendien ligt er een verantwoordelijkheid voor een programmadirecteur om knopen door te hakken als er zich een probleem voordoet. Verder is het in het kader van de uitvoering van de functie ook belangrijk om kansen, die in het belang van de organisatie zijn, te onderkennen, te benutten en deze zelf te creëren. Daarbij hoort eveneens het ontwikkelen van een visie op de lange termijn.

Werken als programmadirecteur

Een programmadirecteur is dus te zien als een kwartiermaker en kennismanager die onder meer voorverkenningen doet om op een juiste manier programmamanagers aan te sturen. De functie van programmadirecteur behoort tot het hogere managementniveau. Het is dan ook een directeur op het deelgebied van ontwikkeling en uitvoering van programma’s. In dat kader is er om het doel te bereiken ook sprake van een relatie met projectleiders die projectmedewerkers aansturen. In het kader van budgetten is er doorgaans ook sprake van een samenwerking met de financieel manager. Een programmadirecteur werkt uiteraard samen met programmamanagers en in het verlengde daarvan is er een relatie met tal van andere functies. Bijvoorbeeld met de functie van een office manager en scrum master, maar ook met die van een change manager en unitmanager. Met betrekking tot het ontwikkelen van strategieën en een langetermijnvisie werkt een programmadirecteur ook samen met beleidsmedewerkers en de betreffende afdelingsmanager van de beleidsafdeling. In dat opzicht is een programmadirecteur bij het ontwikkelen van ideeën en programma’s ook te zien als innovatiemanager. Er kan verder sprake zijn van programmamanager die als interim-manager actief zijn. Bij het bewaken van de voortgang van de programma’s vindt er uiteraard ook een kwaliteitsbeoordeling plaats, zoals in de functie van kwaliteitsmanager.

Werkzaamheden als programmadirecteur

Binnen elke branche kan er sprake zijn van een andere exacte invulling van de taken als programmadirecteur. Er zijn echter ook een aantal algemene kenmerken op van toepassing. Zo is het belangrijk om de omgeving te kennen en relevante signalen te herkennen om daar vervolgens betekenis aan te geven en actie te nemen. Het is eveneens van belang om maatschappelijke of politieke ontwikkelingen te vertalen naar de eigen omgeving en de mogelijke gevolgen voor de organisatie daarin concreet te maken. Een programmadirecteur heeft verder een verbindende rol in intern en extern opzicht. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om contacten met andere organisaties te onderhouden. Het uitbreiden van het netwerk met als doel om programmadoelstellingen te behalen, behoort eveneens tot de taken. Verder is een programmadirecteur als het ware een boegbeeld voor de programma’s.

Taken als programmadirecteur:

  • Programma’s ontwikkelen.
  • Programmamanagers aansturen.
  • Strategie en visie ontwikkelingen.
  • Maatschappelijke ontwikkelingen volgen.
  • Intern en extern contacten onderhouden.
  • Netwerk uitbreiden.
  • Budget bewaken.
  • Voortgang in de gaten houden.
  • Rapportages doornemen.
  • Bijsturen.

Wat doet een programmadirecteur:

programmadirecteur uitleg:

Opleidingen tot programmadirecteur

Er is om de functie van programmadirecteur te vervullen geen specifieke opleiding vereist, maar wel een hoger onderwijsniveau. Zo is het mogelijk dat er een eis bestaat om onderwijs op universitair niveau te hebben genoten. Een programmadirecteur is in elk geval een ervaringsdeskundige en treedt in bepaalde situaties ook op als troubleshooter. Bijvoorbeeld om knopen door te hakken. Het is ook denkbaar dat er een eis is om over aanvullende certificaten of specifieke opleidingen te beschikken. Wanneer je gaat beginnen als zelfstandig ondernemer, dan is het verplicht om een eigen boekhouding op te zetten voor je bedrijf. Dit kan het beste gedaan worden met een online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een programmadirecteur werkzaam kan zijn

De functie van programmadirecteur komt vooral voor in grote organisaties die met het ontwikkelen van programma’s te maken hebben. Een voorbeeld in het bedrijfsleven betreft fabrikanten net als grote middenstanders. Ook binnen de overheid en semioverheid kan een programmadirecteur werkzaam zijn, net als in de onderwijsbranche.

Competenties programmadirecteur

Een programmadirecteur dient in elk geval te beschikken over uitstekende managementvaardigheden op een hoog niveau. Er is bovendien sprake van een functie met eindverantwoordelijkheid en het verantwoordelijkheidsgevoel dient dan ook groot te zijn. Besluitvaardigheid is eveneens een van de belangrijke competenties die een programmadirecteur moet hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om besluiten nemen en het knopen doorhakken. Daarbij is het ook van belang om het overzicht goed te kunnen bewaren om het einddoel te behalen. Ook communicatieve vaardigheden maken deel uit van de functie-eisen, net als het hebben van strategisch inzicht. Verder is een nieuwsgierige houding eveneens van belang om ontwikkelingen in de maatschappij en op politiek niveau in de gaten te houden.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als programmadirecteur

Het arbeidsmarktperspectief voor een programmadirecteur ziet er positief uit. Het betreft echter wel een functie die vaak alleen in grote organisaties aanwezig is. Verder geldt dat het een functie op hoog niveau is, zodat de mogelijkheden om door te groeien enigszins beperkt zijn. Het is wel mogelijk om bijvoorbeeld als programmadirecteur naar een andere organisatie over te stappen die groter is. Of om de rol van een directeursfunctie aan te nemen in een organisatie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris programmadirecteur

Het salaris van een programmadirecteur bevindt zich gemiddeld tussen de 5.000 euro en 6.000 euro bruto. De arbeidsvoorwaarden liggen voor deze functie meestal vast in een cao die op de betreffende bedrijfstak van toepassing is.

Eigen bedrijf starten als Programmadirecteur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Programmadirecteur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Programmadirecteur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Programmadirecteur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Programmadirecteur.

Mijnzzp.nl