Projectleider

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep projectleider
Werken als projectleider
Wat is projectmanagement
Wat doet een projectleider?
Taken projectleider:
Functie projectleider:
Projectmanagement film:
Opleidingen tot projectleider
Bedrijven waar een projectleider werkzaam kan zijn
Competenties projectleider
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als projectleider
Arbeidsvoorwaarden en salaris projectleider
Eigen bedrijf starten als Projectleider
Boekhoudprogramma vergelijken Projectleider

Beroep projectleider

Een projectleider of projectmanager is een manager die verantwoordelijk is voor projectmanagement. Een andere benaming voor projectmanagement kan zijn projectbeheer. Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het succesvol realiseren van een project. Over het algemeen zal de projectleider verantwoordelijk zijn voor diverse projectmedewerkers, die onderdeel uitmaken van het projectteam. De meeste organisaties maken gebruik van projectleiders, omdat ze te maken hebben met grote en meestal complexe projecten, die op een goede manier aangestuurd en begeleid moeten worden. De belangrijkste woorden voor een projectleider zijn management, delegeren, controleren en presteren. Vooral presteren kan aangemerkt worden als belangrijk woord, omdat projecten in de meeste gevallen een bepaalde einddatum hebben waarna het project klaar moet zijn. Een projectleider kan gezien worden als een manager, met het verschil dat een projectleider soms een tijdelijke manager is. Het is wel zo dat een goede projectleider meestal ook de verantwoordelijkheid krijgt over nieuwe projecten als een project succesvol voltooid is. Het beroep projectleider moet wel heel algemeen gezien worden, omdat projectleiders werkzaam kunnen zijn in verschillende sectoren op verschillende manieren. Het is wel zo dat alle projectleiders eindverantwoordelijk zijn voor projecten. Het beroep projectleider moet niet onderschat worden, omdat het succesvol aansturen van projecten in sommige gevallen aangemerkt kan worden als zware werkzaamheden. Daarnaast is het zo dat projectleiders meestal afgerekend worden op de behaalde resultaten. Met andere woorden zal een projectleider moeten presteren om in aanmerking te kunnen komen voor nieuwe projecten. Als projectleider is het kunnen coördineren en aansturen van verschillende medewerkers belangrijk.

Werken als projectleider

Een projectleider is dus een manager die verschillende projectmedewerkers zal aansturen. Als projectleider ben je in de meeste gevallen de eindverantwoordelijke voor het project. Zoals eerder omschreven zal het meestal gaan om projecten die qua omvang groot of complex zijn, of bijvoorbeeld niet passen bij de standaard bedrijfsvoering. Omdat het meestal om complexe opdrachten gaat, mag van een projectleider verwacht worden dat hij of zij kennis heeft van het project. Dit betekent in veel gevallen dat bedrijven en overheden intern zoeken naar mogelijk geschikte kandidaten, die passen bij het project. Een projectleider kan een project alleen goed begeleiden en uitvoeren als hij of zij de doelstellingen kent van het project en als de projectleider beschikt over de juiste kennis. Omdat ieder project om specifieke kennis kan vragen is het dus niet zo dat een projectleider na het project standaard een nieuw project krijgt, omdat specifieke kennis een belangrijke rol kan spelen. Als projectleider is het je verantwoordelijkheid om alle gezichten dezelfde kant op te krijgen om een project mogelijk te maken. Dit betekent meestal dat je veel zal overleggen en vergaderen met betrokken opdrachtgevers, bedrijven en eventuele overheden. Het coördineren van verschillende processen om het project te laten slagen is meestal een hele opgave, die om veel doorzettingsvermogen vraagt. Als projectleider heb je meestal niet alleen met intern personeel te maken, maar juist ook veel met externe partijen, die andere belangen kunnen hebben. In sommige gevallen zal een projectleider ook aangemerkt kunnen worden als kwartiermaker, verandermanager en eventueel als onderhandelaar.

Wat is projectmanagement

Projectmanagement heeft betrekking op het beheersen van projecten. Binnen projectmanagement worden projecten op een vaste manier georganiseerd, zodat projecten een grote kans van slagen hebben. Denk hierbij aan het starten van het project, het plannen van het project, het opdelen van onderdelen, het uitvoeren van het project, het monitoren van het project en aan het beëindigen van het project. Binnen projectmanagement draait alles om het zo efficiënt mogelijk beheersen van projecten. Het projectmatig werken is dan ook belangrijk als projectleider om uiteindelijk een project succesvol te kunnen afronden. Als een projectleider te maken heeft met complexe projecten kan er ook gebruikgemaakt worden van de scrum methodiek. Door het toepassen van de scrum methodiek zal de kans op mogelijke fouten geminimaliseerd worden. Het is denkbaar dat de projectleider ook aangemerkt kan worden als de scrum master. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat dit ook een andere projectmedewerker kan betreffen. Een scrum master is in alle gevallen wel verantwoordelijk voor het helpen van het projectteam. Als scrum master is het kunnen coachen van andere teamleden belangrijk. Het is niet zo dat de scrum master verantwoordelijk is voor het project. Het is de projectleider, die eindverantwoordelijk blijft voor het project. In de meeste gevallen kan ervaring aangemerkt worden als belangrijke competentie. Het is denkbaar dat een projectleider ook te maken heeft met programmamanagers.

Wat doet een projectleider?

Een projectleider is verantwoordelijk voor het beheer en de coördinatie van projecten binnen een organisatie. Hun belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat projecten succesvol worden uitgevoerd, binnen de gestelde tijdlijnen en binnen het beschikbare budget. De taken van een projectleider kunnen variëren, afhankelijk van de aard en omvang van het project, maar over het algemeen omvatten ze:

 • Projectplanning: De projectleider is verantwoordelijk voor het opstellen van een gedetailleerd projectplan, inclusief doelstellingen, scope, deliverables, tijdschema en middelen. Ze identificeren de benodigde stappen en activiteiten om het project te voltooien en stellen realistische doelen en mijlpalen vast.
 • Teambeheer: Een projectleider stelt een projectteam samen en beheert de betrokken teamleden. Ze zorgen voor een duidelijke communicatie, begeleiding en coördinatie van het team. Ze verdelen taken en verantwoordelijkheden en zorgen ervoor dat teamleden op de hoogte zijn van hun rol binnen het project.
 • Stakeholdermanagement: De projectleider communiceert met belanghebbenden, zoals opdrachtgevers, klanten en andere relevante partijen. Ze onderhouden regelmatig contact, bespreken voortgangsrapporten, verzamelen feedback en zorgen ervoor dat de belangen van alle betrokkenen worden behartigd.
 • Budgetbeheer: Een projectleider is verantwoordelijk voor het beheren van het projectbudget. Ze bewaken de kosten, controleren uitgaven, stellen budgetramingen op en nemen indien nodig corrigerende maatregelen om ervoor te zorgen dat het project binnen het toegewezen budget blijft.
 • Risicobeheer: Een projectleider identificeert potentiële risico's en problemen die zich tijdens het project kunnen voordoen en ontwikkelt strategieën om deze te beheersen. Ze evalueren de impact van risico's op het project en implementeren passende maatregelen om ze te verminderen of te elimineren.
 • Voortgangsbewaking: De projectleider bewaakt voortdurend de voortgang van het project, volgt de mijlpalen en deadlines en stuurt bij waar nodig. Ze houden de projectdocumentatie bij, registreren en analyseren gegevens en stellen regelmatige voortgangsrapporten op voor belanghebbenden.

Een projectleider speelt een cruciale rol in het plannen, beheren en succesvol afronden van projecten. Ze combineren leiderschap, organisatorische vaardigheden en projectmanagementexpertise om ervoor te zorgen dat projecten efficiënt en effectief worden uitgevoerd en voldoen aan de gestelde doelen en verwachtingen.

Taken projectleider:

 • Het aansturen van projectleden.
 • Het fungeren als aanspreekpunt.
 • Het opstellen van het projectplan.
 • Het rapporteren aan managers en de directie.
 • Het samenbrengen van partijen.
 • Het voorbereiden van projecten.
 • Het waken over de budgettering.
 • Het waken over de voortgang.

Functie projectleider:

Projectmanagement film:

Opleidingen tot projectleider

Voor het beroep projectleider zijn geen voltijds opleidingsmogelijkheden beschikbaar. Over het algemeen zal een projectleider minimaal over een gerichte hbo-opleiding beschikken. Denk bijvoorbeeld aan de hbo-opleiding business management, de hbo-opleiding commerciële economie of aan de hbo-opleiding bedrijfskunde. Welke opleiding het beste zal passen is afhankelijk van de branche, waarbinnen je werkzaam bent. Er worden wel diverse opleidingen en cursussen aangeboden door externe opleiders richting projectmanagement. In de meeste gevallen zal ervaring en kennis bepalen of een werknemer in aanmerking komt voor de functie projectleider. Het worden van projectleider is dan ook niet alleen afhankelijk van het opleidingsniveau. In de meeste gevallen zal een projectleider aangemerkt moeten kunnen worden als specialist om in aanmerking te kunnen komen voor de functie projectleider. Enkele belangrijke woorden binnen projectmanagement zijn management, plannen, risicoanalyse, gesprekstechnieken, effectiviteit en beïnvloedingsstrategieën. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als beginnende zzp'er is het belangrijk dat je de boekhouding op een goede manier opzet. Dit werkt het eenvoudigst door het gebruiken van een boekhoudprogramma zzp. Door het gebruiken van de software, kun je zelf de volledige boekhouding bijhouden.

Bedrijven waar een projectleider werkzaam kan zijn

Als projectleider kan je werkzaam zijn voor verschillende bedrijven, organisaties en overheden in alle denkbare branches. Over het algemeen betreft dit wel de grotere organisaties, die regelmatig te maken hebben met verschillende projecten. Denk bijvoorbeeld aan fabrikanten, grote middenstanders, ICT-bedrijven, bouwondernemingen, civiele bedrijven, gemeentes, verzekeringsmaatschappijen en aan financiële instellingen. Daarnaast is het denkbaar dat een projectleider aangemerkt kan worden als consultant of als interim-manager. Dit is vaak het geval als het om complexe en langdurige projecten gaat. Eigenlijk kunnen projectleiders overal wel werkzaam zijn. Branchekennis is wel belangrijk als projectleider, omdat een projectleider aangemerkt moet kunnen worden als specialist.

Competenties projectleider

Als projectleider of projectmanager moet je in de eerste plaats over goede managementkwaliteiten beschikken. Daarnaast moet je beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Dit is het geval, omdat je meestal te maken hebt met veel verschillende managers, projectmedewerkers, projectadministrateurs en de directie. Twee andere belangrijke woorden voor een projectleider zijn innovatie en inspiratie. Vooral inspiratie kan heel belangrijk zijn om projectmedewerkers en de directie voldoende gemotiveerd te kunnen krijgen. Afhankelijk van het soort project kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn leiderschap, visie, doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel, kennis, organiseren, analytisch, analyseren, monitoren, controleren, daadkracht, besluitvaardigheid en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als projectleider

Het arbeidsmarktperspectief van een projectleider is niet zomaar aan te geven, omdat dit in de meeste gevallen sterk afhankelijk is van je eigen kennis, vaardigheden en competenties. Redelijk veel medewerkers groeien vroeg of laat automatisch door tot projectleider. Dit zijn dan werknemers, die over de juiste competenties en motivatie beschikken. Het is ook denkbaar dat een projectleider als werkzaam is als manager. Het worden van projectleider is dus niet alleen afhankelijk van het opleidingsniveau. In algemene zin is er wel voldoende vraag naar goede projectleiders en is een vacature projectleider zo gevonden. De doorgroeimogelijkheden van een projectleider zijn over het algemeen sterk afhankelijk van de behaalde resultaten. Het is denkbaar dat een goede projectleider uiteindelijk kan doorgroeien tot afdelingsmanager of een andere soorten managementfunctie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris projectleider

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat je als projectleider natuurlijk voor verschillende bedrijven, organisaties of overheden werkzaam kunt zijn. Het salaris als projectleider is sterk afhankelijk van je specifieke taken en of het om een tijdelijke of om een vaste functie als projectleider gaat. Wanneer het om een tijdelijke functie gaat, zal de beloning doorgaans niet veel hoger uitvallen dan het gewone salaris. Een projectleider met een vaste functie kan doorgaans tussen de 3500 en 5000 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden. Het zijn doorgaans wel de grote en moeilijke projecten die goed betalen.

Eigen bedrijf starten als Projectleider

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Projectleider, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Projectleider

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Projectleider bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Projectleider.

Mijnzzp.nl