Projectleider bouw

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een projectleider bouw is verantwoordelijk voor het aansturen van één of meerdere bouwprojecten, die kunnen variëren van kleine tot grote bouwprojecten. De belangrijkste taak van een projectleider is het op een goede manier voorbereiden van bouwprojecten en het houden van toezicht op lopende bouwprojecten. Als projectleider stuur je meestal meerdere mensen aan, die allemaal betrokken zijn bij de verschillende bouwprojecten. Daarnaast zul je als projectleider veel overleggen met andere betrokken partijen, zoals architecten, planologen, gemeentes, aannemers en onderaannemers. Een projectleider bouw kan over het algemeen niet gezien worden als uitvoerder, omdat hij of zij juist aanwezig is op de bouwlocatie tijdens de bouwperiode. Als projectleider ben je juist meer werkzaam op de achtergrond en niet op de bouwlocatie zelf. Organisatorische vaardigheden zijn als projectleider onmisbaar, omdat deze in grote mate zullen bepalen of een bouwproject succesvol zal verlopen of niet. Van een projectleider bouw wordt verwacht dat hij of zij goed leiding kan geven en soms ook moeilijke beslissingen durft te nemen. Als projectleider werk je meestal aan de grote opdrachten, die om veel voorbereiding vragen. Meestal is de projectleider al maanden of jaren met een opdracht bezig, voordat er eindelijk gebouwd kan worden door de aannemer. Als projectleider bouw bestaan je werkzaamheden vooral uit het plannen, organiseren en sturing geven aan andere medewerkers, zoals aan projectadministrateurs en uitvoerders. Het beroep projectleider komt niet voor binnen alle bouwbedrijven, omdat het meestal alleen de grotere bedrijven zijn die gebruikmaken van een projectleider. De functie projectleider bouw moet niet onderschat worden, omdat je te maken kan hebben met grote verantwoordelijkheden. De meeste projectleiders bouw beschikken over veel ervaring, branchekennis en leidinggevende capaciteiten.

Voor bouwbedrijven en aannemers zijn goede projectleiders onmisbaar, omdat ze veel problemen kunnen voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan mogelijke specifieke bouwmaterialen die tijdig ingekocht moeten worden, of aan moeilijke constructies die gebouwd moeten worden door een extern bedrijf. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van een projectleider bouw om de juiste specialisten in te schakelen, die nodig zijn tijdens de bouwperiode. Vooral het afstemmen van verschillende activiteiten kan nogal eens lastig zijn tijdens de ontwerpfase. Denk bijvoorbeeld aan het tijdig moeten geven van een opdracht aan een staalbouwer voor een bepaalde constructie, terwijl de definitieve goedkeuring vanuit de gemeente nog niet binnen is. Het is aan de projectleider bouw om ervoor te zorgen dat de constructie gebouwd wordt met goedkeuring vanuit de gemeente, zodat de constructie ook echt gebruikt kan worden. Het afstemmen van werkzaamheden klinkt makkelijk, maar is in de praktijk vaak lastig, omdat niet alle bedrijven en overheden even snel werken.

Werken als projectleider

Een projectleider kan gezien worden als manager, die verantwoordelijk is voor het aansturen van verschillende medewerkers zoals projectadministrateurs, bouwkundig tekenaars en uitvoerders. Als projectleider zul je over het algemeen ook regelmatig overleggen met de directie, managers en mogelijke opdrachtgevers. Als projectleider kan het ook zijn dat je verantwoordelijk bent voor het opvragen van offertes, het uitonderhandelen van offertes en voor het afsluiten van contracten als contractmanager. Als projectleider ben je over het algemeen de eindverantwoordelijke van de aangewezen bouwprojecten en zul je tijdens de bouwperiode regelmatig de bouwlocatie bezoeken en deelnemen aan de bouwvergaderingen. Wanneer het om grote bouwprojecten gaat zijn de kleinste details al belangrijk. Denk bijvoorbeeld ook aan het ontwerpen van toekomstige bouwlocaties, zodat iedereen efficiënt kan werken.

Werkzaamheden projectleider bouw:

  • Het afsluiten van contracten
  • Het bijwonen van bouwvergaderingen
  • Het informeren van de directie en managers
  • Het monitoren van de geleverde kwaliteit
  • Het monitoren van de werkzaamheden
  • Het opstellen van de planning
  • Het opvragen van offertes
  • Het overleggen met uitvoerders
  • Het voorbereiden van werkzaamheden

Projectleiding in de bouw:

Beroep projectleider:

Opleidingen tot projectleider

Wie een carrière ambieert als projectleider binnen de bouwsector kan het beste kiezen voor een opleiding richting de bouwkunde op minimaal Hbo-niveau. Een andere passende opleiding is de Hbo-opleiding Business Management, maar deze opleiding is niet specifiek gericht op bouwkunde. Welke opleiding tot projectleider bouw het beste past kan per projectleider verschillen, omdat een projectleider ook werkzaam kan zijn buiten de bouwsector. Over het algemeen is het erg belangrijk dat een projectleider binnen de bouw beschikt over bouwkennis. Zie daarnaast ook de website bouwbestel voor verschillende online bouwmaterialen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een projectleider werkzaam kan zijn

Een projectleider bouw is over het algemeen werkzaam voor de grotere aannemersbedrijven of onderhoudsbedrijven binnen de bouwsector. Daarnaast kan een projectleider bouw werkzaam zijn voor externe adviesbureaus en ingenieursbureaus. In dat opzicht is het denkbaar dat een projectleider werkzaam is als consultant voor verschillende bouwbedrijven. Ook binnen grotere architectenbureaus kan de functie projectleider voorkomen.

Competenties projectleider

Als projectleider of projectmanager moet je in de eerste plaats over goede managementkwaliteiten beschikken. Als projectleider is het belangrijk om goed te kunnen overleggen en te delegeren, omdat meestal meerdere vaklieden bezig zijn om een bepaald bouwproject aan te sturen. Ook externe toeleveranciers of onderaannemers moeten weten wat van ze er verwacht wordt, voordat het project start. In de bouwwereld heeft iedereen elkaar nodig om bouwprojecten succesvol af te kunnen ronden. In het algemeen is communicatie dan ook aan te merken als belangrijke competentie. Als projectleider zal het regelmatig voorkomen dat je tegen bepaalde problemen aanloopt, die je in de meeste gevallen zelfstandig moet oplossen. Algemeen belangrijke woorden als projectleider bouw zijn delegeren, leiderschap, controleren, waakzaamheid, visie, onderhandelen, plannen, organiseren, analytisch en netwerken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als projectleider

Het arbeidsmarktperspectief als projectleider bouw is over het algemeen redelijk goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Wel kan werkervaring in het algemeen aangemerkt worden als belangrijke voorwaarde, omdat niet iedereen zomaar projectleider bouw kan worden. Het aansturen van bouwprojecten is over het algemeen alleen voorbehouden aan de juiste vakmensen, die beschikken over veel branchekennis. De doorgroeimogelijkheden als projectleider bouw kunnen gezien worden in het mogen begeleiden van belangrijke bouwprojecten. Ook is het denkbaar dat een projectleider bouw zal doorgroeien tot een andere branche als projectleider. Het beroep projectleider komt voor binnen meerdere branches op verschillende manieren.

Arbeidsvoorwaarden en salaris projectleider

Als projectleider in de bouw kan je in loondienst afhankelijk van je opleiding, verantwoordelijkheid en leeftijd tussen de 3000 en 4500 euro bruto per maand verdienen. Als zelfstandig ondernemer is er geen indicatie te geven, omdat het niet veel voorkomt. Ook is het zo dat er meestal een vaste aanneemsom wordt afgesproken voor het hele project.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Projectleider bouw

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Projectleider bouw bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl