Projectleider bouw

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een projectleider binnen de bouwsector is meestal verantwoordelijk voor één of meerdere projecten, die kunnen variëren van kleine tot grote projecten. De belangrijkste taak van een projectleider is het  op een goede manier voorbereiden van projecten en het houden van toezicht op lopende projecten. Als projectleider stuur je over het algemeen meerdere mensen aan, die allemaal betrokken zijn bij de projecten. Daarnaast zal je veel overleggen met andere betrokken partijen zoals architecten, planologen, gemeentes, aannemers en onderaannemers. Een projectleider is over het algemeen geen uitvoerder, omdat hij of zij juist aanwezig is op de bouwlocatie tijdens de bouwperiode. Als projectleider ben je juist meer werkzaam op de achtergrond en niet op de bouwlocatie zelf. Organisatorische vaardigheden zijn als projectleider onmisbaar, omdat deze in grote mate zullen bepalen of een project succesvol zal verlopen of niet. Van een projectleider wordt verwacht dat hij goed leiding kan geven en soms moeilijke beslissingen durft te nemen.

Als projectleider werk je doorgaans aan de grote opdrachten die om veel voorbereiding vragen. Meestal is de projectleider al maanden of jaren met een opdracht bezig, voordat er eindelijk gebouwd kan worden door de aannemer. Als projectleider bestaan je werkzaamheden vooral uit het plannen, organiseren en sturing geven aan andere medewerkers, zoals aan projectadministrateurs of uitvoerders.

Voor bouwbedrijven en aannemers zijn goede projectleiders onmisbaar, omdat deze veel problemen kunnen voorkomen. Denk hierbij aan mogelijke specifieke bouwmaterialen die tijdig ingekocht moeten worden of aan moeilijke constructies die gebouwd moeten worden door een extern bedrijf. Daarnaast is het de taak van de projectleider om de juiste specialisten in te schakelen die nodig zijn tijdens de bouwperiode.

Vooral het afstemmen van verschillende activiteiten kan nogal eens lastig zijn tijdens de ontwerpfase. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het tijdig moeten geven van een opdracht aan een staalbouwer voor een bepaalde constructie, terwijl de definitieve goedkeuring vanuit de gemeente nog niet binnen is. Het is aan de projectleider om er voor te zorgen dat de constructie gebouwd wordt met goedkeuring vanuit de gemeente, zodat de constructie ook echt gebruikt kan worden. Het afstemmen van werkzaamheden klinkt makkelijk maar is in de praktijk vaak lastig, omdat niet alle bedrijven en overheden even snel werken.

Projectleidinggevende in de bouw:

Beroep projectleider:

Opleidingen tot projectleider

Als projectleider bouw is het belangrijk om een goede opleiding te volgen op HBO-niveau in de richting bouwkunde. Ook is het mogelijk om een cursus te volgen tot projectleider, mits er voldoende ervaring is met de bouwwereld. Een opleiding tot projectleider in de bouw duurt over het algemeen vier jaar. Binnen de vier jaar zal er regelmatig stage gelopen worden bij bedrijven. De stage kan verschillen per gekozen richting, maar over het algemeen zal er stage gelopen worden bij aannemers, architectenbureaus en ingenieursbureaus.

Bedrijven waar een projectleider werkzaam kan zijn

Een projectleider kan met zijn opleiding bij verschillende soorten bedrijven aan het werk, maar wij hebben het hier over een projectleider in de bouw en die werken doorgaans bij een aannemer, architectenbureau of ingenieursbureau.

Competenties projectleider

Als projectleider is het belangrijk om goed te kunnen overleggen en te delegeren, omdat meestal veel mensen bezig zijn om een bepaald project aan te sturen. Ook externe toeleveranciers of onderaannemers moeten weten wat er verwacht wordt van ze, voordat het project start. In de bouwwereld heeft iedereen elkaar nodig. Als projectleider zal het regelmatig voorkomen dat er tegen bepaalde problemen aangelopen zal worden die de projectleider dan meestal zelfstandig moet kunnen oplossen. Als de bouw gestart is houdt het project meestal niet op voor de projectleider. Het komt vaak voor dat tijdens de bouw problemen ontstaan die de projectleider alsnog moet oplossen. Om dit te kunnen doen zal de projectleider regelmatig bouwvergaderingen bijwonen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als projectleider

Als goed opgeleid projectleider is er voldoende werk te vinden. Er zijn verschillende bedrijven in de bouwsector waar een projectleider kan werken, zoals eerder omschreven. Als projectleider is het ook mogelijk als zelfstandige te starten en je te verhuren per project. De meeste projecten hebben doorgaans een langere doorlooptijd.

Arbeidsvoorwaarden en salaris projectleider

Als projectleider in de bouw kan je in loondienst afhankelijk van je opleiding, verantwoordelijkheid en leeftijd tussen de 2500 en 4000 euro bruto per maand verdienen. Als zelfstandig ondernemer is er geen indicatie te geven, omdat het niet veel voorkomt. Ook is het zo dat er meestal een vaste aanneemsom wordt afgesproken voor het hele project.

Mijnzzp.nl