Bouwplaatsinrichter

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een bouwplaatsinrichter is een werkvoorbereider die verantwoordelijk is voor verschillende werkzaamheden, die te maken hebben met de efficiëntie en de veiligheid van nieuwe bouwlocaties. De werkzaamheden van een bouwplaatsinrichter moeten niet onderschat worden, omdat deze voor een groot zullen bepalen hoe efficiënt de aannemer en bouwvakkers kunnen werken op de bouwlocatie. Verkeerd ingerichte bouwlocaties kunnen aannemers veel extra tijd kosten, omdat bijvoorbeeld de materialen niet logisch opgeslagen worden of omdat de bevoorrading lastig is, waardoor de aannemer niet goed voorruit kan werken. Daarnaast heeft het beroep bouwplaatsinrichter betrekking op praktische zaken zoals het aanleggen van voldoende stroompunten op de juiste locatie. Ook het aanwezig zijn van voldoende waterpunten is erg belangrijk, omdat aannemers nu eenmaal veel water gebruiken voor verschillende werkzaamheden. In het kort kunnen we stellen dat een bouwplaatsinrichter verantwoordelijk is voor alles wat bij nieuwe bouwlocaties komt kijken, zoals de inrichting, de werkmaterialen en de veiligheid. Het beroep bouwplaatsinrichter komt niet voor bij alle aannemersbedrijven, omdat een aannemer alleen gebruik zal maken van een bouwplaatsinrichter als de aannemer te maken heeft met grote en complexe bouwlocaties. In de praktijk kan een bouwplaatsinrichter ook een werkvoorbereider zijn, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. De werkzaamheden van een bouwplaatsinrichter zijn in alle gevallen aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat het op de juiste manier inrichten van een bouwlocatie erg belangrijk is voor aannemers. Meestal heeft een bouwplaatsinrichter ook te maken met externe beveiliging om diefstal van bouwmaterialen te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het laten installeren van voldoende camera's door een bedrijf.

De functie bouwplaatsinrichter heeft dus meestal betrekking op een werkvoorbereider of bijvoorbeeld op de projectleider. Als bouwplaatsinrichter bepaal je in de meeste gevallen niet zelf hoe een bouwlocatie precies ingericht moet worden. Je doet dit in overleg met andere specialisten zoals uitvoerders en de gemeente. Voor gemeentes is het belangrijk om te kunnen bepalen welke maatregelen er precies genomen moeten worden om eventuele overlast voor andere mensen te kunnen beperken. Daarnaast kan het nodig zijn dat er tijdelijke verkeersafzettingen nodig zijn tijdens bepaalde werkzaamheden. Het inrichten van een nieuwe bouwlocatie is dan in de meeste gevallen een samenspel van diverse partijen. Ook voor de uitvoerder is het erg belangrijk om te zien hoe de bouwlocatie precies ingericht gaat worden, zodat deze op een efficiënte manier kan werken. Zo is het niet logisch om bouwketen niet bij de ingang van het bouwterrein te plaatsen, omdat de uitvoerder dan geen toezicht kan houden. Ook een eventuele nishut staat meestal aan de ingang van de bouwlocatie, zodat deze op een goede manier bevoorraad kan worden.

Nutsvoorzieningen

Het regelen van de nutsvoorzieningen die nodig zijn op de bouwlocatie is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Dit klinkt makkelijk, maar kan in de praktijk nogal eens lastig zijn, omdat nutsbedrijven meestal veel tijd nemen voordat de werkzaamheden uitgevoerd worden. Het vroegtijdig regelen van de nutsvoorzieningen is dan ook belangrijk voor aannemers, omdat ze andere niet met de bouw kunnen beginnen. Het regelen van de benodigde nutsvoorzieningen is doorgaans lastig omdat de nutsbedrijven het toekomstige adres nog niet kennen.

Afroepen materialen en machines

Uitvoerders werken met een strakke planning waarbinnen de werkzaamheden zijn opgenomen. Dit betekent dat een uitvoerder materialen en machines moet kunnen afroepen. Het afroepen van materialen en machines op het juiste moment is alleen mogelijk als de werkvoorbereiders en de bouwplaatsinrichter hun werk goed gedaan hebben. Bouwplaatsinrichters of werkvoorbereiders kunnen bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor het tijdig regelen van machines, zoals hijskranen, die nodig zijn op de bouwlocatie. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is dan ook weer de locatie van de hijskraan.

Bouwlocatie als werklocatie

Bouwlocaties zijn over het algemeen potentieel gevaarlijk, omdat er veel verschillende soorten bouwvakkers werkzaam zijn. Daarnaast werken bouwvakkers met machines en is er meestal sprake van veel bouwverkeer dat een bouwlocatie gevaarlijk kan maken. Het voorkomen van onnodig bouwverkeer kan een belangrijke bijdrage zijn aan de algemene veiligheid. Onnodig bouwverkeer kan voorkomen worden door de bouwplaatsinrichter, door het aanwijzen van vaste locaties met betrekking tot de werkmaterialen en machines.

Ongeval bouwplaats:

logistieke ontzorging op de bouwplaats:

Opleidingen tot bouwplaatsinrichter

Er bestaan geen opleidingen voor het beroep bouwplaatsinrichter. De meeste bouwplaatsinrichters zijn werkzaam op kantoor en zijn bijvoorbeeld werkvoorbereider. Het beroep bouwplaatsinrichter komt over het algemeen alleen voor bij grote aannemers. Een gerichte hbo-opleiding, zoals de hbo-opleiding bouwkunde, is meestal van toepassing. Als bouwplaatsinrichter zal je wel over de nodige ervaring en kennis moeten beschikken om te begrijpen hoe een bouwlocatie het beste ingericht kan worden. Als zelfstandig werknemer binnen de bouwsector is het wel nodig om de administratie op de juiste manier op te zetten. Dit kan het beste gedaan worden door middel van een online boekhouding.

Bedrijven waar een bouwplaatsinrichter werkzaam kan zijn

Als bouwplaatsinrichter kan je voor verschillende aannemers werkzaam zijn. Daarnaast bestaan er gespecialiseerde bedrijven die bouwlocaties inrichten voor aannemers. Dit soort bedrijven biedt over het algemeen ook andere diensten aan, zoals het verhuren van werkmaterialen en machines. Zoals eerder omschreven komt de functie bouwplaatsinrichter alleen voor binnen de grotere aannemersbedrijven.

Competenties bouwplaatsinrichter

De belangrijkste competentie als bouwplaatsinrichter is het organisatorisch vermogen. Het inrichten van een bouwlocatie klinkt misschien makkelijk, maar dat is het meestal niet, omdat er veel verschillende zaken geregeld moeten worden. Algemeen belangrijke woorden zijn veiligheid, inzicht, samenwerken, communicatie, afspraken, verantwoordelijkheidsgevoel, plannen, organiseren en kennis.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bouwplaatsinrichter

Het arbeidsmarktperspectief als bouwplaatsinrichter is matig te noemen, omdat het beroep alleen voorkomt binnen de grotere aannemersbedrijven. Binnen andere bedrijven behoren deze werkzaamheden bijvoorbeeld toe tot de werkvoorbereider of uitvoerder. Er bestaan geen echte doorgroeimogelijkheden voor het beroep bouwplaatsinrichter. De doorgroeimogelijkheden zijn sterk afhankelijk van je eigen competenties en opleidingsniveau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bouwplaatsinrichter

Als bouwplaatsinrichter zul je over het algemeen onder de cao bouw vallen, afhankelijk van de werkgever en soort branche waarbinnen je werkzaam bent. Een bouwplaatsinrichter zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2500 en 3500 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bouwplaatsinrichter

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bouwplaatsinrichter bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl