Voorraadbeheerder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep voorraadbeheer
Voorraad- en Supply chain management
Wat doet een voorraadbeheer?
Voorraadbeheer en administratie
Voorraadbeheer en vergunningen
Kwalitatief voorraadbeheer
Onderdelen voorraad maakindustrie
Taken van een voorraadbeheerder zijn:
Film: Informatie over voorraadbeheer:
Opleidingen tot voorraadbeheerder
Bedrijven waar een voorraadbeheerder werkzaam kan zijn
Competenties voorraadbeheerder
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als voorraadbeheerder
Arbeidsvoorwaarden en salaris voorraadbeheer
Eigen bedrijf starten als Voorraadbeheerder
Boekhoudprogramma vergelijken Voorraadbeheerder

Beroep voorraadbeheer

Een voorraadbeheer is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden, die te maken hebben met beheren van voorraad. Voorraadbeheer is een discipline die niet onderschat moet worden, omdat voorraadbeheer belangrijk is voor bedrijven. Binnen sommige bedrijven kan de continuïteit in gevaar komen als een voorraadbeheerder zijn of haar werkzaamheden niet op de juiste manier uitvoert. Bij voorraadbeheer draait alles om de voorradigheid van de juiste producten op het juiste moment, zodat producten uitgeleverd kunnen worden zodra dat nodig is. Het leveren van de juiste producten heeft niet alleen betrekking op de voorradigheid van producten. Denk bijvoorbeeld ook aan de houdbaarheidsdatum die een belangrijke rol kan spelen. Het beroep voorraadbeheerder komt in de praktijk op verschillende manieren voor en is belangrijk voor bedrijven. De werkzaamheden van een voorraadbeheerder kunnen wel per bedrijf verschillen, omdat niet alle bedrijven even afhankelijk zijn van directe voorraad. Productiebedrijven zijn in de meeste gevallen wel sterk afhankelijk van de directe voorraad. Een goede voorraadbeheerder draagt bij aan kostenbesparingen en de efficiency van de organisatie. Het is de voorraadbeheerder, die toeziet op de juiste voorraad. Het toezien op de juiste voorraad heeft niet alleen te maken met het wel niet aanwezig zijn van goederen. Denk bijvoorbeeld ook aan het incalculeren van afzetschommelingen tijdens drukke periodes, of aan de ouderdom van goederen. Tijdens drukke periodes is het de voorraadbeheerder die extra goederen zal bestellen op het juiste moment, zodat het bedrijf niet zonder komt te zitten. De ouderdom van artikelen heeft betrekking op het kunnen bieden van garanties of op de houdbaarheidsdatum van de goederen. Het beroep voorraadbeheerder moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat voorraadbeheerders op verschillende manieren werkzaam kunnen zijn. Het beroep voorraadbeheerder hoeft daarnaast geen fulltime functie te betreffen.

Voorraad- en Supply chain management

Een voorraadbeheer is dus verantwoordelijk voor het beheren van de voorraad, wat niet alleen betrekking heeft op de opslag van voldoende goederen. De werkzaamheden van een voorraadbeheer moeten breder gezien worden. Een voorraadbeheer kijkt bijvoorbeeld ook naar de financiële kosten van voorraad. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringskosten, magazijnkosten en aan verlieskosten. Verlieskosten kan betrekking hebben op verouderde goederen, schade aan goederen, diefstal van goederen of aan recente ontwikkelingen in de markt. Recente ontwikkelingen kan bijvoorbeeld inhouden dat er sprake is van een nieuwe trend, waardoor oude goederen niet meer interessant zijn. Het heeft als bedrijf dus geen zin om een eindeloze voorraad aan te leggen, omdat goederen om verschillende redenen minder waard kunnen worden. Als voorraadbeheerder ben je een belangrijke schakel binnen de organisatie, maar werk je meestal niet alleen. De meeste voorraadbeheerders werken veel samen met logistiek analisten, transportplanners, productieplanners en logistiek medewerkers. Als voorraadbeheer kan je afhankelijk van de organisatie ook verantwoordelijk zijn voor het onderhandelen met toeleveranciers. In dat geval mag van een voorraadbeheer verwacht worden dat de er kritisch gekeken wordt naar de toeleverancier. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van duidelijke contracten, waarbinnen strikte voorwaarden opgenomen zijn over de kwaliteit, de leveringstermijnen en andere relevante zaken.

Wat doet een voorraadbeheer?

Voorraadbeheer verwijst naar het proces van plannen, organiseren en controleren van de voorraad van een bedrijf. Het omvat het beheren van de beschikbaarheid, locatie en hoeveelheid van goederen en materialen die nodig zijn voor de bedrijfsactiviteiten. Het doel van voorraadbeheer is om ervoor te zorgen dat de juiste voorraad op het juiste moment beschikbaar is, terwijl tegelijkertijd de kosten en risico's van overmatige voorraad worden geminimaliseerd. Enkele specifieke taken en functies van voorraadbeheer zijn onder andere:

 • Voorraadplanning: Het bepalen van de optimale voorraadniveaus en het identificeren van de juiste tijd en hoeveelheden om goederen en materialen te bestellen. Dit omvat het analyseren van de vraagpatronen, het inschatten van toekomstige behoeften en het stellen van veiligheidsvoorraden om tekorten te voorkomen.
 • Bestelbeheer: Het plaatsen en beheren van bestellingen bij leveranciers om de voorraad aan te vullen. Dit omvat het vergelijken van offertes, het onderhandelen over prijzen en leveringsvoorwaarden, en het opvolgen van de leveringen om ervoor te zorgen dat de voorraad op tijd aankomt.
 • Voorraadbewaking: Het controleren van de voorraadniveaus en het bijhouden van de voorraadbewegingen. Dit omvat het registreren van inkomende en uitgaande goederen, het monitoren van de voorraadrotatie en het identificeren van eventuele afwijkingen of problemen, zoals voorraadtekorten, overschotten of verouderde voorraad.
 • Voorraadbeheersystemen: Het gebruik van software en technologie om de voorraad efficiënt te beheren. Dit omvat het implementeren van voorraadbeheersystemen en tools om real-time inzicht te krijgen in de voorraad, het stroomlijnen van bestelprocessen, het genereren van rapporten en het identificeren van optimalisatiemogelijkheden.
 • Voorraadanalyse: Het analyseren van voorraadgegevens en prestaties om trends, patronen en optimalisatiemogelijkheden te identificeren. Dit omvat het beoordelen van de omloopsnelheid van voorraad, het identificeren van seizoensgebonden schommelingen, het evalueren van kosten en risico's van voorraadbeheer, en het nemen van beslissingen om de voorraad efficiënter te beheren.

Het doel van effectief voorraadbeheer is om ervoor te zorgen dat de voorraadniveaus in overeenstemming zijn met de vraag, waardoor klanttevredenheid wordt bevorderd, kosten worden geoptimaliseerd en verspilling wordt verminderd. Het is een belangrijk aspect van supplychain management en speelt een cruciale rol in het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit en het maximaliseren van de operationele efficiëntie.

Voorraadbeheer en administratie

Als voorraadbeheer kan je te maken hebben met grote hoeveelheden voorraad. Dit houdt in dat de meeste voorraadbeheerders ook verantwoordelijk zijn voor het administratief bijhouden van de voorraad. Ook het jaarlijks balansen van de voorraad is boekhoudkundig verplicht. Het balansen van de voorraad kan complex zijn als het gaat om grote hoeveelheden voorraad. Het is niet zo dat de belastingdienst tot op het artikel wil weten hoeveel voorraad er aanwezig is. Het is wel zo dat de belastingdienst een nauwkeurige schatting verwacht.

Voorraadbeheer en vergunningen

Het houden van voorraad kan aan regels en vergunningen verbonden zijn. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringsmaatschappijen, gemeentes en provincies, die regels opstellen. Dit kan inhouden dat een fabrikant grondstoffen, maar beperkt op voorraad mag hebben uit veiligheidsoogpunt, omdat de grondstoffen brandgevaarlijk zijn. Binnen dit soort bedrijven is voorraadbeheer extreem belangrijk, omdat deze bedrijven meestal meerdere keren per dag voorzien moeten worden van nieuwe grondstoffen. In dat geval heeft een voorraadbeheerder te maken met expediteurs, die iedere dag de grondstoffen komen aanvullen.

Kwalitatief voorraadbeheer

Kwalitatief voorraadbeheer is belangrijk als medewerker voorraadbeheer. De dagelijkse bewaking van alle processen is als medewerker voorraadbeheer een van de belangrijkste taken. Het controleren van de uitgaande goederenstroom en binnenkomende goederen is erg belangrijk voor bedrijven. Ook het controleren op de optimale voorraadhoogte maakt een belangrijk onderdeel uit van het beroep medewerker voorraadbeheer. De optimale voorraadhoogte moet op ieder moment kloppen met de verwachting. De uitgaande goederenstroom mag niet ten koste gaan van de voorraad. Het voorradig hebben van goederen kan voor sommige bedrijven enorm belangrijk zijn.

Onderdelen voorraad maakindustrie

In de maakindustrie vormt een continue onderdelenlijn voorraad een essentieel onderdeel van het voorraadbeheer. Het verwijst naar de voorraad van verschillende onderdelen en componenten die worden gebruikt in het productieproces van een product. Een onderdelenlijn voorraad is belangrijk om verschillende redenen:

 • Ononderbroken productie: Het hebben van een voldoende onderdelenlijn voorraad zorgt ervoor dat het productieproces soepel kan verlopen zonder vertragingen. Door de juiste onderdelen op voorraad te hebben, kan de productie ononderbroken doorgaan, zelfs als er vertragingen optreden bij de toelevering of productie van specifieke onderdelen.
 • Tijdige levering: Het hebben van de juiste onderdelen op voorraad stelt fabrikanten in staat om tijdig aan de vraag van klanten te voldoen. Hierdoor kunnen producten op tijd worden geleverd, waardoor klanttevredenheid wordt vergroot en de reputatie van het bedrijf wordt verbeterd.
 • Kostenbesparing: Een efficiënte onderdelenlijn voorraad kan helpen kosten te besparen. Door de onderdelen op voorraad te hebben, kan het bedrijf profiteren van schaalvoordelen bij het inkopen van materialen. Bovendien kan het voorkomen van onderbrekingen in de productie als gevolg van ontbrekende onderdelen kosten besparen die gepaard gaan met stilstand, vertragingen en spoedbestellingen.
 • Risicobeheer: Een onderdelenlijn voorraad kan fungeren als buffer tegen onverwachte gebeurtenissen, zoals leveringsproblemen, kwaliteitsproblemen bij onderdelenleveranciers of onverwachte pieken in de vraag. Het hebben van een voorraad van kritieke onderdelen kan de impact van dergelijke risico's verminderen en bedrijfscontinuïteit waarborgen.
 • Flexibiliteit in productie: Een onderdelenlijn voorraad stelt fabrikanten in staat om flexibeler te zijn in hun productieplanning. Ze kunnen snel reageren op veranderingen in de vraag, variaties in productievereisten of nieuwe orders. Dit kan de doorlooptijd verkorten en het vermogen vergroten om aan specifieke klantverzoeken te voldoen.

Een goed beheerde onderdelenlijn voorraad is van cruciaal belang in de maakindustrie. Het zorgt voor een ononderbroken productie, tijdige levering, kostenbesparing, risicobeheer en flexibiliteit. Door te investeren in een effectief voorraadbeheerproces voor onderdelenlijn voorraad, kunnen bedrijven hun concurrentiepositie versterken en klanttevredenheid verbeteren.

Taken van een voorraadbeheerder zijn:

 • Het aansturen van andere medewerkers.
 • Het bijhouden van de systemen (boekhouding).
 • Het controleren van de hoeveelheid voorraad.
 • Het controleren van binnenkomende en uitgaande voorraad.
 • Het overleggen met managers, analisten en transportplanners.
 • Het plaatsen van inkooporders.
 • Het waken over de ouderdom van de voorraad.
 • Het waken over voorschriften (vergunningen).

Film: Informatie over voorraadbeheer:

Opleidingen tot voorraadbeheerder

Er bestaan geen specifieke opleidingen tot voorraadbeheerder. Wie een carrière wenst binnen de logistiek als voorraadbeheerder kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding logistiek medewerker of de Hbo-opleiding logistiek en economie. In de praktijk is het zo dat de meeste voorraadbeheerder minimaal over een passende hbo-opleiding beschikken. Daarnaast kan relevante ervaring een belangrijke rol spelen binnen het beroep medewerker voorraadbeheer. De functie voorraadbeheer komt binnen veel bedrijven voor, waardoor de inhoudelijke werkzaam kunnen verschillen per organisatie. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je een eigen onderneming gaat starten, dan is het belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier op te zetten. Dit kan gedaan worden met behulp van de juiste boekhoudsoftware.

Bedrijven waar een voorraadbeheerder werkzaam kan zijn

Een voorraadbeheer kan voor verschillende bedrijven werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan fabrikanten, retailers, groothandels en aan de auto-industrie. Het is niet zo dat alleen het grote bedrijven zijn, die gebruikmaken van voorraadbeheerders. De functie voorraadbeheer komt in de praktijk op veel verschillende manieren voor. De functie voorraadbeheerder hoeft ook geen fulltime functie te zijn. Fulltime voorraadbeheerders zijn in de meeste gevallen werkzaam voor productiebedrijven.

Competenties voorraadbeheerder

De belangrijkste competentie van een voorraadbeheerder is het kunnen plannen en organiseren, omdat binnen de logistiek alles draait om planning. Ook zal een voorraadbeheerder moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je in de meeste gevallen te maken hebt met verschillende collega's en externe toeleveranciers. Een andere belangrijke competentie kan het netwerken zijn. Algemeen belangrijke woorden zijn flexibiliteit, inzicht, controleren, inspecteren, verantwoordelijkheidsgevoel, monitoren, analytisch, waakzaamheid en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als voorraadbeheerder

Het arbeidsmarktperspectief van een voorraadbeheer is goed te noemen. Er zijn regelmatig vacatures te vinden voor de functie voorraadbeheerder. Wel is het zo dat het beroep voorraadbeheerder in de praktijk op verschillende niveaus voorkomt. Een fulltime voorraadbeheerder zal in de meeste gevallen minimaal over een hbo-opleiding moeten beschikken. De doorgroeimogelijkheden van een voorraadbeheerder kunnen eventueel gezien worden in de functie logistiek manager.

Arbeidsvoorwaarden en salaris voorraadbeheer

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat een voorraadbeheerder voor verschillende werkgevers werkzaam kan zijn. Een voorraadbeheerder die over een hbo-opleiding beschikt, zal in de meeste gevallen een salaris verdienen tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Een hoger salaris als voorraadbeheerder is denkbaar als je te maken hebt met grote verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Voorraadbeheerder

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Voorraadbeheerder, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Voorraadbeheerder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Voorraadbeheerder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Voorraadbeheerder.

Mijnzzp.nl