Brandwacht

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een brandwacht is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met preventiewerkzaamheden en risicobeperking, zoals het toezien op de algemene veiligheid met betrekking tot de werkomgeving en het toezien op de naleving van veiligheidseisen, zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren. Als brandwacht ben je dus een toezichthouder met betrekking tot de naleving van regels. Daarnaast kan een brandwacht preventief ingezet worden om mogelijke branden te voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beheren van lege gebouwen, zodat er geen brand gesticht kan worden. Binnen het bedrijfsleven komt het beroep brandwacht het meest voor op grote bedrijfsterreinen, die voorzien kunnen zijn van installaties die potentieel gevaarlijk kunnen zijn. Dit betreft meestal de chemiesector, waarbinnen complexe installaties aanwezig zijn. Als brandwacht controleer je aanwezige werknemers op de juiste papieren en vergunningen en controleer je of werknemers volgens de juiste veiligheidsprotocollen werken, zodat er geen ongelukken of branden kunnen ontstaan. Daarnaast kan een brandwacht verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van gasmetingen of andere metingen met betrekking tot de algemene veiligheid. Het beroep brandwacht komt tegenwoordig dus op verschillende manieren voor. Een brandwacht kan in sommige gevallen ook aangemerkt worden als beveiligingsmedewerker, die objecten zal controleren om branden te voorkomen. Dit noemt men ook wel het lopen van brandronde. Het lopen van brandronde zal in veel gevallen gecombineerd worden met de sluitingsronde. De inhoudelijke werkzaamheden van een brandwacht kunnen verschillen per opdrachtgever, omdat het beroep brandwacht op verschillende manieren voorkomt. Oorspronkelijk kwam het beroep brandwacht voornamelijk voor binnen de industrie. Een brandwacht binnen de industrie kan aangemerkt worden als handhaver. Dit is het geval, omdat werknemers alleen werkzaam mogen zijn volgens de juiste regels.

Een brandwacht is dus een toezichthouder, handhaver en inspecteur, die controleert of werknemers voldoen aan alle eisen om bepaalde handelingen te mogen uitvoeren. Zoals eerder omschreven betreft dit vaak industrieën te maken hebben met potentieel gevaarlijke fabrieksprocessen. Denk bijvoorbeeld aan lassers of pijpfitters, die bepaalde onderhoudswerkzaamheden moeten uitvoeren. Dit soort werkzaamheden mogen in veel gevallen alleen uitgevoerd worden met toestemming van de procesoperator of operationeel manager. Daarnaast kan een brandwacht verantwoordelijk zijn voor het controleren van externe medewerkers met betrekking tot de juiste vergunningen en VCA eisen. Een brandwacht is dus voornamelijk preventief werkzaam met betrekking tot het voorkomen van branden en arbeidsongelukken door het naleven van alle wet- en regelgeving. Ook het uitvoeren van verplichte metingen kan tot de verantwoordelijkheid behoren van een brandwacht. Dit houdt in dat er sprake moet zijn van een veilige omgeving voordat bepaalde werkzaamheden uitgevoerd mogen worden. De meeste industrieën hebben te maken met strenge veiligheidsmaatregelen met betrekking tot arbeiders, die werkzaam zijn op het terrein. Deze regels kunnen ook betrekking hebben op de verplichting om de juiste veiligheidskleding te dragen. Andere verplichtingen kunnen zijn het niet roken of het niet alleen mogen werken aan bepaalde installaties.

Brandwacht vastgoed

Een brandwacht, die verantwoordelijk is voor het bewaken van vastgoed betreft meestal een objectbeveiliger of mobiele surveillant. Daarnaast kan er sprake zijn van brandwachten die aangemerkt kunnen worden als leegstandbeheerder. In dat geval gaat het vaak om gebouwen die extra aandacht nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat een gebouw leeg staat en er geen schade door vernielingen mag ontstaan. De opdrachtgever is dan vaak de eigenaar van het gebouw, zoals een vastgoedontwikkelaar of gemeente. Vooral leegstaande gebouwen zijn erg gevoelig voor vandalisme, waardoor er extra toezicht nodig is. Daarnaast kan er toezicht nodig zijn, omdat er sprake is van een onveilige situatie. Denk bijvoorbeeld aan oude gebouwen, die voorzien zijn van asbest. Binnen dit soort gebouwen is het belangrijk om brand te voorkomen, omdat asbest door brand makkelijk kan verspreiden in de omgeving. Maar ook vandalisme is een groot probleem, omdat kinderen vaak niet doorhebben dat ze met asbest te maken hebben en wellicht schadelijke stoffen inademen. De beveiliging van panden wordt de laatste jaren steeds serieuzer genomen, om schade en ongelukken te voorkomen. Ook bij grote nieuwbouwprojecten komt beveiliging steeds meer voor. Brandwachten kunnen ook ingeschakeld worden om dakdekkers te controleren. Dakwerkzaamheden veroorzaken relatief gezien vaak branden. Opdrachtgevers, die dakwerkzaamheden laten uitvoeren kunnen door de verzekering verplicht worden om gebruik te maken van brandwachten.

Waar werken brandwachten allemaal

Brandwachten kunnen tegenwoordig overal ingezet worden als er sprake is van risico. Denk bijvoorbeeld ook aan scheepswerven en aan grote civiele projecten waarbij brandveiligheidstoezicht belangrijk is. Daarnaast kan de aanwezigheid van brandwachten verplicht worden door de brandweer. Dit betreft vaak grote evenementen waarbij er behoefte is aan extra toezicht op brandveiligheid. Het is dus niet zo dat brandwachten alleen werkzaam zijn binnen de industrie. Het beroep brandwacht komt tegenwoordig overal voor als er sprake is van verhoogd risico. Ook de brandweer zelf kan extra controles uitvoeren met betrekking tot de brandveiligheid.

Wanneer een brandwacht inzetten:

  • Bestrijding beginnende branden
  • Controle vergunningen werknemers
  • Controle op de juiste beschermingsmiddelen
  • Controle op naleving van procedures en voorschriften
  • Controle op persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Toegangscontrole
  • Verlenen eerste hulp
  • Verrichten van gas en zuurstofmetingen

Informatie over een brandwacht:

Opleidingen tot brandwacht

Er zijn geen landelijke opleidingsmogelijkheden op gebruikelijke scholen voor het beroep brandwacht. Wel zijn er cursussen mogelijk voor het beroep brandwacht. De functie brandwacht is eigenlijk de basisopleiding voor de brandweer. Het is dan ook onder andere de brandweer die deze cursus mogelijk maakt voor het bedrijfsleven. Tijdens de cursus leren de cursisten belangrijke zaken zoals de verschillende blustechnieken hanteren, hitte trainingen, werken met ademlucht, levensreddend handelen en persoonlijke veiligheid. De meeste cursussen tot brandwacht variëren van één paar dagen tot enkele weken afhankelijk van de training. Er zijn ook steeds meer gewone bedrijven die de dienst als brandwacht aanbieden zoals beveiligingsbedrijven. Het is dan wel belangrijk dat de beveiliger een extra cursus heeft gevolgd voor de functie tot brandwacht. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een brandwacht werkzaam kan zijn

Een brandwacht kan voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam zijn, zoals fabrikanten, beveiligingsbedrijven en gemeentes. Binnen het bedrijfsleven is een brandwacht vooral werkzaam voor bedrijven die te maken hebben met gevaarlijke stoffen en goederen. Daarnaast kan een brandwacht werkzaam zijn als ondernemer. Er zijn onder de brandwachten redelijk veel zelfstandig ondernemers te vinden, die zich verhuren aan verschillende opdrachtgevers. Zoals eerder aangeven kunnen brandwachten op veel verschillende manieren werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan offshore medewerkers en aan brandwachten, die werkzaam zijn binnen een hotel of school.

Competenties brandwacht

De belangrijkste competentie van een brandwacht is verantwoordelijkheidsgevoel, omdat de werkzaamheden daarom grotendeels draaien. Een brandwacht is in de kern verantwoordelijk voor het houden van toezicht waarbij het naleven van de juiste regels belangrijk is. Ook discipline kan aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat herhaling van regels veel zal voorkomen als brandwacht. Daarnaast ben je een belangrijke toezichthouder op de locatie en handel je zo. Het geven van kritiek of zelfs het tijdelijk stil leggen van werkzaamheden mag geen probleem zijn voor een brandwacht. In algemene zin zal een brandwacht over goede communicatieve vaardigheden moeten beschikken. Ook overwicht kan belangrijk zijn als brandwacht. Algemeen belangrijke woorden zijn plannen, inzicht, conflictbeheersing, controleren, alertheid, organiseren en motivatie. Als je werkzaam bent als ondernemer kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijk.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als brandwacht

Het arbeidsmarktperspectief van een brandwacht is over het algemeen redelijk goed te noemen. Steeds meer bedrijven maken gebruik van brandwachten, waardoor het verkrijgen van werk als brandwacht in de meeste gevallen geen problemen is. Wel is het zo dat brandwachten in sommige gevallen over aanvullende opleidingen moet beschikken. Dit is bijvoorbeeld het geval als een brandwacht werkzaam is voor een beveiligingsbedrijf. In dat geval worden de werkzaamheden vaak gecombineerd met gewone beveiligingswerkzaamheden. De doorgroeimogelijkheden van een brandwacht zijn over het algemeen beperkt. Wel is het denkbaar dat een brandwacht aangemerkt kan worden als shiftleader. Daarnaast kan een brandwacht doorgroeien tot rijksgediplomeerd brandwacht door het volgen van een stageperiode bij de brandweer inclusief opleiding. In dat geval zal er onder andere ook aandacht zijn voor bedrijfshulpverlening. Daarnaast kan een gediplomeerde brandwacht werkzaam zijn voor de vrijwillige brandweer.

Arbeidsvoorwaarden en salaris brandwacht

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat brandwachten werkzaam kunnen zijn voor verschillende bedrijven en organisaties. Over het algemeen betreft dit de grotere bedrijven, waarbinnen de arbeidsvoorwaardelijk prima geregeld zijn. Een brandwacht zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 1900 en 2500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Wat een zelfstandig werkende brandwacht precies zal verdienen is niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk is van het aantal en soort opdrachten. In de meeste gevallen zal een zelfstandig werkende brandwacht meer verdienen. Als brandwacht kan het ook voorkomen dat je in ploegendiensten werkzaam bent.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Brandwacht

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Brandwacht bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl