Brandwacht

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep brandwacht
Werken als brandwacht
Wat doet een brandwacht?
Brandwacht vastgoed
Waar werken brandwachten?
Wanneer een brandwacht inzetten:
Informatie over een brandwacht:
Opleidingen tot brandwacht
Bedrijven waar een brandwacht werkzaam kan zijn
Competenties brandwacht
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als brandwacht
Arbeidsvoorwaarden en salaris brandwacht
Eigen bedrijf starten als Brandwacht
Boekhoudprogramma vergelijken Brandwacht

Beroep brandwacht

Een brandwacht is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met preventiewerkzaamheden en risicobeperking, zoals het toezien op de algemene veiligheid met betrekking tot de werkomgeving en het toezien op de naleving van veiligheidseisen, zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren. Als brandwacht ben je dus een toezichthouder met betrekking tot de naleving van regels. Daarnaast kan een brandwacht preventief ingezet worden om mogelijke branden te voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beheren van lege gebouwen, zodat er geen brand gesticht kan worden. Binnen het bedrijfsleven komt het beroep brandwacht het meest voor op grote bedrijfsterreinen, die voorzien kunnen zijn van installaties die potentieel gevaarlijk kunnen zijn. Dit betreft meestal de chemiesector, waarbinnen complexe installaties aanwezig zijn. Als brandwacht controleer je aanwezige werknemers op de juiste papieren en vergunningen en controleer je of werknemers volgens de juiste veiligheidsprotocollen werken, zodat er geen ongelukken of branden kunnen ontstaan. Daarnaast kan een brandwacht verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van gasmetingen of andere metingen met betrekking tot de algemene veiligheid. Het beroep brandwacht komt tegenwoordig dus op verschillende manieren voor. Een brandwacht kan in sommige gevallen ook aangemerkt worden als beveiligingsmedewerker, die objecten zal controleren om branden te voorkomen. Dit noemt men ook wel het lopen van brandronde. Het lopen van brandronde zal in veel gevallen gecombineerd worden met de sluitingsronde. De inhoudelijke werkzaamheden van een brandwacht kunnen verschillen per opdrachtgever, omdat het beroep brandwacht op verschillende manieren voorkomt. Oorspronkelijk kwam het beroep brandwacht voornamelijk voor binnen de industrie. Een brandwacht binnen de industrie kan aangemerkt worden als handhaver. Dit is het geval, omdat werknemers alleen werkzaam mogen zijn volgens de juiste regels.

Werken als brandwacht

Een brandwacht is dus een toezichthouder, handhaver en inspecteur, die controleert of werknemers voldoen aan alle eisen om bepaalde handelingen te mogen uitvoeren. Zoals eerder omschreven betreft dit vaak industrieën te maken hebben met potentieel gevaarlijke fabrieksprocessen. Denk bijvoorbeeld aan lassers of pijpfitters, die bepaalde onderhoudswerkzaamheden moeten uitvoeren. Dit soort werkzaamheden mogen in veel gevallen alleen uitgevoerd worden met toestemming van de procesoperator of operationeel manager. Daarnaast kan een brandwacht verantwoordelijk zijn voor het controleren van externe medewerkers met betrekking tot de juiste vergunningen en VCA eisen. Een brandwacht is dus voornamelijk preventief werkzaam met betrekking tot het voorkomen van branden en arbeidsongelukken door het naleven van alle wet- en regelgeving. Ook het uitvoeren van verplichte metingen kan tot de verantwoordelijkheid behoren van een brandwacht. Dit houdt in dat er sprake moet zijn van een veilige omgeving voordat bepaalde werkzaamheden uitgevoerd mogen worden. De meeste industrieën hebben te maken met strenge veiligheidsmaatregelen met betrekking tot arbeiders, die werkzaam zijn op het terrein. Deze regels kunnen ook betrekking hebben op de verplichting om de juiste veiligheidskleding te dragen. Andere verplichtingen kunnen zijn het niet roken of het niet alleen mogen werken aan bepaalde installaties.

Wat doet een brandwacht?

Een brandwacht is verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid met betrekking tot brandpreventie en brandbestrijding op een specifieke locatie. Hun taken omvatten onder andere het inspecteren van de werkplek op mogelijke brandgevaren, het handhaven van veiligheidsvoorschriften, het trainen van medewerkers in brandpreventie en evacuatieprocedures, en het controleren van de goede werking van brandbestrijdingsapparatuur. In geval van een brand zijn brandwachten opgeleid om snel te reageren, de juiste maatregelen te nemen en indien mogelijk de brand te blussen. Ze werken vaak samen met professionele brandweerlieden en spelen een essentiële rol bij het beschermen van mensen, eigendommen en het minimaliseren van schade door brand. Daarnaast kunnen brandwachten ook betrokken zijn bij het reageren op andere noodsituaties en het verlenen van eerste hulp. De specifieke taken van een brandwacht kunnen variëren, maar over het algemeen omvatten ze het volgende:

 • Brandpreventie: Brandwachten zijn belast met het nemen van preventieve maatregelen om branden te voorkomen. Ze controleren de locatie regelmatig op potentiële brandgevaren, zoals brandbare materialen, brandbare stoffen, defecte elektrische bedrading, overbelaste stopcontacten, enz. Ze identificeren en rapporteren onveilige omstandigheden en nemen indien nodig corrigerende maatregelen.
 • Toezicht houden: Brandwachten houden voortdurend toezicht op de locatie waar ze zijn toegewezen. Ze letten op verdachte activiteiten, rookontwikkeling, brandbare materialen, onveilige praktijken en andere potentiële risico's. Ze zijn alert op mogelijke brandgevaren en treden snel op als ze iets ongewoons of verdachts opmerken.
 • Brandbestrijding: In geval van een brandincident is een brandwacht getraind in het adequaat reageren en bestrijden van de brand. Ze gebruiken draagbare brandblussers, brandslangen en andere beschikbare brandbestrijdingsmiddelen om een beginnende brand te blussen en verdere verspreiding te voorkomen. Ze werken volgens de vastgestelde procedures en nemen de nodige voorzorgsmaatregelen om hun eigen veiligheid en die van anderen te waarborgen.
 • Noodevacuatie: Bij een brand of een noodsituatie zijn brandwachten verantwoordelijk voor het begeleiden van mensen naar de veiligheid. Ze zijn goed op de hoogte van de evacuatieprocedures en routes op de locatie en helpen mensen om rustig en ordelijk te evacueren. Ze bieden ook assistentie aan mensen met speciale behoeften of mobiliteitsproblemen om ervoor te zorgen dat iedereen veilig de locatie kan verlaten.
 • Eerste hulp verlenen: Naast hun rol bij brandbestrijding zijn brandwachten vaak getraind in het verlenen van basis eerste hulp. Ze kunnen eerste hulp bieden aan slachtoffers van ongevallen of medische noodgevallen totdat professionele medische hulp arriveert. Ze hebben kennis van reanimatie, het behandelen van brandwonden, het stoppen van bloedingen en andere essentiële eerste hulptechnieken.
 • Rapportage en communicatie: Brandwachten zijn verantwoordelijk voor het nauwkeurig rapporteren van alle waargenomen brandgevaren, incidenten, evacuaties en andere relevante informatie. Ze communiceren met hun teamleden, andere beveiligingspersoneel, brandweerlieden en andere hulpverleners om een effectieve en gecoördineerde respons te waarborgen.

Over het algemeen hebben brandwachten een belangrijke rol in het handhaven van brandveiligheid en het beschermen van mensen en eigendommen tegen brandincidenten. Ze zijn goed getraind, hebben kennis van brandpreventie- en bestrijdingstechnieken en handelen snel en adequaat in noodsituaties.

Brandwacht vastgoed

Een brandwacht, die verantwoordelijk is voor het bewaken van vastgoed, betreft meestal een objectbeveiliger of mobiele surveillant. Daarnaast kan er sprake zijn van brandwachten die aangemerkt kunnen worden als leegstandbeheerder. In dat geval gaat het vaak om gebouwen die extra aandacht nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat een gebouw leeg staat en er geen schade door vernielingen mag ontstaan. De opdrachtgever is dan vaak de eigenaar van het gebouw, zoals een vastgoedontwikkelaar of gemeente. Vooral leegstaande gebouwen zijn erg gevoelig voor vandalisme, waardoor er extra toezicht nodig is. Daarnaast kan er toezicht nodig zijn, omdat er sprake is van een onveilige situatie. Denk bijvoorbeeld aan oude gebouwen, die voorzien zijn van asbest. Binnen dit soort gebouwen is het belangrijk om brand te voorkomen, omdat asbest door brand makkelijk kan verspreiden in de omgeving. Maar ook vandalisme is een groot probleem, omdat kinderen vaak niet doorhebben dat ze met asbest te maken hebben en wellicht schadelijke stoffen inademen. De beveiliging van panden wordt de laatste jaren steeds serieuzer genomen, om schade en ongelukken te voorkomen. Ook bij grote nieuwbouwprojecten komt beveiliging steeds meer voor. Brandwachten kunnen ook ingeschakeld worden om dakdekkers te controleren. Dakwerkzaamheden veroorzaken relatief gezien vaak branden. Opdrachtgevers, die dakwerkzaamheden laten uitvoeren, kunnen door de verzekering verplicht worden om gebruik te maken van brandwachten.

Waar werken brandwachten?

Brandwachten kunnen tegenwoordig overal ingezet worden als er sprake is van risico. Denk bijvoorbeeld ook aan scheepswerven en aan grote civiele projecten waarbij brandveiligheidstoezicht belangrijk is. Daarnaast kan de aanwezigheid van brandwachten verplicht worden door de brandweer. Dit betreft vaak grote evenementen waarbij er behoefte is aan extra toezicht op brandveiligheid. Het is dus niet zo dat brandwachten alleen werkzaam zijn binnen de industrie. Het beroep brandwacht komt tegenwoordig overal voor als er sprake is van verhoogd risico. Ook de brandweer zelf kan extra controles uitvoeren met betrekking tot de brandveiligheid.

Wanneer een brandwacht inzetten:

 • Bestrijding beginnende branden.
 • Controle vergunningen werknemers.
 • Controle op de juiste beschermingsmiddelen.
 • Controle op naleving van procedures en voorschriften.
 • Controle op persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Toegangscontrole.
 • Verlenen eerste hulp.
 • Verrichten van gas en zuurstofmetingen.

Informatie over een brandwacht:

Opleidingen tot brandwacht

Er zijn geen landelijke opleidingsmogelijkheden op gebruikelijke scholen voor het beroep brandwacht. Wel zijn er cursussen mogelijk voor het beroep brandwacht. De functie brandwacht is eigenlijk de basisopleiding voor de brandweer. Het is dan ook onder andere de brandweer die deze cursus mogelijk maakt voor het bedrijfsleven. Tijdens de cursus leren de cursisten belangrijke zaken zoals de verschillende blustechnieken hanteren, hitte trainingen, werken met ademlucht, levensreddend handelen en persoonlijke veiligheid. De meeste cursussen tot brandwacht variëren van één paar dagen tot enkele weken afhankelijk van de training. Er zijn ook steeds meer gewone bedrijven die de dienst als brandwacht aanbieden zoals beveiligingsbedrijven. Het is dan wel belangrijk dat de beveiliger een extra cursus heeft gevolgd voor de functie tot brandwacht. Een brandwacht opleiding is tegenwoordig op meerdere manieren te volgen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot een goed boekhoudpakket zzp voor de administratie. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een brandwacht werkzaam kan zijn

Een brandwacht kan voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam zijn, zoals fabrikanten, beveiligingsbedrijven en gemeentes. Binnen het bedrijfsleven is een brandwacht vooral werkzaam voor bedrijven die te maken hebben met gevaarlijke stoffen en goederen. Daarnaast kan een brandwacht werkzaam zijn als ondernemer. Er zijn onder de brandwachten redelijk veel zelfstandig ondernemers te vinden, die zich verhuren aan verschillende opdrachtgevers. Zoals eerder aangeven kunnen brandwachten op veel verschillende manieren werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan offshore medewerkers en aan brandwachten, die werkzaam zijn binnen een hotel of school. Een brandwacht huren is al bedrijf op meerdere manieren mogelijk.

Competenties brandwacht

De belangrijkste competentie van een brandwacht is verantwoordelijkheidsgevoel, omdat de werkzaamheden daarom grotendeels draaien. Een brandwacht is in de kern verantwoordelijk voor het houden van toezicht waarbij het naleven van de juiste regels belangrijk is. Ook discipline kan aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat herhaling van regels veel zal voorkomen als brandwacht. Daarnaast ben je een belangrijke toezichthouder op de locatie en handel je zo. Het geven van kritiek of zelfs het tijdelijk stil leggen van werkzaamheden mag geen probleem zijn voor een brandwacht. In algemene zin zal een brandwacht over goede communicatieve vaardigheden moeten beschikken. Ook overwicht kan belangrijk zijn als brandwacht. Algemeen belangrijke woorden zijn plannen, inzicht, conflictbeheersing, controleren, alertheid, organiseren en motivatie. Als je werkzaam bent als ondernemer kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijk.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als brandwacht

Het arbeidsmarktperspectief van een brandwacht is over het algemeen redelijk goed te noemen. Steeds meer bedrijven maken gebruik van brandwachten, waardoor het verkrijgen van werk als brandwacht in de meeste gevallen geen problemen is. Wel is het zo dat brandwachten in sommige gevallen over aanvullende opleidingen moet beschikken. Dit is bijvoorbeeld het geval als een brandwacht werkzaam is voor een beveiligingsbedrijf. In dat geval worden de werkzaamheden vaak gecombineerd met gewone beveiligingswerkzaamheden. Over het algemeen zijn er redelijk veel brandwacht vacatures beschikbaar. De doorgroeimogelijkheden van een brandwacht zijn over het algemeen beperkt. Wel is het denkbaar dat een brandwacht aangemerkt kan worden als shiftleader. Daarnaast kan een brandwacht doorgroeien tot Rijksgediplomeerde brandwacht door het volgen van een stageperiode bij de brandweer inclusief opleiding. In dat geval zal er onder andere ook aandacht zijn voor bedrijfshulpverlening. Daarnaast kan een gediplomeerde brandwacht werkzaam zijn voor de vrijwillige brandweer. Zoals eerder omschreven zijn er ook redelijk veel brandwacht zzp werkzaam.

Arbeidsvoorwaarden en salaris brandwacht

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat brandwachten werkzaam kunnen zijn voor verschillende bedrijven en organisaties. Over het algemeen betreft dit de grotere bedrijven, waarbinnen de arbeidsvoorwaardelijk prima geregeld zijn. Een brandwacht zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 1900 en 2500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Wat een zelfstandig werkende brandwacht precies zal verdienen is niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk is van het aantal en soort opdrachten. In de meeste gevallen zal een zelfstandig werkende brandwacht meer verdienen. Als brandwacht kan het ook voorkomen dat je in ploegendiensten werkzaam bent.

Eigen bedrijf starten als Brandwacht

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Brandwacht, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Brandwacht

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Brandwacht bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Brandwacht.

Mijnzzp.nl