Brandwacht

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een brandwacht is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met risicobeperking, zoals het toezien op de algemene veiligheid van een werkomgeving en het toezien op de naleving van veiligheidseisen, zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren. Als brandwacht ben je dus een toezichthouder met betrekking tot de naleving van regels. Daarnaast kan een brandwacht preventief ingezet worden om mogelijke branden te voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een leeg gebouw dat beheerd moet worden zodat er geen brand gesticht kan worden. Binnen het bedrijfsleven komt de brandwacht het meest voor bij grote bedrijfsterreinen, die voorzien kunnen zijn van ingewikkelde installaties die potentieel gevaarlijk kunnen zijn. Dit betreft meestal de chemiesector, waarbinnen complexe installaties aanwezig kunnen zijn. Als brandwacht controleer je aanwezige werknemers op de juiste papieren en vergunningen en controleer je of werknemers volgens de juiste veiligheidsprotocollen werken, zodat er geen ongelukken of branden kunnen ontstaan. Daarnaast kan een brandwacht verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van gasmeting of andere metingen met betrekking tot de algemene veiligheid.

Brandwacht vastgoed

Het inschakelen van een brandwacht kan dus om verschillende redenen gedaan worden. Het gaat vaak om gebouwen die extra aandacht nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat het gebouw leeg staat en er geen schade door vernielingen mag ontstaan. Ook kan het een extra eis zijn van een verzekeringsmaatschappij. De opdrachtgevers zijn dan vaak de eigenaars van het gebouw, zoals vastgoedontwikkelaars of gemeentes. Vooral gebouwen die leegstaan en vandalisme gevoelig zijn omdat ze ergens achteraf staan hebben vaak extra toezicht nodig.

Vooral in oude gebouw die nog gesloopt dienen te worden kan er nogal eens asbest verwerkt zijn. De kosten voor het verwijderen van asbest die vrij komt bij een eventuele brand zijn vaak zo hoog dat men beter een brandwacht bij het gebouw kan hebben staan om dit te voorkomen. Maar ook vandalisme is een groot probleem, omdat kinderen vaak niet doorhebben dat ze asbest aan het slopen zijn en wellicht op die manier schadelijke stoffen inademen. De beveiliging van panden wordt de laatste jaren steeds serieuzer genomen, om schade en ongelukken te voorkomen. Ook bij grote nieuwbouwprojecten komt beveiliging steeds meer voor.

Brandwacht bedrijfsterreinen

De brandwacht is eigenlijk specifiek bedoeld voor industrieterreinen met veel gevaarlijke goederen. Een brand op een bedrijventerrein vol met gevaarlijke stoffen kan al snel het einde betekenen voor een bedrijf. De brandwacht is dan ook specifiek aangesteld om de hele dag te controleren op de veiligheid op het terrein. Niet alleen installaties zelf worden gecontroleerd, maar ook mensen of bedrijven die werkzaamheden uitvoeren moeten volgens veiligheidsregels werken en worden hier op daadwerkelijk gecontroleerd.

De meeste bedrijven hebben strenge veiligheidseisen voor mensen die werkzaam zijn op het terrein, en die moeten ook opgevolgd worden door de mensen. Deze regels kunnen persoonlijke veiligheidsmaatregelen zijn, zoals het dragen van een helm, bril, gehoorbeschermers en de juiste kleding dragen. Maar ook het volgen van bepaalde instructies zoals het niet roken of het niet alleen mogen werken aan een installatie.

Wanneer een brandwacht inzetten:

  • Bestrijding beginnende branden
  • Controle op persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Toegangscontrole
  • Verlenen eerste hulp
  • Verrichten van gas en zuurstofmetingen
  • Controle vergunningen werknemers
  • Controle op de juiste beschermingsmiddelen
  • Controle op naleving van procedures en voorschriften

Informatie over een brandwacht:

Opleidingen tot brandwacht

Er zijn geen landelijke opleidingsmogelijkheden op regulieren scholen voor het beroep brandwacht. Wel zijn er cursussen mogelijk voor het beroep brandwacht. De functie brandwacht is eigenlijk de basisopleiding voor de brandweer. Het is dan ook onder andere de brandweer die deze cursus mogelijk maakt voor het bedrijfsleven. Tijdens de cursus leren de cursisten belangrijke zaken zoals de verschillende blustechnieken hanteren, hitte trainingen, werken met ademlucht, levensreddend handelen en persoonlijke veiligheid. De meeste cursussen tot brandwacht variëren van één paar dagen tot enkele weken afhankelijk van de training. Er zijn ook steeds meer regulieren bedrijven die de dienst als brandwacht aanbieden zoals beveiligingsbedrijven. Het is dan wel belangrijk dat de beveiliger een extra cursus heeft gevolgd voor de functie tot brandwacht.

Bedrijven waar een brandwacht werkzaam kan zijn

Als brandwacht kan je werkzaam zijn voor verschillende soorten bedrijven of instellingen. Een brandwacht komt voor bij de brandweer, beveiligingsbedrijven en bij grote bedrijven die met gevaarlijke stoffen of goederen werken. Onder de brandwachten zijn ook zelfstandig ondernemers te vinden die zich verhuren aan bedrijven. Het beroep brandwacht komt steeds meer voor in het bedrijfsleven.

Competenties brandwacht

Als brandwacht is je belangrijkste competentie het bezitten van verantwoordelijkheidsgevoel en discipline. Daarnaast ben je een belangrijke toezichthouder op de locatie en handel je ook zo. Het geven van kritiek of zelfs het tijdelijk stil leggen van werkzaamheden mag geen probleem zijn voor je als brandwacht.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als brandwacht

Als brandwacht is het niet heel makkelijk om werk te vinden. Bij de brandweer is het over het algemeen geen probleem om werk te vinden maar dan wel als vrijwilliger, omdat vaste banen bij de beroepsbrandweer moeilijk te verkrijgen zijn. Bij externe bedrijven worden vaak vaste werknemers aangesteld voor de functie brandwacht, die er meestal al lang werken. Toch is er zeker een groeiende vraag naar brandwachten in verschillende branches. Het doorgroeien als brandwacht is alleen mogelijk door het volgen van extra opleidingen. Wel kan je als brandweervrijwilliger mogelijk doorgroeien tot de beroepsbrandweer.

Arbeidsvoorwaarden en salaris brandwacht

De specifieke arbeidsvoorwaarden voor het beroep brandwacht zijn niet aan te geven, omdat dit te verschillende zal zijn per bedrijf of instelling. Doorgaans werk je voor de grotere bedrijven, of de brandweer, en zullen de arbeidsvoorwaarden prima geregeld zijn. Wanneer je als zelfstandige brandwacht werkt bepaal je natuurlijk zelf je arbeidsvoorwaarden. Het salaris van een brandwacht zal doorgaans tussen de 1800 en 2500 euro bruto per maand liggen afhankelijk van je leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Als brandwacht kan het voorkomen dat je ook tijdens de avonduren en nacht zal moeten werken.

Mijnzzp.nl