Objectbeveiliger

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een objectbeveiliger is verantwoordelijk voor het beveiligen van bepaalde objecten zoals kostbare voorwerpen. Objectbeveiliging kan het beste omschreven worden als het geheel aan maatregelen die nodig zijn om bepaalde objecten te kunnen beveiligen. Denk hierbij aan het lopen van wachtrondes, aan sleutelbeheer en bijvoorbeeld aan het signaleren van mogelijke onregelmatigheden. Bij objectbeveiliging moet men dus denken aan het beveiligen van bepaalde object zoals een schilderij, sieraden, beelden of andere waardevolle goederen. Het beroep objectbeveiliger moet vrij algemeen gezien worden, omdat een objectbeveiliger verantwoordelijk kan zijn voor uiteenlopende soorten beveiligingswerkzaamheden. Ook het bewaken van vastgoed kan gezien worden als objectbeveiliging. Als binnen bepaalde panden waardevolle goederen aanwezig zijn zoals tijdens een kunstvoorstelling is het niet ondenkbaar dat een objectbeveiliger naast de waardevolle voorwerpen zal staan om ze te bewaken. Ook na sluitingstijd kan een objectbeveiliger werkzaam zijn om objecten te beveiligen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een objectbeveiliger het beste omschrijven als het voorkomen van diefstal, fraude en vernielingen.

Objectbeveiliging wordt dan ook over het algemeen gedaan bij kostbare of vandalisme gevoelige objecten. Tegenwoordig is het ook steeds vaker vanuit de verzekering een eis om kostbare bezitten te beschermen. Zo is de TEFAF een kunstbeurs waar zeer kostbare objecten tentoongesteld worden, waar veel beveiligers aanwezig zijn. Bij sommige stands staan meerdere bewakers die de stand voortdurend bewaken. Vooral wanneer kostbare voorwerpen buiten de winkel of museum tentoongesteld worden is er vaak extra beveiliging nodig, omdat er vaak andere manieren van beveiliging ontbreken die normaal gesproken in de winkel of museum aanwezig zijn. Naast het beveiligen van een object zal doorgaans ook de omgeving in de gaten gehouden worden. Worden er onfrisse figuren gesignaleerd dan kan dit al een reden zijn om extra op te letten, en eventueel de politie te informeren.

Bewaken van bouwlocaties

Objectbeveiliging komt steeds meer voor, zoals bij het bewaken van bouwlocaties. Deze bewaking hoeft lang niet altijd door een beveiliger ter plaatse gedaan te worden. Tegenwoordig komt het ook veel voor dat er camera's opgehangen worden en het beveiligingsbedrijf vanuit de meldkamer kan meekijken op de bouwlocatie en bij onraad actie kan ondernemen. Op grote bouwlocaties komt het tegenwoordig ook veel voor dat iedereen die weg gaat van een bouwlocatie zijn auto of bestelwagen moet laten controleren om diefstal te voorkomen. De taken die een beveiliger precies heeft zijn dan ook erg afhankelijk van het soort opdracht die hij of zij heeft. Zo kan het zijn dat de beveiliger alleen bepaalde personen toegang mag verlenen, of dat iedereen zich verplicht moet melden en ook geregistreerd moet worden.

Beveiligd vervoer

Beveiligd vervoer van goederen kan nodig zijn wanneer het om kostbare lading gaat. In veel gevallen wanneer dit vervoer extra beveiliging nodig heeft zal er van te voren een risicoanalyse gemaakt worden. In dit rapport staan diverse zaken omschreven zoals de route, tijdstip en het aantal voertuigen dat aanwezig moet zijn om de beveiliging te kunnen waarborgen. De beveiligers kunnen ook toezicht houden tijden het in en uitladen van de spullen. Vaak rijdt er achter het beveiligde voertuig een onopvallende auto met beveiligers die eventueel nog een politiehond bij zich hebben.

Beveiligd vervoer is specialistenwerk, omdat de chauffeurs uitgebreide trainingen krijgen om op te treden tijdens calamiteiten. Dit kan bijvoorbeeld het klemrijden door overvallers zijn, of juist het op een veilige manier wegkomen van de overvallers. De beveiligers dienen ook als afschrikmiddel. Het zichtbaar beveiligen van goederen is vaak al voldoende om problemen te voorkomen. Tegenwoordig kan het zijn dat de verzekering eist dat er extra beveiliging aanwezig is tijdens het transport. Waardevolle goederen die over de weg vervoerd worden kunnen heel divers zijn, zoals geld, sieraden, schilderijen of waardepapieren.

Objectbeveiliging:

Beveiligd vervoer:

Opleidingen tot objectbeveiliger

Wie als objectbeveiliger wil gaan werken kan het beste de Mbo-opleiding beveiliger volgen op niveau twee. De opleiding tot beveiliger op niveau twee zal ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen. Tijdens de opleiding zal je veel stage lopen bij erkende leerbedrijven, en de rest van de tijd op school doorbrengen. Om toegelaten te worden voor de opleiding zal je in de meeste gevallen een intakegesprek moeten afleggen. Er zijn ook particuliere instellingen waar de opleiding gevolgd kan worden. Het is wel belangrijk om de juiste opleiding te kiezen, zodat je als gecertificeerd beveiliger aan het werk kan gaan. De Mbo-opleidingen gaan tot niveau twee, en de vervolgopleidingen worden geëxamineerd door het SVPB (Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties). De meeste bedrijven die tegenwoordig objectbeveiligers aanstellen willen alleen goed opgeleide beveiligers aan het werk hebben. Tijdens de opleiding beveiliger kan je verschillende specialisaties kiezen zoals winkelsurveillant, persoonsbeveiliger, evenementenbeveiliger, centralist alarmcentrale of havenbeveiliger. Tegenwoordig worden nieuwe cursisten eerst gescreend door de politie, voordat ze een speciaal legitimatiebewijs als beveiliger kunnen krijgen.

Bedrijven waar een objectbeveiliger werkzaam kan zijn

Als objectbeveiliger ben je doorgaans in dienst van een beveiligingsbedrijf dat ingehuurd wordt om bepaalde objecten te beveiligen. Overigens kan de beveiliging ook plaatsvinden door cameratoezicht, zoals op bouwlocaties veel voorkomt.

Competenties objectbeveiliger

Tijdens de opleiding als beveiliger is er veel aandacht voor de verschillende competenties die moet bezitten als objectbeveiliger. Als objectbeveiliger moet je in staat zijn zelfstandig te werken en goede sociale vaardigheden bezitten. Daarnaast ben je communicatief sterk ingericht en beschik je als beveiliger over een natuurlijk overwicht. Maar ook het stressbestendig en integer zijn is erg belangrijk als objectbeveiliger. Daarnaast houd je als objectbeveiliger scherp toezicht op alles wat er in en rond de locatie gebeurt waar je werkzaam bent.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als objectbeveiliger

Als objectbeveiliger specifiek is er niet heel veel werk te vinden. Als beveiliger in het algemeen is het vinden van werk geen enkel probleem, mits je de juiste opleidingen genoten hebt. In de meeste gevallen worden de werkzaamheden dan ook uitgevoerd door gewone beveiligers. Het doorgroeien als objectbeveiliger of als beveiliger moet gezien worden in het volgen van extra opleidingen, zodat je breder inzetbaar bent voor werkgevers. Daarnaast kan je met voldoende ervaring en de juiste opleidingen je aanmelden voor de politieopleiding.

Arbeidsvoorwaarden en salaris objectbeveiliger

Als objectbeveiliger zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en val je onder de cao particuliere beveiliging, waarin alle arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen. Een objectbeveiliger in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1800 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Als objectbeveiliger kan je doorgaans iets meer verdienen dan een reguliere beveiliger, omdat je ook veel in de avond en nachten zal moeten werken. Als zelfstandig ondernemer is er geen voorbeeld te geven, omdat voor zover wij weten het beroep niet voorkomt als zelfstandige.

Mijnzzp.nl