Objectbeveiliger

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een objectbeveiliger is een beveiliger die specifiek verantwoordelijk is voor het beveiligen van bepaalde objecten, zoals kostbare voorwerpen. Objectbeveiliging kan het beste omschreven worden als het geheel aan maatregelen dat nodig is om bepaalde objecten te kunnen beveiligen. Denk hierbij aan het lopen van wachtrondes, aan sleutelbeheer en bijvoorbeeld aan het signaleren van mogelijke onregelmatigheden. Bij objectbeveiliging moet men dus denken aan het beveiligen van bepaalde objecten, zoals een schilderij, sieraden, beelden of andere waardevolle goederen. Het beroep objectbeveiliger moet vrij algemeen gezien worden, omdat een objectbeveiliger verantwoordelijk kan zijn voor uiteenlopende beveiligingswerkzaamheden. Ook het bewaken van vastgoed kan gezien worden als objectbeveiliging. Als binnen gebouwen waardevolle goederen aanwezig zijn, zoals tijdens een kunstvoorstelling, is het denkbaar dat een objectbeveiliger naast de waardevolle voorwerpen zal staan om ze te bewaken. Ook na sluitingstijd kan een objectbeveiliger werkzaam zijn om objecten te beveiligen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een objectbeveiliger het beste omschrijven als het voorkomen van diefstal, fraude en vernielingen. De werkzaamheden van een objectbeveiliger kunnen in veel gevallen niet aangemerkt worden als gewone beveiligingswerkzaamheden, omdat een objectbeveiliger specifiek ingezet wordt voor het bewaken van voorwerpen. Dit houdt in dat een objectbeveiliger alle aandacht zal besteden aan het bewaken van objecten. Met andere woorden zal een objectbeveiliger bijvoorbeeld geen algemene toegangscontroles uitvoeren, omdat daarvoor andere beveiligers verantwoordelijk zijn. Een objectbeveiliger zal over het algemeen alleen ingezet worden als het bijzondere en/of waardevolle objecten betreft. Het is wel denkbaar dat een objectbeveiliger niet fulltime werkzaam is als objectbeveiliger.

Een objectbeveiliger is dus verantwoordelijk voor objectbeveiliging. Objectbeveiliging wordt over het algemeen veel toegepast bij kostbare of vandalisme gevoelige objecten. Tegenwoordig is het ook steeds vaker vanuit de verzekering verplicht om kostbare bezittingen te beschermen. Denk bijvoorbeeld aan een kunstbeurs waar veel kostbare objecten tentoongesteld worden. Tijdens kunstbeurzen zijn over het algemeen veel objectbeveiligers en andere bewakers werkzaam. Bij sommige stands staan meerdere objectbeveiligers, die de stand voortdurend bewaken. Vooral als kostbare voorwerpen buiten de winkel of museum tentoongesteld worden is er vaak extra beveiliging nodig, omdat er vaak andere manieren van beveiliging ontbreken, die normaal gesproken in een winkel of museum wel aanwezig zijn. Naast het beveiligen van objecten zal de directe omgeving in de gaten gehouden worden. De belangrijkste reden dat standhouders gebruikmaken van objectbeveiligers is, omdat er sprake is van een ongecontroleerde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het niet aanwezig zijn voldoende beveiligingscamera's of aan de afwezigheid van een goedgekeurde kluis. In veel gevallen worden standhouders, zoals galeriehouders, verplicht vanuit de verzekering om gebruik te maken van objectbeveiligers.

Bewaken van bouwlocaties

Objectbeveiliging komt steeds meer voor, zoals bij het bewaken van grote bouwlocaties. Deze bewaking hoeft lang niet altijd door een beveiliger op locatie gedaan te worden. Tegenwoordig komt het ook vaak dat er camera's opgehangen worden en het beveiligingsbedrijf vanuit de meldkamer kan meekijken op de bouwlocatie en bij onraad actie kan ondernemen. Op grote bouwlocaties komt het tegenwoordig ook steeds vaker voor dat alle bouwvakkers die vertrekken hun auto of bestelwagen moet laten controleren om diefstal te voorkomen. De taken die een beveiliger precies heeft zijn dus ook afhankelijk van het soort opdracht, die hij of zij heeft. Zo kan het zijn dat de beveiliger alleen bepaalde personen toegang mag verlenen, of dat iedereen zich verplicht moet melden en geregistreerd moet worden. De term objectbeveiliging moet dus vrij ruim gezien worden om dit betrekking kan hebben op verschillende werkzaamheden. Het is ook denkbaar dat een objectbeveiliger aangemerkt kan worden als baliemedewerker, die receptiewerkzaamheden uitvoert. Ook de term nachtportier kan van toepassing zijn op objectbeveiligers.

Beveiligd vervoer

Een andere vorm van objectbeveiliging is beveiligd vervoer. Beveiligd vervoer van goederen kan nodig zijn als het om kostbare lading gaat. In dat geval kan een objectbeveiliger ook verantwoordelijk zijn voor het maken van een risicoanalyse. In de risicoanalyse worden alle zaken opgenomen die van belang kunnen zijn, zoals de route, tijdstip en het aantal voertuigen dat aanwezig moet zijn om de beveiliging te kunnen waarborgen. De objectbeveiligers kunnen ook verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht tijden het in- en uitladen van de goederen. Vaak rijdt er achter het beveiligde voertuig ook een onopvallende auto met beveiligers, die eventueel ook gebruik kunnen maken van een politiehond.

Beveiligd vervoer is specialistenwerk, omdat de chauffeurs uitgebreide trainingen krijgen om op te treden tijdens calamiteiten. Dit kan bijvoorbeeld inhouden het klemgereden worden door overvallers, of het op een veilige manier wegkomen van de overvallers. Het zichtbaar beveiligen van goederen is vaak al voldoende om problemen te voorkomen. Tegenwoordig kan het zijn dat de verzekering eist dat er extra beveiliging aanwezig is tijdens het transport. Waardevolle goederen die over de weg vervoerd worden kunnen heel divers zijn, zoals geld, sieraden, schilderijen of waardepapieren. Het is niet zo dat beveiligd vervoer alleen betrekking heeft op geld- en waardetransporteurs. Objectbeveiligers kunnen ook ingezet worden door transporteurs, die te maken hebben met waardevolle goederen. Daarnaast kan beveiligd vervoer betrekking hebben op personen.

Beveiligd vervoer:

Opleidingen tot objectbeveiliger

Wie als objectbeveiliger wil gaan werken kan het beste de Mbo-opleiding beveiliger volgen op niveau twee. De opleiding tot beveiliger op niveau twee zal ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen. Tijdens de opleiding zal je veel stage lopen bij erkende leerbedrijven, en de rest van de tijd op school doorbrengen. Om toegelaten te worden voor de opleiding zal je in de meeste gevallen een intakegesprek moeten afleggen. Het is wel belangrijk om de juiste opleiding te kiezen, zodat je als gecertificeerd beveiliger aan het werk kan gaan. De Mbo-opleidingen gaan tot niveau twee, en de vervolgopleidingen worden geëxamineerd door het SVPB (Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties). De meeste bedrijven die tegenwoordig objectbeveiligers aanstellen willen alleen goed opgeleide beveiligers aan het werk hebben. Tijdens de opleiding beveiliger kan je verschillende specialisaties kiezen zoals winkelsurveillant, persoonsbeveiliger, evenementenbeveiliger, centralist alarmcentrale of havenbeveiliger. Tegenwoordig worden nieuwe cursisten eerst gescreend door de politie, voordat ze een speciaal legitimatiebewijs als beveiliger kunnen krijgen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de financiële administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot de juiste software voor de zzp boekhouding.

Bedrijven waar een objectbeveiliger werkzaam kan zijn

Een objectbeveiliger is over het algemeen werkzaam voor een beveiligingsbedrijf dat ingehuurd wordt om bepaalde objecten te beveiligen. Denk bijvoorbeeld aan het beveiligen van museums, hotels, stadioneigenaren en congressen. Zoals eerder omschreven moet het beveiligen van objecten vrij ruim gezien worden. Een objectbeveiliger kan bijvoorbeeld ook ingehuurd worden door aannemers, vervoersbedrijven of door luchtvaartexploitanten.

Competenties objectbeveiliger

De belangrijkste competentie van een objectbeveiliger is de vakinhoudelijke kennis van beveiligingswerkzaamheden. Dit heeft onder andere betrekking op samenwerken, onderhandelen en empathisch vermogen. Daarnaast ben je communicatief sterk ingericht en beschik je als beveiliger over overwicht. Ook stressbestendigheid en integriteit, zijn erg belangrijk als objectbeveiliger. Als objectbeveiliger moet je in staat zijn zelfstandig te werken en zal je over goede sociale vaardigheden moeten beschikken. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, toezicht, controleren, inspecteren, plannen, flexibiliteit, proactief, verantwoordelijkheidsgevoel, overleggen en conflictbeheersing.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als objectbeveiliger

Het arbeidsmarktperspectief van een objectbeveiliger is over het algemeen goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Wel is het zo dat de meeste objectbeveiligers ook ingezet worden voor andere werkzaamheden. Het beveiligen van objecten kan meestal niet gezien worden als fulltime werkzaamheden. In de meeste gevallen worden de werkzaamheden dan ook uitgevoerd door gewone beveiligers. Het doorgroeien als objectbeveiliger of als beveiliger moet gezien worden in het volgen van extra opleidingen, zodat je breder inzetbaar bent voor werkgevers. Het is denkbaar dat een ervaren objectbeveiliger aangemerkt kan worden als teamleider of officier van dienst, die de beveiligingswerkzaamheden zal coördineren. Daarnaast kan je met voldoende ervaring en de juiste opleidingen je aanmelden voor de politieopleiding.

Arbeidsvoorwaarden en salaris objectbeveiliger

Als objectbeveiliger zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en val je onder de cao particuliere beveiliging, waarin alle arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen. Een objectbeveiliger in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1800 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Als objectbeveiliger kan je doorgaans iets meer verdienen dan een gewone beveiliger, omdat je ook veel in de avond en nachten zal moeten werken. Als zelfstandig ondernemer is er geen voorbeeld te geven, omdat voor zover wij weten het beroep niet voorkomt als zelfstandige.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Objectbeveiliger

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Objectbeveiliger bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl