Beveiliger openbaar vervoer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep beveiliger openbaar vervoer
Beveiliger openbaar vervoer in verschillende functies
Beveiliging openbaar vervoer
Wat doet een beveiliger openbaar vervoer?
Film beveiliger openbaar vervoer:
Opleidingen tot beveiliger openbaar vervoer
Bedrijven waar een beveiliger openbaar vervoer werkzaam kan zijn
Competenties beveiliger openbaar vervoer
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als beveiliger openbaar vervoer
Arbeidsvoorwaarden en salaris beveiliger openbaar vervoer
Eigen bedrijf starten als Beveiliger openbaar vervoer
Boekhoudprogramma vergelijken Beveiliger openbaar vervoer

Beroep beveiliger openbaar vervoer

Een beveiliger openbaar vervoer is verantwoordelijk voor de algemene veiligheid en ordehandhaving in het openbaar vervoer. In de meeste gevallen zal het gaan om zogenaamde risicolijnen of om beveiligingswerkzaamheden tijdens drukke evenementen, op momenten dat veel mensen gebruikmaken van het openbaar vervoer. Als beveiliger openbaar vervoer kan je te maken krijgen met alle vormen van openbaar vervoer, inclusief stations, zoals treinstations of tramstations. Over het algemeen beschikken vervoersdiensten zelf over handhavers, maar het is mogelijk dat er gebruikgemaakt wordt van externe beveiligers bij risicolijnen of grote drukke evenementen. De belangrijkste taak als beveiliger openbaar vervoer is het waken over de algemene veiligheid van mensen. Dit betreft niet alleen de veiligheid van passagiers, maar ook de veiligheid van verschillende medewerkers, zoals conducteurs, chauffeurs en winkelmedewerkers op de stations. Als beveiliger openbaar vervoer zal je over het algemeen werkzaam zijn op de grotere stations en tijdens drukke evenementen waar veel mensen op af komen. Het kan ook voorkomen dat je overlastgevers of overtreders, zoals zwartrijders staande moet houden. Vooral in de grote steden is er regelmatig overlast op stations en risicolijnen, waardoor mensen zich niet meer veilig voelen. Beveiligers die werkzaam zijn binnen het openbaar vervoer zijn over het algemeen goed zichtbaar voor het publiek om de mensen te laten zien dat ze aanwezig zijn. Door het effectief aanpakken van zwartrijders en overlastplegers dragen de beveiligers op een belangrijke manier bij aan de algemene veiligheid. Openbaarvervoerbedrijven en gemeentes beschikken over het algemeen over eigen handhavers, echter maken openbaarvervoerbedrijven en gemeentes gebruik van particuliere beveiligingsbedrijven als dat nodig mocht zijn. Dit betreft dus over het algemeen speciale risico trajecten en evenementen.

Beveiliger openbaar vervoer in verschillende functies

Voor dit soort specifieke beveiligingswerkzaamheden kunnen dus ook particuliere beveiligers ingehuurd worden. Het is niet zo dat particuliere beveiligers over dezelfde bevoegdheden beschikken als buitengewoon opsporingsambtenaren, omdat buitengewoon opsporingsambtenaren ook mensen mogen beboeten als ze een overtreding begaan. De werkzaamheden van een beveiliger openbaar vervoer moeten dus gezien worden als belangrijke ondersteunende werkzaamheden. Voor welke specifieke werkzaamheden een beveiliger openbaar vervoer ingezet wordt kan per opdracht verschillen. Denk bijvoorbeeld aan het toezien op de algemene veiligheid op stations of aan het bijstaan van conducteurs tijdens hun werkzaamheden. Zoals eerder omschreven is een beveiliger openbaar vervoer meestal werkzaam tijdens drukke evenementen. Denk bijvoorbeeld aan voetbalsupporters, die reizen met de trein en bus en aan grote feesten binnen de stad, waarop veel mensen afkomen. Binnen het openbaar vervoer zal een beveiliger meestal verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van agressie, diefstal, vandalisme en het houden van toezicht op de algemene veiligheid van reizigers. In de meeste gevallen zullen de beveiligers ook nauw samenwerken met de politie en diverse andere opsporingsambtenaren.

Beveiliging openbaar vervoer

Binnen het openbaar vervoer zijn veel verschillende vaklieden werkzaam, die allemaal toezien op de veiligheid van mensen. Denk bijvoorbeeld ook aan servicemedewerkers openbaar vervoer en aan gespecialiseerde medewerkers cameratoezicht, die vanuit een controlekamer via camera's waken over de veiligheid van mensen. Ondanks dat niet alle medewerkers binnen het openbaar vervoer specifiek aangemerkt kunnen worden als beveiliger, staan alle medewerkers binnen het openbaar vervoer wel in contact met handhavers en/of de politie om hulp in te roepen als dat nodig mocht zijn. Omdat een beveiliger openbaar vervoer niet aangemerkt kan worden als opsporingsambtenaar zal een beveiliger openbaar vervoer in de meeste gevallen samenwerken met opsporingsambtenaren die wel over deze bevoegdheid beschikken. Als beveiliger openbaar vervoer zal je vroeg of laat ook te maken krijgen met vervelende en/of agressieve mensen.

Wat doet een beveiliger openbaar vervoer?

Beveiligers binnen het openbaar vervoer zijn op over het algemeen op een brede manier werkzaam. Denk bijvoorbeeld ook aan het houden van toezicht op rangeerterreinen om diefstal of vandalisme te voorkomen. Vandalisme heeft in veel gevallen betrekking op jongeren, die illegaal graffiti aanbrengen op treinstellen. Het is dus niet zo dat beveiligers binnen het openbaar vervoer alleen verantwoordelijk zijn voor het beveiligen van reizigers. Vooral op de grotere treinstations en rangeerterreinen kan een beveiliger fulltime werkzaam zijn om diefstal en vandalisme te voorkomen. In dat geval is een beveiliger dus verantwoordelijk voor algemene bewakingswerkzaamheden van een objectbeveiliger. De veiligheid binnen het openbaar vervoer heeft dus niet alleen direct betrekking op mensen. Alle activiteiten, die de sfeer binnen het openbaar voer op een negatieve manier kunnen beïnvloeden, vallen onder de beveiligingswerkzaamheden. Denk dus ook aan het wegsturen van hangjongeren, zwervers en aan het voorkomen van vernielingen of rotzooi. Ze werken vaak in teamverband en hebben als doel een veilige en comfortabele reisomgeving te bieden voor alle gebruikers van het openbaar vervoer. De taken van een beveiliger in het openbaar vervoer kunnen het volgende omvatten:

  • Toezicht houden: Beveiligers houden toezicht op passagiersactiviteiten en zorgen ervoor dat iedereen zich aan de regels en voorschriften van het openbaar vervoer houdt. Ze letten op verdacht gedrag, afwijkende situaties en mogelijke veiligheidsrisico's.
  • Preventie van ongepast gedrag: Ze treden op tegen ongepast gedrag, zoals agressie, vandalisme, diefstal of verstoring van de openbare orde. Ze kunnen conflictsituaties de-escaleren, passagiers aanspreken op hun gedrag en indien nodig hulpdiensten inschakelen.
  • Assistentie verlenen: Beveiligers bieden hulp en assistentie aan passagiers wanneer dat nodig is. Ze kunnen helpen bij het oplossen van problemen, het beantwoorden van vragen, het bieden van informatie over routes en dienstregelingen, en het begeleiden van passagiers met speciale behoeften.
  • Noodsituaties aanpakken: In geval van noodsituaties, zoals ongevallen, medische noodgevallen of brand, treden beveiligers op als eerste hulpverleners. Ze nemen snelle en doeltreffende maatregelen om de veiligheid van passagiers te waarborgen, coördineren evacuaties indien nodig en communiceren met de juiste hulpdiensten.
  • Communicatie en samenwerking: Beveiligers werken vaak samen met andere beveiligingspersoneel, vervoersautoriteiten en handhavingsinstanties. Ze onderhouden regelmatig contact via communicatiemiddelen om informatie uit te wisselen, incidenten te rapporteren en indien nodig assistentie te vragen.
  • Toegangscontrole: Beveiligers voeren toegangscontroles uit op stations, haltes of in voertuigen. Ze controleren vervoersbewijzen, identiteitsbewijzen en zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot het openbaar vervoer.
  • Beveiligingsapparatuur en -systemen bedienen: Beveiligers zijn bekend met beveiligingsapparatuur en -systemen in het openbaar vervoer, zoals cameratoezicht, alarmsystemen en noodknoppen. Ze kunnen deze apparatuur bedienen, incidenten vastleggen en indien nodig technische ondersteuning inroepen.

Het uiteindelijke doel van een beveiliger in het openbaar vervoer is het handhaven van de veiligheid, het voorkomen van verstoringen en het bieden van een veilige reiservaring voor alle passagiers.

Film beveiliger openbaar vervoer:

Opleidingen tot beveiliger openbaar vervoer

Wie als beveiliger openbaar vervoer wil gaan werken kan het beste de Mbo-opleiding beveiliger volgen op niveau twee. De opleiding tot beveiliger op niveau twee zal ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen. Tijdens de opleiding zal je veel stage lopen bij erkende leerbedrijven, en de rest van de tijd op school doorbrengen. Om toegelaten te worden voor de opleiding zal je in de meeste gevallen een intakegesprek moeten afleggen. Er zijn ook particuliere instellingen waar de opleiding gevolgd kan worden. Het is wel belangrijk om de juiste opleiding te kiezen, zodat je als gecertificeerd beveiliger aan het werk kan gaan. De Mbo-opleidingen gaan tot niveau twee, en de vervolgopleidingen worden geëxamineerd door het SVPB (Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties). De meeste bedrijven die tegenwoordig een beveiliger openbaar vervoer aanstellen willen alleen goed opgeleide beveiligers aan het werk hebben. Tijdens de opleiding beveiliger kan je verschillende specialisaties kiezen, zoals winkelsurveillant, persoonsbeveiliger, evenementenbeveiliger, centralist alarmcentrale of havenbeveiliger. Tegenwoordig worden nieuwe cursisten eerst gescreend door de politie, voordat ze een speciaal legitimatiebewijs als beveiliger kunnen krijgen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online zzp boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste pakket voor de financiële administratie.

Bedrijven waar een beveiliger openbaar vervoer werkzaam kan zijn

Als beveiliger openbaar vervoer werk je doorgaans voor een gewoon beveiligingsbedrijf dat ingehuurd zal worden om toezicht te houden op de veiligheid. Dit komt overigens bijna alleen voor op de grote stations waar veel mensen komen. Naast de externe beveiligers zijn er doorgaans ook eigen medewerkers actief die toezien op de veiligheid. Dit betreft in de meeste gevallen wel opsporingsambtenaren, die beschikken over meer bevoegdheden dan gewone beveiligers.

Competenties beveiliger openbaar vervoer

De belangrijkste competentie van een beveiliger openbaar vervoer is conflictbeheersing, omdat dit een belangrijke rol speelt binnen het openbaar vervoer. Daarnaast kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Dit is het geval, omdat beveiligers binnen het openbaar vervoer in de meeste gevallen te maken hebben met veel verschillende collega's en de meldkamer. Een andere belangrijke competentie is overwicht, omdat niet iedereen zomaar zal luisteren. In dat opzicht kan daadkracht aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn stressbestendigheid, waakzaamheid, inspecteren, controleren, motivatie, samenwerken en service.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als beveiliger openbaar vervoer

Voor de specifieke functie beveiliger openbaar vervoer zal niet heel veel werk te vinden zijn. Doorgaans worden er alleen beveiligers ingeschakeld op drukke dagen of op plekken waar het altijd druk is, zoals op de grote stations. Als algemeen beveiliger is er natuurlijk wel veel werk te vinden, mits je de juiste opleidingen genoten hebt. Het doorgroeien als beveiliger moet gezien worden in het volgen van extra opleidingen, zodat je breder inzetbaar bent voor werkgevers. Ook kan je doorstromen naar de politieopleiding, mits je voldoende ervaring hebt en over de juiste papieren beschikt.

Arbeidsvoorwaarden en salaris beveiliger openbaar vervoer

Als beveiliger openbaar vervoer zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en val je onder de cao particuliere beveiliging, waarin alle arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen. Een beveiliger openbaar vervoer in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1800 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Als zelfstandig ondernemer is er geen voorbeeld te geven, omdat voor zover wij weten het beroep niet voorkomt als zelfstandige.

Eigen bedrijf starten als Beveiliger openbaar vervoer

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Beveiliger openbaar vervoer, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Beveiliger openbaar vervoer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Beveiliger openbaar vervoer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Beveiliger openbaar vervoer.

Mijnzzp.nl