Centralist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep centralist
Werken als centralist
Wat doet een centralist
Werkzaamheden centralist:
Film: melding aan de meldkamer
Film: meldkamer politie
Opleidingen tot centralist
Bedrijven waar een centralist werkzaam kan zijn
Competenties centralist
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als centralist
Arbeidsvoorwaarden en salaris centralist
Eigen bedrijf starten als Centralist
Boekhoudprogramma vergelijken Centralist

Beroep centralist

Een centralist is een meldkamer medewerker, die werkzaam is voor een hulpdienst. Meldkamer heeft over het algemeen betrekking op hulpdiensten, zoals de politiemeldkamer, de brandweermeldkamer of de ambulancemeldkamer. Daarnaast kan een centralist werkzaam zijn voor de meldkamer van de Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) waar alle 112-meldingen binnenkomen. Buiten deze meldkamers zijn er ook andere bedrijven, die gebruikmaken van een meldkamer, zoals beveiligingsbedrijven, verkeerscentrales, pechhulpdiensten, openbaar vervoersbedrijven en energiebedrijven. De werkzaamheden van een centralist komen in het kort neer op het zo goed mogelijk afhandelen van binnenkomende meldingen en het op een goede manier aansturen van de diverse medewerkers en/of hulpverleners. Andere benamingen voor centralist zijn ook wel alarmcentralist, meldkamercentralist of medewerker meldkamer. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een centralist het beste omschrijven als het coördineren van binnenkomende meldingen. Meldkamers zijn over het algemeen complexe noodcentrales of alarmcentrales, waarbinnen verschillende voorzieningen aanwezig zijn om meldingen en/of incidenten te ontvangen, te registreren, te beoordelen en af te handelen. Voor veel hulpverleningsdiensten en bedrijven zijn meldkamers belangrijk, omdat de meldkamer gezien kan worden als het kloppend hart van de organisatie. Met andere woorden komen binnen meldkamers alle relevante en/of belangrijke meldingen binnen, die de betreffende organisatie aangaan. De inhoudelijke werkzaamheden van een centralist kunnen verschillen per meldkamer. Denk bijvoorbeeld aan het te woord staan van hulpbehoevende of aan het doorgeven van daderinformatie door middel van het gebruik van camera's. Over het algemeen krijgen centralisten een uitgebreide opleiding, die past bij de werkzaamheden.

Werken als centralist

Een centralist kan dus verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden, die te maken hebben met een meldkamer. Centralisten hebben belangrijk werk, omdat vanuit de meldkamer alle hulpdiensten aangestuurd worden, zodat de hulpverlening op een vlotte en goede manier opgestart kan worden. Vooral bij noodgevallen kan iedere seconden van levensbelang zijn. Centralisten worden goed opgeleid en getraind, zodat er geen onnodige tijd verloren gaat. Moderne meldkamers zijn uitgebreid en voorzien van de modernste apparatuur, zodat centralisten op een snelle manier alle relevante informatie verkrijgen, die nodig is om snel hulp te verlenen. Dit betekent bijvoorbeeld dat een centralist altijd kan zien waar hulpverlenersvoertuigen zich bevinden en of ze vrij zijn om in te zetten voor een nieuwe melding. Centralisten die werkzaam zijn voor hulpverleningsdiensten zijn getraind in het stellen van de juiste vragen, zodat de centralist op een goede manier kan inschatten welke hulpverlening er precies nodig is en op welke schaal deze precies nodig is. Daarnaast moet een centralist de ernst van een hulpverzoek kunnen inschatten. Dit betekent dat een centralist ook moet kunnen inschatten of er wel sprake is van een echte melding. Naast deze werkzaamheden is het de taak van een centralist om melders gerust te stellen als dat nodig is, door de melder te ondersteunen. Vanzelfsprekend kan een centralist met verschillende meldingen te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld aan misdrijven, ongelukken, hartaanvallen en aan geweldsdelicten.

Wat doet een centralist

Een centralist is verantwoordelijk voor het te woord staan van hulpbehoevende mensen en het coördineren van hulp. Dit houdt in dat een centralist niet zomaar vergeleken kan worden met een medewerker cameratoezicht. Een medewerker cameratoezicht moet aangemerkt worden als handhaver of beveiliger. Een medewerker cameratoezicht heeft over het algemeen niet te maken met burgers die een noodoproep doen. Een medewerker cameratoezicht heeft te maken met stadswachten en andere overheidsfunctionarissen, die belast zijn met handhaving. Denk bijvoorbeeld aan het volgen van verdachten door middel van camera's. Vanzelfsprekend kan een medewerker cameratoezicht wel hulpdiensten inschakelen als dat nodig is. In de kern kan een medewerker cameratoezicht niet aangemerkt worden als centralist, omdat de werkzaamheden inhoudelijk verschillen.

Werkzaamheden centralist:

  • Het aannemen van binnenkomende meldingen.
  • Het beoordelen van meldingen conform de richtlijnen.
  • Het classificeren van de melding.
  • Het instrueren van de hulpdiensten wanneer nodig.
  • Het instrueren van de juiste hulpverleners.
  • Het instrueren van de melder wanneer dit nodig mocht zijn.
  • Het rapporteren van eventuele storingen of verbeteringen.
  • Het verzorgen van de verbindingsprocedures en radiocommunicatie.
  • Het waken over de voortgang van de afhandeling van de melding.

Film: melding aan de meldkamer

Film: meldkamer politie

Opleidingen tot centralist

Over het algemeen verwachten de meeste hulpdiensten een achtergrond binnen de beveiliging, bijvoorbeeld de Mbo-opleiding handhaver toezicht & veiligheid, om in aanmerking te kunnen komen voor een baan als centralist. Daarnaast worden er diverse soorten externe opleidingen aangeboden die kunnen verschillen per soort meldkamer, zoals de basisopleiding centralist alarmcentrales (BoCA) of de vakopleiding centralist alarmcentrales (VoCA). Naast deze algemene opleidingen bestaan er specifieke opleidingen voor de verschillende hulpdiensten. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een centralist werkzaam kan zijn

Als centralist kan je werkzaam zijn voor diverse soorten meldkamers van hulpdiensten of voor andere bedrijven die gebruikmaken van meldkamers. Alle hulpdiensten maken gebruik van meldkamers, zoals de politie, de brandweer en de ambulancediensten. Daarnaast komen meldkamers veel voor bij beveiligingsbedrijven, energiebedrijven, waterschappen en openbaar vervoersbedrijven.

Competenties centralist

De competenties als centralist kunnen nogal verschillen per soort meldkamer, omdat niet alle werkzaamheden hulpdiensten betreffen. Vooral voor de meldkamers van de hulpdiensten is het erg belangrijk dat de centralist stressbestendig is en goed kan luisteren, zodat de hulpverlening op de juiste manier ingeschakeld kan worden. Daarnaast is communicatie in het algemeen aan te merken als zeer belangrijke competentie, omdat goede hulpverlening in veel gevallen zal draaien om duidelijke communicatie. Ook het op een goede manier samenwerken kan weer gezien worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden als centralist zijn initiatief, organisatiekunde, oplettendheid, professioneel, delegeren, organiseren en integriteit.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als centralist

Het arbeidsmarktperspectief van centralist is over het algemeen goed te noemen, mits je over de juiste instelling en opleidingen beschikt, omdat er relatief gezien veel mensen werkzaam zijn als centralist. Dit komt ook doordat er diverse soorten meldkamers bestaan die meestal ook vierentwintig uur per dag bemand zijn. De doorgroeimogelijkheden als centralist zijn over het algemeen sterk afhankelijk van je eigen competenties en opleidingsniveau. Een doorgroeimogelijkheid kan zijn de functie teamleider.

Arbeidsvoorwaarden en salaris centralist

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als centralist, omdat je voor verschillende soorten overheden en bedrijven werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Als centralist zal je over het algemeen onregelmatige diensten draaien, omdat de meeste meldkamers dag en nacht bemand zijn. Een centralist zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1900 en 2600 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Centralist

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Centralist, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Centralist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Centralist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Centralist.

Mijnzzp.nl