Verkeerskundige

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep verkeerskundige
Wat doet een verkeerskundige
Werken als verkeerskundige
Werkzaamheden van een verkeerskundige:
Film: Baan als verkeerskundige:
Opleidingen tot verkeerskundige
Bedrijven waar een verkeerskundige werkzaam kan zijn
Competenties verkeerskundige
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als verkeerskundige
Arbeidsvoorwaarden en salaris verkeerskundige
Eigen bedrijf starten als Verkeerskundige
Boekhoudprogramma vergelijken Verkeerskundige

Beroep verkeerskundige

Een verkeerskundige is een onderzoeker of wetenschapper, die zich gespecialiseerd heeft in verkeerskunde. De werkzaamheden van een verkeerskundige bestaat uit verschillende disciplines, zoals het inzichtelijk maken van verkeersstromen, verkeersveiligheid en ruimtelijke ordening. Een verkeerskundige hoeft zich niet alleen bezig te houden met het verkeer, maar kan ook betrokken zijn bij verkeersveiligheid, parkeerproblemen, vliegverkeer (startbanen), binnenvaartverkeer en de spoorwegen. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is tegenwoordig het milieu, omdat nieuwe maatregelen aan strenge normen moeten voldoen en dus afgewogen moeten worden door de verkeerskundige. Het vakgebied van een verkeerskundige komt in het kort neer op verkeer, vervoer en mobiliteit en heeft raakvlakken met planologie. De inhoudelijke werkzaamheden van een verkeerskundige kunnen per opdracht verschillen, maar komen neer op het uitvoeren van onderzoek, het ontwerpen van nieuwe wegen en/of het aanpassen van bestaande wegen. Het is de verkeerskundige, die goede wegen of oplossingen zal bedenken, zodat er geen mobiliteitsproblemen ontstaan en weggebruikers wegen, kruisingen en rotondes op een veilige manier kunnen gebruiken. De werkzaamheden van een verkeerskundige moeten ruim gezien worden, omdat veilig en goed verkeer niet alleen te maken heeft moet goede wegen. Ook maatregelen en technieken kunnen van toepassing zijn als we het over het veilig verkeer hebben. Een verkeerskundige kan door verschillende overheidsinstanties ingeschakeld worden, zoals door Rijkswaterstaat, Gemeentes, Provincies en instellingen, om onderzoek uit te voeren en advies te geven. Het onderzoek dat een verkeerskundige kan uitvoeren kan variëren qua grootte en belang, zoals het veranderen van verkeerslichtinstellingen tot het verlagen van de snelheid op een snelweg. Ook het aanpassen van lokale wegen kan gedaan worden op het advies van een verkeerskundige.

Wat doet een verkeerskundige

Een verkeerskundige is dus een onderzoeker en beleidsadviseur, die te maken heeft met verkeerskunde. Een verkeerskundige kan aangemerkt worden als planoloog, omdat planologie betrekking heeft op ruimtelijke ordening. De verschillende werkzaamheden die een verkeerskundige kan uitvoeren zijn divers en hebben te maken met verkeer, vervoer, mobiliteit, milieu en verkeersveiligheid. Ook het analyseren van verkeersstromen, verkeerstechnieken, verkeersafwikkelingen, goederenvervoer en wegen-ontwerpen zijn werkzaamheden, die een verkeerskundige kan uitvoeren. De meeste verkeerskundige bureaus maken gebruik van computermodellen om nieuwe verkeersmaatregelen te kunnen analyseren voordat ze toegepast worden. Zoals eerder omschreven speelt het milieu een belangrijke rol binnen de afwegingen die verkeerskundigen maken. Er zijn verschillende milieumaatregelen waarmee een verkeerskundige rekening zal houden, zoals fijnstof, luchtkwaliteit en geluidsnormen. Het inzichtelijk maken van vervoersstromen kan om verschillende redenen belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan een wethouder, die minder vrachtverkeer door de gemeente wenst te krijgen, zodat er minder kans is op ongelukken.

Werken als verkeerskundige

Het is niet zo dat een verkeerskundige alleen verantwoordelijk is voor het ontwerpen van nieuwe wegen. Een verkeerskundige kan ook verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken van verkeersstromen. Denk hierbij aan het inzetten van verkeerstellers om te onderzoeken hoeveel landbouwvoertuigen, fietsers, automobilisten of vrachtwagens gebruikmaken van een weg. Het inzetten van verkeerstellers is meestal nodig als het om specifiek data gaat. Hierdoor kan een verkeerskundige inzichtelijk krijgen hoeveel fietsers gebruikmaken van een weg. Bij veel fietsers kan de afweging zijn om fietsers voorgang te geven op de overige verkeersdeelnemers. Voor dit soort onderzoeken kan een verkeerskundige meestal geen gebruik maken van automatische telsystemen, omdat deze alleen het aantal voertuigbewegingen en de snelheid registeren. Een ander punt is dat verkeerskundigen naar het openbaar vervoer kijken. Denk hierbij aan het bepalen waar en hoeveel nieuwe bushaltes geplaatst moeten worden in een wijk. Het is niet dat een verkeerskundige automatisch aangemerkt kan worden als mobiliteitsadviseur vervoer.

Werkzaamheden van een verkeerskundige:

  • Het onderzoeken van openbaar voer (behoefte en functionaliteit).
  • Het onderzoeken en afwegen van milieumaatregelen.
  • Het onderzoeken en vaststellen van parkeerbehoefte.
  • Het onderzoeken van verkeerstechnieken.
  • Het ontwerpen en aanpassen van wegen.
  • Het onderzoeken van verkeersveiligheid.
  • Het onderzoeken van verkeersstromen.
  • Het geven van verbetervoorstellen.

Film: Baan als verkeerskundige:

Opleidingen tot verkeerskundige

Wie een carrière ambieert als verkeerskundige kan de hbo-opleiding ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit volgen van ongeveer vier jaar. Tijdens de opleiding ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit is er onder andere aandacht voor mobiliteit, ruimtelijke ordening, planologie, verkeersmodellen, psychologie, verkeersgedrag, wegenontwerp en weginrichtingen. Met de afgeronde opleiding ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit kan je verschillende richtingen op en zijn er voldoende vervolgopleidingen mogelijk, zoals de universitaire opleiding sociale geografie en planologie. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding bijhouden is belangrijk als je gaat beginnen als zzp'er. Het is verstandig om hiervoor van boekhoudsoftware gebruik te maken.

Bedrijven waar een verkeerskundige werkzaam kan zijn

Een verkeerskundige is in de meeste gevallen werkzaam voor een verkeersbureau. Daarnaast kan een verkeerskundige werkzaam zijn voor de overheid, als ambtenaar. In sommige gevallen kan een verkeerskundige aangemerkt worden als consultant. In dat geval kan je voor verschillende opdrachtgevers werkzaam zijn. Het is denkbaar dat een verkeerskundige werkzaam is als ondernemer.

Competenties verkeerskundige

De belangrijkste competentie van een verkeerskundige het kunnen analyseren van gegevens. Daarnaast kan cijfermatig inzicht aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook het bezitten van analytisch vermogen is belangrijk, zodat je de bijzaken van de hoofdzaken weet te onderscheiden en oplossingsgericht weet te werken. Een andere belangrijke competentie zijn je communicatieve vaardigheden, omdat je in de meeste gevallen zal samenwerken met verschillende collega's. Algemeen belangrijk woorden zijn adviseren, plannen, organiseren, inzicht, onderzoeken, data, overleggen en statistieken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als verkeerskundige

Het arbeidsmarktperspectief van een verkeerskundige is goed te noemen. Zoals eerder omschreven kan een verkeerskundige voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam zijn. Daarnaast is het zo dat er niet veel verkeerskundigen zijn en de vraag naar verkeerskundigen groot is. De doorgroeimogelijkheden van een verkeerskundige kunnen gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie. Denk bijvoorbeeld aan de functie teamleider of aan de functie afdelingsmanager. Als je beschikt over een universitaire studie kan ook het promoveren gezien worden als het doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris verkeerskundige

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam kan zijn. Een verkeerskundige met een afgeronde hbo-opleiding zal meestal een salaris verdienen tussen de 3000 en 4000 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Een hoger salaris als verkeerskundige is denkbaar.

Eigen bedrijf starten als Verkeerskundige

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Verkeerskundige, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Verkeerskundige

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Verkeerskundige bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Verkeerskundige.

Mijnzzp.nl