Verkeerskundige

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een verkeerskundige is een vakman of vakvrouw die zich gespecialiseerd heeft in verkeerskunde. Het beroep verkeerskundige bestaat uit meerdere disciplines, zoals het inzichtelijk maken van verkeersstromen, verkeersveiligheid en ruimtelijke ordening. Een verkeerskundige hoeft zich zeker niet alleen bezig te houden met het wegverkeer maar kan ook betrokken zijn bij verkeersveiligheid, parkeerproblemen, vliegverkeer (startbanen), binnenvaartverkeer en de spoorwegen. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden als verkeerskundige is tegenwoordig ook het milieu, omdat nieuwe maatregelen aan strenge normen moeten voldoen en dus afgewogen moeten worden door een verkeerskundige. Het vakgebied van een verkeerskundige komt in het kort neer op verkeer, vervoer en mobiliteit en heeft ook raakvlakken met planologie. De inhoudelijke werkzaamheden van een verkeerskundige kunnen per opdracht verschillen, maar komen neer op het uitvoeren van onderzoeken, het ontwerpen van nieuwe wegen en/of het aanpassen van bestaande wegen. Het is de verkeerskundige die goede wegen en/of oplossingen zal bedenken, zodat er geen mobiliteitsproblemen ontstaan en weggebruikers wegen, kruisingen en rotondes op een veilige manier kunnen gebruiken. De werkzaamheden van een verkeerskundige moeten heel ruim gezien worden, omdat veilig en goed verkeer niet alleen te maken heeft moet goede wegen. Ook maatregelen en technieken kunnen van toepassing zijn als we het over het veilig verkeer hebben.

Een verkeerskundige kan door verschillende overheidsinstanties ingeschakeld worden zoals door Rijkswaterstaat, Gemeentes, Provincies en mogelijke particuliere bedrijven of instellingen om onderzoek uit te voeren en advies te geven. De werkzaamheden die een verkeerskundige uitvoert hebben dan ook zeker allemaal met ruimtelijke ordening te maken. Het onderzoek dat een verkeerskundige kan uitvoeren kan variëren qua grootte en belang zoals het veranderen van verkeerslichtinstellingen tot het verlagen van een snelheid op een bepaalde snelweg. Maar ook het aanpassen van een lokale weg kan gedaan worden op het advies van een verkeerskundige omdat er bijvoorbeeld te veel ongelukken plaatsvinden op de weg. Een verkeerskundige zal doorgaans eerst uitgebreid onderzoek uitvoeren voordat deze met een adviesrapport zal komen. Soms kan het nodig zijn dat er verkeerstellers ingeschakeld worden om de drukte te meten wanneer er geen automatische tellers gebruikt kunnen worden.

Het inzichtelijk maken van vervoersstromen kan om zeer veel redenen belangrijk zijn. Zoals bijvoorbeeld wanneer een gemeente minder vrachtverkeer door hun gemeente wenst te krijgen of juist via andere wegen binnen de provincie of gemeente wenst te sturen, met de bedoeling dat het verkeer beter doorstroomt en de verkeersveiligheid toe zal nemen. Het kan bijvoorbeeld belangrijk zijn dat vrachtwagens geen fietsers meer tegenkomen of dat de verkeersstromen bij scholen inzichtelijk worden gemaakt, omdat er klachten zijn met betrekking tot de drukte en verkeersveiligheid.

De diverse werkzaamheden die een verkeerskundige kan uitvoeren zijn dus zeer divers en hebben alles met het verkeer, vervoer en mobiliteit te maken. Ook het analyseren van parkeerstromen, verkeerstechnieken, verkeersafwikkelingen, goederenvervoer en wegenontwerpen zijn taken die een verkeerskundige kan uitvoeren binnen de werkzaamheden. De moderne verkeerskundigenbureaus maken tegenwoordig uitgebreid gebruik van computermodellen om nieuwe verkeersmaatregelen te kunnen analyseren voordat deze ook echt toegepast zullen worden. De best mogelijke oplossing voor de weggebruikers moet gerealiseerd zien te worden. Zoals eerder omschreven speelt het milieu een belangrijke rol binnen de afwegingen die een verkeerskundige zal maken. Binnen het verkeer zijn er verschillende milieumaatregelen waar een verkeerskundige rekening mee zal houden zoals fijnstof, luchtkwaliteit en geluidsnormen.

Beroep verkeerskundige:

Opleidingen tot verkeerskundige

Wie een carrière ambieert als verkeerskundige kan de Hbo-opleiding ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit volgen van ongeveer vier jaar. Het eerste leerjaar is nog vrij algemeen en vanaf het tweede leerjaar zal je dieper ingaan op de leerstof. Tijdens de opleiding ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit is er onder andere aandacht voor mobiliteit, ruimtelijke ordening, planologie, verkeersmodellen, psychologie, verkeersgedrag, wegenontwerp en weginrichtingen. Met de afgeronde opleiding ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit kan je zeer veel verschillende richtingen op en zijn er voldoende vervolgopleidingen mogelijk zoals de universitaire opleiding sociale geografie en planologie. Er is ook een Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid waar meer informatie te vinden is. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een verkeerskundige werkzaam kan zijn

Als verkeerskundige zijn er zeer veel bedrijven waar je werkzaam kan zijn zoals Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes, adviesbureaus, openbaarvervoerbedrijven en eventuele belangenorganisaties zoals veilig verkeer Nederland en de ANWB. Daarnaast zijn er ook grote bedrijven denkbaar waar je werkzaam kan zijn zoals bijvoorbeeld Schiphol en grote aannemersbedrijven.

Competenties verkeerskundige

Als verkeerskundige zijn de belangrijkste competenties toch wel het kunnen analyseren, communiceren en het bezitten van cijfermatig inzicht. Maar ook het bezitten van een goed analytisch vermogen is belangrijk zodat je de bijzaken van de hoofdzaken weet te onderscheiden en je oplossingsgericht weet te werken. Binnen dit beroep kan creativiteit enorm helpen omdat de gezochte oplossingen soms niet voor de hand liggen en een creatieve inslag kunnen vragen van de verkeerskundige. 

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als verkeerskundige

Het Arbeidsmarktperspectief als verkeerskundige is zeker goed te noemen. Zoals eerder omschreven kan je bij zeer veel uiteenlopende bedrijven en overheden werkzaam zijn als verkeerskundige en zal het vinden van een baan doorgaans geen enkel probleem zijn. Daarnaast is het zo dat er niet heel veel verkeerskundigen zijn en de vraag naar goed opgeleide verkeerskundigen toch wel groot te noemen is. De doorgroeimogelijkheden als verkeerskundige moeten gezien worden als het doorgroeien tot een leidinggevende functie of het starten van je eigen verkeerskundig adviesbureau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris verkeerskundige

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep verkeerskundige omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven en overheden werkzaam kan zijn. Een verkeerskundige met een afgeronde Hbo-opleiding zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 3500 bruto per maand afhankelijk van je leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Een hoger salaris als verkeerskundige is zeker denkbaar maar wellicht alleen met een leidinggevende functie.

Mijnzzp.nl