Planoloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een planoloog is een specialist op het gebied van ruimtelijke ordening, wat betrekking heeft op alle openbare ruimtes zoals wij die allemaal kennen en ook dagelijks gebruiken. Planologie heeft niet alleen betrekking op mogelijke nieuwbouw van woningen, omdat planologie veel breder gezien moet worden. Planologie heeft betrekking op alle openbare ruimte zoals parken, natuurgebieden, fietspaden, wegen en recreatieruimtes. De infrastructuur van gemeentes en provincies wordt mede bepaald door planologen, die zich op een wetenschappelijke manier bezighouden met planologie. Een planoloog zal in veel gevallen voor de overheid, provincies of gemeentes werkzaam zijn, maar er zijn ook externe planologische adviesbureaus die voor verschillende overheden werkzaam kunnen zijn. Het beroep planoloog kent verder geen beroepsbescherming binnen Nederland en iedereen mag zich dan ook uitgeven voor planoloog. Ondanks dat het beroep planoloog ook voorkomt op Hbo-niveau betreft planologie een wetenschappelijke discipline. Ruimtelijke ordening is een proces waarbinnen op een planmatige manier leefruimtes worden ingericht. Binnen deze planmatige werkzaamheden zal door planologen rekening worden gehouden met uiteenlopende zaken, zoals algemene gemeenschappelijke belangen, leefruimtes voor dieren en milieu. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een planoloog het beste omschrijven als het indelen van openbare ruimtes waarbij de belangen van diverse partijen afgewogen worden om tot de beste indeling te kunnen komen. De werkzaamheden van een planoloog zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden voor iedereen, omdat iedereen gebruik maakt van openbare ruimtes.

Een planoloog zal dan ook over het algemeen een universitaire opleiding genoten hebben om als planoloog werkzaam te kunnen zijn. Een beroep dat raakvlakken heeft met het beroep planoloog is het beroep stedenbouwkundige, dat ook opleidingsmogelijkheden kent op Hbo-niveau. Welke werkzaamheden een planoloog precies heeft kan per organisatie onderling verschillen. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen of het aanpassen van bestaande bestemmingsplannen. Maar ook het opstellen van een regionale structuurvisie kan tot de werkzaamheden van een planoloog behoren.

Planologie heeft te maken met veel verschillende onderdelen zoals verkeersvisie, milieubeheer, economie, recreatie, stadsontwerpen, landbouwgronden en de herontwikkeling van bestaande industrieterreinen of woonwijken. Planologie is ingewikkelde materie, omdat er over het algemeen grote belangen in het spel zijn. Denk bijvoorbeeld aan organisaties en particulieren die bepaalde belangen hebben bij een eventuele nieuwbouwwijk, of juist bij het voorkomen van de nieuwbouwwijk. Het is niet ongebruikelijk dat een planoloog met veel verschillende partijen en lobbyisten om de tafel zit om alle belangen af te kunnen wegen. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een bepaalde gemeente huizen wenst te bouwen, maar dat bestaande bedrijven zich zorgen maken over de veiligheid of zich zorgen maken over mogelijke strengere milieuregels door de nieuwbouw. Zoals eerder omschreven is planologie een breed begrip en heeft planologie niet alleen betrekking op nieuwbouwwoningen. Ook de aanleg van nieuwe wegen en spoorwegen kan tot het takenpakket van de planoloog behoren.

Ruimtelijke Ordening en Planologie:

Opleidingen tot planoloog

Wie een carrière ambieert als planoloog kan het beste kiezen voor de universitaire opleiding Planologie en Sociale Geografie. Naast de universitaire opleiding Planologie en Sociale Geografie bestaan er opleidingsmogelijkheden op Hbo-niveau, zoals de Hbo-opleiding ruimtelijke ordening en planologie. Omdat planologie een wetenschappelijke basis heeft is de meest gerichte opleiding de universitaire opleiding Planologie en Sociale Geografie en niet de Hbo-opleiding ruimtelijke ordening en planologie. Dit betekent overigens niet dat er geen Hbo-opgeleide planologen actief zijn. Zie voor meer informatie ook de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP).

Bedrijven waar een planoloog werkzaam kan zijn

Een planoloog zal in veel gevallen werkzaam zijn voor de overheid of semioverheid. Daarnaast bestaan er externe planologische adviesbureaus, die meestal ook werkzaam zullen zijn voor de overheid. Het is niet ongebruikelijk dat gemeentes of provincies externe planologen inhuren, omdat ze zelf niet beschikken over de specifieke kennis. In dat geval kan een planoloog ook gezien worden als een consultant.

Competenties planoloog

Als planoloog moet je over verschillende competenties beschikken. De belangrijkste competenties zijn wellicht nog wel het kunnen samenwerken, het kunnen netwerken en het kunnen onderhandelen. Andere belangrijke woorden als planoloog zijn inzicht, strategie en doorzettingsvermogen. Omdat je als planoloog veel zal overleggen en ook zal onderhandelen moeten je communicatieve vaardigheden goed zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als planoloog

Het arbeidsmarktperspectief als planoloog is over het algemeen goed te noemen, omdat er veel overheden gebruik maken van planologen. Er zit wel een belangrijk verschil tussen een Hbo-opgeleide planoloog of een universitair opgeleide planoloog. De doorgroeimogelijkheden als planoloog moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie of het verkrijgen van grotere planologische projecten.

Arbeidsvoorwaarden en salaris planoloog

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je als planoloog voor verschillende organisaties werkzaam kan zijn. Het salaris als planoloog zal doorgaans tussen de 2500 en 5000 euro bruto per maand liggen wanneer je beschikt over een universitaire opleiding, afhankelijk van leeftijd, ervaring en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl