Planoloog

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Planoloog?

Een planoloog is een specialist, die zich gespecialiseerd heeft in ruimtelijke ordening. Ruimtelijke ordening heeft betrekking op alle openbare ruimtes, zoals wij die allemaal kennen en dagelijks gebruiken. Planologie heeft niet alleen betrekking op nieuwbouw van woningen, omdat planologie veel breder gezien moet worden. Planologie heeft betrekking op alle openbare ruimte, zoals parken, natuurgebieden, fietspaden, wegen en recreatieruimtes. De infrastructuur van gemeentes en provincies wordt mede bepaald door planologen, die zich gespecialiseerd hebben in planologie. Een planoloog zal in veel gevallen voor de overheid, provincies of gemeentes werkzaam zijn, maar er zijn ook externe planologische adviesbureaus, die voor verschillende overheden werkzaam zijn. Ondanks dat het beroep planoloog ook voorkomt op Hbo-niveau betreft planologie een wetenschappelijke discipline. Ruimtelijke ordening is een proces, waarbinnen op een planmatige manier leefruimtes worden ingericht. Binnen deze planmatige werkzaamheden zal door planologen rekening gehouden worden met uiteenlopende zaken, zoals algemene gemeenschappelijke belangen, leefruimtes voor mensen en dieren en het milieu. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een planoloog het beste omschrijven als het indelen van openbare ruimtes waarbij de belangen van diverse partijen afgewogen worden om tot de beste indeling te komen. De werkzaamheden van een planoloog zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat iedereen gebruikmaakt van openbare ruimtes. Zoals eerder omschreven moet planologie breder gezien worden als alleen het indelen van nieuwe woonwijken of parken. Denk juist ook aan vervoerskunde, de lokale economie, hydrologie en aan het soort huizen dat gebouwd wordt binnen een gebied om een gezonde mix van bewoners te garanderen. Ook zal er ook veel aandacht zijn voor ecologie, architectuur en bestemmingsplannen om tot het beste woonklimaat te komen.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Planoloog

Wat is het salaris en tarief van een Planoloog? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Planoloog in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Planoloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Planoloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl