Botanicus

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een botanicus is een wetenschapper die plantkunde beoefent. Een andere benaming voor een botanicus is ook wel plantenkundige of fytoloog. Plantenkunde is een onderdeel van de natuurwetenschap en heeft betrekking op biologie. Als botanicus bestudeer en onderzoek je onder andere de morfologie, anatomie, histologie, cytologie, de fysiologie en de systematiek van organismes die kunnen worden aangeduid als planten. De benaming botanicus of plantkundige moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een botanicus gespecialiseerd kan zijn in verschillende onderzoeksgebieden en planten. Als botanicus maak je over het algemeen gebruik van botanische tuinen om onderzoek uit te voeren. Een wetenschappelijk aangelegde tuin voor onderzoek noemt men een hortus botanicus of botanische tuin. Binnen een hortus botanicus staan wetenschappelijke plantencollecties voor onderzoek. Het hoofd van een hortus botanicus noemt men hortusdirecteur. De beheerder van een hortus botanicus noemt men hortus. In de meeste gevallen is de hortus van de hortus botanicus een wetenschappelijk onderzoekscentrum, zoals een universiteit. Maar denk ook aan plantenveredelingsbedrijven, die gebruik kunnen maken van een hortus botanicus. De toepassing van botanische tuinen kan per onderzoeksgebied verschillen, omdat botanische tuinen voor verschillende wetenschappelijke doelen gebruikt kunnen worden. Het is ook denkbaar dat een botanische tuin toegankelijk is voor bezoekers als het educatie betreft. Het is overigens niet zo dat alle botanische tuinen vrij toegankelijk zijn, omdat dit per botanische tuin kan verschillen. De belangrijkste bestaansreden van een hortus botanicus tuin was oorspronkelijk het uitvoeren van onderzoek naar planten. Tegenwoordig heeft een hortus botanicus ook de belangrijke taak om te voorkomen dat bepaalde plantensoorten uitsterven. Er bestaan verschillende soorten hortus botanicus tuinen, zoals een arboretum (bomen), pinetum (naaldbomentuin) en rosarium tuinen (rozen, niet wetenschappelijk).

Een botanicus is dus een bioloog en wetenschapper, die onderzoek uitvoert naar de fysiologie en de systematiek van organismes die kunnen worden aangeduid als planten. Enkele voorbeelden van de werkzaamheden zijn het maken van kweken, het verrichten van metingen, het analyseren van gegevens en het opstellen van onderzoeksresultaten. Deze werkzaamheden zullen deels in een laboratorium plaatsvinden met behulp van moderne apparatuur, zoals microscopen en kweekbuizen. Ondanks dat een hortus botanicus tuin oorspronkelijk opgericht is voor wetenschappelijk onderzoek, zijn overal in het land hortus botanicus tuinen te vinden, die meestal toegankelijk zijn voor publiek. Deze botanicus tuinen zijn meestal te bezoeken met of zonder gids en hebben een belangrijke educatieve functie. Als botanicus ben je dus op wetenschappelijk niveau gespecialiseerd in plantenkunde. Plantenkunde moet niet onderschat worden, omdat er meer dan tweehonderdduizend verschillende plantensoorten bestaan. De meeste botanici zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot plantentaxonomie. Plantentaxonomie is de wetenschap die zich bezighoudt met het onderzoek naar de groepsindeling van planten. Taxonomie heeft dan ook betrekking op het ordenen van planten, het beschrijven van planten en het geven van namen aan planten. Taxon staat voor eenheid en nomos voor naam.

Wat doet een botanicus?

Een botanicus is een wetenschapper die gespecialiseerd is in de studie van planten. Botanici bestuderen planten op verschillende niveaus, variërend van hun fysieke structuur en morfologie tot hun ecologie, genetica, evolutie en biologische interacties. Hier zijn enkele taken en verantwoordelijkheden van een botanicus:

  • Plantenonderzoek: Botanici voeren onderzoek uit naar verschillende aspecten van planten, zoals hun anatomie, fysiologie, reproductie, groei, en ecologie. Ze bestuderen ook de diversiteit van plantensoorten en hun evolutie.
  • Identificatie en classificatie: Botanici zijn experts in het identificeren en classificeren van planten. Ze maken gebruik van taxonomische methoden en hulpmiddelen om plantensoorten te herkennen en te categoriseren volgens wetenschappelijke classificatiesystemen.
  • Verzamelen en behoud van planten: Botanici kunnen planten verzamelen in hun natuurlijke habitat voor onderzoeksdoeleinden. Ze kunnen ook betrokken zijn bij het behoud en beheer van plantencollecties in botanische tuinen, herbaria en andere instellingen.
  • Ecologisch onderzoek: Botanici bestuderen de rol van planten in ecosystemen en hun interacties met andere organismen. Ze onderzoeken bijvoorbeeld de rol van planten in de voedselketen, bestuiving, zaadverspreiding en klimaatregulatie.
  • Genetisch onderzoek: Botanici bestuderen de genetische samenstelling en variatie van planten. Ze kunnen betrokken zijn bij genetisch onderzoek om inzicht te krijgen in de evolutie van plantensoorten, het ontwikkelen van resistente variëteiten of het verbeteren van gewassen.
  • Onderwijs en publicatie: Botanici delen hun kennis en bevindingen via wetenschappelijke publicaties en presenteren hun werk op conferenties. Ze kunnen ook betrokken zijn bij het geven van lezingen, het begeleiden van studenten en het bijdragen aan educatieve programma's.
  • Natuurbehoud: Botanici dragen bij aan het behoud van plantensoorten en hun leefgebieden. Ze kunnen betrokken zijn bij het identificeren van bedreigde plantensoorten, het beoordelen van hun status en het ontwikkelen van strategieën voor hun bescherming.

De rol van een botanicus kan variëren afhankelijk van de specialisatie en werkplek. Ze kunnen werkzaam zijn in onderzoeksinstellingen, universiteiten, botanische tuinen, natuurorganisaties, overheidsinstanties of particuliere bedrijven. Hun werk draagt bij aan het begrijpen en behouden van de plantenwereld, en heeft implicaties voor voedselproductie, geneeskunde, milieubescherming en duurzaamheid.

Waarom is plantkunde belangrijk

Plantkunde is op veel verschillende manieren belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoeken hoe voorkomen kan worden dat bepaalde planten uitsterven of aan onderzoek om nieuwe planten te kunnen kweken. Denk bijvoorbeeld aan bloementelers, die steeds op zoek zijn naar nieuwe bloemen die over de hele wereld verkocht kunnen worden. Het kweken van nieuwe bloemen is alleen mogelijk als plantenveredelingsbedrijven beschikking hebben over de juiste kennis. Daarnaast is het belangrijk om te begrijpen hoe planten zuurstof maken en fijnstof wegvangen. Ook het onderzoeken hoe planten klimatologische omstandigheden kunnen verbeteren is belangrijk. Een andere belangrijke reden om onderzoek uit te voeren naar planten is de mogelijke toepassing voor nieuwe medicijnen. Het is denkbaar dat een botanicus ook verantwoordelijk is voor zaadveredeling. Dit hoeft natuurlijk niet het geval te zijn en kan verschillen per botanicus.

Werken als botanicus:

Pijnlijke plant in Hortus Botanicus:

Opleidingen tot botanicus

Een botanicus is een wetenschapper, die meestal zal beschikken over de universitaire studie biologie. Er bestaan verder geen specifieke opleidingsmogelijkheden tot botanicus. Een andere mogelijk geschikte studie kan de opleiding biologie en laboratoriumonderzoek zijn. Een belangrijke aanvulling hierop is wel dat een wetenschapper moet beschikken over een universitaire studie. Met een hbo-opleiding ben je geen wetenschapper. Dit laat niet weg dat er ook een hbo plantkunde opleiding beschikbaar is. Zie voor meer informatie ook de website van de Wageningen University, die verschillende gerichte studies aanbieden. Wanneer je overweegt om te starten als zelfstandig ondernemer, dan is het ook nodig om na te denken over het opzetten van de administratie. Dit werkt het makkelijkste door het gebruiken van goede boekhoudsoftware.

Bedrijven waar een botanicus werkzaam kan zijn

Een botanicus is over het algemeen werkzaam voor een onderzoekcentrum of is in dienst van een universiteit. Daarnaast kan een botanicus in dienst zijn van grote plantenveredelingsbedrijven of werkzaam zijn voor onderwijsinstellingen. Een botanicus kan ook werkzaam zijn binnen de farmaceutische industrie als farmacoloog.

Competenties botanicus

Als botanicus ben je een wetenschapper en zijn je onderzoeksvaardigheden en je algemene nieuwsgierigheid naar planten belangrijke competenties. Ook innovatie speelt een belangrijke rol als we spreken van plantkunde. Omdat je als botanicus meestal te maken hebt met verschillende wetenschappers en andere belanghebbende kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn inspiratie, zelfstandigheid, onafhankelijkheid, doorzettingsvermogen, analyseren, analytisch, secuur, presteren, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als botanicus

Het arbeidsmarktperspectief van een botanicus is over het algemeen matig te noemen, omdat het beroep botanicus op wetenschappelijk niveau niet veel voorkomt. Dit neemt niet weg dat er wel grote vraag is naar wetenschappelijke onderzoekers op planten gebied. Het aantal mogelijke werkgevers is wel beperkt als botanicus. Natuurlijk kan een afgestudeerde botanicus ook op andere manieren werkzaam zijn. De doorgroeimogelijkheden van een botanicus moeten gezien worden in het verkrijgen van een betaalde baan of het promoveren als wetenschapper. Er bestaan verder geen echte doorgroeimogelijkheden voor een botanicus.

Arbeidsvoorwaarden en salaris botanicus

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als botanicus. Wat een botanicus precies verdient, is geheel afhankelijk van de soort werkgever en werkervaring. Een botanicus die werkzaam is voor het bedrijfsleven zal doorgaans stukken meer kunnen verdienen dan wanneer deze werkzaam is voor een school of universiteit.

Read this information on Botanist in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Botaniker auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Botanico en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Botanicus

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Botanicus bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl