Botanicus

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een botanicus is een onderzoeker en wetenschapper die plantkunde beoefent, wat een onderdeel is van de natuurwetenschap. Een andere benaming voor een botanicus is ook wel plantenkundige of fytoloog. Een wetenschappelijk aangelegde tuin voor onderzoek noemt men een hortus botanicus of botanische tuin. Binnen een hortus botanicus staan niet zomaar planten, er staan wetenschappelijke plantencollecties voor onderzoek. Het hoofd van een hortus botanicus noemt men hortusdirecteur. De beheerder van een hortus botanicus noemt men hortus. In de meeste gevallen is de hortus (beheerder) van de hortus botanicus een wetenschappelijk onderzoekscentrum, zoals een universiteit. Maar denk ook aan plantenveredelingsbedrijven, die gebruik kunnen maken van een hortus botanicus. De benaming botanicus of plantkundige moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een botanicus gespecialiseerd kan zijn in verschillende soorten planten. Ook de toepassing van botanische tuinen kan per onderzoeksgebied verschillen, omdat botanische tuinen voor verschillende wetenschappelijke doelen gebruikt kunnen worden. Het is niet ondenkbaar dat een botanische tuin ook toegankelijk zal zijn voor bezoekers als het educatie betreft. Het is overigens niet zo dat alle botanische tuinen vrij toegankelijk zijn, omdat dit per botanische tuin kan verschillen. Plantkunde zoals een botanicus uitoefent behoort toe tot de biologie. Een botanicus is in alle gevallen een wetenschapper die plantkunde beoefent.

De belangrijkste bestaansreden van een hortus botanicus tuin was oorspronkelijk onderzoek uitvoeren naar planten. Tegenwoordig heeft een hortus botanicus ook de belangrijke taak om te voorkomen dat bepaalde plantensoorten uitsterven. Er bestaan verschillende soorten hortus botanicus tuinen zoals een arboretum (bomen), pinetum (naaldbomen) en rosarium tuinen (rozen, niet wetenschappelijk).

Een botanicus is dus een wetenschapper die onderzoek uitvoert met betrekking tot de fysiologie en de systematiek van organismes die kunnen worden aangeduid als planten. Denk hierbij aan onderzoek met betrekking tot histologie, anatomie, morfologie, ecologie, taxonomie en cytologie. Enkele voorbeelden van de werkzaamheden zijn het maken van kweken, het verrichten van metingen, het analyseren van gegevens en het opstellen van onderzoeksresultaten. Deze werkzaamheden zullen deels in een laboratorium plaatsvinden met behulp van moderne apparatuur, zoals microscopen en kweekbuizen.

Hortus botanicus tuin

Ondanks dat een hortus botanicus tuin oorspronkelijk opgericht is voor wetenschappelijk onderzoek zijn overal in het land wel hortus botanicus tuinen te vinden, die meestal ook toegankelijk zijn voor publiek. Deze botanicus tuinen zijn doorgaans te bezoeken met of zonder gids en hebben meestal ook een educatieve functie.

Pijnlijke plant in Hortus Botanicus:

Zeldzame bloei reuzenlelie trekt bekijks:

Opleidingen tot botanicus

Er bestaan geen gerichten opleidingen tot botanicus. Een mogelijke opleiding kan zijn de universitaire opleiding biologie. Zie voor meer informatie ook de website van de Wageningen University of het beroep bioloog. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een botanicus werkzaam kan zijn

Een botanicus is over het algemeen werkzaam voor een onderzoekcentrum of is in dienst van een universiteit. Daarnaast kan een botanicus in dienst zijn van grote plantenveredelingsbedrijven of werkzaam zijn voor onderwijsinstellingen.

Competenties botanicus

Als botanicus ben je in de eerste plaats een wetenschapper en zijn je onderzoeksvaardigheden en je algemene nieuwsgierigheid naar planten belangrijke competenties. Andere belangrijke woorden als botanicus zijn zelfstandigheid, onafhankelijkheid, doorzettingsvermogen, accuraat en presteren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als botanicus

Het arbeidsmarktperspectief als botanicus is over het algemeen matig te noemen. Dit beroep komt binnen de praktijk niet heel veel voor en zal ook zeker om de juiste opleidingen vragen. De doorgroeimogelijkheden als botanicus moeten gezien worden in het verkrijgen van een betaalde baan of het promoveren als wetenschapper. Er bestaan verder geen echte doorgroeimogelijkheden als botanicus.

Arbeidsvoorwaarden en salaris botanicus

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als botanicus. Wat een botanicus precies verdient is geheel afhankelijk van de soort werkgever en werkervaring. Een botanicus die werkzaam is voor het bedrijfsleven zal doorgaans stukken meer kunnen verdienen dan wanneer deze werkzaam is voor een school of universiteit.

Mijnzzp.nl