Plantenteelt medewerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een plantenteelt medewerker is iemand die werkzaam zijn binnen de groene sector. Als plantenteelt medewerker ben je verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden, die wel kunnen verschillen per bedrijf waarvoor je werkzaam bent. In veel gevallen zal een plantenteelt medewerker werkzaam zijn binnen zogenaamde kassen, die opgebouwd zijn van glas en metaal. Kassen worden gebruikt, omdat ze een beschermde omgeving bieden waarin planten en/of groenten en fruit optimaal kunnen groeien. De werkzaamheden van een plantenteelt medewerker kunnen bijvoorbeeld zijn het water geven aan planten, het verpoten van planten, het oogsten van groente en/of fruit en het verzorgen van planten. Welke specifieke werkzaamheden een plantenteelt medewerker precies uitvoert is afhankelijk van het soort bedrijf waar deze werkzaam is. Een andere bekende naam voor kassen is ook wel glastuinbouw. In kassen worden producten gekweekt, zoals planten, met het doel deze te verkopen. De reden dat deze kassen vaak uit glas bestaan is dat de planten zonlicht nodig hebben. Er zijn zelfs planten die vierentwintig uur per dag licht nodig hebben om te groeien. Deze kassen kunnen warm gestookt worden als dat nodig is. Naar schatting gebruikt de Nederlands glastuinbouw tien procent van het aardgasverbruik. Omdat de energieprijs alsmaar blijven stijgen is deze sector genoodzaakt om te blijven innoveren met betrekking tot duurzaamheid en het verminderen van het energiegebruik. Het is niet zo dat alle plantenteelt medewerkers werkzaam zijn in kassen, omdat plantenteelt ook betrekking kan hebben op akkerbouw. In dat geval is er meestal sprake van het telen in volle grond. Planten, bomen en stuiken kunnen in veel gevallen prima in de buitenlucht gekweekt worden. Het beroep plantenteelt medewerker moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat je als plantenteelt medewerker op verschillende manieren werkzaam kan zijn. Plantenteelt heeft, zoals eerder omschreven, niet alleen betrekking op de glastuinbouw.

Een van de grote voordelen van het kweken in kassen is dat de temperatuur geregeld kan worden en de hoeveelheid licht en water gereguleerd kunnen worden. Op deze manier kan de kweker beter bepalen welk gewas al klaar is. Een van de grote nadelen van het kweken in kassen is het milieu te noemen. Een plantenteelt medewerker kan met verschillende kweeksoorten werken, zoals paddenstoelenkweek, groentekweek, fruitkweek, bloembollenkweek en plantenkweek. Bij alle kweeksoorten is het belangrijk dat het groeiproces scherp in de gaten wordt gehouden, en er maatregelen genomen worden als er iets niet helemaal goed gaat. Het bewaken van de productkwaliteit is al kas-medewerker een van de belangrijkste taken, omdat bij een mindere kwaliteit de opbrengst een stuk lager is voor het teeltbedrijf.

Export planten

Omdat de gekweekte producten vaak naar veel verschillende landen geëxporteerd worden is het ook belangrijk dat alle exportproducten aan de wetten en regels van die landen voldoen. De productcodering op de verpakking en andere papieren moet dan kloppen. Er zijn kweekbedrijven, die wel tot twintig miljoen tomaten per week verpakken en verzenden. Het is niet zo dat plantenteelt medewerkers alleen verantwoordelijk zijn voor het telen van planten en bloemen. Een plantenteelt medewerker kan juist ook verantwoordelijk zijn voor het verwerken van alle planten en bloemen, zodat de planten en bloemen verkocht kunnen worden. In veel gevallen worden de planten en bloemen verkocht aan handelaren, bloemisten, tuincentrums of aan marktkooplieden. Dit kan rechtstreeks het geval zijn of via speciale veilingen.

Werkzaamheden plantenteelt medewerker

Zoals eerder omschreven is het niet zo dat alle plantenteelt medewerkers werkzaam zijn binnen de glastuinbouw. Een plantenteelt medewerker kan ook prima werkzaam zijn binnen de akkerbouw. In dat geval zal een plantenteelt medewerker ook aangemerkt kunnen worden als landbouwer en als landbouwmachinist. De werkzaamheden binnen de akkerbouw komen grofweg overeen met de werkzaam binnen de glastuinbouw. Een belangrijke aanvulling hierop is wel dat binnen de akkerbouw ook andere producten gekweekt kunnen worden dan planten en bloemen. In het algemeen zal een plantenteelt medewerker verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden, zoals zaaien, planten, poten, verzorgen en het oogsten van planten en bloemen. Als een plantenteelt medewerker werkzaam is binnen de akkerbouw is het denkbaar dat de plantenteelt medewerker ook te maken heeft met verschillende loonwerkers. Binnen de glastuinbouw kan een plantenteelt medewerker te maken hebben met plukkers en/of seizoenarbeiders.

Diverse werkzaamheden plantenteelt medewerker:

  • Het bemesten van planten en bloemen
  • Het optimaliseren van de bodemconditie
  • Het oogsten van planten en bloemen
  • Het telen van planten en bloemen
  • Het samenwerken en/of inhuren van loonwerkers
  • Het verwerken van planten en bloemen
  • Het verzorgen van planten en bloemen

Plantenteelt medewerker:

Plantenteelt medewerker:

Opleidingen tot plantenteelt medewerker

Om als plantenteelt medewerker aan het werk te kunnen zijn er verschillende opleidingsmogelijkheden waaruit gekozen kan worden. De meest voor de hand liggende opleiding is de Mbo-opleiding vakbekwaam medewerker teelt. De opleiding plantenteelt is op verschillende Mbo-niveaus te volgen, tot niveau vier. Als medewerker plantenteelt werk je op een bedrijf met potplantenteelt, boomteelt, bolbloementeelt, groenteteelt, (snij)bloementeelt, bloembollenteelt, vaste plantenteelt of de fruitteelt. Tijdens de opleiding leer je alles wat te maken heeft met de plantenteelt. In de meeste gevallen zal een plantenteelt medewerker een praktijkgerichte beroepsopleiding volgen, waarbinnen je vier dagen in de week werkzaam bent onder begeleiding van ervaren collega's, die in dat geval aangemerkt kunnen worden als leermeester. Enkele belangrijke vakgebieden binnen de opleiding zijn biologie, Nederlands, rekenen, bodemkunde, bemesting, gewasverzorging en teelt van gewassen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een plantenteelt medewerker werkzaam kan zijn

Een plantenteelt medewerker kan voor verschillende bedrijven binnen de groene sector werkzaam zijn, zoals voor boomkwekerijen, bloemenkwekerijen, fruitteeltbedrijven of groentekwekerijen, of werkzaam zijn voor akkerbouwers. Zoals eerder omschreven heeft het beroep plantenteelt medewerker niet alleen betrekking op de glastuinbouw. Het beroep plantenteelt medewerker komt in de praktijk op verschillende manieren voor.

Competenties plantenteelt medewerker

Als plantenteelt medewerker is de belangrijke competentie de algemene vakinhoudelijk kennis van planten en bloemen inclusief het kunnen bepalen en verbeteren van de bodemkwaliteit. Als plantenteelt medewerker moet je over een groot verantwoordelijkheidsgevoel beschikken, omdat je van het begin tot het einde verantwoordelijk kan zijn voor de verzorging van de teelt. Omdat een plantenteelt medewerker in veel gevallen te maken heeft met diverse machines en apparatuur moet je over technische kennis beschikken. Denk hierbij vooral aan het uitvoeren van preventief en klein onderhoud. Een andere belangrijke competentie is communicatie, omdat je in de meeste gevallen te maken hebt met diverse collega's, leidinggevende en mogelijk klanten. Ook veiligheid in het algemeen kan gezien worden als belangrijke competentie. Denk hierbij vooral aan het op een veilige manier kunnen bedienen van tractors en/of heftrucks. Algemeen belangrijke woorden zijn kwaliteitsbewaking, motivatie, samenwerken, flexibiliteit, duurzaamheid en innovatie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als plantenteelt medewerker

Het arbeidsmarktperspectief van een plantenteelt medewerker is over het algemeen goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Daarnaast kan een plantenteelt medewerker voor verschillende teeltbedrijven werkzaam zijn. Met andere woorden zal het vinden van werk als plantenteelt medewerker in de meeste gevallen geen probleem zijn. De doorgroeimogelijkheid als plantenteelt medewerker zijn over het algemeen sterk afhankelijk van het opleidingsniveau. Een mogelijke vervolgfunctie is de functie bedrijfsleider of de functie manager duurzaamheid. Duurzaamheid is belangrijk als we spreken over de teeltsector. Denk bijvoorbeeld aan het installeren van zonne-systemen of aan het toepassen van warmte-kracht.

Arbeidsvoorwaarden en salaris plantenteelt medewerker

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven als plantenteelt medewerker omdat je bij verschillende soorten bedrijven kan komen te werken. Als plantenteelt medewerker verdien je in loondienst tussen de 1800 en 2200 euro bruto per maand, afhankelijk van je leeftijd, opleiding en soort werkgever. Als zelfstandig ondernemer zal je als plantenteelt medewerker weinig tot geen kans maken, omdat het beroep niet voorkomt als zelfstandig ondernemer.

Mijnzzp.nl