Marktkoopman

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een marktkoopman of marktkoopvrouw staat op een markt. Op deze markt probeert de marktkoopman of marktkoopvrouw zijn of haar producten te verkopen. Het woord markt is afgeleid van het Latijnse woord “mercatus”, wat weer markt en handel betekent. Op de markt of weekmarkt worden uiteenlopende soorten producten aangeboden, die per markt kunnen verschillen. Denk bijvoorbeeld aan kleding, groente, vis, kaas, stoffen en fruit. Alle verschillende soorten marktkooplieden samen maken de markt tot wat deze is, namelijk een gezellig tijdelijk verkooppunt waar consumenten meestal voordelig hun boodschappen kunnen doen. Naast de wekelijkse weekmarkten bestaan er speciale markten die maar één keer per jaar voorkomen, zoals een kerstmarkt of een boekenmarkt. Binnen Nederland zijn markten nog steeds erg populair, omdat markten meestal een grote variatie van producten aanbieden die meestal goedkoper zijn dan de reguliere detailhandel.

De meeste marktkoopmannen zijn zelfstandig ondernemer en staan zes tot zeven dagen per week op verschillende markten. Om op een markt te mogen staan zal de marktkoopman zich meestal moeten inschrijven bij de marktmeester. Als er een plek vrijkomt mag de marktkoopman meestal op de markt zijn producten verkopen, mits er geen andere handelaren staan die de zelfde producten verkopen. Deze regel moet voorkomen dat bepaalde markten te eenzijdig worden qua aanbod. De wachttijden van bepaalde markten kunnen erg lang zijn, omdat populaire markten niet zomaar opgegeven worden door bestaande marktkooplieden.

Het is ook de marktmeester die er op toeziet dat alles op de markt volgens de marktregels gaat. Zo moeten auto's op tijd van de markt weg zijn en mogen de marktkooplieden niet te laat komen of te vroeg beginnen met het inladen van de spullen als er bijvoorbeeld weinig klanten zijn. Daarnaast moeten de marktkramen zelf ook aan voorwaarden voldoen qua uitstalling.

Het beroep van een marktkoopman brengt veel vrijheden met zich mee maar is niet altijd makkelijk. Zo is een marktkoopman vaak al vroeg op pad om naar de markt te rijden en kan het in de winter of herfst nogal eens afzien zijn op de markt. Dikke winterkleding en thermisch ondergoed kunnen nogal eens noodzakelijk zijn voor de marktkooplieden. Toch heeft iedere periode van het jaar ook zijn pluspunten en is het vaak erg druk op de markt. De bezoekers van de markt komen niet alleen voor de leuke aanbiedingen maar ook voor de gezelligheid.

Een markt is een vorm van legale straathandel

Markten hebben binnen Nederland een bijzondere status, omdat reguliere straatverkoop binnen Nederland niet is toegestaan. Marktterreinen worden dan ook speciaal ingericht door gemeentes om de markt mogelijk te maken. Dit heeft vooral betrekking op de vaste voorzieningen die nodig zijn voor de markt, zoals stroompunten, toiletruimtes en voldoende uitstal mogelijkheden voor de marktkooplieden. Daarnaast moet er in de omgeving voldoende plek zijn om alle marktkoopwagens te kunnen parkeren, omdat deze over het algemeen niet op de markt mogen blijven staan.

Populariteit markten

Ondanks dat markten nog steeds erg populair zijn verliezen ze steeds meer terrein, omdat markten niet meer zo populair zijn als dit vroeger het geval was. Het zijn vooral de markten in de grotere steden die nog steeds erg populair zijn en dus ook druk bezocht worden. Dit heeft vooral te maken met het feit dat steeds meer mensen tweeverdieners zijn en geen tijd meer hebben om de markt te bezoeken. Daarnaast is de detailhandel aan het veranderen, omdat steeds meer mensen online hun aankopen doen. Een ander punt is dat er tegenwoordig ook voldoende winkels te vinden zijn die kunnen concurreren met de markt qua prijzen. Markten zijn van oudsher vooral populair omdat bepaalde producten meestal goedkoper zijn dan in reguliere winkels. Dit betreft vooral producten zoals groente, fruit, vis, kaas, stoffen en vlees. Naast het feit dat deze producten meestal goedkoper zijn is de kwaliteit volgens sommige mensen ook beter.

Informatiefilm over een marktkoopman:

Opleidingen tot marktkoopman

Om marktkoopman te worden heb je tegenwoordig geen opleiding meer nodig. Het beroep als marktkoopman is een vrij beroep dat iedereen mag uitvoeren. Wel is het zo dat een opleiding in de richting van de detailhandel nuttig is. De meeste marktkoopmannen zijn zelfstandig ondernemers die iedere dag op een andere markt staan. Met een goede basisopleiding zijn de overlevingskansen als ondernemer een stuk groter.

Bedrijven waar een marktkoopman werkzaam kan zijn

Een marktkoopman staat over het algemeen op weekmarkten en jaarmarkten als zelfstandig ondernemer.

Competenties marktkoopman

Als marktkoopman moet je toch eigenlijk wel een echte bikkel zijn om de werkzaamheden vol te kunnen houden. In de winter kan het echt heel koud zijn en is het vaak afzien op de markt. De werkdagen als marktkoopman beginnen doorgaans heel erg vroeg. Soms moet er voordat de markt begint nog verse handel gehaald worden. Als marktkoopman moet je natuurlijk ook kunnen verkopen, en iedereen kent wel de bekende kreten die elkaar vaak snel opvolgen vanachter de marktkraam. De marktkoopman kan alleen overleven als hij goed zijn producten goedkoop kan inkopen en toch kwaliteit blijft leveren. Mensen verwachten nu eenmaal prijzen die lager liggen dan in de supermarkt.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als marktkoopman

De laatste jaren staan de markten onder druk, doordat er steeds minder mensen naar de markt komen en vanwege concurrerende winkelketens. Als marktkoopman kan je tegenwoordig alleen nog overleven als je echt een toegevoegde waarde bent voor mensen. Marktkraampjes met ansichtkaarten of wol hebben het doorgaans moeilijk op de markt. Vis, kaas, kip, groente en planten blijven mensen naar de markt trekken en doen het nog steeds goed op de markt. Doorgroeimogelijkheden op de markt zijn er bijna niet.

Arbeidsvoorwaarden en salaris marktkoopman

Een salarisindicatie voor het beroep marktkoopman is er niet te geven omdat het meestal allemaal zelfstandig ondernemers betreft. Het salaris van een marktkoopman is sterk afhankelijk van de inkoop en verkoop. Ook heeft een marktkoopman nog andere kosten zoals standgeld, stroomkosten, brandstofkosten, wagenkosten en mogelijke opslagkosten.

Mijnzzp.nl