Antiquaar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep antiquaar
Werken binnen een antiquariaat als antiquaar
Moderne antiquaar
Verschil antiquaar en antiquair
Het Antiquariaat:
Opleiding tot antiquaar
Bedrijven waar een antiquaar werkzaam kan zijn
Competenties antiquaar
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als antiquaar
Arbeidsvoorwaarden en salaris antiquaar
Eigen bedrijf starten als Antiquaar
Boekhoudprogramma vergelijken Antiquaar

Beroep antiquaar

Een antiquaar is een middenstander, die een antiquariaat of boekwinkel leidt. Binnen een antiquariaat worden voornamelijk oude boeken, kaarten en prenten ingekocht en verkocht. Er bestaat een belangrijk verschil tussen moderne antiquariaten en oude antiquariaten, omdat een moderne antiquaar meestal tweedehandsboekhandel genoemd wordt en minder vaak antiquariaat. Bij een ouderwetse antiquaar koop je dus vooral zeldzame en vaak oude boeken, kaarten en/of prenten. Het beroep antiquaar komt tegenwoordig steeds minder vaak voor, maar is niet uitgestorven. Een antiquaar is in de meeste gevallen gespecialiseerd binnen bepaalde vakgebieden, zoals in aardwetenschappen, architectuur, archeologie of in politiek. Het is dus niet zo dat bij een antiquariaat alle boeken te koop zijn, omdat een antiquaar zich in de meeste gevallen gespecialiseerd heeft in bepaalde onderwerpen en/of vakgebieden. Een ander belangrijk kenmerk is dat een antiquaar zich in de meeste gevallen alleen richt op boeken, kaarten en prenten, die een bepaalde verzamelwaarde vertegenwoordigen. Ondanks dat antiquariaat betrekking heeft op een winkel is het tegenwoordig mogelijk dat een antiquariaat ook handel bedrijft via het internet. In de meeste gevallen zal een antiquaar beschikken over een groot netwerk van liefhebbers en verzamelaars van oudheden, die precies weten welke boeken, kaarten en prenten verkocht worden binnen het antiquariaat. Ook de bekende stripboekenwinkels, die oude stripboeken in- en verkopen, vallen onder de noemer antiquariaat, echter noemt men deze winkels een stripantiquariaat. De verkoper van oude stripboeken noemt men een stripantiquaar of een stripboekenhandelaar. Er bestaan dus verschillende antiquaren, die allemaal oude zeldzame boeken, kaarten en/of prenten verkopen.

Werken binnen een antiquariaat als antiquaar

Een antiquaar is dus gespecialiseerd in het verkopen van oude boeken en aanverwante artikelen. De meeste antiquaars hebben zich gespecialiseerd in bepaalde onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan geschiedenis, politiek, architectuur of aan filosofie. Daarnaast kan er sprake zijn van een stripantiquaar, die zich gespecialiseerd heeft in oude stripboeken. In alle gevallen kan een antiquaar aangemerkt worden als handelaar, die boeken, prenten en kaarten inkoopt en verkoopt. Mensen maken gebruik van een antiquariaat, omdat ze bijvoorbeeld op zoek zijn naar specifieke branchekennis, die niet snel ergens anders te vinden is. Over het algemeen is deze kennis niet alleen in boeken te vinden, maar juist ook bij de antiquaar. De antiquaar is gespecialiseerd in bepaalde onderwerpen en kan mensen daarom op andere manieren helpen door zijn of haar eigen kennis. Vooral mensen die onderzoek uitvoeren of een bepaalde studie volgen kunnen prima terecht bij een antiquariaat. Denk bijvoorbeeld aan wetenschappers die bezig zijn met het promoveren. Voor wetenschappers kunnen oude boeken belangrijk zijn. Een ander voorbeeld waarvoor een antiquariaat nuttig is, is voor verzamelaars van postzegels. Een postzegelverzamelaar kan zich naast postzegels gespecialiseerd hebben in het verzamelen van oude brieven, prenten en zegels. Vakkennis staat als antiquaar hoog aangeschreven en daarom bestaat er een Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren (NVVA).

Moderne antiquaar

Een moderne antiquaar beschikt in de meeste gevallen over een winkel en kan ook gebruikmaken van het internet om oude boeken te verkopen. Daarnaast kan een moderne antiquaar ook over een eigen verzendantiquariaat beschikken. In de meeste gevallen zal een antiquaar oude boeken verkopen en andere oudheden.

Verschil antiquaar en antiquair

Een antiquaar is iemand die oude boeken, kaarten en prenten verkoopt in een antiquariaat. Een antiquair verkoopt andere oudheden, zoals antieke sieraden, meubels, kunst of schilderijen. Het beroep antiquair kan betrekking hebben op verschillende antiekwinkels en/of bedrijven, zoals een juwelier, een veilinghuis of een galerie waar oude kunstvoorwerpen verkocht worden. Binnen een antiquariaat worden alleen oude boeken, kaarten en prenten verkocht, die meestal zeldzaam en waardevol zijn. Een ander belangrijk verschil is dat een antiquaar vaak beschikt over specifieke kennis van bepaalde onderwerpen. Een antiquair is over het algemeen op een bredere manier werkzaam. Een antiquaar zal over het algemeen veel te maken hebben met verschillende auteurs, publicisten en literatuurcritici.

Het Antiquariaat:

Opleiding tot antiquaar

Er bestaan in Nederland geen beroepsopleidingen voor het beroep antiquaar via gewone scholen. In België bestaat er wel een zogenaamde opleiding antiekhandelaar van twee jaar. In Nederland zijn er zover wij weten geen gerichte opleidingen tot antiquaar. Het beroep antiquaar zal dan ook in de meeste gevallen geleerd moeten worden door zelfstudie en het werken bij bestaande antiquariaten. Ook zijn er geen echte passende cursussen te vinden Voor meer informatie kunt ook kijken bij de beroepen archivaris en kunsthistoricus. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp. Het is erg belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een antiquaar werkzaam kan zijn

Een antiquaar is meestal werkzaam als ondernemer binnen een eigen antiquariaat. Als een antiquaar beschikt over een eigen winkel kan ook de benaming middenstander van toepassing zijn. Het beroep antiquaar komt in loondienst eigenlijk niet meer voor. Zoals eerder omschreven zijn antiquaars meestal gespecialiseerd in bepaalde onderwerpen. Het is dan ook denkbaar dat een antiquaar aangemerkt kan worden als schrijver, die wellicht ook eigen boeken zal uitgeven.

Competenties antiquaar

De belangrijkste competentie van een antiquaar is de vakinhoudelijke kennis van de onderwerpen, waarbinnen je gespecialiseerd bent. Daarnaast moet er sprake zijn van passie voor oude boeken, kaarten en/of prenten. Ook communicatie kan aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat een antiquaar met veel verschillende mensen te maken krijgt. Ook onderhandelen en netwerken zijn belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn kennis, commercieel, motivatie, inzicht, presteren, onderzoeksvaardigheden.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als antiquaar

Het arbeidsmarktperspectief van een antiquaar is niet van toepassing, omdat de meeste antiquaars werkzaam zijn als ondernemer. Het zelfstandig opstarten van een antiquariaat zal in de praktijk lastig zijn, mede omdat er al voldoende gerenommeerde antiquaars zijn en de opstartkosten hoog zijn. Daarnaast hebben lang niet alle mensen interesse in oude boeken, kaarten en prenten. De doorgroeimogelijkheden van een antiquaar moeten gezien worden in het uitbreiden van het antiquariaat met meer voorraad of het verder specialiseren binnen bepaalde onderwerpen. Ook het uitbreiden van de interesse kan aangemerkt worden als belangrijke competentie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris antiquaar

Omdat wij er vanuit gaan dat je als antiquaar werkt als zelfstandig ondernemer bepaal je natuurlijk je eigen arbeidsvoorwaarden en zijn deze dan ook verder niet van toepassing op dit beroep. Ook het geven van een salarisindicatie als antiquaar is niet echt mogelijk, omdat dit meestal sterk afhankelijk is van je eigen prestaties als ondernemer.

Eigen bedrijf starten als Antiquaar

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Antiquaar, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Antiquaar

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Antiquaar bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Antiquaar.

Mijnzzp.nl