Postzegelverzamelaar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Hobby postzegelverzamelaar
Een wereldwijde populaire hobby
Hoe noem je een postzegelverzamelaar?
Wat doet een postzegelverzamelaar?
Wat maakt filatelie leuk
Postzegelverzameling
Film: postzegelverzamelaar:
Opleidingen tot postzegelverzamelaar
Bedrijven waar een postzegelverzamelaar werkzaam kan zijn
Bijzondere vermelding branche hobby
Eigen bedrijf starten als Postzegelverzamelaar
Boekhoudprogramma vergelijken Postzegelverzamelaar

Hobby postzegelverzamelaar

Een postzegelverzamelaar is een filatelist die uit liefhebberij postzegels verzamelt. Filatelie heeft niet alleen betrekking op postzegels, omdat er ook andere aanverwante zaken onder filatelie vallen, zoals poststukken, stempels en andere soorten zegels dan postzegels. Ondanks dat er in Nederland niet veel postzegelverzamelaars zijn komen postzegelverzamelaars wereldwijd gezien wel veel voor. De meeste postzegelverzamelaars verzamelen een bepaalde soort zegels, zoals van een bepaald land of met een bepaald soort thema. Het verzamelen van postzegels moet gezien worden als hobby, ondanks dat bijzondere postzegelcollecties een grote waarde kunnen vertegenwoordigen. Het vinden van de juiste postzegels als postzegelverzamelaar maakt over het algemeen een belangrijk onderdeel uit van de hobby. Een postzegelverzamelaar zal dan ook redelijk veel beurzen bezoeken om aan de juiste postzegels te kunnen komen. Ook via het internet bestaan er tegenwoordig voldoende mogelijkheden voor het handelen in postzegels. Als postzegelverzamelaar kan je gespecialiseerd zijn binnen de klassieke filiatie en/of de thematische filatelie. De klassieke filiatie heeft betrekking op het verzamelen van postzegels van een specifiek land. Thematische filatelie heeft betrekking op het verzamelen van postzegels van bepaalde onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan het verzamelen van postzegels van bloemen of van bekende componisten. Over het algemeen is het zo dat de meeste postzegelverzamelaar buitenlandse postzegels verzamelen, omdat buitenlandse postzegels waardevoller zijn dan Nederlandse postzegels. De meeste Nederlandse postzegels van na de jaren zeventig zijn niet bijzonder genoeg, en zullen niet snel waardevol worden. De Nederlandse postzegels van voor de jaren zeventig die postfris zijn worden actief verzameld en zijn gewild onder verzamelaars. Ook postzegels die zeldzaam zijn door een misdruk brengen vaak veel op en zijn gewild bij verzamelaars.

Een wereldwijde populaire hobby

Een postzegelverzamelaar is dus een filatelist, die zich gespecialiseerd heeft in filatelie. Vooral onder oudere mensen is filatelie nog steeds populair. Het aantal filatelisten binnen Nederland neemt wel sterk af, omdat de jongere generatie over het algemeen geen interesse heeft in het verzamelen van postzegels, poststukken of andere soorten zegels. Dit neemt niet weg dat filatelisten zeer gepassioneerde postzegelverzamelaars kunnen zijn, die op een professionele manier de filatelie beoefenen. Binnen de filatelie worden er ook regelmatig competities gehouden, waarbinnen filatelisten beoordeeld worden op hun collectie. De echt waardevolle postzegels en postzegelverzamelingen zijn vooral in het buitenland te vinden. Er zijn ook redelijk veel Nederlandse postzegelverzamelaars actief, die alleen buitenlandse postzegels verzamelen. Dit doen ze doorgaans niet alleen vanwege de waarde van de postzegels, maar ook omdat er gewoon grotere verzamelingen te maken zijn. Het is niet zo dat alle postzegelverzamelaar per definitie alleen postzegels verzamelen die waardevol zijn. Het verzamelen van postzegels kan ook gewoon een leuke activiteit zijn zonder dat er sprake is van kostbare postzegels. Met andere woorden kan iedereen actief zijn als postzegelverzamelaar. De waarde van postzegels wordt onder andere bijgehouden door de NVPH, die de recente verkoopprijzen in hun catalogus plaatsen. De prijzen van postzegels kunnen per veiling nogal eens verschillen, en soms jaren niet stijgen.

Hoe noem je een postzegelverzamelaar?

Een postzegelverzamelaar wordt vaak aangeduid als een filatelist. De term "filatelie" verwijst naar de studie en het verzamelen van postzegels en alles wat daarmee verband houdt, zoals poststempels, postgeschiedenis en filatelistische accessoires. Filatelie is een populaire hobby over de hele wereld, en filatelisten hebben vaak een passie voor het verzamelen, bestuderen en waarderen van postzegels van verschillende landen, periodes, thema's en zeldzaamheden.

Wat doet een postzegelverzamelaar?

Een postzegelverzamelaar, ook wel bekend als een filatelist, is iemand die postzegels verzamelt als een hobby of interesse. Het verzamelen van postzegels is een populaire vorm van filatelie en biedt verzamelaars de mogelijkheid om historische, culturele en artistieke waarde te waarderen. Hier zijn enkele activiteiten die een postzegelverzamelaar kan ondernemen:

  • Postzegels verzamelen: De kernactiviteit van een postzegelverzamelaar is het verzamelen van postzegels uit verschillende landen, periodes en thema's. Ze kunnen postzegels kopen, ruilen of erven om hun verzameling uit te breiden. Verzamelaars kunnen zich richten op specifieke categorieën, zoals thematische postzegels, postzegels van een bepaald land of periode, of zeldzame en waardevolle postzegels.
  • Postzegels catalogiseren: Een postzegelverzamelaar kan de verzamelde postzegels catalogiseren door ze te ordenen op thema, land, jaartal of andere criteria. Dit helpt bij het organiseren en beheren van de verzameling, evenals het identificeren van ontbrekende stukken.
  • Onderzoek en studie: Postzegelverzamelaars zijn vaak geïnteresseerd in de achtergrond en geschiedenis van postzegels. Ze kunnen zich verdiepen in de druktechnieken, postale geschiedenis, ontwerpen en betekenissen achter bepaalde postzegels. Dit kan leiden tot een breder begrip van de culturele en historische context van postzegels.
  • Bijwonen van beurzen en veilingen: Postzegelverzamelaars bezoeken vaak postzegelbeurzen, tentoonstellingen en veilingen om nieuwe postzegels te bekijken, te ruilen of aan hun verzameling toe te voegen. Dit biedt de mogelijkheid om andere verzamelaars te ontmoeten, kennis uit te wisselen en zeldzame stukken te verwerven.
  • Waardebepaling en investering: Sommige postzegelverzamelaars zijn ook geïnteresseerd in de waarde van hun verzameling. Ze kunnen postzegels laten taxeren om de waarde te bepalen en mogelijk te investeren in zeldzame of waardevolle postzegels als een vorm van belegging.

Een postzegelverzamelaar is dus iemand die geniet van het verzamelen, bestuderen en waarderen van postzegels als een vorm van hobby. Het is een fascinerende activiteit die een combinatie biedt van geschiedenis, kunst en culturele waardering.

Wat maakt filatelie leuk

Wat filatelie leuk maakt voor mensen is persoonlijk. De meeste filatelisten genieten op hun eigen manier van de filatelie. Denk bijvoorbeeld aan een filatelist die een grote passie heeft voor de geschiedenis, of aan een filatelist die alleen zoekt naar postzegels met afbeeldingen van treinen. Een ander voorbeeld is een filatelist, die een grote voorliefde heeft voor klassieke muziek. In dat geval kan een filatelist postzegels verzamelen van bekende componisten. Ook de speurtocht naar missende postzegels binnen de collectie maakt over het algemeen een belangrijk onderdeel uit van de hobby. Het kunnen vinden en daadwerkelijk aanschaffen van de juiste missende postzegels binnen de collectie kan een langdurige opgave zijn, waardoor iedere aanwinst gezien kan worden als persoonlijke overwinning. Als een filatelist de klassieke filatelie bedrijft kan de uitdaging ook zijn het compleet krijgen van een collectie. Binnen de thematische filatelie speelt het compleet krijgen van collecties meestal een minder belangrijke rol. Daarnaast is het zo dat thematische collecties bijna nooit compleet te krijgen zijn.

Postzegelverzameling

Zoals eerder omschreven verzamelen de meeste postzegelverzamelaars postzegels of stempels over specifieke onderwerpen of periode. Dit soort postzegel verzamelingen kunnen veel tijd in beslag nemen om op te bouwen en kunnen uiteindelijk ook waardevol worden. De waarde zit hem niet alleen in de postzegels zelf, maar juist ook in de compleetheid van de postzegelverzameling. Een postzegelverzameling laten taxeren en veilen kan bijvoorbeeld bij van dieten veiling.

Film: postzegelverzamelaar:

Opleidingen tot postzegelverzamelaar

Er zijn geen opleidingen beschikbaar voor de hobby of het beroep postzegelverzamelaar. Toch zijn er naast veel hobbyisten die postzegels, stempels en ander soort zegels verzamelen wel degelijk bedrijven die zich professioneel bezig houden met de handel in postzegels. Er zijn dan ook voldoende websites te vinden gericht op de verkoop of veiling van postzegels, zoals de bekendste online postzegelveiling Catawiki of de Nederlandse postzegelveiling Van Dieten. Daarnaast zijn er natuurlijk ook regelmatig postzegelbeurzen in Nederland en in het buitenland. Filatelie is niet te leren via gebruikelijke scholen. Het is eerder een kwestie van doen. Door het beginnen met verzamelen leer je over het algemeen al snel nieuwe mensen kenen die dezelfde passie delen. Voor meer informatie over filatelie verwijzen wij ook naar de Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie en de Koninklijke Bond van Filatelistenverenigingen. Als startende ondernemer, is het belangrijk om voor je eigen bedrijf de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel nodig om eerst de verschillende boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online boekhoudpakket voor de financiële administratie als postzegelverzamelaar.

Bedrijven waar een postzegelverzamelaar werkzaam kan zijn

Een postzegelverzamelaar of filatelist is over het algemeen niet beroepsmatig werkzaam. De meeste postzegelverzamelaars of filatelisten moeten aangemerkt worden als hobbyist, die wel op een professionele manier actief kunnen zijn binnen de filatelie. Het is wel denkbaar dat een professionele filatelist kan beschikken over een eigen postzegelwinkel en/of handelen via een webshop of postzegelveiling. In de meeste gevallen zal een filatelist verder niks te maken hebben met bedrijven.

Bijzondere vermelding branche hobby

Competenties, arbeidsmarktperspectief, doorgroeimogelijkheden, arbeidsvoorwaarden en salaris als postzegelverzamelaar zijn niet van toepassing op de branche hobby, zoals wij dat in alle andere branches wel hebben omschreven. Voor meer specifieke informatie over beroepen verzoeken wij u bij de beroepen te kijken. De branche hobby is opgenomen op Mijnzzp.nl omdat er wel degelijk hobby's zijn die raakvlakken kunnen hebben met werkgerelateerde beroepen.

Eigen bedrijf starten als Postzegelverzamelaar

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Postzegelverzamelaar, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Postzegelverzamelaar

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Postzegelverzamelaar bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Postzegelverzamelaar.

Mijnzzp.nl