Veilingmeester

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep veilingmeester
Wat doet een veilingmeester
Kijkdagen veiling
Kunst- en antiek veiling
Vakkennis als veilingmeester
Taken als veilingmeester:
Online veilingen
Film: veilingmeester Christies:
Opleidingen tot veilingmeester
Bedrijven waar een veilingmeester werkzaam kan zijn
Competenties veilingmeester
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als veilingmeester
Arbeidsvoorwaarden en salaris veilingmeester
Eigen bedrijf starten als Veilingmeester
Boekhoudprogramma vergelijken Veilingmeester

Beroep veilingmeester

Een veilingmeester is verantwoordelijk voor het aansturen van een veiling. Er zijn veel verschillende soorten veilingen, zoals groenteveilingen, kunstveilingen, antiekveilingen, vastgoedveilingen en postzegelveilingen. Het organiseren van een veiling is afhankelijk van de te veilen voorwerpen wekelijks of juist maar één keer per kwartaal of half jaar. Zo zal een groenteveiling iedere week gehouden worden en een kunstveiling of postzegelveiling maar één of twee keer per jaar. Afhankelijk van de soort veiling dat een veilinghuis zal houden is het belangrijk om de veilingen goed onder de aandacht te brengen bij potentiële kopers, door het maken van reclame en het samenstellen van een catalogus, zodat geïnteresseerden alle veilingobjecten kunnen bekijken. Het beroep veilingmeester moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat er veel verschillende soorten veilingmeesters bestaan, die ook werkzaam kunnen zijn binnen verschillende vakgebieden. Een veilingmeester kan bijvoorbeeld ook een notaris zijn. Binnen veilingen worden objecten tegen vastgestelde regels toegewezen aan de winnende bieder van de veiling. Afhankelijk van de soort veiling zal een veiling gehouden worden bij opbod, bij afslag of door middel van opbod en afslag. Over het algemeen zijn alleen het executieveilingen waarbij sprake is van twee rondes, namelijk de opbod ronde en de afslag ronde. Tijdens de opbod ronde zal de uiteindelijke inzetprijs bepaald worden door de bezoekers van de veiling. Hierna zal de veilingmeester de vastgestelde inzetprijs verhogen om deze vervolgens per afslag te verlagen. Het afmijnen binnen ronde twee stopt pas als de mogelijke koper het woord “mijn” roept, waarmee de uiteindelijke verkoopprijs bepaald wordt. Hierna is het nog aan de aanbieder van het object (het vastgoed) om te bepalen of dat hij of zij akkoord gaat met de verkoop. Andere vormen van veiligen zijn makkelijker, omdat er geen sprake is van meerdere rondes.

Wat doet een veilingmeester

Een veilingmeester moet dus gezien worden als soort toezichthouder die de veiling zal leiden. Alle kavels die geveild worden komen dan langs, zoals in de catalogus afgebeeld. De bezoekers van een veiling hebben bij het aanmelden allemaal een eigen nummer gekregen, zodat ze het nummer omhoog kunnen houden tijdens het bieden. De veilingmeester ziet er op toe dat alle geveilde kavels op een juiste manier opgeschreven worden en de kopers het juiste bedrag afrekenen. Tijdens een veiling hoeft het niet zo te zijn dat alles verkocht wordt. Soms komt het voor dat er helemaal niet geboden wordt op een kavel. Ook kan het voorkomen dat er juist veel belangstelling is voor een bepaalde kavel en het inzetbedrag ruim overboden wordt. Een veilinghuis verdient zijn geld met een percentage van de verkoopopbrengst. Het is daarom voor een veilinghuis erg belangrijk om een aankomende veiling breed bekend te maken bij het publiek. Het kan zelfs voorkomen dat er een vermoeden is dat er veel belangstelling is vanuit het buitenland. Als dit het geval is dan is het ook belangrijk om in het buitenland de veiling bekend te maken om een hogere opbrengst te realiseren.

Kijkdagen veiling

Ook organiseren de meeste veilinghuizen kijkdagen, die vaak in het weekend gepland worden, zodat eventuele kopers de kavels al kunnen bekijken om een nog betere indruk te krijgen. Ingebrachte kavels worden door het veilinghuis zo breed mogelijk voorzien van alle belangrijke informatie, zodat geïnteresseerde mensen precies weten waarmee ze te maken hebben. Dit zal betekenen dat er onderzoek gedaan moet worden door het veilinghuis met betrekking tot de maker van objecten, de leeftijd van objecten en andere belangrijke kenmerken. Het organiseren van begeleiden van de kijkdagen behoort tot de belangrijkste taken als veilingmeester.

Kunst- en antiek veiling

Bij kunst- en antiek veilingen gaan er vaak veel voorwerpen onder de hamer van klein tot groot, zoals meubels, sieraden en schilderijen. Het aanbod van de veiling krijgt een veilinghuis doorgaans van particulieren, die hun spullen willen verkopen. Het is aan het veilinghuis om alle binnenkomende spullen te bekijken en te taxeren op waarde. Als alle belangrijke gegevens genoteerd zijn en de waarde bekend is van de objecten zal er een inzetbedrag bepaald worden door het veilinghuis. Het inzetbedrag is het bedrag waar de veilingmeester tijdens de veiling mee zal openen. De bezoekers van de veiling kunnen dan tegen elkaar opbieden als ze geïnteresseerd zijn. Ook komt het tegenwoordig regelmatig voor dat er via de internetwebsite of de telefoon biedingen gedaan worden. Als een veilingmeester voor de aanvang van de veiling al biedingen gehad heeft op een kavel, dan is het zo dat de veilingmeester met dit bedrag zal openen. Een veilingmeester leidt een veiling en probeert voor de beste prijs product te verkopen.

Vakkennis als veilingmeester

Het beroep veilingmeester kan betrekking hebben op verschillende soorten veilingmeesters, omdat er veel verschillende soorten veilingen zijn. Een veilingmeester van vastgoed zal bijvoorbeeld een notaris zijn. Een veilingmeester van postzegels is geen notaris maar een filatelist. Ook een veilingmeester van een bloemenveiling is geen notaris. In veel gevallen zal de specifieke opleiding als veilingmeester bepalen waarbinnen een veilingmeester gespecialiseerd is. Het beroep veilingmeester moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat specifieke vakkennis als veilingmeester wel belangrijk is. In de meeste gevallen is een veilingmeester iemand, die over veel ervaring en kennis beschikt binnen de branche over bepaalde voorwerpen. In de meeste gevallen kan het beroep veilingmeester ook niet gezien worden als fulltime functie. Het is bijvoorbeeld prima denkbaar dat een veilingmeester ook aangemerkt kan worden als handelaar en als taxateur kunst en antiek. Het beroep veilingmeester betreft een populair beroep. Andere taken kunnen weer zijn het klaarmaken van de veilingcatalogus en de website.

Taken als veilingmeester:

  • Het aansturen van andere medewerkers.
  • Het aansturen van de veiling.
  • Het afhandelen van verkopen en aankopen.
  • Het bijhouden van de administratie.
  • Het houden van toezicht op de veiling.
  • Het open en sluiten van veilingen.
  • Het organiseren van veilingen.

Online veilingen

Tegenwoordig zijn er ook veel online veilingen die aangeboden worden. In dat geval spreken we ook wel van een online veilingmeester. De werkzaamheden van een online veilingmeester verschillen verder niet echt van de reguliere werkzaamheden van een veilingmeester. De online veilingmeester is verantwoordelijk voor het beheer en de organisatie van online veilingen. Ze werken samen met veilingplatforms en zorgen ervoor dat de veilingen soepel verlopen. De taken van een online veilingmeester omvatten het selecteren en categoriseren van te veilen items, het vaststellen van startprijzen en biedstappen, het beantwoorden van vragen van potentiële kopers, het monitoren van biedingen en het afhandelen van betalingen en levering van gekochte items. Daarnaast zijn ze vaak betrokken bij marketingactiviteiten om de veilingen onder de aandacht te brengen en een breed publiek aan te trekken. De rol van een online veilingmeester vergt organisatorische vaardigheden, kennis van de markt en het vermogen om effectief te communiceren met zowel verkopers als kopers.

Film: veilingmeester Christies:

Opleidingen tot veilingmeester

Het beroep veilingmeester is breed en kan diverse soorten veilingen betreffen, die allemaal zo hun eigen opleidingen vragen. Er zijn geen erkende landelijke opleidingsmogelijkheden via gewone scholen voor het beroep veilingmeester. Wel is er een federatie voor veilingmeesters, die hun eigen opleiding in het leven geroepen hebben en ook examens afnemen. Door het volgen en afronden van deze opleiding word je een erkend gecertificeerde veilingmeester volgens de federatie. Maar in principe mag iedereen zich tegenwoordig veilingmeester noemen. Als veilingmeester is het natuurlijk wel aan te raden om een studie zoals kunsthistoricus te volgen. Welke opleiding een veilingmeester precies moet volgen kan per branche verschillen en is verder niet zomaar aan te geven. In de meeste gevallen zullen vakkennis en ervaring belangrijk zijn om te kunnen werken als veilingmeester. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je voor jezelf gaat starten met je eigen bedrijf als zzp veilingmeester, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot beste boekhoudpakket voor de zzp boekhouding. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een veilingmeester werkzaam kan zijn

Als veilingmeester ben je over het algemeen werkzaam voor een veilinghuis waar verschillende goederen geveild worden. Daarnaast is het denkbaar dat een veilingmeester aangemerkt kan worden als ondernemer, die binnen een eigen veilinghuis werkzaam is. Zoals eerder omschreven kunnen veilingmeester op verschillende manieren werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan de bekende veemarkten of aan paardenveilingen. Als veilingmeester kan je in sommige gevallen ook in het veld werkzaam zijn. Dit betreft vaak faillissementen waarbij een gerechtsdeurwaarder zal fungeren als veilingmeester. Tegenwoordig kan een veilingmeester ook via het internet werkzaam zijn. In dat geval kan een veilingmeester ook aangemerkt worden als webmaster, die via het internet veilingen zal organiseren. Lang niet alle veilingmeesters zijn fulltime werkzaam als veilingmeester.

Competenties veilingmeester

Als veilingmeester moet je behoorlijk wat verschillende competenties bezitten, zoals het kunnen houden van overzicht tijdens een veiling, accuraat zijn, besluitvaardig zijn en discipline weten te houden. Maar ook communicatie speelt een grotere rol als veilingmeester. Daarnaast heb je veel verstand van de te veilen voorwerpen en werk je onafhankelijk. Ook het netwerken kan aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat veilingmeesters sterk afhankelijk zijn van voldoende aanbod. Als laatste ben je financieel goed onderlegd en weet je hoe je het beste bepaalde voorwerpen kunt aanbieden op de veiling, zodat de hoogste opbrengst wordt gegenereerd. Algemeen belangrijke woorden zijn onderhandelen, commercieel, passie, energie, flexibiliteit, stressbestendigheid, waakzaamheid en motivatie. De competenties als veilingmeester moeten niet onderschat worden. In de meeste gevallen zul je over veel verschillende competenties moeten beschikken. De competenties vormen meestal ook een belangrijk onderdeel om toegelaten te worden tot de opleiding.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als veilingmeester

Het arbeidsmarktperspectief van een veilingmeester is niet zomaar aan te geven, omdat het zeer specifieke werkzaamheden betreft. Daarnaast is het zo dat niet iedereen zomaar veilingmeester kan worden, omdat ervaring en vakkennis wel belangrijk zijn als veilingmeester. Het worden van veilingmeester is niet alleen afhankelijk van het volgen van de juiste opleidingen. Het beroep veilingmeester is dan ook niet zomaar toegankelijk. Over het algemeen is het niet heel makkelijk om veilingmeester te worden, omdat er relatief gezien niet veel veilinghuizen zijn. De doorgroeimogelijkheden van een veilingmeester moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam binnen de branche, waardoor je belangrijkere veilingen mag aansturen. De doorgroeimogelijkheden zijn wel sterk afhankelijk van de branche waarbinnen je werkzaam bent.

Arbeidsvoorwaarden en salaris veilingmeester

Als veilingmeester werk je doorgaans als zelfstandig ondernemer binnen een bepaald vakgebied en niet in loondienst, afhankelijk van de branche. De inkomsten als veilingmeester of als veilinghuis komen uit de opbrengsten van de veilingen. Hoeveel een veilingmeester of veilinghuis precies verdient, is dan ook sterk afhankelijk van het aantal te veilen voorwerpen en de opbrengst van de voorwerpen. De meeste veilinghuizen werken tegen vaste percentages van de opbrengst.

Eigen bedrijf starten als Veilingmeester

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Veilingmeester, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Veilingmeester

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Veilingmeester bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Veilingmeester.

Mijnzzp.nl