Veilingmeester

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een veilingmeester is de persoon die een veiling uitvoert, wat betrekking kan hebben op verschillende soorten veilingmeesters. Er zijn veel verschillende soorten veilingen, zoals groente veilingen, kunstveilingen, antiekveilingen, vastgoedveilingen en bijvoorbeeld postzegelveilingen. Het organiseren van een veiling is afhankelijk van de te veilen voorwerpen wekelijks of juist maar één keer per kwartaal of half jaar. Zo zal een groenteveiling doorgaans iedere week gehouden worden en een kunstveiling of postzegelveiling maar één of twee keer per jaar. Afhankelijk van de soort veiling dat een veilinghuis zal houden is het belangrijk om de veilingen goed onder de aandacht te brengen bij potentiële kopers, door het maken van reclame en het samenstellen van een catalogus zodat geïnteresseerde alle veilingobjecten kunnen bekijken. Een veilingmeester kan ook een taxateur zijn die binnenkomende artikelen op waarde inschat, afhankelijk van de soort veilingmeester. De term veilingmeester moet verder vrij algemeen gezien worden omdat er veel verschillende soorten veilingmeesters bestaan die ook werkzaam kunnen zijn binnen verschillende vakgebieden. Een veilingmeester kan bijvoorbeeld ook een notaris zijn.

Binnen veilingen worden objecten tegen vastgestelde regels toegewezen aan de winnende bieder van de veiling. Afhankelijk van de soort veiling zal een veiling gehouden worden bij opbod, bij afslag of door middel van opbod en afslag. Over het algemeen zijn het alleen executieveilingen waarbij sprake is van twee rondes, namelijk de opbod ronde en de afslag ronde. Tijdens de opbod ronde zal de uiteindelijke inzetprijs bepaald worden door de bezoekers van de veiling. Hierna zal de veilingmeester de vastgestelde inzetprijs verhogen om deze vervolgens per afslag weer te verlagen. Het afmijnen binnen ronde twee stopt pas wanneer de mogelijke koper het woord “mijn” zal roepen waarmee de uiteindelijke verkoopprijs bepaald wordt. Hierna is het nog aan de aanbieder van het object (het vastgoed) om te bepalen of dat deze akkoord gaat met de verkoop.

Kunst- en antiek veiling

Bij een kunst- en antiek veiling gaan er vaak veel spullen onder de hamer van klein tot groot zoals meubels, sieraden en schilderijen. Het aanbod van de veiling krijgt een veilinghuis doorgaans van particulieren die hun spullen willen verkopen. Het is aan het veilinghuis om alle binnenkomende spullen te bekijken en te taxeren op waarde. Als alle belangrijke gegevens genoteerd zijn en de waarde bekend is van de objecten zal er een inzetbedrag bepaald worden door het veilinghuis. Het inzetbedrag is het bedrag waar de veilingmeester tijdens de veiling mee zal openen. De bezoekers van de veiling kunnen dan tegen elkaar opbieden als ze geïnteresseerd zijn. Ook komt het tegenwoordig regelmatig voor dat er via de internetwebsite of de telefoon biedingen gedaan worden. Als een veilingmeester voor de aanvang van de veiling al biedingen gehad heeft op een kavel, dan is het zo dat de veilingmeester met dit bedrag zal openen.

Veiling houden

Het is de veilingmeester die in de zaal de veiling zal leiden. Alle kavels die geveild worden komen dan langs zoals in de catalogus afgebeeld. De bezoekers van een veiling hebben bij het aanmelden allemaal een eigen nummer gekregen zodat ze het nummer omhoog kunnen houden tijdens het bieden. De veilingmeester ziet er op toe dat alle geveilde kavels op een juiste manier opgeschreven worden en de kopers het juiste bedrag afrekenen.

Tijdens een veiling hoeft het niet zo te zijn dat alles verkocht wordt. Soms komt het voor dat er helemaal niet geboden wordt op een kavel. Ook kan het voorkomen dat er juist veel belangstelling is voor een bepaalde kavel en het inzetbedrag ruim overboden zal worden.

Inkomsten veilinghuis

Een veilinghuis verdient zijn geld met een percentage van de verkoopopbrengst. Het is daarom voor een veilinghuis erg belangrijk om een aankomende veiling breed bekend te maken bij het publiek. Het kan zelfs voorkomen dat er een vermoeden is dat er veel belangstelling zal zijn vanuit het buitenland. Als dit het geval is dan is het ook belangrijk om in het buitenland de veiling bekend te maken om een hogere opbrengst te realiseren. Ook organiseren de meeste veilinghuizen kijkdagen, die vaak in het weekend gepland worden zodat eventuele kopers de kavels al kunnen bekijken om een nog betere indruk te krijgen.

Ingebrachte kavels worden door het veilinghuis zo breed mogelijk voorzien van alle belangrijke informatie zodat geïnteresseerde mensen precies weten waarmee ze te maken hebben. Dit zal betekenen dat er onderzoek gedaan moet worden door het veilinghuis met betrekking tot de maker van objecten, de leeftijd van objecten en andere belangrijke kenmerken.

Vakkennis veilingmeester

Het beroep veilingmeester kan betrekking hebben op verschillende soorten veilingmeesters, omdat er veel verschillende soorten veilingen zijn. Een veilingmeester van vastgoed zal bijvoorbeeld een notaris zijn. Een veilingmeester van postzegels is meestal geen notaris. Ook een veilingmeester van een bloemenveiling is geen notaris. In veel gevallen zal de specifieke opleiding als veilingmeester bepalen waarbinnen een veilingmeester gespecialiseerd is.

Online veilingmeester:

Veilingmeester Christies:

Opleidingen tot veilingmeester

Het beroep veilingmeester is zeer breed en kan diverse soorten veilingen betreffen, die allemaal zo hun eigen specialisatie vragen. Er zijn geen erkende landelijke opleidingsmogelijkheden via reguliere scholen voor het beroep veilingmeester. Wel is er een federatie voor veilingmeesters, die hun eigen opleiding in het leven geroepen hebben en ook examens afnemen. Door het volgen en afronden van deze opleiding word je een erkend gecertificeerde veilingmeester volgens de federatie. Maar in principe mag iedereen zich tegenwoordig veilingmeester noemen. Als veilingmeester is het natuurlijk wel aan te raden om een studie zoals kunsthistoricus te volgen.

Bedrijven waar een veilingmeester werkzaam kan zijn

Als veilingmeester werk je doorgaans in veilingshuizen waar de goederen geveild worden. Maar tegenwoordig zijn er ook veel veilingsites die onlineveilingen aanbieden. De veilinghuizen zijn ideaal als het om de kijkdagen gaat, zodat bezoekers de items kunnen bekijken. Maar natuurlijk komen veilingmeesters op veel meer plekken voor, zoals op de bloemenveiling, veemarkt en bij bijvoorbeeld bedrijven die failliet zijn gegaan waarvan de inboedel geveild moet worden.

Competenties veilingmeester

Als veilingmeester moet je behoorlijk wat verschillende competenties bezitten, zoals het kunnen houden van overzicht tijdens een veiling, accuraat zijn, besluitvaardig zijn en discipline weten te houden. Maar natuurlijk speelt communicatie ook een grotere rol als veilingmeester. Daarnaast heb je veel verstand van de te veilen voorwerpen en werk je onafhankelijk. Als laatste ben je financieel goed onderlegd en weet je hoe je het beste bepaalde voorwerpen kunt aanbieden op de veiling, zodat de hoogste opbrengst wordt gegenereerd.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als veilingmeester

Als nieuwe veilingmeester is het doorgaans niet heel makkelijk om werk te vinden, afhankelijk van de soort veiling. Om veilingmeester te kunnen worden heb je doorgaans zeer veel kennis en ervaring nodig van bepaalde markten. Wel kan je werkzaam zijn in een veilinghuis en zo kennis opdoen en mogelijk doorgroeien tot veilingmeester. Dat er zo weinig werk als veilingmeester is komt over het algemeen omdat er relatief gezien niet heel veel veilingshuizen zijn. De meeste veilingshuizen zitten in de grotere steden en bestaan doorgaans al heel lang. Het zelf starten van een veilingshuis kan gezien worden als doorgroeien als veilingmeester, maar zal zeker niet makkelijk zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris veilingmeester

Als veilingmeester werk je doorgaans als zelfstandig ondernemer binnen een bepaald vakgebied en niet in loondienst, afhankelijk van de branche. De inkomsten als veilingmeester of als veilinghuis komen uit de opbrengsten van de veilingen. Hoeveel een veilingmeester of veilingshuis precies verdient is dan ook sterk afhankelijk van het aantal te veilen voorwerpen en de opbrengst van de voorwerpen. De meeste veilingshuizen werken tegen vaste percentages van de opbrengst.

Mijnzzp.nl