Taxateur kunst en antiek

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep taxateur kunst en antiek
Wat doet een taxateur kunst en antiek
Taxeren zilver, goud en diamanten
Meestertekens sieraden
Taxeren van kunst
Waarde schilderij bepalen
Taxeren bodemvondsten
Doel van het taxeren
Taxeren voor de verzekering:
Film: taxateur van juweliers goederen:
Opleidingen tot taxateur kunst en antiek
Bedrijven waar een taxateur kunst en antiek werkzaam kan zijn
Competenties taxateur kunst en antiek
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als taxateur kunst en antiek
Arbeidsvoorwaarden en salaris taxateur kunst en antiek
Eigen bedrijf starten als Taxateur kunst en antiek
Boekhoudprogramma vergelijken Taxateur kunst en antiek

Beroep taxateur kunst en antiek

Een taxateur kunst en antiek is een vakspecialist die nieuwe en/of oude objecten op waarde kan inschatten. Er zijn verschillende waardes die een taxateur kan vaststellen, zoals de verzekeringswaarde, vervangingswaarde, verkoopwaarde of de handelswaarde van objecten. Deze verschillende waardes kunnen nogal verschillen, omdat het doel van de waardebepaling kan verschillen. In een goed taxatierapport wordt de waarde aan de hand van verschillende punten vastgelegd. Denk hierbij aan de maker van het object, de ouderdom van het object, de gebruikte materialen van het object, de zwaarte van mogelijke edelmetalen en aan eventuele handtekeningen en/of keurmerken op het object. Het bepalen van de juiste waarde is niet heel makkelijk en vraagt om de juiste vakkennis en de juiste taxateur. Het taxeren van sieraden is bijvoorbeeld heel iets anders dan het taxeren van schilderijen, omdat het twee verschillende vakgebieden betreft. De term taxateur moet dan ook vrij algemeen gezien worden, omdat dit betrekking kan hebben op verschillende vakspecialisten. Vooral bij oude kunstvoorwerpen is het bepalen van de waarde vaak lastig. De waarde is daarom niet precies vast te stellen. Mensen die een bepaald kunstvoorwerp willen laten verzekeren zullen dan ook meestal een taxatierapport moeten laten maken voordat de verzekeringsmaatschappij de verzekering accepteert. In een goed taxatierapport staat duidelijk uitgelegd hoe tot een bepaalde waarde is gekomen en door wie het taxatierapport is gemaakt. Op deze manier is het duidelijk wat er precies uitgekeerd dient te worden mocht dit nodig zijn. In de meeste gevallen zal een verzekeringsmaatschappij aangeven wie de taxatie mag verzorgen, zodat de objecten op de juiste manier verzekerd kunnen worden. Ook om andere redenen kan het belangrijk zijn om objecten te laten taxeren, zoals voor een mogelijke veiling. Er bestaan verschillende opleidingen tot taxateur kunst en antiek, die wel verschillen per vakgebied.

Wat doet een taxateur kunst en antiek

Om kunst op een goede manier te kunnen taxeren is veel kennis en ervaring nodig. Dit is dan ook iets wat niet iedereen kan en mag doen. Een verzekeringsmaatschappij zal klanten dan ook doorsturen naar een beëdigd taxateur. Het vaststellen van de waarde is vaak een momentopname en kan door de tijd nogal eens verschillen. Dit komt bijvoorbeeld, omdat een gouden collier, ketting of ring ook op waarde bepaald wordt door zijn gewicht en goudgehalte. Omdat de goudprijs nogal eens kan verschillen is de waarde niet constant. De meeste mensen die kunst of antiek bezitten hebben vaak zelf te weinig kennis om de ouderdom, echtheid of waarde vast te kunnen stellen. Wie wil weten of iets echt is of een bepaalde waarde vertegenwoordigt, zal dan al snel bij een taxateur uitkomen. In veel gevallen kan de taxateur snel zien of iets echt is of niet en een waardebepaling geven aan het voorwerp. In sommige gevallen moet de taxateur meer onderzoek verrichten en bijvoorbeeld boekwerken naslaan om vast te stellen, wat iets precies is. Vooral bij zilveren en gouden voorwerpen is het vaak lastig in te schatten voor mensen of iets echt is en wat de waarde precies is. Dit komt door verschillende zaken, zoals is het zilver echt of verguldt, van welk gehalte is het zilver als het echt is en staan er keurmerken in het zilver. Dit telt voor goud net zo. Maar ook de edelstenen in een sieraad kunnen nogal eens de indruk geven met een waardevol sieraad te maken te hebben. Echter, het komt maar vaak genoeg voor dat mensen denken een ring te bezitten met een echte diamant en blijkt dit later bijvoorbeeld glas te zijn.

Taxeren zilver, goud en diamanten

Een taxateur kunst en antiek, die zich gespecialiseerd heeft in zilver, goud en diamanten, is meestal een ervaren juwelier en/of antiquair. In dit geval is het belangrijk dat de taxateur over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt, omdat sieraden en andere soorten gebruiksvoorwerpen opgebouwd kunnen zijn uit verschillende edelmetalen. Daarnaast kunnen er verschillende stijlen, kleuren en zetmethodes toegepast zijn met betrekking tot de edelstenen. In sommige gevallen zal een taxateur ook aangemerkt moeten kunnen worden als edelsteenkundige. Edelsteenkunde is een aparte specialisatie om de echtheid en waarde van edelstenen te kunnen bepalen. Dit is vaak lastig, omdat edelstenen van verschillende kwaliteit kunnen zijn, wat direct invloed heeft op de waarde van de edelstenen. Ook het kunnen begrijpen van edelsmid stempels is belangrijke als taxateur. Aan de hand van edelsmid stempels kan een taxateur beter de waarde inschatten van het voorwerp. Dit is vooral het geval als het hebben over oude sieraden of gebruiksvoorwerpen, die gemaakt zijn door een bekende edelsmid.

Meestertekens sieraden

Een goede taxateur kan deze meestertekens ontcijferen en vertalen naar wat ermee bedoeld wordt, waar het voorwerp of sieraad gemaakt is, waar het vandaan komt, uit welke tijd en eventueel nog wie het gemaakt heeft. Deze keuren staan helaas niet overal in. Als er geen edelsmid stempel aanwezig is zal de taxateur onderzoek moeten uitvoeren naar de stijl, het materiaal, het gewicht en de gebruikte technieken. Bij twijfel kan een taxateur ook de hulp inschakelen van bijvoorbeeld een waarborgkantoor om aan de hand van de samenstelling van het materiaal te kunnen vaststellen wat de oudheid is van een voorwerp. Daarnaast staan er tegenwoordig keurstempels in voorwerpen die gemaakt zijn van edelmetaal. Een andere benaming voor keurstempels is ook wel Nederlandse verantwoordelijkheidstekens. Dit zijn keurstempels die in alle in Nederland verhandelde, gemaakte of geïmporteerde sieraden en gebruiksvoorwerpen moeten staan, voordat ze verkocht of verhandeld mogen worden aan consumenten.

Taxeren van kunst

Ook het laten taxeren van kunst is belangrijk om de waarde van kunstvoorwerpen vast te kunnen stellen. Denk bijvoorbeeld aan een bijzonder schilderij dat gemaakt is door een bekende kunstschilder. Omdat het vaak om oude meesterwerken gaat kan het ook belangrijk zijn dat de taxateur gebruikmaakt van een kunsthistoricus. Een kunsthistoricus is gespecialiseerd in bepaalde periodes van kunst. Met andere woorden kan een kunsthistoricus meer vertellen over de achtergrond van een kunstschilder. Vooral bij oude meesterwerken komt het nogal eens voor dat na de taxatie blijkt dat een schilderij een restauratie moet ondergaan. Dit is dan het geval, omdat na de restauratie het kunstwerk een hogere waarde zal vertegenwoordigen. Dit kan ook een harde eis zijn van de betreffende verzekeringsmaatschappij om verval van een schilderij tegen te gaan voordat de verzekeringsmaatschappij de verzekering zal accepteren.

Waarde schilderij bepalen

Het bepalen van de waarde van een schilderij kan een complex proces zijn dat afhankelijk is van verschillende factoren, zoals de kunstenaar, het onderwerp, de stijl, de periode, de conditie, de herkomst en de vraag op de kunstmarkt. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om de waarde van een schilderij te bepalen:

  • Onderzoek de kunstenaar: Identificeer de kunstenaar van het schilderij en verzamel informatie over hun achtergrond, bekendheid, eerdere veilingresultaten en reputatie in de kunstwereld. Bekijk of de kunstenaar belangrijk is in de kunstgeschiedenis of binnen een bepaalde stroming of beweging.
  • Kunstwerken vergelijken: Vergelijk het schilderij met vergelijkbare werken van dezelfde kunstenaar die zijn verkocht op veilingen of in galerieën. Zoek naar schilderijen met vergelijkbare stijl, grootte, techniek en onderwerp om een referentiepunt te hebben voor de waardebepaling.
  • Conditie en authenticiteit: Beoordeel de conditie van het schilderij. Schade, restauraties of de aanwezigheid van handtekeningen en certificaten van echtheid kunnen invloed hebben op de waarde. Het is raadzaam om een professionele kunstrestaurateur of een kunstexpert te raadplegen om de authenticiteit en conditie van het schilderij te beoordelen.
  • Deskundig advies: Raadpleeg een professionele kunsttaxateur of een kunsthandelaar met ervaring in het beoordelen van schilderijen. Zij kunnen expertise bieden bij het bepalen van de waarde op basis van hun kennis van de markt, vergelijkbare werken en verkoopstatistieken.
  • Veilingresultaten en marktonderzoek: Onderzoek recente veilingresultaten van vergelijkbare schilderijen om een idee te krijgen van de marktwaarde. Kunsttijdschriften, veilingcatalogi en online veilingplatforms kunnen nuttige informatie bieden over prijzen en trends in de kunstmarkt.

Houd er wel rekening mee dat het bepalen van de waarde van een schilderij een subjectief proces is en dat de uiteindelijke waarde afhankelijk is van de vraag en het aanbod op een bepaald moment. Het kan verstandig zijn om professioneel advies in te winnen om een nauwkeurige en actuele waardebepaling te krijgen. Het is verder niet echt mogelijk om online de waarde te bepalen van een schilderij. Meestal zul je een erkende taxateur moeten raadplegen.

Taxeren bodemvondsten

Ook archeologische bodemvondsten moeten vaak getaxeerd worden om de waarde van de bodemvondsten vast te kunnen stellen. Denk bijvoorbeeld aan een archeoloog die bijzonder aardwerk gevonden heeft, of aan een hobbyist die met een metaaldetector oude munten gevonden heeft in de bodem. Bodemvondsten kunnen verschillende waardes vertegenwoordigen, omdat de waarde van bodemvondsten sterk beïnvloed kunnen worden door zuren en oxidatie, die invloed hebben gehad op het materiaal. Dit is vooral het geval bij oude munten of andere voorwerpen, die onderhevig kunnen zijn aan zuren en oxidatie.

Doel van het taxeren

Zoals eerder omschreven kunnen taxaties om verschillende redenen uitgevoerd worden. Het doel van de taxatie zal dan in grote mate de uiteindelijke waarde van kunst en antiek bepalen. De verzekeringswaarde van kunst en antiek kan bijvoorbeeld niet gezien worden als de dagwaarde van kunst en antiek. De verzekeringswaarde is de vervangingswaarde van kunst en antiek. Dit is het bedrag dat de verzekerde uitgekeerd krijgt na verlies of diefstal. De verzekeringswaarde heeft dus geen betrekking op de dagwaarde of handelswaarde van kunst en antiek. De dagwaarde en handelswaarde kan veel lager zijn dan de verzekeringswaarde. De dagwaarde is veel belangrijker als we bijvoorbeeld spreken van een nalatenschap of echtscheiding. In dat geval kan het voor een notaris of advocaat belangrijk zijn om de actuele dagwaarde te weten. De dagwaarde is dan ook de directe opbrengstwaarde van kunst en antiek.

Taxeren voor de verzekering:

Film: taxateur van juweliers goederen:

Opleidingen tot taxateur kunst en antiek

Er zijn geen specifieke opleidingsmogelijkheden op scholen voor het taxeren van roerende goederen zoals kunst, sieraden of antiek. Het tateren van voorwerpen is in de meeste gevallen specialistenwerk. Zo is het taxeren van diamanten heel wat anders dan het taxeren van een schilderij. Veilinghuizen hebben dan ook vaak diverse specialisten op verschillende vakgebieden die ze kunnen raadplegen wanneer een bepaald voorwerp getaxeerd dient te worden. Het taxeren van voorwerpen kan om verschillende doeleinden gedaan worden. Doorgaans is een taxateur een specialist op één of twee gebieden en heeft de taxateur jaren ervaring opgedaan in zijn vakgebied. Als taxateur kan het wel belangrijk zijn je te laten erkennen, afhankelijk van de soort taxaties en branche waar je werkzaam bent. Zo zal een verzekeringsmaatschappij niet zomaar alle taxaties accepteren. Wanneer je voor jezelf gaat starten met je eigen bedrijf als taxateur kunst en antiek, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot beste boekhoudpakket voor de zzp boekhouding. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een taxateur kunst en antiek werkzaam kan zijn

Een taxateur kunst en antiek kan voor verschillende bedrijven werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan een veilinghuis of aan antiquair. Daarnaast kan een taxateur, kunst en antiek in veel gevallen aangemerkt worden als ondernemer, die werkzaam is binnen de detailhandel. Zoals eerder omschreven moet het beroep taxateur kunst en antiek vrij algemeen gezien worden, omdat een taxateur kunst en antiek werkzaam kan zijn binnen verschillende vakgebieden. Denk bijvoorbeeld ook aan een antiquaar, die gespecialiseerd is in boeken en stripboeken. Ook oude boeken en stripboeken kunnen zeer waardevol zijn. Een ander voorbeeld is een taxateur die zich gespecialiseerd heeft in oude postzegels en/of zegels.

Competenties taxateur kunst en antiek

De belangrijkste competentie van een taxateur kunst en antiek is de vakinhoudelijke kennis, omdat je anders niet werkzaam kan zijn als taxateur kunst en antiek. Daarnaast moet een taxateur kunst en antiek onafhankelijk kunnen werken, omdat het taxeren naar eer en geweten uitgevoerd moet worden. Over het algemeen zijn mensen en andere partijen sterk afhankelijk van het waardeoordeel van een taxateur kunst en antiek. Een goede taxateur zal dan ook een uitgebreid taxatierapport opstellen met veel omschrijvingen en foto's, zodat dan iedereen kan begrijpen hoe de taxateur tot zijn waardebepaling is gekomen. Het is daarom belangrijk dat een taxateur onafhankelijk zijn werk kan uitvoeren, zonder invloeden van buitenaf. Omdat een taxateur kunst en antiek met verschillende mensen te maken heeft kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook het netwerken is als taxateur kunst en antiek over het algemeen belangrijk, omdat je regelmatig met andere vaklieden binnen de branche werkzaam bent. Algemeen belangrijke woorden zijn onderzoeken, analytisch, secuur, motivatie, betrouwbaarheid en passie. Als een taxateur kunst en antiek verantwoordelijk is voor het inkopen van goederen zal je ook over een commerciële instelling moeten beschikken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als taxateur kunst en antiek

Het arbeidsmarktperspectief van een taxateur kunst en antiek is niet zomaar aan te geven, omdat een taxateur kunst en antiek werkzaam kan zijn binnen verschillende branches. Daarnaast is het zo dat de meeste taxateurs kunst en antiek aangemerkt moeten worden als ondernemer. Als ondernemer zal je je eigen arbeidsmarktperspectief moeten bepalen, door het binnenhalen van voldoende opdrachten. In de meeste gevallen kan het beroep taxateur kunst en antiek niet aangemerkt worden als fulltime beroep. Met andere woorden moet het beroep taxateur kunst en antiek in veel gevallen gezien worden als aanvulling op een ander beroep. De doorgroeimogelijkheden van een taxateur kunst en antiek moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam binnen de branche, waardoor het aantal opdrachten zal noemen. Daarnaast is het zo dat een goede taxateur kunst en antiek voor de televisie werkzaam kan zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris taxateur kunst en antiek

Als taxateur werk je over het algemeen als zelfstandig ondernemer en bepaal je dus je eigen arbeidsvoorwaarden. Het salaris is niet van toepassing op een taxateur, omdat het in de meeste gevallen om een ander beroep gaat met de specialisatie taxateur. Een taxateur werkt doorgaans tegen een vaste prijs of een percentage van de getaxeerde waarde. Hoe een taxateur precies gehonoreerd wenst te worden kan erg verschillen per taxateur en is meestal afhankelijk van diverse factoren, zoals het wel of niet moeten reizen, eventuele onderzoekskosten en de te taxeren goederen.

Eigen bedrijf starten als Taxateur kunst en antiek

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Taxateur kunst en antiek, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Taxateur kunst en antiek

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Taxateur kunst en antiek bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Taxateur kunst en antiek.

Mijnzzp.nl