Kunsthistoricus

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een kunsthistoricus is een wetenschapper die zich gespecialiseerd heeft in kunstgeschiedenis. Kunstgeschiedenis is een ruim begrip, omdat kunstgeschiedenis betrekking kan hebben op verschillende vormen van kunst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schilderkunst, beeldhouwkunst, theaterkunst, filmkunst en aan architectuur. Het is dus niet zo dat een kunsthistoricus alleen kennis heeft van schilderijen of andere soorten kunstvoorwerpen, omdat dit afhankelijk is van de specialisatie. Een kunsthistoricus is vaak binnen één of twee vakgebieden gespecialiseerd en weet hier veel van. In het algemeen beschikt de kunsthistoricus over specifieke kennis, waardoor de kunsthistoricus een kunstwerk kan duiden aan de hand van de tijd waarin het gemaakt is. Het is niet zo zat dat een kunsthistoricus aangemerkt kan worden als kunstcriticus, omdat dit niet toebehoort tot de werkzaamheden van een kunsthistoricus. Een kunsthistoricus zal zich niet snel uitlaten over de inhoudelijke kwaliteiten van een kunstenaar. Een kunsthistoricus beschikt in de meeste gevallen over alle historische kennis van bepaalde kunstenaars en de werken die de betreffende kunstenaar gemaakt heeft. Als kunsthistoricus ben je dus een wetenschapper, die veel onderzoek uitvoert naar bepaalde kunstwerken en kunstenaars. Dit houdt in dat een kunsthistoricus veel tijd kwijt is naar het doen van onderzoek. Denk hierbij aan het raadplegen van archieven, het uitvoeren van veldwerkzaamheden en aan het raadplegen van oude encyclopedieën en andere soorten soort documentatiemateriaal. Ook het bezoeken van musea en tentoonstellingen zal als kunsthistoricus veelvuldig voorkomen. Als kunsthistoricus ben je in de meeste gevallen ook een educatief medewerker, die mondeling en schriftelijk alle bevindingen zal delen met andere geïnteresseerde. Het is de kunsthistoricus, die alle belangrijke vragen kan beantwoorden met betrekking tot kunst.

Als kunsthistoricus ben dus gespecialiseerd binnen de kunstgeschiedenis dat betrekking kan hebben op verschillende vakgebieden. Denk hierbij aan beeldende kunst, architectuur, theater en aan film. Daarnaast heeft kunstgeschiedenis grote raakvlakken met literatuurgeschiedenis en cultuurgeschiedenis. In algemene zin is een kunsthistoricus ook aan te merken als geschiedkundige met het belangrijk verschil dat de kunsthistoricus gespecialiseerd is binnen de historie van de kunst. In de meeste gevallen zal je als kunsthistoricus ook een belangrijke aanvulling zijn voor museums. Het is de kunsthistoricus, die er voor zal zorgen dat kunstvoorstellingen op de juiste manier weergeven worden binnen het museum. Het is ook de kunsthistoricus, die zal aangeven welke passende educatie bij de betreffende tentoonstelling hoort. In veel gevallen zal dit inhouden dat je als kunsthistoricus alle museummedewerkers en gidsen zal instrueren, zodat museumbezoekers de juiste informatie te horen krijgen.

Zoals eerder omschreven kan een kunsthistoricus niet aangemerkt worden als kunstcriticus, omdat dit niet tot de werkzaamheden behoort van een kunsthistoricus. Een kunsthistoricus is juist verantwoordelijk voor het onderzoeken van kunstvoorwerpen in hun context van de tijd. Denk hierbij aan het kunnen beantwoorden van belangrijke vragen, zoals waarom is dit gemaakt en hoe is dit gemaakt. Een andere belangrijke vraag kan zijn welke boodschap moet dit overbrengen. Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden zal een kunsthistoricus veel documentatie moeten onderzoeken binnen verschillende archieven. Daarnaast kan een kunsthistoricus in het veld werkzaam zijn in samenwerken met archeologen. Een kunsthistoricus zal niet zelf opgravingen uitvoeren maar kan wel de bevindingen van archeologen onderzoeken om tot antwoorden te kunnen komen.

Wat doet een kunsthistoricus allemaal:

  • Het beantwoorden van openstaande vragen (wat, waarom, hoe)
  • Het eventueel fungeren als gids
  • Het onderzoeken van kunstvoorwerpen
  • Het samenstellen van collecties
  • Het schrijven van rapporten en artikelen
  • Het uitvoeren van archiefonderzoek
  • Het uitvoeren van collectieonderzoek
  • Het verzorgen van educatie (museums)

Kunsthistoricus:

Opleidingen tot kunsthistoricus

Wie een carrière ambieert als kunsthistoricus moet kiezen voor de universitaire studie kunstgeschiedenis. Binnen de universitaire studie geschiedenis zijn verschillende specialisaties mogelijk waaronder kunstgeschiedenis. In de meeste gevallen zal na het eerste studiejaar de specialisatie gekozen moeten worden. Tijdens de studie zal je ook regelmatig stage lopen in het buitenland. De studie kunstgeschiedenis is geen lichte studie en zal om veel zelfstudie vragen. De opleiding tot kunsthistoricus zal over het algemeen drie tot vier jaar in beslag nemen. Het is denkbaar dat een kunsthistoricus ook een andere studie kan volgen, omdat er verschillende vakgebieden zijn als kunsthistoricus. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een kunsthistoricus werkzaam kan zijn

Een kunsthistoricus kan voor verschillende bedrijven, organisaties en overheden werkzaam zijn, afhankelijk van de gekozen specialisatie. Denk bijvoorbeeld aan museums, universiteiten, kunsthandels, veilinghuizen en aan bibliotheken. Daarnaast kan een kunsthistoricus werkzaam zijn voor de overheid als beleidsadviseur. Andere beroepen die prima passen als kunsthistoricus zijn de beroepen onderzoeksjournalist en reisleider. Als reisleider ben je werkzaam als als gids. Eigenlijk kan een kunsthistoricus op veel verschillende manieren werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan het werken binnen een galerie. Grote galeriehouders maken vaak gebruik van kunsthistorici om de bezoekers op de juiste manier te kunnen informeren.

Competenties kunsthistoricus

De belangrijkste competentie van een kunsthistoricus is dat je beschikt over een brede historische interesse. Daarnaast moet je beschikken over onderzoeksvaardigheden, omdat dit heel belangrijk is als kunsthistoricus. Ook inspiratie en motivatie zijn twee belangrijke woorden, die niet mogen ontbreken als kunsthistoricus. Omdat je meestal ook verantwoordelijk bent voor educatieve werkzaamheden moet je als kunsthistoricus beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Dit is ook het geval, omdat je meestal te maken hebt met verschillende collega's. Een andere belangrijke competentie kan het netwerken zijn, omdat je meestal afhankelijk is van verschillende externe organisaties. Algemeen belangrijke woorden zijn oordeelvorming, kritisch, analytisch, organiseren, presteren, passie, energie en onafhankelijkheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kunsthistoricus

Het arbeidsmarktperspectief van een kunsthistoricus is over het algemeen goed te noemen, omdat je op een brede manier werkzaam kan zijn. Wel kan het zijn dat je een bepaalde richting op wil en enige tijd moet wachten voordat er een functie vrij zal komen. In het algemeen zal je als kunsthistoricus niet veel moeite hebben met het verkrijgen van werk. De doorgroeimogelijkheden van een kunsthistoricus kunnen gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie. Denk bijvoorbeeld aan de functie teamleider of aan de functie afdelingsmanager. Dit is wel afhankelijk van de soort werkgever en je eigen competenties. Daarnaast kan het promoveren aangemerkt worden als het doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris kunsthistoricus

De arbeidsvoorwaarden zijn voor dit beroep niet aan te geven, omdat deze te verschillend zullen zijn per organisatie waar je werkzaam voor bent. Het salaris als kunsthistoricus zal in de hogere salarisschalen liggen, omdat je voor het beroep een universitaire opleiding genoten dient te hebben. Het salaris van een kunsthistoricus zal ergens tussen de 2500 en de 5000 euro per maand liggen, afhankelijk van je leeftijd en verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl