Conservator

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een conservator is een beheerder, die verantwoordelijk is voor het beheren van een kunstverzameling. Dit zijn dan voorwerpen met artistieke en/of wetenschappelijke waarde. Als een conservator werkzaam is voor een groot museum kan er ook sprake zijn van meerdere conservators. In dat geval zal er ook sprake zijn van een hoofdconservator, die alle verschillende conservators zal aansturen. Het is denkbaar dat de hoofdconservator aangemerkt kan worden als museumdirecteur, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Een conservator is over het algemeen gespecialiseerd in één of meerdere kunstgebieden, afhankelijk van de opleidingen en verdere specialisaties als conservator. In het kort kunnen we stellen dat een conservator de beheerder is van een bepaalde kunstverzameling of andere voorwerpen van cultuurhistorische of wetenschappelijke waarde. Het is niet zo dat het beroep conservator alleen voorkomt bij museums waar schilderijen hangen. Ook bij oorlogsmuseums of binnen belangrijke archieven komt het beroep conservator voor. Het beroep conservator is dan ook breed te noemen en beperkt zich niet alleen tot kunst. De diverse taken die een conservator precies heeft of kan uitvoeren zijn divers en kunnen, zoals eerder omschreven, verschillen per museum. Maar over het algemeen kunnen we stellen dat een conservator zich bezig zal houden met taxaties, inkoop, conservering, educatie, archiefwerkzaamheden, publicaties, leiding geven en het voorbereiden van tentoonstellingen c.q. wisseltentoonstellingen. Daarnaast kan het zijn dat een conservator c.q. hoofdconservator algemene werkzaamheden uitvoert, die bij de dagelijkse bedrijfsvoering horen, zoals het aansturen van het personeel en algemene administratieve werkzaamheden. De inhoudelijke werkzaamheden van een conservator kunnen verschillen per conservator, omdat je als conservator op verschillende manieren werkzaam kan zijn.

Het beroep conservator komt in de praktijk op verschillende manieren voor. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een conservator alleen aangemerkt kan worden als beheerder zonder dat de conservator zelf conservering aan kunstvoorwerpen uitvoert. Dit is vaak het geval als we spreken van de grotere museums. In dat geval is de conservator juist meer verantwoordelijk voor het mogelijk maken van tentoonstellingen door bijvoorbeeld het uitwisselen van kunstvoorwerpen met andere museums. Daarnaast kan een conservator verantwoordelijk zijn voor het opstellen van educatieve programma's en verantwoordelijk zijn voor het fungeren als gids voor bezoekers. Ook het inkopen en laten taxeren van kunstvoorwerpen kan tot de verantwoordelijkheden behoren van de conservator. Het is dus niet zo dat alle conservators alleen verantwoordelijk zijn voor het conservering van kunstvoorwerpen, omdat de werkzaamheden van een conservator breder gezien moeten worden.

Wat is conservering

Als conservator moet je verschillende conserveringstechnieken kennen om kunstvoorwerpen c.q. voorwerpen te behouden op een manier, die de oorspronkelijke toestand van het voorwerp het dichtst benadert. Bij conservering gaat het meestal om de bestaande situatie van een voorwerp en worden eventuele beschadigingen en verval geconserveerd zoals ze zijn en niet gerepareerd. Het repareren of herstellen is een geheel andere specialisatie. Er zijn veel verschillende soorten conserveringstechnieken, die betrekking kunnen hebben op verschillende soorten voorwerpen en materialen, zoals hout, metaal, leer, papier, planten, botten en insecten. Als conservator is het bijna niet mogelijk om gespecialiseerd te zijn op alle gebieden en zal het regelmatig voorkomen dat er specialisten ingeschakeld moeten worden, omdat er te veel verschillende conserveringstechnieken bestaan.

Wat doet een conservator allemaal:

  • Het beheren van de kunstvoorwerpen
  • Het eventueel fungeren als gids
  • Het inkopen en/of tijdelijk huren van kunst
  • Het inrichten van expositieruimtes
  • Het opstellen van educatie
  • Het samenstellen van kunstvoorwerpen
  • Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden
  • Het uitvoeren van conserveringsmethodes
  • Het voorbereiden van voorstellingen

Beroep conservator:

Conservator Rijksmuseum:

Opleidingen tot conservator

Wie een carrière als conservator ambieert zal een universitaire opleiding moeten volgen zoals de universitaire opleiding kunstgeschiedenis of de opleiding conservering en restauratie van cultureel erfgoed. Omdat je als conservator werkzaam kan zijn in verschillende vakgebieden is het niet geheel mogelijk om een gerichte opleiding te selecteren maar over het algemeen kan je met de opleiding kunstgeschiedenis alle richtingen op. Voor meer informatie verwijzen wij ook naar de beroepen archeoloog en kunsthistoricus waar meer informatie te vinden is. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een conservator werkzaam kan zijn

Een conservator is over het algemeen werkzaam voor een museum. In dat geval kan ook de algemene term museummedewerker van toepassing zijn. Daarnaast is het denkbaar dat een conservator werkzaam is als ondernemer voor verschillende opdrachtgevers. Dit is het geval, omdat conservatoren in de praktijk op verschillende manieren voorkomen. Denk bijvoorbeeld ook aan restaurateurs, die verantwoordelijk zijn voor het conserveren van bepaalde bouwelementen. Het is ook denkbaar dat een conservator aangemerkt kan worden als ambtenaar. Ook binnen het bedrijfsleven komt het beroep conservator voor. Denk bijvoorbeeld aan organisaties die te maken hebben met belangrijke archieven. In dat geval kan er wel sprake zijn van een andere benaming, zoals de benaming archivaris.

Competenties conservator

Als conservator kunnen je competenties nogal verschillen per vakgebied en werkgever, maar over het algemeen kunnen we stellen dat je een groot kunstliefhebber moet zijn en dat je een grote voorliefde voor oudheden moet bezitten. Daarnaast moet een conservator over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikken, omdat je met veel verschillende mensen te maken krijgt. Ook het kunnen netwerken en onderhandelen zijn twee belangrijke competenties van een conservator. Algemeen belangrijke woorden zijn accuraat, analytisch, passie, educatie, motivatie, presteren, samenwerken, stressbestendigheid en inspiratie. Verdere competenties zijn niet zomaar aan te geven, omdat conservators op verschillende manieren werkzaam kunnen zijn. Als conservator kan het bijvoorbeeld ook belangrijk zijn dat je over leidinggevende capaciteiten beschikt. In dat geval moet je dus ook aangemerkt kunnen worden als operationeel manager.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als conservator

Het arbeidsmarktperspectief als conservator is redelijk te noemen. Er zijn doorgaans niet heel veel vacatures voor het beroep conservator te vinden maar wanneer je de juiste opleidingen hebt genoten zal het vroeg of laat zeker lukken om een baan te verkrijgen als conservator mede omdat er ook niet heel veel conservatoren zijn. Tevens zijn er zeer veel verschillende vakgebieden voor een conservator wat de arbeidskansen zal vergroten. De doorgroeimogelijkheden als conservator zijn er zeker maar moeten je wel gegund worden. Omdat je als conservator universitair opgeleid zal zijn kan je meestal verschillende richtingen op binnen je carrière en zijn er dus voldoende doorgroeimogelijkheden. Het is denkbaar dat een conservator kan doorgroeien tot directeur. Ook het promoveren als wetenschapper behoort over het algemeen tot de mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris conservator

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep conservator omdat je voor verschillende bedrijven, instellingen of overheden werkzaam kan zijn. Maar over het algemeen zal je werkzaam zijn voor de overheid die prima arbeidsvoorwaarden zal bieden. Een conservator zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3000 en 5000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en specifieke verantwoordelijkheden. Wanneer je een hoofdconservator bent kan je doorgaans veel meer verdienen maar dan werk je doorgaans wel voor de grotere museums.

Mijnzzp.nl