Conservator

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een conservator speelt een belangrijke rol als kunstbeheerder voor museums. Wanneer het om een groot museum gaat kan het zijn dat er meerdere conservators aangesteld zijn en de hoofdconservator de eindverantwoordelijke is. De hoofdconservator is meestal ook de museumdirecteur. Een conservator is over het algemeen gespecialiseerd in één of meerdere kunstgebieden afhankelijk van de opleidingen en verdere specialisaties als conservator. In het kort kunnen we stellen dat een conservator de beheerder is van een bepaalde kunstverzameling of andere voorwerpen van cultuurhistorische of wetenschappelijke waarde. Welke taken een conservator precies heeft kan wel enorm verschillen per museum. Het is niet zo dat een conservator alleen voorkomt bij museums waar schilderijen hangen. Ook bij een oorlogsmuseum of bij een belangrijk archief komen conservatoren zeker voor. Het beroep conservator is dan ook zeker zeer breed te noemen en beperkt zich niet alleen tot kunst.

De diverse taken die een conservator precies allemaal heeft of kan uitvoeren zijn zeer divers en kunnen zoals eerder omschreven verschillen per museum. Maar over het algemeen kunnen we stellen dat een conservator zich bezig zal houden met taxaties, inkoop, conserveringen, educatie, archiefwerkzaamheden, publicaties, leiding geven en het voorbereiden van tentoonstellingen c.q. wisseltentoonstellingen. Daarnaast kan het natuurlijk ook zijn dat een conservator c.q. hoofdconservator werkzaamheden uit zal voeren die bij een normaal bedrijf horen zoals het aansturen van het personeel en administratieve werkzaamheden. Echter het kan ook mogelijk zijn dat een conservator zich niet bezig houdt met de dagelijkse bedrijfsvoering zoals de inkoop en administratie omdat er ook zeker museums zijn die daar een aparte directeur voor aangesteld hebben. Een conservator kan zelf conserveringen uitvoeren of gespecialiseerde conservatoren inschakelen wanneer dit nodig mocht zijn.

Conservering

Als conservator moet je verschillende conserveringstechnieken kennen om kunstvoorwerpen c.q. voorwerpen te behouden op een manier die de oorspronkelijke toestand van het voorwerp het dichtst benadert. Bij conservering gaat het meestal om de bestaande situatie van een voorwerp en worden eventuele beschadigingen en verval geconserveerd zoals ze zijn en niet gerepareerd. Het repareren of herstellen is een geheel andere specialisatie. Er zijn zeer veel verschillende soorten conserveringstechnieken die betrekking kunnen hebben op verschillende soorten voorwerpen en materialen zoals hout, metaal, leer, papier, planten, botten en insecten. Als conservator is het bijna niet mogelijk om gespecialiseerd te zijn op alle gebieden en zal het regelmatig voorkomen dat er specialisten ingeschakeld moeten worden omdat er te veel verschillende conserveringstechnieken bestaan.

Beroep conservator:

Conservator Rijksmuseum:

Opleidingen tot conservator

Wie een carrière als conservator ambieert zal een universitaire opleiding moeten volgen zoals de universitaire opleiding kunstgeschiedenis of de opleiding conservering en restauratie van cultureel erfgoed. Omdat je als conservator werkzaam kan zijn in verschillende vakgebieden is het niet geheel mogelijk om een gerichte opleiding te selecteren maar over het algemeen kan je met de opleiding kunstgeschiedenis alle richtingen op. Voor meer informatie verwijzen wij ook naar de beroepen archeoloog en kunsthistoricus waar meer informatie te vinden is.

Bedrijven waar een conservator werkzaam kan zijn

Als conservator ben je doorgaans werkzaam voor de semioverheid c.q. overheid omdat de meeste museums draaien op subsidies. Echter is het ook zeker mogelijk dat je werkzaam bent voor grote bedrijven of instellingen die kunstvoorwerpen of andere waardevolle voorwerpen beheren.

Competenties conservator

Als conservator kunnen je competenties nogal verschillen per vakgebied maar over het algemeen kunnen we stellen dat je een groot kunstliefhebber zal moeten zijn en je een grote voorliefde voor oudheden moet bezitten. Andere belangrijke woorden binnen dit vakgebied zijn onder andere: accuraat, analytisch, studie, resultaatgericht, geduld, passie en communicatief. Als conservator ben je eigenlijk nooit uitgeleerd en zal je gedurende je carrière blijven leren en je verder blijven ontwikkelen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als conservator

Het arbeidsmarktperspectief als conservator is redelijk te noemen. Er zijn doorgaans niet heel veel vacatures voor het beroep conservator te vinden maar wanneer je de juiste opleidingen hebt genoten zal het vroeg of laat zeker lukken om een baan te verkrijgen als conservator mede omdat er ook niet heel veel conservatoren zijn. Tevens zijn er zeer veel verschillende vakgebieden voor een conservator wat de arbeidskansen zal vergroten. De doorgroeimogelijkheden als conservator zijn er zeker maar moeten je wel gegund worden. Omdat je als conservator universitair opgeleid zal zijn kan je meestal verschillende richtingen op binnen je carrière en zijn er dus voldoende doorgroeimogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris conservator

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep conservator omdat je voor verschillende bedrijven, instellingen of overheden werkzaam kan zijn. Maar over het algemeen zal je werkzaam zijn voor de overheid die prima arbeidsvoorwaarden zal bieden. Een conservator zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3000 en 5000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en specifieke verantwoordelijkheden. Wanneer je een hoofdconservator bent kan je doorgaans veel meer verdienen maar dan werk je doorgaans wel voor de grotere museums.

Mijnzzp.nl