Restaurateur (bouw)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep restaurateur (bouw)
Specialistische werkzaamheden als restaurateur
Werken als restaurateur bouw
Muurschilderingen restaureren
Film restauratie oud katholieke kerk:
Film opleiding tot restaurateur:
Opleidingen tot restaurateur
Bedrijven waar een restaurateur werkzaam kan zijn
Competenties restaurateur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als restaurateur
Arbeidsvoorwaarden en salaris restaurateur
Eigen bedrijf starten als Restaurateur (bouw)
Boekhoudprogramma vergelijken Restaurateur (bouw)

Beroep restaurateur (bouw)

Een restaurateur bouw is een gespecialiseerde ambachtsman die verantwoordelijk is voor het zo goed mogelijk conserveren of herstellen van bouwonderdelen en/of gevelelementen. Denk hierbij aan het conserveren en/of herstellen van oude spanten, bijzondere gevelornamenten of aan bijzondere kozijnen. Daarnaast kan een restaurateur bouw gespecialiseerd zijn in het conserveren of herstellen van bijzondere muurschilderingen of plafonschilderingen die gerestaureerd moeten worden. Het beroep restaurateur bouw moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat het betrekking kan hebben op verschillende vaklieden binnen de bouwbranche. Het conserveren van muurschilderingen kan niet zomaar vergeleken worden met het restaureren van ornamenten. Er worden vandaag de dag verschillende opleidingen aangeboden voor vaklieden die zich willen specialiseren in renovatiewerkzaamheden. Omdat in het verleden andere technieken en materialen gebruikt werden, is het voor de meeste moderne vaklieden maar een beetje gissen, wat nu de beste renovatietechniek is. Ook als constructies nagebouwd moeten worden omdat ze vergaan zijn, is het belangrijk om over de juiste vakkennis te beschikken, zodat de nieuwe constructie past in het geheel. Over het algemeen is het zo dat vanwege wet- en regelgeving en mogelijke vergunningen opdrachtgevers alleen van gespecialiseerde bedrijven gebruik mogen maken tijdens renovatiewerkzaamheden. Dit kan wel per renovatieproject verschillen, omdat niet alle renovatieprojecten bouwhistorisch gezien even belangrijk zijn. Het beroep restaurateur bouw komt tegenwoordig op alle niveaus voor. Het is dus niet zo dat alleen universitair opgeleide mensen werkzaam kunnen zijn als restaurateur bouw. Ook een timmerman kan bijvoorbeeld werkzaam zijn als restaurateur bouw. In dat geval kan de timmerman bijvoorbeeld werkzaam zijn voor monumentenzorg of een stichting die te maken heeft met monumentale gebouwen.

Specialistische werkzaamheden als restaurateur

Als restaurateur bouw ben je dus een ambachtsman, die beschikt over kennis van oude bouwtechnieken. Meestal zal een restaurateur bouw ingeschakeld worden als er tijdens renovatiewerkzaamheden bijzondere constructies, aftimmering of bijzondere oude afbeeldingen gevonden worden. Het is afhankelijk van de ontdekking welke specialisatie er nodig is. Als restaurateur bouw zul je dan ook hoofdzakelijk werkzaam zijn binnen oude gebouwen, die gerenoveerd worden. Welke werkzaamheden een restaurateur uitvoert is afhankelijk van de specialisatie en het opleidingsniveau. Het is niet zo dat je als restaurateur binnen de bouwsector niks mag vervangen. Wel is het zo dat als er bepaalde onderdelen vervangen moeten worden, ze zo oorspronkelijk mogelijk nagemaakt moeten worden, in overleg met de gemeente of monumentenzorg. Denk bijvoorbeeld aan bijzondere kozijnen in een oud gebouw, die vervangen moeten worden. Als restaurateur zul je in dit geval de oorspronkelijke kozijnen in een timmerfabriek laten namaken, zodat de oorspronkelijke uitstraling van het gebouw bewaard blijft.

Werken als restaurateur bouw

Vooral oude gebouwen die gezien worden als cultureel erfgoed mogen over het algemeen alleen gerestaureerd worden door gespecialiseerde bedrijven, die beschikken over de juiste kennis om de authenticiteit van het gebouw te kunnen bewaren. In veel gevallen zullen deze bedrijven vaak overleggen met andere specialisten, zoals met medewerkers van monumentenzorg en de betreffende gemeente. Zoals eerder omschreven kan het beroep restaurateur bouw betrekking hebben op verschillende bouwvakkers. Denk bijvoorbeeld ook aan een voeger, die verantwoordelijk is voor het reinigen van gevels inclusief het aanbrengen van nieuwe knipvoegen. Omdat authenticiteit belangrijk is zal een voeger in dit geval meestal verplicht moeten werken met een kalkhoudende voegmortel, wat past in de tijdgeest van het gebouw. Een ander voorbeeld kan zijn dat een timmerman alleen bepaalde schroeven mag gebruiken die passen bij de tijdgeest van het gebouw. Dit kan ook inhouden het laten restaureren van bijzonder hang-en-sluitwerk.

Muurschilderingen restaureren

Het restaureren van muurschilderingen betreft zeer specialistische werkzaamheden, die over het algemeen alleen uitgevoerd mogen worden door restauratie- en decoratie specialisten. Een decoratieschilder is in veel gevallen ook gespecialiseerd in het restaureren van muurschilderingen en plafondschilderingen. Dit soort renovatiewerkzaamheden kan afhankelijk van de grootte en staat van de beschildering enkele weken tot maanden in beslag nemen. Als bepaalde muurschilderingen of plafondschildering in zeer slechte staat verkeren kan het ook nodig zijn dat er eerst archiefonderzoek uitgevoerd wordt, om de oorspronkelijke afbeeldingen zo goed mogelijk te kunnen restaureren of te conserveren.

Film restauratie oud katholieke kerk:

Film opleiding tot restaurateur:

Opleidingen tot restaurateur

Het is niet zomaar mogelijk om een specifieke opleiding tot restaurateur bouw te benoemen, omdat restauratiewerkzaamheden betrekking kunnen hebben op verschillende beroepen die om verschillende opleidingen kunnen vragen. Afhankelijk van de soort vakman kan er sprake zijn van verschillende geschikte opleidingen. Een metselaar zal een andere opleiding moeten volgen dan een schilder of dakdekker. In de meeste gevallen is het aanleren van restauratiewerkzaamheden een samenspel van theorieles en praktijkles, onder begeleiding van een ervaren leermeester. Zie voor mogelijke passende opleidingen de website Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) en de websites Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) waar meer informatie te vinden is. Als zzp restaurateur ben je zelf verantwoordelijk voor het compleet bijhouden van de administratie. Dit kan je tegenwoordig het beste doen door middel van online boekhouden. Een goed boekhoudpakket mag dan ook niet ontbreken als restaurateur.

Bedrijven waar een restaurateur werkzaam kan zijn

Een restaurateur bouw kan voor uiteenlopende soorten bedrijven binnen de bouwsector werkzaam zijn. Over het algemeen betreft dit bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in restauratiewerkzaamheden. Daarnaast kan een restaurateur bouw werkzaam zijn voor monumentenzorg. Als een bepaalde gemeente veel te maken heeft met monumentale gebouwen is het denkbaar dat een gemeente gebruikmaakt van een gespecialiseerde ambtenaar voor cultureel erfgoed. In dat geval kan er sprake zijn van een bouwinspecteur die zich gespecialiseerd heeft in monumentenzorg. Een restaurateur bouw kan ook werkzaam zijn voor een aannemer of als ondernemer.

Competenties restaurateur

Als restaurateur binnen de bouwsector is het belangrijk dat je beschikt over passie voor cultureel erfgoed. Of je nu een adviserende rol hebt of daadwerkelijk restauraties uitvoert maakt verder niet uit. Het restaureren van monumentale gebouwen of onderdelen van gebouwen, zodat de gebouwen bewaard blijven voor het nageslacht, is erg belangrijk voor iedereen. De inhoudelijke competenties van een restaurateur bouw zijn niet zomaar aan te geven, omdat het beroep restaurateur bouw betrekking kan hebben op verschillende beroepen. In zijn algemeenheid is vakmanschap wel aan te merken als belangrijke competentie. Ook communicatie kan aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat een restaurateur in de meeste gevallen zal samenwerken met diverse specialisten. Algemeen belangrijke woorden zijn bouwhistorie, kennis, bijscholing, inzicht, authenticiteit, zelfstandigheid, onderzoeksvaardigheden, presteren, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als restaurateur

Het arbeidsmarktperspectief als restaurateur bouw is niet zomaar aan te geven, omdat het beroep restaurateur bouw betrekking kan hebben op verschillende beroepen op verschillende niveaus. In het algemeen is het zo dat goede vakmensen over het algemeen geen enkele moeite hebben met het verkrijgen van werk. Er zijn over het algemeen voldoende bedrijven te vinden die zich gespecialiseerd hebben in het restaureren van gebouwen. De doorgroeimogelijkheden als restaurateur bouw kunnen gezien worden in het vroeg of laat verkrijgen van een leidinggevende functie. Dit is wel afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris restaurateur

Een restaurateur in loondienst zal afhankelijk van zijn opleiding, ervaring en leeftijd ergens tussen de 1800 en 3000 euro bruto per maand verdienen. Omdat de werkzaamheden door het hele land kunnen zijn, zal er veel gereisd moeten worden. Als zelfstandig ondernemer zijn er redelijk veel kansen als restaurateur, mits er voldoende opdrachten binnen gehaald kunnen worden. In dit vak is het belangrijk om de juiste mensen te kennen om opdrachten te kunnen krijgen.

Eigen bedrijf starten als Restaurateur (bouw)

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Restaurateur (bouw), waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Restaurateur (bouw)

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Restaurateur (bouw) bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Restaurateur (bouw).

Mijnzzp.nl