Opleiding tot Restaurateur (bouw)

Informatie over opleidingen op Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
NiveauMbo-niveau drie
VooropleidingTimmerman (Mbo 2)
VervolgopleidingAssistent Uitvoerder (Mbo 4)
VervolgopleidingWerkvoorbereider bouw (Mbo 4)

Mbo-opleiding restauratietimmerman

Een restaurateur kan het beste de Mbo-opleiding tot restauratietimmerman volgen. De Mbo-opleiding restauratietimmerman is overigens niet op alle vakscholen te volgen. Over het algemeen zal een restauratietimmerman tijdens de opleiding vier dagen in de week werken voor een restauratiebedrijf en één dag in de week theorieles volgen op school. Gedurende de opleiding tot restauratietimmerman zal de leerling verschillende praktijkexamens moeten afleggen die samen met de theorie-examens het uiteindelijke diploma restauratietimmerman vormen. Ondanks dat de opleiding tot restauratietimmerman veel weg heeft van de reguliere opleiding tot voortgezet timmerman is de opleiding niet helemaal gelijk, omdat deze opleiding meer gericht is op restauratiewerkzaamheden en oude ambachten, zoals complexe dakconstructies en ouderwetse kozijnen. Maar er is ook aandacht voor het kunnen maken van trappen en andere timmerwerkzaamheden. Naast vaktechnische vakken is er tijdens de opleiding ook aandacht voor de vakken wiskunde, natuurkunde, Nederlands en mechanica. Het is overigens niet zo dat een restauratietimmerman alleen met oude materialen en technieken zal werken, omdat restauratiewerkzaamheden wel degelijk met moderne machines en technieken uitgevoerd kunnen worden. Ze moeten natuurlijk wel in de passende stijl zijn.

Opleidingsduur en niveau restauratietimmerman

De Mbo-opleiding restauratietimmerman zal over het algemeen twee jaar in beslag nemen en is een Mbo-opleiding op niveau drie.

Vervolgopleidingen restauratietimmerman

Na de Mbo-opleiding restauratietimmerman niveau drie is het mogelijk om een passende Mbo-opleiding niveau vier te volgen, zoals de Mbo-opleiding werkvoorbereider, calculator en uitvoerder op niveau vier. Het is niet mogelijk om automatisch door te groeien tot een Hbo-opleiding wanneer je beschikt over een Mbo-diploma niveau drie.

Vooropleiding restauratietimmerman

De meeste vakscholen verwachten minimaal een Vmbo-diploma of een passende Mbo-opleiding, zoals de Mbo-opleiding aspirant timmerman. Wanneer je over een andere opleiding beschikt kan het zijn dat er eerste een toelatingsgesprek gehouden zal worden.

Mijnzzp.nl