kozijnen leverancier

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een kozijnen leverancier is over het algemeen een kozijnenfabrikant die verschillende soorten kozijnen kan maken, zoals houten kozijnen en kunststofkozijnen. Een andere benaming voor kozijnen leverancier is soms ook wel kozijnenboer. Er bestaan verschillende soorten kozijnen leveranciers, omdat reguliere aannemers doorgaans alleen houten kozijnen maken en verkopen. Een kunststof kozijnen leverancier zal over het algemeen geen houten kozijnen fabriceren en verkopen. Een kozijnen leverancier die houten kozijnen maakt kan ook gezien worden als machinaal houtbewerker. Het maken van kozijnen betreft in alle gevallen specialistische werkzaamheden, omdat moderne kozijnen complex opgebouwd zijn. Daarnaast moeten nieuwe kozijnen over het algemeen voldoen aan het Politiekeurmerk, omdat ze anders niet inbraakveilig bevonden worden. Het maken van houten kozijnen kan niet zomaar vergeleken worden met het maken van kunststofkozijnen. Kozijnen hebben een belangrijke functie in gebouwen. De kozijnen geven namelijk toegang tot gebouwen en laten licht en lucht binnen in gebouwen. Een kozijn zonder draaiende delen dient uitsluitend om licht binnen te kunnen laten. Er zijn tegenwoordig drie soorten materialen waarvan kozijnen gemaakt kunnen worden, namelijk hout, aluminium en kunststof. Houten kozijnen worden nog steeds het meest toegepast in Nederland. Dit komt mede doordat mensen het vaak mooier vinden dan bijvoorbeeld kunststofkozijnen. Kunststofkozijnen worden tegenwoordig wel steeds vaker toegepast, omdat kunststofkozijnen veel minder onderhoud nodig hebben dan houten kozijnen.

De opbouw van een kozijn kan bestaat uit stijlen, tussenstijlen, onderdorpel, bovendorpel en een kalf of tussendorpel. Als een kozijn draaiende delen heeft noemt men dit een deur of raam. Zoals eerder geschreven bestaan de meeste kozijnen uit hout. Het maken van houten kozijnen betreft specialistische werkzaamheden, die de nodige kennis vereisen. Zo moet eerst bepaald worden welke houtsoort er precies gebruikt gaat worden en de vraag is of het hout machinaal bewerkt moet worden. Dit betekent dat er diverse sponningen gefreesd moeten worden en de stijlen en dorpels voorzien moeten worden van een pen en gat verbinding. Ook het in elkaar zetten van het kozijn (opsluiten) moet secuur gedaan worden, zodat het kozijn mooi haaks is als de lijm is opgedroogd. Houten kozijnen kunnen van diverse houtsoorten gemaakt worden. De keuze van de houtsoort bepaalt de klasse van het kozijn. Bijvoorbeeld: Meranti en Merbau zijn duurzaamheidsklasse 1 of 2 en Grenen is duurzaamheidsklasse 4 of 5. Het komt ook voor dat alleen de onderdorpel van hardhout gemaakt wordt en de rest van kozijn bestaat uit grenen. Dit wordt gedaan, omdat de onderdorpel vaak het meest te lijden heeft van de weersomstandigheden, optrekkend vocht of door slijtage van het lopen op de dorpel. Het maken van kozijnen wordt in een timmerwerkplaats gedaan door een machinaal houtbewerker. Om het hout op de juiste manier te kunnen bewerken is het belangrijk dat een machinaal houtbewerker veel verstand heeft van de diverse soorten houtbewerkingsmachines. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vlaktebanken, freesmachines en aan afkortzaagmachines.

Onderhoud houten kozijnen

Het op de juiste manier onderhouden van houten kozijnen is erg belangrijk om de levensduur van kozijn te kunnen verlengen. Wie lang probleemloos wil kunnen genieten van houten kozijnen moet regelmatig de kozijnen inspecteren. Vooral de liggende delen hebben extra te lijden door de sinvloeden en zullen doorgaans vaker geschilderd moeten worden dan bijvoorbeeld de stijlen van een kozijn. De meeste schilders zullen hun klanten aanraden de dorpels van kozijnen om de twee jaar te laten inspecteren en eventueel bij te laten werken als dit nodig is. Als er bijvoorbeeld scheurtjes in het houtwerk zitten en hier niets aan gedaan wordt kan er water binnen treden, wat houtrot kan veroorzaken. In dat geval zal er vaak een timmerman bij moeten komen, die het rotte hout zal verwijderen. Dit houdt ook in dat een timmerman een reparatie moet uitvoeren om het kozijn netjes te krijgen. Als de schade te erg is kan het nodig zijn dat een timmerman een nieuwe onderdorpel plaatst.

Voordelen kunststofkozijnen

Het grote voordeel van kunststofkozijnen is dat er veel minder onderhoud nodig is dan bij houten kozijnen. In tegenstelling tot wat sommige mensen denken hebben ook kunststof kozijnen onderhoud nodig, maar wel een stuk minder dan houten kozijnen. Bij kunststof kozijnen moet men eerder denken aan het smeren van alle de draaiende delen en aan het stellen van het glas in de draaiende delen, omdat deze nogal eens willen uitzakken na verloop van tijd. Ook kan het voorkomen dat de rubbers uitdrogen en scheurtjes gaan vertonen. Kunststof kozijnen winnen steeds meer terrein ten opzichte van houten kozijnen, doordat ze steeds beter en mooier worden. Vooral woningstichtingen kiezen bij nieuwbouw of renovatie uitsluitend nog voor kunststofkozijnen, omdat het onderhoud vaak veel goedkoper is.

Inbraakwerendheid kozijnen

Wie nieuwe kozijnen wil aanschaffen doet er verstandig aan om goed hang- en sluitwerk uit te zoeken. Met het juiste hang- en sluitwerk komt men in aanmerking voor het politiekeurmerk, wat houdt in dat de verzekeringmaatschappij korting zal geven op de verzekering. Nieuwe kozijnen worden streng getest op inbraakpreventie. Kozijnen moeten voordat ze goedkeuring krijgen bijvoorbeeld 15 of 30 minuten inbraakwerend zijn. Om inbrekers buiten te kunnen houden moeten kozijnen sterk gebouwd zijn, en voorzien zijn van goed hang- en sluitwerk. Hoe langer een kozijn inbrekers buiten kan houden, hoe meer sterren het kozijn krijgt. De meeste kozijnenleveranciers beschikken over het politiekeurmerk veilig wonen. Dit houdt in dat een kozijnenleverancier beschikt over een speciale adviseur veilig wonen, die namens het politiekeurmerk mag adviseren.

Kunststof Kozijnen fabriek:

Opleidingen tot kozijnen leverancier

Het beroep kozijnen leverancier is te algemeen om een specifieke passende opleiding te kunnen benoemen. Het maken van kozijnen betreft als vakman andere werkzaamheden dan bijvoorbeeld het verkopen van kozijnen als vertegenwoordiger. In de meeste gevallen zal een kozijnen leverancier gezien moeten worden als middenstander, die kozijnen verkoopt aan particulieren en/of bedrijven. Daarnaast kan het beroep kozijnen leverancier betrekking hebben op aannemers, die beschikken over een eigen timmerwerkplaats. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer. Zie daarnaast ook de website bouwbestel voor verschillende online bouwmaterialen.

Bedrijven waar een kozijnen leverancier kan werken

Een kozijnen leverancier kan voor verschillende soorten bedrijven werkzaam zijn, zoals voor een aannemersbedrijf, kozijnenmontagebedrijf, kozijnenfabriek of een kozijnenwinkel. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat een ondernemer fungeert als tussenpersoon met betrekking tot opdrachtgevers en kozijnenleveranciers. Lang niet alle bouwvakkers maken hun eigen kozijnen, omdat het maken van kozijnen specialistenwerk is. Kozijnen kunnen over het algemeen alleen gemaakt worden binnen speciale werkplaatsen, die voorzien zijn van veel apparatuur.

Competenties kozijnen leverancier

De belangrijkste competentie van een kozijnen leverancier is de vakinhoudelijke kennis van kozijnen en kozijnentechniek. Daarnaast is het op de juiste manier kunnen adviseren van mensen erg belangrijk als kozijnen leverancier. In dat opzicht kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Omdat een kozijnen leverancier ook verantwoordelijk is voor het verkopen van kozijnen kan een kozijnen leverancier ook gezien worden als commercieel medewerker. Als kozijnen leverancier heb je veel met techniek en montagewerkzaamheden te maken, waardoor het ook belangrijk kan zijn dat een kozijnen leverancier gezien kan worden als allround monteur en technicus. Algemeen belangrijke woorden zijn onderhandelen, netwerken, presteren, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheidsgevoel, plannen en organiseren. De specifieke competenties van een kozijnen leverancier kunnen inhoudelijk verschillen per organisatie, omdat het maken van kozijnen om andere competenties vraagt dan alleen het verkopen van kozijnen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kozijnen leverancier

Het arbeidsmarktperspectief als kozijnen leverancier is verder niet echt van toepassing, omdat een kozijnen leverancier in de meeste gevallen betrekking zal hebben op ondernemers. Het arbeidsmarktperspectief zal dan ook gezien moeten worden als het starten van een eigen kozijnenwinkel. De doorgroeimogelijkheden als kozijnen leverancier kunnen gezien worden in het opbouwen van een goede naam, waardoor het aantal opdracht zal toenemen. Verdere doorgroeimogelijkheden zijn niet zomaar aan te geven voor het beroep kozijnen leverancier.

Arbeidsvoorwaarden en salaris kozijnen leverancier

Als kozijnen leverancier in loondienst zal men afhankelijk van de leeftijd ergens tussen de 1700 en 2500 euro bruto per maand verdienen. Als zelfstandig werkende kozijnen leverancier zijn er grote inkomens te behalen, mits de kozijnen leverancier genoeg kozijnen kan verkopen.

Mijnzzp.nl