Machinaal houtbewerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep machinaal houtbewerker
Vakkennis is belangrijk als machinaal houtbewerker
Werken als machinaal houtbewerker
Trappen maken als machinaal houtbewerker
Gebruik vlaktebank machinaal houtbewerker
Vandiktebank machinaal houtbewerker
Freesmachine machinaal houtbewerker
Verschillende houtbewerkingsmachines
Wat doet een machinaal houtwerker:
Film machinaal houtbewerker:
Opleidingen tot machinaal houtbewerker
Bedrijven waar een machinaal houtbewerker werkzaam kan zijn
Competenties machinaal houtbewerker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als machinaal houtbewerker
Arbeidsvoorwaarden en salaris machinaal houtbewerker
Eigen bedrijf starten als Machinaal houtbewerker
Boekhoudprogramma vergelijken Machinaal houtbewerker

Beroep machinaal houtbewerker

Een machinaal houtbewerker is verantwoordelijk voor het machinaal bewerken van hout- en plaatmateriaal. Een machinaal houtbewerker is werkzaam binnen een timmerwerkplaats, waarbinnen verschillende houtbewerkingsmachines aanwezig zijn, zoals een cirkelzaag, freesmachine, vlakbank, schuurmachine en eventuele andere houtbewerkingsmachines. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een machinaal houtbewerker het beste omschrijven als het bewerken van hout- en plaatmateriaal om verschillende voorwerpen te maken, zoals trappen, meubels, kozijnen, deuren, ramen en vloeren. Welke producten een machinaal houtbewerker zal maken is afhankelijk van de werkplaats, omdat binnen een werkplaats van een aannemer andere producten gemaakt worden dan binnen een werkplaats van een meubelfabriek. In alle gevallen werkt een machinaal houtbewerker wel met houtbewerkingsmachines. Als machinaal houtbewerker kan je te maken krijgen met relatief simpele houtbewerkingsmachines, echter zijn er tegenwoordig ook complexe houtbewerkingsmachines, die computergestuurd zijn. Het werken met houtbewerkingsmachines betreft in alle gevallen specialistische werkzaamheden dat overgelaten moet worden aan de juiste vakmensen, omdat houtbewerkingsmachines potentieel gevaarlijk kunnen zijn. Veiligheid speelt dan ook een belangrijke rol als machinaal houtbewerker. Het beroep machinaal houtbewerker vraagt wel om de nodige vakkennis, omdat een machinaal houtbewerker bijvoorbeeld kozijnen of een trap zal maken. In dat geval heeft een machinaal houtbewerker ook te maken met technische tekeningen en maatvoering. Het op de juiste manier instellen van houtbewerkingsmachines is belangrijk om tot de juiste maatvoering te kunnen komen. Ook moeten alle profielen netjes in elkaar overlopen.

Vakkennis is belangrijk als machinaal houtbewerker

Een machinaal houtbewerker zal in de meeste gevallen aangemerkt moeten worden als werkplaatstimmerman, echter kunnen ook andere vaklieden te maken hebben met het machinaal bewerken van hout- en plaatmateriaal. Denk hierbij aan beroepen zoals timmerman, interieurbouwer of meubelmaker, of aan fabrikanten, die trappen en/of kozijnen maken. Daarnaast kan een machinaal houtbewerker werkzaam zijn voor een houtgroothandel. Bijna alle grote aannemersbedrijven beschikken over een eigen timmerwerkplaats, waarbinnen verschillende producten gemaakt kunnen worden, zoals trappen, kozijnen, ramen en deuren. Andere werkzaamheden als machinaal houtbewerker kunnen zijn het op maat zagen van plaatmateriaal, het maken van los kozijnhout en bijvoorbeeld het maken van mastiekschroten. Als een machinaal houtbewerker werkzaam is voor een aannemersbedrijf spreekt men meestal van een werkplaatstimmerman. Binnen werkplaatsen worden de verschillende houtbewerkingsmachines op een logische volgorde geplaatst door een werkplaatsinrichter, zodat machinaal houtbewerkers niet onnodig hoeven te lopen met hout. Als machinaal is het erg belangrijk dat je op een veilige manier werkt. Het werken met houtbewerkingsmachines moet overgelaten worden aan deskundige vaklieden. De meeste stagiairs mogen bijvoorbeeld alleen werken met houtbewerkingsmachines onder begeleiding en toezicht van ervaren vaklieden.

Werken als machinaal houtbewerker

Een machinaal houtbewerker maakt over het algemeen kozijnen, ramen, deuren en trappen. Het leren maken van kozijnen, ramen, deuren en vooral trappen is niet makkelijk. De diverse verbindingen en profileringen, die in kozijnen, deuren en ramen gebruikt worden moeten allemaal op de juiste manier toegepast worden, zodat er een goed kozijn, raam of deur ontstaat, die een lange periode probleemloos gebruikt kan worden. Vooral het maken van verbindingen, zoals een pen en gat verbinding of een dubbele pen en gat verbinding vergt veel aandacht, zodat er een strakke verbinding ontstaat zonder dat de deuren of ramen uitzakken. Ook mogen de verbindingen van dorpels en stijlen geen naden vertonen, om inwateren te voorkomen. Als de verbindingen kieren vertonen is de kans groot dat de verbindingen gaan rotten en zal het kozijn, deur of raam niet lang meegaan.

Trappen maken als machinaal houtbewerker

Het is denkbaar dat een machinaal houtbewerker verantwoordelijk is voor het maken van trappen. Het kunnen maken van trappen is echt specialistenwerk, wat lang niet iedere machinaal houtbewerker kan. Een rechte steektrap is meestal geen probleem, maar een trap met een onder- of bovenkwart is moeilijk en niet te maken zonder dat een machinaal houtbewerker veel ervaring heeft in het maken van trappen. Het maken van een trap met een draaiing wordt gedaan door eerst een mal te maken van het bovenaanzicht van een trap. Dit moet gedaan worden, omdat anders de treden niet zijn af te tekenen, die allemaal verlopen bij een draaiende trap. Ook kan de ideale looplijn afgetekend worden op de mal. Na het aftekenen van de trap moeten de traptreden meestal verlijmd worden, zodat er brede stukken hout ontstaan, die later in de juiste vorm gezaagd worden. Ook de bomen van een trap verlopen en moeten dus eerste breder gemaakt worden voordat ze afgetekend en gezaagd kunnen worden. Dit zijn allemaal werkzaamheden die veel kennis en vakmanschap vereisen van de machinaal houtbewerker. Tegenwoordig kunnen trappen ook gemaakt worden zonder mal, maar daarvoor is wel software voor nodig die een automatische houtbewerkingsmachine kan aansturen. Dit soort machines zijn alleen bij grote trappenfabrieken te vinden.

Gebruik vlaktebank machinaal houtbewerker

Een vlaktebank wordt door een machinaal houtbewerker gebruikt om ruw hout, zoals het binnen komt van de houthandel vlak en haaks te maken. Eerst moet een machinaal houtbewerker het hout vlakken door het over de vlaktebank te halen. Als één kant van het hout vlak is kan deze kant tegen de haakse geleider gehouden worden, zodat de smalle kant haaks gemaakt kan worden. Een vlaktebank is een machine, die onder een hoog toerental werkt en bij ondeskundig gebruik zeer gevaarlijk kan zijn, omdat de beitels messcherp zijn. De beitels van een vlaktebank moeten door een beschermingskap afgeschermd zijn, zodat de messen niet bloot liggen.

Vandiktebank machinaal houtbewerker

Een vandiktebank zal gebruikt worden door een machinaal houtbewerker om het hout op de juiste afmeting te kunnen maken (van dikte te maken). Verschillende houten elementen hebben vaak een standaard dikte, die met een vandiktebank precies is in te stellen. De dikte van een deur is bijvoorbeeld 38 millimeter. Het hout dat op dikte gemaakt moet worden kan door een vandiktebank per gang door de machines twéé tot drie millimeter dunner gemaakt worden. Als het hout dus één centimeter dunner gemaakt moet worden zal het hout ongeveer vier keer door de machine heen gehaald moeten worden. Anders dan bij de vlaktebank zitten de beitels bij de vandiktebank bovenin de machine, en zijn ze afgeschermd. Aan de voorkant van de machine zitten rollen, die het hout door de machine heen trekken, zodat de aanvoer van het hout mooi gelijkmatig is.

Freesmachine machinaal houtbewerker

Een freesmachine is een houtbewerkingsmachine waarbij kennis en ervaring erg belangrijk zijn, omdat freesmachines alleen veilig gebruikt kunnen worden als de machinaal houtbewerker beschikt over de juiste kennis. Een freesmachine is op veel verschillende manieren in te stellen en kan ook voorzien worden van verschillende frezen. De frezen bij een freesmachine steken uit aan de voorkant en draaien met een zeer hoge toerental. Het hout moet langs deze frezen geleid worden met de hand of door middel van een instelbare geleide-machine. Voor iedere profilering die een machinaal houtbewerker moet maken is er een aparte freeskop, waarvoor de machinaal houtbewerker de machine moet instellen. Om een freesmachine goed in te kunnen stellen heeft de machinaal houtbewerker veel ervaring nodig en moet hij of zij de verschillende soorten freeskoppen kennen. Ook is het zo dat niet alle freeskoppen op dezelfde toeren mogen draaien, omdat ze anders kapot kunnen gaan.

Verschillende houtbewerkingsmachines

Naast voorgaande houtbewerkingsmachines zijn er meer machines te vinden in een machinale werkplaats, zoals een afkortzaag, platenzaag, gatenmaker, schuurmachines en lijmmachines. Welke machines een machinale werkplaats gebruikt is afhankelijk van de werkzaamheden. Tegenwoordig zijn er zelfs houtbewerkingsmachines die wel twintig meter lang zijn en ruw hout kunnen bewerken tot een kant-en-klaar kozijn als het hout uit de machine komt. Dit zijn kostbare machines die alleen voorkomen binnen de grote werkplaatsen.

Wat doet een machinaal houtwerker:

  • Het lezen van werktekeningen.
  • Het voorbereiden van de werkzaamheden.
  • Het instellen van snij- en zaagmachines.
  • Het maken van proefopstellingen.
  • Het op de juiste manier werken van hout- en plaatmateriaal.
  • Het aanbrengen van alle profileringen en pen-en-gatverbindingen.
  • Het verlijmen en opsluiten van werkstukken.
  • Het schoonhouden van de werkplek en werkplaats.

Film machinaal houtbewerker:

Opleidingen tot machinaal houtbewerker

Wie een carrière ambieert als machinaal houtbewerker kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding allround machinaal houtbewerker op niveau drie. De Mbo-opleiding allround machinaal houtbewerker is over het algemeen een praktijkopleiding, die afhankelijk van de vooropleidingen ongeveer twee tot drie jaar in beslag neemt. Tijdens de opleiding machinaal houtbewerker werk je over het algemeen vier dagen in de week bij een bedrijf, onder begeleiding van een leermeester, en zal de leerling machinale houtbewerker één dag in de week naar school gaan. Tijdens de opleiding machinaal houtbewerker zal de leerling diverse examens moeten afleggen, die in de praktijk en op school afgenomen worden. Tijdens de opleiding leert een machinaal houtbewerker veel verschillende dingen maken, zoals trappen, kozijnen, deuren, ramen en afwerkingsprofielen. De opleiding tot machinaal houtbewerker is niet voor iedereen weggelegd, omdat er met veel ingewikkelde machines gewerkt wordt en er veel verschillende soorten technieken en benamingen zijn. Ook het opzetten van een goede administratie is belangrijk als zelfstandig machinaal houtbewerker. Hiervoor kun je het beste gebruikmaken van een goed boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een machinaal houtbewerker werkzaam kan zijn

Een machinaal houtbewerker kan voor verschillende bedrijven werkzaam zijn, zoals voor een aannemersbedrijf, meubelfabriek, kozijnenfabriek, trappenfabriek, interieurbouwbedrijf of houtgroothandel. Daarnaast is het denkbaar dat een machinaal houtbewerker werkzaam is als timmerman of als onderhoudsman. Dit soort vaklieden beschikken over het algemeen ook over verschillende houtbewerkingsmachines. In dat geval kan een machinaal houtbewerker ook werkzaam zijn als ondernemer. Waar een machinaal houtbewerker precies zal werken is afhankelijk van de soort machinaal houtbewerker, omdat houtbewerkingsmachines binnen verschillende beroepen gebruikt worden.

Competenties machinaal houtbewerker

De belangrijkste competentie van een machinaal houtbewerker is de vakinhoudelijke kennis van houtbewerking en houtbewerkingsmachines. Daarnaast is veiligheid aan te merken als belangrijke competentie, omdat ongelukken met houtbewerkingsmachines niet mogen voorkomen. Houtbewerkingsmachines zijn mooie machines, echter kunnen houtbewerkingsmachines ook gevaarlijke machines zijn. Een professionele werkhouding als machinaal houtbewerker is iedere dag belangrijk om ongelukken te voorkomen. Een andere competentie als machinaal houtbewerker is het kunnen lezen van werktekeningen, omdat op de werktekeningen precies staat aangeven wat je moet maken. Omdat een machinaal houtbewerker met complexe houtbewerkingsmachines te maken heeft moet een machinaal houtbewerker ook aangemerkt kunnen worden als allround monteur en technicus, omdat houtbewerkingsmachines ook regelmatig onderhoud nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het regelmatig verwisselen van vrezen, beitels en zagen, die bod geworden zijn. Een andere belangrijke competentie als machinaal houtbewerker is communicatie, omdat binnen de meeste werkplaatsen meerdere vaklieden werkzaam zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als machinaal houtbewerker

Het arbeidsmarktperspectief als machinaal houtbewerker is over het algemeen goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. De meeste bedrijven zitten te springen om goede vakmensen, waardoor het verkrijgen van werk als machinaal houtbewerker in het algemeen geen probleem is. Vakkennis kan als machinaal houtbewerker wel een belangrijke rol spelen, omdat het werken met houtbewerkingsmachines om veel specifieke kennis vraagt. De doorgroeimogelijkheden als machinaal houtbewerker kunnen gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden, zoals de functie chef-werkplaats. Ook een baan als werkvoorbereider behoort vroeg of laat meestal wel tot de mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris machinaal houtbewerker

Een machinaal houtbewerker valt onder de bouw-cao. De werkzaamheden worden over het algemeen in een werkplaats gedaan, en soms moet de machinaal houtbewerker mee op locatie om de gemaakte onderdelen op te bouwen. Een machinaal houtbewerker zal ongeveer hetzelfde verdienen als een timmerman, afhankelijk van zijn ervaring en leeftijd. Een machinaal houtbewerker verdient ongeveer tussen de 1600 en 2600 euro bruto per maand. Als zelfstandig machinaal houtbewerker beginnen zal doorgaans moeilijk zijn, omdat er al veel van dit soort bedrijven zijn en de investering in werkplaats en machines fors zullen zijn. Daarnaast is het verkrijgen van voldoende opdrachten moeilijk.

Eigen bedrijf starten als Machinaal houtbewerker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Machinaal houtbewerker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Machinaal houtbewerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Machinaal houtbewerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Machinaal houtbewerker.

Mijnzzp.nl