Werkplaatsinrichter

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep werkplaatsinrichter
Het inrichten van bedrijfsruimtes en werkplaatsen
Autowerkplaats inrichten
Garage en gemeente
Vloeistofdichte werkvloer
Houtbewerkingswerkplaats
Film: nieuwe werkplaats inrichten:
Opleidingen tot werkplaatsinrichter
Bedrijven waar een werkplaatsinrichter werkzaam kan zijn
Competenties werkplaatsinrichter
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als werkplaatsinrichter
Arbeidsvoorwaarden en salaris werkplaatsinrichter
Eigen bedrijf starten als Werkplaatsinrichter
Boekhoudprogramma vergelijken Werkplaatsinrichter

Beroep werkplaatsinrichter

Een werkplaatsinrichter is verantwoordelijk voor het inrichten van werkplaatsen. Het beroep werkplaatsinrichter kom vrij veel voor binnen het bedrijfsleven en heeft alles te maken met het efficiënt en veilig inrichten van werkplaatsen, inclusief het veilig houden van werkplaatsen, door ze regelmatig te controleren en eventueel te keuren. Het inrichten van werkplaatsen is meestal een samenspel met de leverancier van machines en gereedschappen. Omdat de meeste bedrijven met vaste handelingen te maken hebben, is het belangrijk dat machines op de juiste volgorde geplaatst worden, zodat er zo min mogelijk gelopen hoeft te worden, waardoor efficiënt gewerkt kan worden. Voordat de machines geleverd worden zal er in de meeste gevallen een werktekening gemaakt worden, zodat alle afmetingen bekend zijn en de elektricien kan zien waar welke stopcontacten geplaatst moeten worden in de werkplaats. Traditioneel gezien heeft het beroep werkplaatsinrichter vooral betrekking op autowerkplaatsen en op werkplaatsen zoals die door aannemers gebruikt worden. Binnen dit soort werkplaatsen is het belangrijk dat alle machines en gereedschappen op de juiste plek staan. Het zijn vooral de grotere bedrijven die complete werkplaatsinrichtingen verkopen, die aangemerkt kunnen worden als werkplaatsinrichter. Het op een goede manier inrichten van werkplaatsen is een discipline die niet onderschat worden moet, omdat bedrijven veel baat hebben bij een goed ingerichte werkplaats. Bij een verkeerde indeling zullen monteurs of andere vaklieden onnodig veel moeten lopen en kan de veiligheid in het geding komen. Daarnaast beschikken de meeste werkplaatsinrichters over kennis van wet- en regelgeving, zoals van geluidsnormen en milieumaatregelen. Het beroep werkplaatsinrichter moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat een werkplaatsinrichter verschillende werkplaatsen kan inrichten, afhankelijk van de branche waarbinnen de inrichter werkzaam is.

Het inrichten van bedrijfsruimtes en werkplaatsen

Een werkplaatsinrichter is dus gespecialiseerd in het inrichten van nieuwe werkplaatsen. Over het algemeen zal een werkplaatsinrichter werkzaam zijn voor een groothandel of toeleverancier van bepaalde machines en gereedschap. Het is denkbaar dat een werkplaatsinrichter aangemerkt kan worden als vertegenwoordiger, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Een andere mogelijkheid is dat een werkplaatsinrichter aangemerkt kan worden als verkoopadviseur. Verkoopadviseurs zijn commercieel medewerkers, die zich gespecialiseerd hebben in bepaalde producten of diensten. In de meeste gevallen zal een werkplaatsinrichter te maken hebben met contracten. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op een mogelijke financiering van machines of op het aanvullen van voorraad als vaste leverancier. In de meeste gevallen zal de eigenaar van de werkplaats of de chef-werkplaats verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van contact met de werkplaatsinrichter.

Autowerkplaats inrichten

Het inrichten van een autowerkplaats of keuringsstation wordt over het algemeen gedaan door een werkplaatsinrichting bedrijf, die in opdracht werkt van de leverancier. Het inrichten van een autowerkplaats is in de meeste gevallen één of meerdere dagen werk, afhankelijk van de grootte van de werkplaats. Het inrichten van een werkplaats is specialistenwerk, omdat de diverse machines veilig opgebouwd moeten worden zonder dat er bijvoorbeeld hinderlijke kabels in de weg zitten waarover een automonteur kan vallen. Daarnaast zijn de meeste machines op diverse manieren beveiligd, zodat deze automatisch stoppen wanneer er iets dreigt mis te gaan. Daarnaast zijn er diverse apparaten die jaarlijks gekeurd moeten worden, zoals hefbruggen in een garage. Het keuren van hefbruggen moet gedaan worden door een bedrijf dat het keurmerk hefbruggen mag voeren en aangesloten is bij het RAI keurmerk Hefbruggen. Het keuren van hefbruggen is door de Arbodienst verplicht gesteld om de veiligheid te waarborgen. Daarnaast stelt de RDW ook nog speciale eisen aan hefbruggen als het op autokeuringen (APK) aankomt.

Garage en gemeente

Naast veiligheidseisen speelt bij een garage ook de gemeente een grote rol, en komen deze de werkplaats keuren na de inrichting voor de milieuvergunning. Denk hierbij aan het vloeistofdicht maken van de werkvloer zodat er geen vloeistoffen zoals olie of koelvloeistof in de bodem kunnen trekken, die schade toebrengen aan het milieu en eventueel in het grondwater kunnen komen. Een vloeistofdichte werkvloer moet gemaakt worden door een gespecialiseerd bedrijf die ook een certificaat kan overleggen, waarin alle specificaties van de garagevloer staan. Ook de vloeistofdichte vloer moet regelmatig gecontroleerd worden.

Vloeistofdichte werkvloer

Een vloeistofdichte werkvloer in een garage is niet verplicht en kan ook opgelost worden door het aanleveren van een zogenaamde 0-meting. Een 0-meting moet uitgevoerd worden door een gespecialiseerd bedrijf dat pijlbuizen in de garagevloer zal aanbrengen waaruit monsters genomen worden, die later geanalyseerd worden. Deze gegevens worden in een rapport vastgelegd die naar de gemeente verstuurd zal worden. In het aangeleverde rapport staat precies omschreven in welke toestand de grond zich bevindt. Wanneer een garage stopt met zijn activiteiten zal deze een eindmeting moeten laten uitvoeren en kan de grond vergeleken worden met de situatie zoals die aan het begin was. Mocht er ernstige vervuiling zijn opgetreden, dan weet de gemeente wie de vervuiler of overtreder is en zal deze de grond moeten saneren.

Om vervuiling in een garage tegen te gaan is het dan ook erg belangrijk dat er voldoende vloeistofdichte bakken zijn, die lekkende vaten met olie, koelvloeistof, accuvloeistof of bijvoorbeeld remolie kunnen opvangen. Overigens zijn lekbakken tegenwoordig in de meeste gevallen verplicht en zul je geen vergunning krijgen vanuit de gemeente zonder lekbakken. Maar vanuit de gemeente kunnen er nog veel meer eisen zijn als het om de veiligheid of milieu gaat, zoals het verplicht hebben hangen van brandblussers en een vetafscheider aangesloten op de riolering, zodat tijdens het handen wassen geen olie in de riolering kan komen. Bij garages zijn gemeentes behoorlijk streng omdat er veel mogelijke bodem bedreigende activiteiten kunnen plaatsvinden, en in het verleden hier helemaal niet naar gekeken werd waardoor er inmiddels veel locaties zijn met ernstige milieuschade. Omdat er ook niet goed werd bijgehouden wat de vervuiling precies is en door wie deze is veroorzaakt draaien de gemeentes of provincies in veel gevallen voor de kosten op.

Houtbewerkingswerkplaats

Ook het inrichten van een machinale werkplaats voor houtbewerking zal over het algemeen gedaan worden door de leverancier van de houtbewerkingsmachines. Milieuvervuiling speelt bij houtbewerkingsmachines een minder grote rol. Wel speelt het geluid en de veiligheid van de machines een grote rol voor de vergunning en arbodienst. Ook het inrichten van een houtbewerkingswerkplaats is specialistenwerk, omdat de diverse machines in een logische volgorde geplaatst moeten worden in de werkplaats zodat een timmerman niet onnodig ver hoeft te lopen. Zo is het bijvoorbeeld handig dat achter de vlaktebank de vandiktebank staat, zodat de machinaal houtbewerker in één keer door kan gaan. Bij het installeren van houtbewerkingsmachines is het belangrijk dat er van tevoren een duidelijke tekening gemaakt wordt van de opstelling, zodat het afzuigsysteem van tevoren geïnstalleerd kan worden en alleen nog maar aangesloten hoeft te worden op de diverse machines wanneer ze geplaatst zijn. De richtlijnen van houtbewerkingsmachines qua geluid en veiligheidsmaatregelen worden steeds strenger en zijn belangrijk. Houtbewerkingsmachines zijn geen speelgoed en kunnen bij ondeskundig gebruik gevaarlijk zijn. Omdat houtbewerkingsmachines tegenwoordig behoorlijk complex kunnen zijn bieden de meeste verkopers van houtbewerkingsmachines ook cursussen aan om de machines te leren kennen.

Film: nieuwe werkplaats inrichten:

Opleidingen tot werkplaatsinrichter

Er zijn geen opleidingsmogelijkheden voor het beroep werkplaatsinrichter, omdat het zeer specifieke werkzaamheden betreft. Een werkplaatsinrichter kan binnen verschillende branches werkzaam zijn. Over het algemeen zal een werkplaatsinrichter voldoende hebben aan een gerichte Mbo-opleiding binnen de techniek. In de meeste gevallen zal dit beroep aangeleerd worden in de praktijk. Wel is het belangrijk dat je over voldoende technisch inzicht beschikt en minimaal een Mbo-opleiding genoten hebt. Het is verder niet mogelijk om een gerichte opleiding te kunnen benoemen. Ook de boekhouding op de juiste manier opzetten en bijhouden is belangrijk wanneer je gaat starten met jouw bedrijf. Het is raadzaam om gebruik te maken van online boekhouden voor de zzp boekhouding.

Bedrijven waar een werkplaatsinrichter werkzaam kan zijn

Een werkplaatsinrichter kan voor verschillende bedrijven werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan groothandels gericht op de bouwsector of de autosector. Daarnaast kan een werkplaatsinrichter werkzaam zijn voor gespecialiseerde werkplaatsinrichting bedrijf, die te maken kunnen hebben met verschillende werkplaatsen. Afhankelijk van de specifieke functie kan een werkplaatsinrichter in sommige gevallen ook aangemerkt worden als onderhoudsmonteur of storingsmonteur. Dit kan wel per werkgever verschillen, omdat een vertegenwoordiger of verkoper niet snel werkzaam zal zijn als monteur.

Competenties werkplaatsinrichter

De competenties van een werkplaatsinrichter zijn niet zomaar aan te geven, omdat werkplaatsinrichters op verschillende manieren werkzaam kunnen zijn. Een monteur moet bijvoorbeeld over andere competenties beschikken dan een vertegenwoordiger. In het algemeen is het wel zo dat een werkplaatsinrichter moet beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Dit heeft vooral betrekking op het adviseren van ondernemers en het coördineren van werkzaamheden. Algemeen belangrijke woorden zijn innovatie, techniek, netwerken, plannen, organiseren, afspraken, inzicht, kennis en presteren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als werkplaatsinrichter

Het arbeidsmarktperspectief van een werkplaatsinrichter is matig te noemen. Het beroep werkplaatsinrichter komt relatief gezien niet veel voor. Daarnaast is het zo dat lang niet alle bedrijven gebruikmaken van een werkplaatsinrichter. De doorgroeimogelijkheden van een werkplaatsinrichter kunnen eventueel gezien worden in de functie bedrijfsleider.

Arbeidsvoorwaarden en salaris werkplaatsinrichter

Er zijn voor het beroep werkplaatsinrichter geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat je voor verschillende bedrijven werkzaam kan zijn in verschillende branches. Het salaris als werkplaatsinrichter zal doorgaans ergens tussen de 2000 en 3000 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van je leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Werkplaatsinrichter

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Werkplaatsinrichter, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Werkplaatsinrichter

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Werkplaatsinrichter bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Werkplaatsinrichter.

Mijnzzp.nl