Keurmeester brandbeveiliging

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een keurmeester brandbeveiliging is verantwoordelijk voor het inspecteren van de brandveiligheid van gebouwen, wat betrekking kan hebben op het gebruik van gebouwen, de technische installaties van gebouwen, de gebruikte bouwmaterialen, brandblusvoorzieningen en de toegankelijkheid van de mogelijk aanwezige vluchtwegen. Denk bijvoorbeeld aan de brandveiligheid van plafonds, aan de keuringsdatum van brandblusmiddelen en aan het feitelijke gebruik van gebouwen. Een keurmeester brandbeveiliging kan ook preventieve tips geven over mogelijke vluchtwegen, noodverlichting en rookmelders. Tegenwoordig zijn er veel gemeentes die eisen dat gebouwen ieder jaar gecontroleerd worden, afhankelijk van het gebruik, zodat gemeentes zeker weten dat alles klopt volgens de regels. Dit kunnen verschillende soorten gebouwen betreffen met verschillende bestemmingen. Denk hierbij aan studentenwoningen, feestzalen, kantoren en ander soort openbare gebouwen. Een keurmeester brandbeveiliging kan ook technische installaties bekijken op het veilig functioneren. Het beroep keurmeester brandbeveiliging kan in de praktijk op verschillende manieren voorkomen en kan ook per organisatie inhoudelijk verschillen. Welke aandachtspunten een keurmeester brandbeveiliging precies zal bekijken is dan ook afhankelijk van de soort werkgever. Het beroep keurmeester brandbeveiliging kent verder geen vaste omschrijving en kent geen beroepsbescherming. In de praktijk kunnen dus verschillende vaklieden aangemerkt worden als keurmeester brandbeveiliging. Een keurmeester brandbeveiliging kan bijvoorbeeld ook gewoon een installateur zijn, die technische installaties zal keuren. Het is dus niet zo dat alleen ambtenaren of brandweerlieden aangemerkt kunnen worden als keurmeester brandbeveiliging. Daarnaast kunnen andere vaklieden aangemerkt worden als keurmeester brandbeveiliging. Denk bijvoorbeeld ook aan keurmeesters die voertuigen mogen keuren.

Een keurmeester brandbeveiliging is dus gespecialiseerd in het controleren van gebouwen en/of boten en voertuigen met betrekking tot de brandveiligheid. Daarnaast is een keurmeester brandbeveiliging een belangrijke adviseur. Het beroep keurmeester brandbeveiliging moet wel vrij algemeen gezien worden, omdat verschillende vaklieden aangemerkt kunnen worden als keurmeester brandbeveiliging. Denk bijvoorbeeld aan Apk-keurmeesters, campers monteurs en caravanspecialisten, die te maken kunnen hebben met keuren van voertuigen met betrekking tot de brandveiligheid. Dit betreft dan vaak voertuigen die gebruikmaken van een gasinstallatie. In dat geval kan ook de benaming keurmeester gasinstallaties van toepassing zijn. Over het algemeen zal een keurmeester brandbeveiliging veel te maken hebben met gebouwen die een keuring moeten ondergaan met betrekking tot de vergunning. Er is tegenwoordig op veel verschillende manieren aandacht aan brandveiligheid.

Brandveiligheid gebouwen

Tegenwoordig zijn er steeds meer aandachtspunten ten aanzien veiligheid in gebouwen. Was het in het verleden zo dat er hoofdzakelijk gekeken werd naar brandblussers, inmiddels zijn er veel meer zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Denk bijvoorbeeld aan sprinklerinstallaties, rookmelders, koolmonoxidemelders en aan een brandalarm. Daarnaast kan het gebruik of bestemming van een gebouw inhouden dat er op verschillende manieren gekeken wordt naar de brandveiligheid. Denk bijvoorbeeld aan een studentenwoning, die voorzien moet zijn van een brandtrap om de veiligheid te kunnen garanderen. Als er dagelijks veel bezoekers in een gebouw zijn kan het een eis zijn van de gemeente om voldoende vluchtwegen te hebben en dat deze op een goede manier aangegeven worden. De gemeente of brandweer kijkt bij een eventuele inspectie ook of de vluchtwegen niet zijn geblokkeerd. Een veel voorkomend probleem is dat nooduitgangen nooit gebruikt worden en mensen er spullen voor zetten, wat een ernstige blokkade kan vormen in geval van nood.

Afdeling bouw- en woningtoezicht

Maar ook de afdeling bouw- en woningtoezicht van gemeentes ziet er op toe dat er gebouwd wordt volgens de hedendaagse normen. Door een juiste keuze van materialen te maken kan er veel ellende voorkomen worden bij bijvoorbeeld een brand. Zo moeten muren, vloeren en plafonds voldoende brandvertragend zijn om een snelle doorslag van brand te voorkomen zodat mensen voldoende tijd hebben om het gebouw te verlaten. Vandaag de dag gaan er steeds meer stemmen op vanuit brancheverenigingen en brandweer om ook cv-ketels verplicht te laten controleren. Deze controle zou dan elke twee jaar verplicht moeten worden uitgevoerd. Koolmonoxidevergiftiging komt jaarlijks nog tientallen keren voor omdat ketels niet goed werken. Een erkende installateur kan hierop wijzen bij een controle. Ook sparingen en andere doorvoeren moeten tegenwoordig dichtgemaakt worden om branddoorslag te voorkomen.

Brandpreventie

Brandpreventie is dan ook erg belangrijk om brand te voorkomen of te beperken in zijn gevolgen. Wanneer er onverhoopt toch brand mocht uitbreken is het belangrijk om te weten wat men moet doen. Veel maatregelen zijn simpel te nemen en kosten niet veel. Zo zijn er bij de diverse bouwmarkten voor relatief weinig geld rookmelders of koolmonoxidemelders te koop die bewoners op tijd kunnen waarschuwen bij calamiteiten. Maar ook een blusdeken kan een goede aanvulling zijn mocht er brand uitbreken. Bij het plaatsen van rookmelders moet men er wel rekening mee houden dat deze zo hoog mogelijk geplaatst wordt, omdat rook een ruimte van bovenaf naar onder vult. Op deze manier gaat het alarm zo vroeg mogelijk af. Ook andere maatregelen kunnen helpen om brand te voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een televisietoestel die niet op stand-by blijft staan. Televisies trekken stof aan die hierdoor onverhoopt in brand kan vliegen. Maar ook apparaten die veel stroom gebruiken kunnen gevaarlijk zijn, zoals een wasmachine of een droger.

Inspectie brandveiligheid

De overheid controleert vaak de brandveiligheid van gebouwen, en geeft na de controles tips en adviezen die meestal niet vrijblijvend zijn. Vooral gebouwen waar veel mensen aanwezig zijn zoals disco's, hotels, kroegen, restaurants en feestzalen hebben vaak grote aandacht van de overheid. In veel gevallen zullen ambtenaren samen met de brandweer door een pand lopen en alles controleren, zoals de brandblussers en de nooduitgangen. Brandblussers moeten ieder jaar gecontroleerd worden door een specialistisch bedrijf en nooduitgangen worden nogal eens geblokkeerd met rotzooi en zijn dan niet toegankelijk, mocht er brand uitbreken. Maar ook de decoratie in een kroeg moet behandeld zijn, zodat deze materialen niet in brand kunnen vliegen.

Keurmeester brandbeveiliging:

Opleidingen tot keurmeester brandbeveiliging

Er zijn geen landelijke opleidingsmogelijkheden als het om het beroep keurmeester brandveiligheid gaat. Wel zijn er veel cursussen te vinden die met brandveiligheid te maken hebben, maar die zijn over het algemeen vrij specifiek en meestal branche gericht. Het keuren van de brandveiligheid is nu nog iets wat doorgaans door gemeenteambtenaren of de brandweer gedaan wordt. Grote bedrijven hebben tegenwoordig vaak zelfs een brandwacht lopen om op de veiligheid toe te zien. Er zijn wel adviesbureau die kunnen adviseren op het gebied van brandveiligheid. Brandveiligheid heeft bijvoorbeeld veel aandacht in de installatiebranche, zoals het op een veilige manier aansluiten van ketels, aanleggen van sprinklerinstallaties en andere blusmiddelen. Maar de brandveiligheid gaat natuurlijk verder, zoals het gebruik van een gebouw, aankleding van een gebouw en het nemen van de juiste preventieve maatregelen. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een keurmeester brandbeveiliging werkzaam kan zijn

Een keurmeester brandbeveiliging kan voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam zijn op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan een aannemer, ambtenaren, bouwinspecteurs en aan brandweerlieden. Daarnaast kan een keurmeester brandbeveiliging werkzaam zijn voor adviesbureaus. Als een keurmeester brandbeveiliging werkzaam is voor een adviesbureau kan een keurmeester brandbeveiliging in sommige gevallen ook aangemerkt worden als ondernemer. Zoals eerder aangeven kunnen in de praktijk verschillende vaklieden aangemerkt worden als keurmeester brandbeveiliging.

Competenties keurmeester brandbeveiliging

De competenties van een keurmeester brandveiligheid kunnen verschillen per specifiek beroep, omdat brandveiligheid betrekking heeft op alle branches en niet alleen op gebouwen. Denk bijvoorbeeld ook aan de woninginrichtingsbranche, gemeentes en bijvoorbeeld aan de scheepsbouw. Brandveiligheid gaat dus verder dan alleen de brandveiligheid gebouwen. Als keurmeester brandveiligheid moet je over veel kennis beschikken, die zeer breed is. Denk bijvoorbeeld ook aan grote evenementen, waarbij brandpreventie een belangrijke rol speelt. In het algemeen zal een keurmeester brandveiligheid over onderzoeksvaardigheden moeten beschikken. Ook goede communicatieve vaardigheden mogen over het algemeen niet ontbreken. Algemeen belangrijke woorden zijn analyseren, analytisch, adviseren, samenwerken, overleggen, plannen en organiseren. Een keurmeester brandveiligheid, die werkzaam is voor de overheid, kan ook te maken hebben met vaste beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als keurmeester brandbeveiliging

Als keurmeester brandveiligheid is er doorgaans redelijk veel werk te vinden. Wel is het vinden van werk sterk afhankelijk van de branche waar je werkzaam bent. Er is een groeiende vraag naar de brandveiligheid over het algemeen, en dus komt er ook steeds meer vraag naar specialisten. De doorgroeimogelijkheden als keurmeester brandveiligheid zullen sterk afhankelijk zijn van de soort branche waar je werkzaam bent en je huidige opleidingsniveau. Het is dus te specifiek om zomaar aan te kunnen geven.

Arbeidsvoorwaarden en salaris keurmeester brandbeveiliging

Er zijn geen arbeidsvoorwaarden te geven voor het beroep keurmeester brandbeveiliging, omdat je in verschillende branches werkzaam kunt zijn met hun eigen specifieke cao. Als zelfstandig ondernemer bepaal je natuurlijk je eigen arbeidsvoorwaarden. Het salaris van een keurmeester brandbeveiliging zal doorgaans in de hogere salarisschalen vallen, omdat wij er vanuit kan gaan dat iemand minimaal een afgeronde Hbo-opleiding zal bezitten.

Read this information on Fire protection inspector in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Brandschutzinspektor auf Deutsch.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Keurmeester brandbeveiliging

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Keurmeester brandbeveiliging bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl