Destructief onderzoeker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een destructief onderzoeker is een test-ingenieur of wetenschapper die onderzoek uitvoert naar de eigenschappen van materialen en producten. In tegenstelling tot niet-destructief onderzoek, waarbij de materialen of producten niet beschadigen, is dit bij destructief onderzoek wel het geval. De onderzochte materialen of producten gaan tijdens een destructief onderzoek dan ook verloren, in tegenstelling tot niet-destructief onderzoek. Hoe materialen of producten precies onderzocht worden en verloren gaan kan verschillen per onderzoek, materiaalsoort of product. Denk bijvoorbeeld aan een druktest of trektest om de sterkte te kunnen bepalen van metalen onderdelen, of aan een test hoe vaak een keukenkast open en dicht kan voordat deze kapot gaat. Destructief onderzoek is in de meeste gevallen makkelijker uit te voeren dan niet-destructief onderzoek, echter kan destructief onderzoek technisch wel complex zijn. Denk bijvoorbeeld aan het achteraf meten en analyseren van technische gegevens (data). Ook een duurzaamheidstest kan in de meeste gevallen aangemerkt worden als destructief onderzoek, omdat een duurzaamheidstest meestal pas stopt als iets stuk gaat. Het beroep destructief onderzoeker moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat een destructief onderzoeker op verschillende niveaus werkzaam kan zijn binnen bedrijven, instellingen en onderzoeksbureaus. In alle gevallen zal destructief onderzoek uitgevoerd worden om bepaalde producten te testen. Afhankelijk van het soort onderzoek kan het ook belangrijk zijn om gegevens te analyseren, zodat er mogelijke verbeteringen toegepast kunnen worden. Destructief onderzoek komt in de praktijk op veel manieren voor en heeft als doel het controleren van kwaliteit en het eventueel voldoen aan wettelijke regelgeving. Een destructief onderzoeker zal in de meeste gevallen minimaal over een technische Hbo-opleiding beschikken.

Een destructief onderzoeker is dus een test-ingenieur en/of wetenschapper, die verantwoordelijk is voor verschillende onderzoeken. Ook impacttesten behoren tot destructief onderzoek, zoals de bekende botsproeven om de carrosserie van een auto te testen. Botsproeven kunnen echter niet aangemerkt worden als makkelijke testen, omdat er tijdens en na de botsproef veel verschillende gegevens geanalyseerd moeten worden. Destructief onderzoek is dan ook niet in alle gevallen makkelijk uit te voeren, omdat bij destructief onderzoek ook sprake kan zijn van veel technische gegevens en data. Simpele destructieve onderzoeken kunnen zijn het testen van de brandwerendheid van materialen of bijvoorbeeld het testen van het aantal branduren van lampen. Destructief onderzoek is in de meeste gevallen belangrijk, omdat toezichthouders precies willen weten of bepaalde voorwerpen of voertuigen voldoen aan alle wettelijke regelgeving. Daarnaast is het zo dat fabrikanten precies willen weten of hun producten voldoen aan hun eigen kwaliteitseisen met betrekking tot de wettelijke garantie.

Materiaalonderzoek

Ook de taaiheid van materialen kan door middel van destructief onderzoek aangetoond worden. Het aantonen van de taaiheid van materialen kan belangrijk zijn om te bepalen wanneer een materiaal het precies zal begeven. De taaiheid van staal kan bijvoorbeeld aangetoond worden door een kerfslagproef. Een kerfslagproef is een gestandaardiseerde testmethode om de gevoeligheid voor brosse breuk van staal te voorspelen. Een brosse breuk is een breuk in staal die makkelijk kan ontstaan, zonder dat er sprake is van veel energiegebruik om het staal te laten breken. Denk bijvoorbeeld aan de vliegtuigindustrie, die precies moet weten als en onder welke omstandigheden bepaalde materialen het gegeven.

Opstellen van een proefopstelling

Een andere vorm van destructief onderzoek kan weer zijn het opstellen van een proefopstelling om de zwakheden van een gebouw te bestuderen. Dit soort onderzoeken is vooral interessant om meer kennis op te doen over de gevolgen van aardbevingen op gebouwen. De proefopstellingen bestaan uit een trilplaat waarop een echt huis gebouwd zal worden. Nadat het huis klaar is kan de trilplaat aangezet worden om een aardbeving na te bootsen. Onderzoekers kunnen op deze manier bestuderen wat de gevolgen zijn van een aardbeving op een huis. Dit soort informatie is relevant voor gemeentes, vergunningverleners en bouwkundigen. Zoals eerder omschreven maken veel fabrikanten gebruik van destructief onderzoek. Denk ook aan keukenfabrikanten, fietsenmakers en aan fabrikanten van consumentenelektronica.

Waarom destructief onderzoek uitvoeren:

  • Het voldoen aan wet- en regelgeving;
  • Het opstellen van de garantievoorwaarden;
  • Het analyseren van gegevens;
  • Het aantonen wat een product precies kan hebben;
  • Het uitvoeren van duurzaamheidstesten;
  • Het eventueel verder ontwikkelen (verbeteren);
  • Het vaststellen van maximale belastingen;
  • Het vaststellen van onderhoudsintervallen.

Wat doet een destructief onderzoeker:

Crash Tests Tesla:

Opleidingen tot destructief onderzoeker

Er bestaan geen specifieke opleidingen voor het beroep destructief onderzoeker, omdat een destructief onderzoeker betrekking kan hebben op uiteenlopende soorten onderzoeken die kunnen variëren van simpel tot zeer uitgebreid. Als we spreken van ingewikkelde testen kan een destructief onderzoeker ook een ingenieur of een onderzoeker zijn die wellicht ook niet-destructieve onderzoeken uitvoert. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als je gaat beginnen als zzp'er, is het belangrijk om een boekhouding bij te houden.

Bedrijven waar een destructief onderzoeker werkzaam kan zijn

Een destructief onderzoeker kan voor verschillende bedrijven, instellingen en overheden werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan fabrikanten, de auto-industrie, de scheeps-industrie en aan de civiele sector. Daarnaast kan een destructief onderzoeker werkzaam zijn voor onderzoeksbureaus, die voor verschillende opdrachtgevers werkzaam zijn. In dat geval ben je bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het onderzoeken van de kwaliteit van smartphones of de kwaliteit van wasmachines. Zoals eerder omschreven kan het beroep destructief onderzoeker in de praktijk op verschillende manieren voorkomen. In sommige gevallen kan een destructief onderzoeker ook aangemerkt worden als werktuigbouwkundige.

Competenties destructief onderzoeker

De competenties van een destructief onderzoeker zijn niet eenduidig te omschrijven, omdat het beroep destructief onderzoeker op verschillende manieren voorkomt. Het testen van keukendeurtjes kan bijvoorbeeld niet zomaar vergeleken worden met het testen van bouwkundige constructies. In het algemeen moet een destructief onderzoeker beschikken over (wetenschappelijke) onderzoeksvaardigheden. Ook technische kennis is een belangrijke competentie. Daarnaast moet een destructief onderzoeker over de nodige ICT-kennis beschikken om alle data te kunnen analyseren. Algemeen belangrijke woorden zijn secuur, analytisch, pragmatisch, plannen, organiseren, onafhankelijkheid, samenwerken, communicatie, innovatie, wiskunde en natuurkunde.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als destructief onderzoeker

Het arbeidsmarktperspectief van een destructief onderzoeker is niet zomaar aan te geven, omdat dit ook weer geheel afhankelijk is van de opleiding. Wel is het zo dat een goed opgeleide ingenieur of wetenschapper over het algemeen geen moeite zal hebben met het verkrijgen van een baan. De doorgroeimogelijkheden als destructief onderzoeker zijn ook niet zomaar aan te geven, omdat deze afhankelijk zijn van het opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris destructief onderzoeker

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat destructieve onderzoekers overal werkzaam kunnen zijn op verschillende niveaus in verschillende branches. Het is ook niet mogelijk om een salarisindicatie te geven voor dit beroep, omdat dit beroep op alle niveaus kan voorkomen. Zie de meer specifieke beroepen voor een salarisindicatie of bereken het salaris zelf.

Read this information on Destructive researcher in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Zerstorender Forscher auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Investigador destructivo en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Destructief onderzoeker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Destructief onderzoeker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl