Test ingenieur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep test ingenieur
Wat doet een test ingenieur
Waarom mechanische testen uitvoeren
Zonder botsproeven geen staal maken:
Beschermen draagconstructies:
Opleidingen tot test ingenieur
Bedrijven waar een test ingenieur werkzaam kan zijn
Competenties test ingenieur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als test ingenieur
Arbeidsvoorwaarden en salaris test ingenieur
Eigen bedrijf starten als Test ingenieur
Boekhoudprogramma vergelijken Test ingenieur

Beroep test ingenieur

Een test ingenieur werkzaam binnen de industrie en/of wetenschap is verantwoordelijk voor het opzetten van testen, het beproeven van testen, het interpreteren van testen en het geven van aanbevelingen aan de hand van de uitgevoerde testen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een test ingenieur dan ook het beste omschrijven als het testen van producten, inclusief het geven van aanbevelingen met betrekking tot mogelijke verbeteringen. Een test ingenieur is een hoogopgeleide techneut die op een nauwgezette manier tests uitvoert om de kwaliteit van bepaalde producten te kunnen garanderen. Een test ingenieur hoeft niet alleen producten te testen, omdat een test ingenieur ook ingezet kan worden om bepaalde processen te testen. Welke werkzaamheden een test ingenieur precies uitvoert, is weer afhankelijk van het soort bedrijf waar hij of zij werkzaam is. Een andere benaming voor een test ingenieur kan ook zijn beproever. Als test ingenieur kan je werkzaam zijn binnen de industrie zoals de auto-industrie. Binnen de auto-industrie is het erg belangrijk dat nieuwe technieken en/of nieuwe materialen uitgebreid getest worden voordat ze in productie genomen worden. Wanneer bijvoorbeeld een autotechnisch ingenieur een nieuwe idee bedacht heeft kan het nodig zijn dat het betreffende idee getest wordt. Ook wanneer een autotechnisch ingenieur tegen bepaalde problemen aanloopt, is het aan de test ingenieur om deze problemen op te lossen door het uitvoeren van testen door middel van een proefopstelling. De test ingenieur kan door middel van proefopstellingen ondervinden wat nu precies de problemen zijn en met verbetervoorstellen komen. Een test ingenieur is dan ook een onderzoeker en/of wetenschapper die gecontroleerde testen uitvoert voor zijn of haar werkzaamheden.

Wat doet een test ingenieur

Er bestaan verschillende soorten testtechnieken die verschillende toepassingsgebieden kennen afhankelijk van het doel van de testen. Een test ingenieur kan bijvoorbeeld destructief testonderzoek uitvoeren, maar juist ook niet-destructief testonderzoek uitvoeren, afhankelijk van het doel van de test. Bij destructief testonderzoek is het de bedoeling dat de geteste producten uiteindelijk kapot gaan om bijvoorbeeld de duurzaamheid of het breekpunt te kunnen bepalen. Een andere benaming hiervoor is ook wel stresstest. Bij niet-destructief testonderzoek kan het bijvoorbeeld gaan om metaal scheurtjes te lokaliseren in materialen om bepaalde zwakheden op te sporen. Een ander manier van testen is het testen van bepaalde processen. Denk bijvoorbeeld aan een proces engineer die een complexe installatie bedacht heeft die ook getest zal moeten worden. In veel gevallen zal deze installatie ook voorzien zijn van de nodige ICT-oplossingen. Deze ICT-oplossingen kunnen dan weer getest worden door bijvoorbeeld een software tester. Een software tester kan ook weer aangemerkt worden als een ingenieur.

Waarom mechanische testen uitvoeren

Het testen van materialen of technieken is erg belangrijk om verschillende redenen. Denk bijvoorbeeld aan het kunnen bepalen van de garantievoorwaarden, aan de termijnen met betrekking tot vervangingsadviezen van onderdelen, aan brandbestendigheid van producten en aan de duurzaamheid van producten. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn om producten en/of technieken te testen om bijvoorbeeld goedkeuring te kunnen krijgen van een toezichthouder. De manier van testen kan variëren, afhankelijk van het specifieke product en/of het proces. Fabrikanten zijn over het algemeen heel voorzichtig met het massaal op de markt brengen van producten en/of processen voordat ze uitgebreid getest zijn, zodat er achteraf geen problemen kunnen ontstaan. Wanneer bijvoorbeeld auto's teruggeroepen moeten worden, omdat er een probleem is geconstateerd, kost dit de autofabrikant doorgaans veel geld. Om dit soort problemen te voorkomen worden nieuwe materialen, technieken en processen zeer goed getest, zodat de kans op fouten geminimaliseerd wordt.

Zonder botsproeven geen staal maken:

Beschermen draagconstructies:

Opleidingen tot test ingenieur

Het beroep test ingenieur is te algemeen om een specifieke opleiding te kunnen benoemen. Er zijn veel verschillende ingenieurs werkzaam, die kunnen beschikken over verschillende opleidingen. Denk bijvoorbeeld aan de hbo-opleiding Automotive of aan de hbo-opleiding Werktuigbouwkunde. Het is dus niet zomaar mogelijk om een gerichte opleiding tot test ingenieur te benoemen, omdat dit ook afhankelijk is van de branche waarbinnen je werkzaam bent. Een civiel ingenieur beschikt bijvoorbeeld over een andere opleiding dan een software engineer. Het is mogelijk dat een test ingenieur zal beschikken over een universitaire studie. Het beroep ingenieur komt namelijk voor op Hbo-niveau en op universitair niveau. Het is ook mogelijk dat ervaren ingenieurs een aanvullende opleidingen volgen tot test ingenieur. Wanneer je voor jezelf gaat starten met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot beste boekhoudpakket voor de zzp boekhouding. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een test ingenieur werkzaam kan zijn

Een test ingenieur kan voor uiteenlopende bedrijven werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan een test ingenieur die werkzaam is binnen de auto-industrie, de elektrotechniek of de bouwsector. Ook fabrikanten in het algemeen kunnen gebruikmaken van test ingenieurs. Daarnaast kan een test ingenieur werkzaam zijn voor gespecialiseerde ingenieursbureaus. Het ook mogelijk dat een test ingenieur werkzaam is als consultant voor verschillende opdrachtgevers. Het beroep test ingenieur kan tegenwoordig ook betrekking hebben op het testen van software. In dat geval kan een test ingenieur aangemerkt worden als software engineer.

Competenties test ingenieur

Een van de belangrijkste competenties van een test ingenieur is dat hij of zij beschikt over algemene onderzoeksvaardigheden. Daarnaast moet een test ingenieur aangemerkt kunnen worden als allround technicus. Ook ruimtelijk voorstellingsvermogen kan aangemerkt worden als belangrijke competentie. Omdat een test ingenieur over het algemeen werkzaam kan zijn binnen de industrie moet de test ingenieur over kennis beschikken met betrekking tot fabricageprocessen en productieprocessen. Omdat een test ingenieur in veel gevallen te maken heeft met complexe werkzaamheden kan het ook belangrijk zijn dat de test ingenieur aangemerkt kan worden als scrum master. Algemeen belangrijke woorden zijn ICT, zelfstandigheid, accuratesse, inzicht, oordeelsvorming, analytisch, samenwerken, presteren, doorzettingsvermogen en communicatie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als test ingenieur

Het arbeidsmarktperspectief van een test ingenieur is over het algemeen goed te noemen. De meeste bedrijven zitten te springen om hoger opgeleid technisch personeel. Daarnaast kan een test ingenieur werkzaam zijn binnen verschillende branches. Met andere woorden zal een goede test ingenieur in de meeste gevallen geen enkele moeite hebben met het verkrijgen van werk. De doorgroeimogelijkheden van een test ingenieur moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een leidinggevende functie, zoals de functie lead ingenieur. Als een test ingenieur beschikt over een universitaire studie kan ook het promoveren aangemerkt worden als doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris test ingenieur

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als test ingenieur, omdat je voor verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn. Een test ingenieur zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3500 en 5000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Test ingenieur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Test ingenieur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Test ingenieur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Test ingenieur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Test ingenieur.

Mijnzzp.nl