Civiel ingenieur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een civiel ingenieur werkt doorgaans op de engineeringafdeling binnen een bedrijf. De ingenieur komt vaak voor bij technische bedrijven, zoals infrabedrijven, waterbouw en milieutechnische bedrijven. De ingenieur is vaak bezig met het ontwerpen van nieuwe technieken of het verbeteren van bestaande processen. Ook het onderzoeken naar haalbaarheid van technieken is een belangrijk onderdeel van het werk. De meeste ingenieurs zijn HBO of academisch opgeleid. Een ingenieur is vaak gespecialiseerd in een bepaald vakgebied.

De ingenieur is doorgaans van het begin tot het einde betrokken bij een bepaald project. Haalbaarheidsonderzoeken, berekeningen en voortgangsreportages zijn belangrijke taken van de ingenieur.

Civiel ingenieur:

Opleidingen tot civiel ingenieur

Er zijn diverse opleidingsmogelijkheden voor het beroep civiel ingenieur, op verschillende niveaus, zoals de Hbo-opleiding Civiele Techniek van vier jaar en de universitaire opleiding civiele techniek aan de TU Delft van vier jaar. Tijdens de opleiding civiel ingenieur is er onder meer aandacht voor de volgende vakken: wiskunde, Nederlands, toegepaste mechanica, technisch tekenen, civiele constructies, infrastructuur, calculeren en begroten. Na het tweede jaar zal je meestal een specialisatie moeten kiezen binnen de opleiding, zoals waterbouw of civiele constructies. Het beroep civiel ingenieur heeft raakvlakken met de bouwwereld, maar is toch wel anders, omdat het om civiel werk gaat. Tijdens de opleiding civiele techniek zal je ook stage lopen, die je zelfs naar het buitenland kan brengen als student. Om toegelaten te worden voor de Hbo-opleiding civiele techniek is het belangrijk dat je minimaal eenentwintig jaar bent en over een Mbo-diploma niveau vier bezit of hoger. Het verschil tussen de Hbo-opleidingen en de universitaire opleiding is dat de Hbo-opleiding meer praktijkgericht. De universitaire opleiding is juist meer theoretisch. De opleiding civiele techniek is geen lichte opleiding en er komen veel exacte vakken in voor.

Bedrijven waar een civiel ingenieur werkzaam kan zijn

Als civiel ingenieur kan je voor diverse soorten bedrijven werkzaam zijn in de civiele techniek, zoals bij civiele aannemers, adviesbureaus, ingenieursbureaus, overheid, provincies, gemeentes en waterschappen. Als civiel ingenieur zijn er ook verschillende functie die je kan uitvoeren binnen de civiele techniek, zoals de functie uitvoerder, constructeur, ontwerper, opzichter, werkvoorbereider en de functie projectleider.

Competenties civiel ingenieur

Als civiel ingenieur moet je over behoorlijk wat verschillende competentie beschikken, waar tijdens de opleiding dan ook veel aandacht voor is. Omdat bouwen nooit alleen gedaan zal worden zal je zeker veel moeten overleggen binnen je werk, zoals met collega's, gemeentes, waterschappen, provincies en toeleveranciers. Je communicatieve vaardigheden als civiel ingenieur moeten dan ook goed zijn, net zoals het kunnen werken in teamverband. Maar ook creativiteit speelt binnen dit beroep een belangrijke rol, zodat je met de juiste oplossingen weet te komen bij ingewikkelde constructies of ontwerpen. Daarnaast is het belangrijk dat je nauwkeurig weet te werken, volgens de opgegeven specificaties. De verdere competenties kunnen binnen dit vakgebied verschillen per specifieke functie die je bekleedt.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als civiel ingenieur

Als civiel ingenieur met de juiste opleidingen zal het doorgaans geen enkel probleem zijn om werk te vinden. Er zijn binnen Nederland veel bedrijven actief binnen de civiele branche, die zelfs internationaal werkzaam zijn, omdat de civiele techniek in Nederland wereldwijd goed staat aangeschreven. Daarnaast kent de civiele techniek ook veel verschillende disciplines binnen het vakgebied. De doorgroeimogelijkheden als civiel ingenieur moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie binnen de organisatie en het voeren van grote ingewikkelde projecten.

Arbeidsvoorwaarden en salaris civiel ingenieur

Er zijn voor dit beroep geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat je bij zeer uiteenlopende soorten werkgevers of overheden werkzaam kan zijn. Wel is het zo dat je doorgaans voor de grotere bedrijven werkzaam zal zijn, die hun arbeidsvoorwaarden meestal prima geregeld hebben. Een civiel ingenieur zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 5000 euro bruto per maand, afhankelijk van  leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Een top civiel ingenieur met grote verantwoordelijkheden qua projecten kan ook wel veel meer verdienen.

Mijnzzp.nl