Civiel ingenieur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een civiel ingenieur is verantwoordelijk voor het ontwerpen, uitwerken, realiseren en onderhouden van objecten die vastzitten aan de grond. Denk hierbij aan bruggen, tunnels, leidingen en aan funderingen op land en in zee. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een civiel ingenieur het beste omschrijven als het ontwerpen en uitwerken van bouwprojecten in de grond-, weg- en waterbouw. Een civiel ingenieur is een hoogopgeleide techneut die werkzaam is op de engineeringafdeling. Als ingenieur bestaan er verschillende specialisaties die om verschillende opleidingen kunnen vragen. Als civiel ingenieur ben je betrokken bij het voorbereidingstraject van een project of juist betrokken bij de uitvoeringsfase van het project afhankelijk van de organisatie waar je werkzaam bent. Daarnaast kan een civiel ingenieur ook weer gespecialiseerd zijn in complexe renovatiewerkzaamheden. De werkzaamheden van een civiel ingenieur zijn aan te merken als zeer belangrijke werkzaamheden, omdat er geen fouten gemaakt mogen worden met betrekking tot bouwwerken. Het zijn de civiel ingenieurs die alles zo doorberekenen dat constructies langdurig veilig gebruikt kunnen worden na de oplevering. Het berekenen van draagconstructies zoals die van een brug is complexe materie waarbij een civiel ingenieur het ontwerp net zolang zal aanpassen totdat de draagconstructie aan alle eisen zal voldoen. Niet alleen de veiligheid zal een rol spelen, maar bijvoorbeeld ook de duurzaamheid. Het mag natuurlijk niet voorkomen dat een moderne brug na enkele jaren alweer groot onderhoud nodig heeft. Vanzelfsprekend kan een civiel ingenieur gespecialiseerd zijn in verschillende vakgebieden. Het ontwerpen van een nieuwe brug kan niet zomaar vergeleken worden met het ontwerpen van tunnels. Daarnaast kan een civiel ingenieur bijvoorbeeld te maken hebben met het ontwerpen van waterkeringen.

Civiele techniek is een breed vakgebied dat ook betrekking heeft op wegenbouwkunde en waterbouwkunde. Het aanleggen van wegen en bouwwerken in het water klinkt misschien makkelijk, maar is dit zeker niet. Een civiel ingenieur zal bijvoorbeeld eerst doorberekenen of de grond onder het bouwwerk wel het bouwwerk kan dragen zonder dat deze gaat verzakken met alle mogelijke problemen van dien. De werkzaamheden van een civiel ingenieur gaan verder dan het alleen het maken van berekeningen. Een civiel ingenieur zal juist ook betrokken zijn bij de planning, het ontwerp, de aanleg, het beheer en het onderhoud wanneer dit nodig mocht zijn. Zonder civiel ingenieurs zouden aannemers niet veilig kunnen werken omdat het de civiel ingenieurs zijn die alle planningen en constructies bedenken. In veel gevallen betreft het uitermate complexe projecten die om veel voorbereidingen vragen. Denk maar eens aan het afsluiten van een snelweg of vliegveld omdat ze onderhouden moeten worden. Een snelweg en een vliegveld kan je natuurlijk niet zomaar even afsluiten.

Werkzaamheden civiele techniek

Binnen de civiele techniek vallen veel verschillende werkzaamheden zoals het ontwerpen en aanleggen van rioleringen, snelwegen, vliegvelden, spoorwegen, bruggen, havens, kanalen, dammen, sluizen en het ontwerpen van tunnels. Het is niet zo dat civiele techniek alleen te maken heeft met bouwwerken. Ook milieukunde speelt een belangrijke rol binnen de civiele techniek. Denk bijvoorbeeld aan het saneren van bodemverontreinigingen of aan het toepassen van technieken om drinkwater te kunnen zuiveren. Een onderzoeker en/of wetenschapper die zich gespecialiseerd heeft in water noemt men een hydroloog. Een hydroloog is gespecialiseerd in hydrologie. Hydrologie heeft betrekking op het al het water op de aarde en de kringloop van water.

De civiele techniek moet dus breder gezien worden als alleen het ontwerpen en bouwen van bouwkundige constructies. Een civiel ingenieur is wel verantwoordelijk voor het ontwerpen van bouwkundige constructies. Een ander belangrijk vakgebied van civiel ingenieurs is tegenwoordig duurzame energie. Het beroep civiel ingenieur komt in de praktijk voor op Hbo-niveau en op universitair niveau.

Wat doet een civiel ingenieur:

Civiel ingenieur:

Opleidingen tot civiel ingenieur

Er zijn diverse opleidingsmogelijkheden voor het beroep civiel ingenieur, op verschillende niveaus, zoals de hbo-opleiding Civiele Techniek van vier jaar en de universitaire opleiding civiele techniek aan de TU Delft van vier jaar. Tijdens de opleiding civiel ingenieur is er onder meer aandacht voor de volgende vakken: wiskunde, Nederlands, toegepaste mechanica, technisch tekenen, civiele constructies, infrastructuur, calculeren en begroten. Na het tweede jaar zal je meestal een specialisatie moeten kiezen binnen de opleiding, zoals waterbouw of civiele constructies. Het beroep civiel ingenieur heeft raakvlakken met de bouwwereld, maar is toch wel anders, omdat het om civiel werk gaat. Tijdens de opleiding civiele techniek zal je ook stage lopen, die je zelfs naar het buitenland kan brengen als student. Om toegelaten te worden voor de hbo-opleiding civiele techniek is het belangrijk dat je minimaal eenentwintig jaar bent en over een Mbo-diploma niveau vier beschikt of hoger. Het verschil tussen de Hbo-opleidingen en de universitaire opleiding is dat de hbo-opleiding meer praktijkgericht. De universitaire opleiding is juist meer theoretisch. De opleiding civiele techniek is geen lichte opleiding en er komen veel exacte vakken in voor. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een civiel ingenieur werkzaam kan zijn

Als civiel ingenieur kan je voor diverse soorten bedrijven werkzaam zijn in de civiele techniek, zoals bij civiele aannemers, adviesbureaus, ingenieursbureaus, overheid, provincies, gemeentes en waterschappen. Als civiel ingenieur zijn er ook verschillende functie die je kan uitvoeren binnen de civiele techniek, zoals de functie uitvoerder, constructeur, ontwerper, opzichter, werkvoorbereider en de functie projectleider. Als een civiel ingenieur werkzaam is voor een ingenieursbureau of andere soorten adviesbureau is het ook mogelijk dat de civiel ingenieur aangemerkt kan worden als consultant, die werkzaam is voor verschillende opdrachtgevers. Eigenlijk kan een civiel ingenieur voor veel verschillende bedrijven en overheden werkzaam zijn, die te maken hebben met grond-, weg- en waterbouw. Als een civiel ingenieur beschikt over de universitaire studie civiele techniek kan deze wellicht ook aangemerkt worden als niet destructief onderzoeker en/of destructief onderzoeker. In dat geval zal een civiel ingenieur meestal werkzaam zijn voor een onderzoeksinstelling.

Competenties civiel ingenieur

Als civiel ingenieur moet je over behoorlijk wat verschillende competenties beschikken, waar tijdens de opleiding veel aandacht voor is. Algemeen belangrijke competenties van een civiel ingenieur zijn de technische kennis en je onderzoeksvaardigheden. Omdat bouwen nooit alleen gedaan wordt zul je veel moeten overleggen binnen je werk, zoals met collega's, gemeentes, waterschappen, provincies en toeleveranciers. Je communicatieve vaardigheden als civiel ingenieur moeten dan ook goed zijn, net zoals het kunnen werken in teamverband. Maar ook creativiteit speelt binnen dit beroep een belangrijke rol, zodat je met de juiste oplossingen weet te komen bij ingewikkelde constructies of ontwerpen. In dat opzicht kan ook innovatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Techniek en innovatie zijn twee woorden, die eigenlijk niet los van elkaar gezien kunnen worden. Daarnaast is het belangrijk dat je nauwkeurig weet te werken, volgens de opgegeven specificaties. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, vakkennis, presteren, stressbestendigheid, monitoren, waakzaamheid, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als civiel ingenieur

Als civiel ingenieur met de juiste opleidingen zal het doorgaans geen enkel probleem zijn om werk te vinden. Er zijn binnen Nederland veel bedrijven actief binnen de civiele branche, die zelfs internationaal werkzaam zijn, omdat de civiele techniek in Nederland wereldwijd goed staat aangeschreven. Daarnaast kent de civiele techniek ook veel verschillende disciplines binnen het vakgebied. De doorgroeimogelijkheden van een civiel ingenieur moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de functie lead engineer. Een lead engineer is een projectleider, met het belangrijke verschil dat een lead engineer alleen verantwoordelijk is voor technische projecten. Als je als civiel ingenieur beschikt over een universitaire studie kan ook het promoveren gezien worden als het doorgroeien binnen je carrière. Verder doorgroeimogelijkheden zijn niet zomaar aan te geven, omdat een civiel ingenieur voor uiteenlopende bedrijven en overheden werkzaam kan zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris civiel ingenieur

Er zijn voor dit beroep geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat je bij zeer uiteenlopende soorten werkgevers of overheden werkzaam kan zijn. Wel is het zo dat je doorgaans voor de grotere bedrijven werkzaam zal zijn, die hun arbeidsvoorwaarden meestal prima geregeld hebben. Een civiel ingenieur zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 5000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Een top civiel ingenieur met grote verantwoordelijkheden qua projecten kan ook wel veel meer verdienen.

Read this information on Civil engineer in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Bauingenieur auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Ingeniero civil en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Civiel ingenieur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Civiel ingenieur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl