Technisch tekenaar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een technisch tekenaar is verantwoordelijk voor het maken van technische tekeningen en de uitwerking ervan. Het gaat hier vaak om het maken van tekeningen voor kleinschalige technische installaties, net als om constructies voor toepassing binnen gebouwen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een technisch tekenaar een tekening maakt voor liften, net als voor luchtkanalen. Het vervaardigen van tekeningen vindt plaats aan de hand van eigen onderzoek en het verzamelen van juiste informatie of aan de hand van aangeleverde gegevens. Deze vormen de basis om een technische tekening te maken, waarbij de technisch tekenaar gebruikmaakt van de computer. Het maken van berekeningen behoort eveneens tot de werkzaamheden. Als het gaat om het uittekenen dan maakt een technisch tekenaar daarvoor meestal gebruik van programma’s. Bijvoorbeeld van een programma als AutoCAD of een programma als Medusa. Een technisch tekenaar maakt eerst een voorlopig ontwerp van de kleinschalige constructie of installatie binnen een gebouw. Het definitieve uitvoeringsontwerp volgt daarna pas, bijvoorbeeld na de uitwerking op basis van de verbetervoorstellen die gedaan zijn. Een technisch tekenaar is een functie die in allerlei verschillende technische disciplines voorkomt, zoals onder meer in de woningbouw, scheepsbouw en utiliteitsbouw. Bij veel bedrijven die ontwerpen vervaardigen en uitvoeren, is de functie van technische tekenaar van belang. Bovendien is heet ook mogelijk dat er een verantwoordelijkheid is om in het productieproces ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld door met verbetervoorstellen te komen. Het ontwerpen en tekenen van nieuwe machines of apparaten vormt echter de hoofdtaak van een technisch tekenaar. Als technisch tekenaar is het nauwkeurig werken erg belangrijk, omdat eventuele tekortkomingen of fouten grote gevolgen kunnen hebben.

Een technisch tekenaar werkt tegenwoordig hoofdzakelijk met de computer om technische tekeningen te maken. Naast AutoCAD en Medusa zijn er nog allerlei andere programma’s in gebruik om tekeningen te creëren. Bijvoorbeeld tekenprogramma’s in de vorm van TEKLA, Revit, Inventor of SolidWorks. Een technisch tekenaar werkt bijvoorbeeld ontwerpen en ideeën van een architect uit, zoals werktekeningen en instructietekeningen. Die zijn dan te gebruiken om de werkzaamheden uit te voeren. Het beroep van technisch tekenaar is wat dat betreft een belangrijke schakel voor de aanvang van een project. Het eerste ontwerp leidt daarbij tot een productietekening. Overigens geldt dat er met allerlei veiligheidseisen rekening gehouden moet worden. Het is van belang dat technische installaties absoluut veilig zijn, zoals een lift in een flatgebouw. Overigens kunnen de tekeningen zowel betrekking hebben op simpele technische installaties op als erg complexe constructies. Een voorbeeld van een complexe instructie is bijvoorbeeld een bouwkundige constructie die door een constructeur wordt gemaakt. Er zijn verder diverse links met andere beroepen te leggen, zoals met een liftmonteur net als met een bouwinspecteur of installateur. Die hebben direct of indirect allemaal in de praktijk te maken met de tekeningen van de technisch tekenaar.

WAT DOET EEN TECHNISCH TEKENAAR?

Een technisch tekenaar, ook wel bekend als een technisch ontwerper of CAD-tekenaar (Computer-Aided Design), speelt een cruciale rol in het ontwerp- en productieproces van technische producten, constructies of systemen. Ze maken gedetailleerde technische tekeningen en modellen die als basis dienen voor de productie, bouw of fabricage. De taken en verantwoordelijkheden van een technisch tekenaar kunnen omvatten:

 • Tekeningen maken: Technisch tekenaars gebruiken gespecialiseerde software, zoals CAD-software, om gedetailleerde technische tekeningen te maken. Deze tekeningen omvatten vaak plannen, doorsneden, aanzichten en specificaties van onderdelen, constructies of systemen.
 • Specificaties en maatvoering: Technisch tekenaars werken nauwkeurig en zorgen ervoor dat alle afmetingen, toleranties en specificaties correct worden weergegeven in de tekeningen. Ze kunnen ook normen en voorschriften volgen die relevant zijn voor het specifieke project of de industrie.
 • Samenwerking met ingenieurs en ontwerpers: Technisch tekenaars werken vaak nauw samen met ingenieurs, ontwerpers en andere professionals om technische concepten om te zetten in gedetailleerde tekeningen. Ze communiceren regelmatig met het team om eventuele vereisten, wijzigingen of problemen te bespreken.
 • Revisie en documentatie: Technisch tekenaars houden zich bezig met het bijwerken van tekeningen op basis van feedback, wijzigingen of nieuwe informatie. Ze beheren ook de documentatie van de tekeningen, zodat deze gemakkelijk kunnen worden gevolgd en geïnterpreteerd door anderen.
 • Kwaliteitscontrole: Technisch tekenaars voeren regelmatig kwaliteitscontroles uit om ervoor te zorgen dat de tekeningen accuraat en volledig zijn. Ze kunnen controleren op fouten, inconsistenties of ontbrekende informatie en corrigerende maatregelen nemen indien nodig.
 • Samenwerking met productie- en bouwteams: Technisch tekenaars werken vaak samen met productie- of bouwteams om ervoor te zorgen dat de tekeningen effectief worden geïmplementeerd. Ze kunnen technische ondersteuning bieden tijdens het productieproces, vragen beantwoorden en eventuele wijzigingen of aanpassingen aanbrengen.

Een technisch tekenaar speelt een belangrijke rol bij het vertalen van technische concepten naar gedetailleerde tekeningen die essentieel zijn voor de productie, constructie of fabricage van technische producten of systemen. Ze werken met precisie, technische vaardigheden en kennis van gespecialiseerde software om tekeningen te maken die voldoen aan de vereisten en specificaties van het project.

VERSCHIL TECHNISCH TEKENAAR EN BOUWKUNDIG TEKENAAR

Een technisch tekenaar is niet hetzelfde als een bouwkundig tekenaar. Het belangrijkste verschil is dat een technisch tekenaar zich bezighoudt met het maken van technische ontwerpen en niet per se met bouwkundige tekeningen. Bovendien kan een technisch tekenaar voor uiteenlopende machines en installaties tekeningen maken en is dat niet een taak van een bouwkundig tekenaar. Zo zijn er binnen de civiele techniek veel technisch tekenaars werkzaam. Denk ook maar eens aan het ontwerpen van tekeningen als roltrappen of sluizen en aan de scheepsbouw. Een tekenaar kan in sommige gevallen ook aangemerkt worden als BIM-modelleur.

TECHNISCH TEKENEN

Het beroep technisch tekenaar heeft in alle gevallen betrekking op gespecialiseerde tekenaars, die minimaal een technische hbo-opleiding genoten hebben. Een technische mbo-opleiding zal in de meeste gevallen niet voldoende zijn voor het maken van technische tekeningen. In dat geval zul je meestal alleen verantwoordelijk zijn voor het tekenen van kleinschaligere constructies. Ook het maken van berekeningen hoort tot de werkzaamheden, aan de hand van de aangeleverde informatie. Er zijn veel soorten technische bedrijven die een technisch tekenaar nodig hebben. Een geschikte vacature vinden zal dan ook geen enkel problemen zijn.

TAKEN ALS TECHNISCH TEKENAAR:

 • Onderzoek.
 • Gegevens verzamelen.
 • Tekening maken.
 • Software gebruiken.
 • Berekening maken.
 • Ondersteuning bieden.
 • Idee architect uitwerken.
 • Rekening houden met veiligheid.

Beroep technisch tekenaar:

Tekenaar constructeur:

OPLEIDINGEN TOT TECHNISCH TEKENAAR

Het komt vaak voor dat een technisch tekenaar een achtergrond heeft in de vorm van een hbo-opleiding werktuigbouwkunde. Er is in dat kader ook wel sprake van de benaming werktuigbouwkundige die van toepassing is op een technisch tekenaar. Ook in dat geval is het wel nodig om over minimaal een hbo-opleiding te beschikken. Er zijn echter ook functies waar een mbo-opleiding in de richting van civiele techniek of bouwkunde voldoende is. Een opleiding technisch tekenen komt in de praktijk voor op verschillende niveaus. Voor het technisch tekenen moet je vanzelfsprekend ook met computers overweg kunnen. Wanneer je voor jezelf gaat beginnen als zzp technisch tekenaar, dan krijg je ook te maken met het bijhouden van de financiële administratie. Als zelfstandig ondernemer is het verstandig om gebruik te maken van online boekhoudsoftware voor de zzp administratie.

BEDRIJVEN WAAR EEN TECHNISCH TEKENAAR WERKZAAM KAN ZIJN

Er zijn allerlei soorten bedrijven waar vraag is naar technisch tekenaars. Het zijn vaak installatiebedrijven, maar ook scheepsbouwers en liftbouwers die tekenaars in dienst hebben. Dat geldt eveneens voor machinebouwers net als constructiebedrijven en automatiseringsbedrijven. Verder zijn er doorgaans grotere aannemers waar tekenaars werkzaam zijn. Het komt overigens ook voor dat een technisch tekenaar werkt als ondernemer. In dat kader komt beroep ook wel voor als consultant.

COMPETENTIES TECHNISCH TEKENAAR

Het is als technisch tekenaar belangrijk om over wiskundig en ruimtelijk inzicht te beschikken. Daarnaast is er kennis nodig van tekenprogramma’s en is het van belang om duidelijk te communiceren. In dat kader is het eveneens van belang om in staat zijn samen te werken met collega’s. Bij grote projecten werken er namelijk vaak meerdere tekenaars aan het ontwerp. Uiteraard dien je ook zelfstandig te werken. Verder is het van belang om ICT kennis te hebben en over een kritische en controlerende houding te beschikken. Innovatieve vaardigheden komen eveneens van pas, bijvoorbeeld als het gaat om ideeën ter verbetering aan te dragen. Een kritische blik is daarom eveneens belangrijk. Verder is het van belang om aandacht voor details te hebben. Dit om fouten te voorkomen, maar bijvoorbeeld ook om geld te besparen.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS TECHNISCH TEKENAAR

Het arbeidsmarktperspectief is zeer goed te noemen, want er zijn binnen het werkveld en allerlei disciplines altijd tekenaars nodig. Zo zijn er vrijwel in elke sector tekenaars nodig, variërend van de sector installatietechniek tot in de branche van civiele techniek. Er zijn bovendien meerdere mogelijkheden om door te groeien vanuit de functie van technisch tekenaar. Bijvoorbeeld om als je de ambitie hebt om leiding te geven aan een project. Dan is het mogelijk om projectleider te worden. Een andere mogelijkheid om door te groeien is naar de functie van proces engineer. In dit beroep ben je ook werkzaam in het veld, maar dan met een ander takenpakket. In dat geval is het de bedoeling om het project van het bouwen van technische installaties in het veld te begeleiden.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS TECHNISCH TEKENAAR

Het salaris van een technisch tekenaar op hbo-niveau ligt gemiddeld tussen de 3.500 euro en 5.000 euro bruto per maand. Het hangt daarbij wel af van het opleidingsniveau en van de werkervaring wat de hoogte is van het inkomen. Er is bijvoorbeeld vraag naar technisch tekenaars op mbo-niveau waar het salaris gemiddeld uitkomt tussen de 2.500 euro en 4.000 euro bruto per maand. Bovendien is het van de mate van verantwoordelijkheid afhankelijk wat het salaris is. Bij grote verantwoordelijkheden kan het maar zo zijn dat er een hoger salaris van toepassing is. Doorgaans bieden overige arbeidsvoorwaarden onder meer ruimte om cursussen en opleidingen te volgen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Technisch tekenaar

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Technisch tekenaar bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl